Archive for oktober, 2012

Reisendekartet på resa

onsdag, oktober 31st, 2012

Vid Rygge museum fick projektledare Bodil Andersson, till höger, sällskap av Laila Yrvum från Moss, som är av romanifolket. Bodil berättade, Laila spelade och sjöng. Foto: Svein Norheim.

Lokalmuseum i Rygge, romanifestival i Stockholm och mangfoldsseminarium i Trondheim. Det skandinaviske reisendekartet har varit på resande fot de senaste veckorna. Genom besök i olika miljöer har vi kunnat sprida kunskaper om det arbete Östfoldmuseene/Halden historiske Samlinger och Bohusläns museum driver för att sätta romanifolket/taterne och deras kulturminnen på kartan. Det allra bästa med att resa ut på detta sätt är att vi själva lär oss så väldigt mycket.

Efter besöket i Rygge kunde vi markera flera nya platser i detta område som romanifolket har använt. Det var lägerplatser och en fast bostad som användes under lång tid. Det hus två systrar bodde i finns inte längre men genom den stora lokalkunskap som finns i bygderna kom vi hem med en bild på huset. Genom berättelser om möten mellan de reisende och Ryggebor kunde deltagarna också visa det som är syftet med Det skandinaviske reisendekartet: att folkgrupperna har haft många kontakter och god nytta av varandra.I Stockholm gav Nordic Romani Festival en annan inramning med svenska och norska besökare från hela landet. Det blev att lämna den lokala presentationen i Rygge och att tala mycket om de stora sammanhangen mellan romanifolket och majoritetsfolket och hur vi på sikt drömmer att Reisendekartet ska täcka hela Skandinavien. Vi fick goda kontakter med viktiga personer som kan hjälpa oss i vårt vidare arbete.

Marie Länne Persson och Ralf Novak Rosengren, festivalens initiativtagare, sjöng och spelade vid Nordic Romani Festival i Stockholm musik ur romanifolkets musiktradition. Foto: Bodil Andersson

Tredje stoppet på turnén blev i Trondheim hos museernas mangfoldsnettverk. Här fick projektledaren sällskap i projektpresentationen av Holger Gustavsen från Taternes landsforening och Reisendekartets styringsgruppe. Med åhörare som arbetar inom museisektorn och med kulturarvet blev det ännu en ny sorts dialog. Vi talade om hur vi ska arbeta vidare och hur kan vi ta del av andras erfarenheter samtidigt som vi sprider vårt arbete.

Bodil Andersson, projektledare på resande fot

 

 

 

 

 

Camilla og Jan Warholm – Galleri Rød Herregård 17-25.11.

mandag, oktober 29th, 2012

Lørdag 17. november kl. 12.00 åpnes en salgsutstilling med Camilla og Jan Warholm i Galleri Rød Herregård. De viser en utstilling med skulpturer,veggkunst,lysestaker etc. Materialene som brukes er jern,stål, tre,glass mm.Dette bør oppleves!

Kunstnerekteparet vil være tilstede på åpningen.

Herregårdskafeen holder åpent.

Arrangør: Galleri lille Martine

Fugler, Camilla og Jan Warholm

Fugler, Camilla og Jan Warholm

For mer info: www.designjern.no

Fredrikshalds Teater: Løvenes konge

lørdag, oktober 27th, 2012

Veslefrikk barne- og ungdomsteater presenterer Løvenes konge. Spilledager er: 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10. og 11. november kl. 18.00. Billetter: Bokhandler Andersen. Tlf. 69 17 84 00.

Ledige stillinger

fredag, oktober 26th, 2012

Det lyses ut tre spennende stillinger ved Østfoldmuseene:

Ledig stilling som avdelingsleder ved Østfoldmuseene – Haldenvassdragets Kanalmuseum, Ørje

Ledig stilling som museumspedagog ved Stiftelsen Østfoldmuseene – Moss by- og industrimuseum

Vikariat som magasinforvalter ved Trollull Fellesmagasin

Ledig stilling som museumspedagog ved Stiftelsen Østfoldmuseene – Moss by- og industrimuseum

fredag, oktober 26th, 2012

Ved Østfoldmuseene – Moss by- og industrimuseum har vi ledig 80 % stilling som museumspedagog. Til stillingen ligger et hovedansvar for å videreføre og utvikle relevante opplegg for skoleverket. Dette med utgangspunkt i museets utstillinger og skolenes fagplaner. I tillegg har museumspedagogen ansvar for å gjennomføre omvisninger for andre grupper, delta i løpende utstillingsvirksomhet samt gi opplæring til sommerverter. Stillingen inngår i museets stab og skal også delta i andre oppgaver i tråd med Østfoldmuseenes strategi og handlingsplan.

Det søkes etter en person med både pedagogisk og kulturhistorisk fagbakgrunn på master-, evt. bachelornivå. Vi søker etter en idérik og utadvendt person med gode formidlingsevner og god skriftlig framstilling. Vedkommende må ha evne til å samarbeide, planlegge, iverksette og ta initiativ og ansvar. IKT-kunnskap, gode språkkunnskaper, erfaring fra formidlingsarbeid og teamarbeid er en forutsetning. Erfaring fra prosjektarbeid er en fordel.

Innplassering i lokalt lønnssystem etter fastsatte retningslinjer i HSH-overenskomsten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Torill Wyller tlf. 951 49 652.

Søknadsfrist: 20. november

Tiltredelse: 1. januar 2013

Søknad sendes pr. e-post til personalsjef Steinar Helgesen, stehel@arkiv.ostfoldmuseene.no,

Legg ved oppdatert CV. Attester skal kun oversendes etter nærmere anmodning.

Ledig stilling som avdelingsleder ved Østfoldmuseene – Haldenvassdragets Kanalmuseum, Ørje

fredag, oktober 26th, 2012

Kanalmuseet ble stiftet i 1986. Museet formidler kunnskap om det biologiske mangfold i skog og vassdrag. Museet presenteres områdets rike dyreliv, og her vises samspillet i vårt økologiske miljø. Kanalmuseet vil bidra til å fremme vern av naturen, i all dens mangfold og sårbarhet. Museet formidler historie og kultur fra skogsdrift, tømmerfløting, og treforedling. Sentralt står kanalbygger Engebret Soot, mannen bak de tre kanalene i grensetraktene.

Avdelingslederstillingen utgjør 60% prosent av full stilling. Stillingen kan om ønskelig kombineres med 40% stilling som medarbeider i samlingsforvaltningsarbeidet til Østfoldmuseene ved fellesmagasinet Trollull, Mysen.

Avdelingsleder ved Kanalmuseet er stedlig ansvarlig, har økonomi og personalansvar ved avdelingen. Museet skal drives i tråd med mandat fra bevilgende myndigheter og  foreliggende strategi- og handlingsplaner for Østfoldmuseene. Dette innebærer å jobbe aktivt for å skape et mangfoldig tilbud som integrerer nye brukergrupper og bidra til å fornye museet gjennom digitale virkemidler. Avdelingsleder skal videreutvikle museets formidlingstilbud mot skoleklasser og publikum, og museets utstillinger. Oppgaver knyttet til samlingsforvaltning inngår i avdelingsleders arbeid. Opplæring i dataregistreringsprogrammet PRIMUS vil bli gitt. Staben består for øvrig av en biolog i 40% stilling.

Det søkes etter en person med høyere utdanning innen kulturhistorie og/eller naturhistorie. Vi vil legge vekt på erfaring fra formidlingsarbeid og er på jakt etter en medarbeider som kan arbeide selvstendig, er flink til å samarbeide og har evnen til å knytte kontakter mot museets mange frivillige medarbeidere. Erfaring fra museumsarbeid er en fordel. Arbeidsoppgavene forutsetter gode IT kunnskaper, fleksibel innstiling og praktiske ferdigheter. Stillingen innebærer utendørs aktiviteter og håndtering av båt og kano.

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til direktør Gunn Mona Ekornes tlf. 909 62 031.

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn i henhold til HSH overenskomsten.

Søknad med CV sendes til stehel@arkiv.ostfoldmuseene.no eller til Østfoldmuseene, postboks 303, 1702 Sarpsborg. Attester skal kun oversendes etter nærmere anmodning.

Søknadsfrist: 20. november 2012

Tiltredelse: Snarest.

Vikariat som magasinforvalter ved Trollull Fellesmagasin

fredag, oktober 26th, 2012

Ved Trollull Fellesmagasin på Mysen har vi ledig vikariat som Magasinforvalter i perioden 1. januar 2013 – 1. mars 2014. Fellesmagasinet er beregnet for kulturhistoriske gjenstander fra museene i Østfold. Magasinforvalter, som er underlagt teamleder for dokumentasjon i Østfoldmuseene, har en sentral rolle i drift og utvikling av magasinet.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Delta i iverksettelsen av innflytting i fellesmagasinet
 • Magasinering av gjenstander- inkludert strekkodesystem
 • Insektsanering av gjenstander ved varmebehandling
 • Logistikkhåndtering
 • Medansvarlig for drift av det tekniske anlegg på magasinet

Ønsket kompetanse/kvalifikasjoner

 • Kompetanse innen konservering/konservator NKF
 • Kunnskap om forebyggende konservering og magasinering av kulturhistorisk materiale
 • Praktisk erfaring med håndtering av museumsgjenstander
 • Teknisk forståelse
 • Interesse for praktisk arbeid, orden, systematikk og logistikk
 • Gode datakunnskaper er en forutsetning
 • Førerkort
 • Erfaring med gjenstandsregistreringsprogrammet Primus

Vi søker en engasjert, fleksibel og omgjengelig medarbeider med gode samarbeidsegenskaper. Stillingen krever at du kan jobbe selvstendig og har god evne til planlegging og gjennomføring av oppgaver. Enkelte arbeidsoppgaver vil kunne være fysisk krevende.

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til teamleder Siri Eriksen Gjems tlf. 922 99 628

eller direktør Gunn Mona Ekornes tlf. 909 62 031. Se for øvrig vår hjemmeside: www.arkiv.ostfoldmuseene.no. Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn i henhold til HSH overenskomsten. Søknad med CV sendes til stehel@arkiv.ostfoldmuseene.no. Attester skal kun oversendes etter nærmere anmodning.

Søknadsfrist: 20. november

Tiltredelse: 1. januar 2013

Historisk kommunestyremøte på Folkenborg 23. oktober 2012

torsdag, oktober 25th, 2012
Ordfører Erik Unaas ledet det historiske kommunestyremøtet i Narvestadbygningen på 175-årsdagen for det første valget i Eidsberg kommune. Foto: Bjørn Høie

Ordfører Erik Unaas ledet det historiske kommunestyremøtet i Narvestadbygningen på 175-årsdagen for det første valget i Eidsberg kommune. Foto: Bjørn Høie

Tirsdag 23. oktober 2012 var det 175-årsjubileum for det første valget som ble avholdt i Eidsberg. Dette skjedde altså på samme dato i 1837. Den gangen ble valget avholdt i hovedbygningen på gården Narvestad. Bygningen ble flyttet til Folkenborg museum i 1942, og det var naturlig for Eidsberg kommunestyre å markere jubileet med gjennomføre et ordinært kommunstyremøte i de korrekte historiske omgivelser denne oktoberkvelden.

Kommunestyrerepresentantene, som alle var ulastelig antrukket i lange skjørter, hatter og livkjoler, ble under møtet plassert på lange trebenker inne i Narvestadbygningens Blåsal. Det nyttet ikke å oppgi partitilhørighet for plassering denne gangen, inndelingen ble foretatt etter hvilket sogn representantene kom fra.

Ordfører Erik Unaas sammen med sine nærmeste medarbeidere, tok plass ved det historiske møblementet som egentlig hører til i Herredstyresalen i Hagahuset på museet. Dette er det lokale selvstyrets mektige stoler og bord fra 1850-tallet, men noen års feilmargin på møblementet så ikke ut til å legge demper på feiringen.

Etter møtet ble det servering og taler for politikerne og deres inviterte gjester i kafeen i det nye museumsbygget. Representantene også fikk anledning til å se på den lokale fotografen Espen Tveits store utstilling med Mysen-bilder, som for tiden henger i museets utstillingslokaler i 1. og 2. etg.

 

På nye stier i Rødsparken

tirsdag, oktober 16th, 2012

 

Avdelingdirektør Tor Ulsnæs gleder seg over Stein Cato Holts gravearbeider. Foto Lillian Nyborg

Turistsesongen er over, men arbeidet ved Rød hviler ikke. Både hus og have trenger mye vedlikehold. Parken er en viktig del av anlegget og vi har besøkende her gjennom hele året. Skoler og barnehaver er flittige brukere i tillegg til byens øvrige befolkning. Ikke så rart, det er uten tvil byens fineste park og kanskje også en stor hemmelighet for mange.

Det er mange ting og severdigheter å oppleve i parken, som dammer, bjørnegrotte, eremitthytte og paviljong.  Akkurat nå er vi i gang med å utbedre en gammel gangsti fra lindetunellen til familiegravstedet. Stien/grusgangen slynger seg pent i terrenget fra ei ny granitt-trapp og videre over ei solid steinblokk som bru over den åpne bekken som drenerer vannet fra fjellet. Det blir nå mye lettere å komme fram til det gamle familiegravstedet som ligger fredfylt til i ly av majestetiske lønne- og eiketrær.

Tor Ulsnæs

Avdelingsdirektør

Trykklufttanken avduket

mandag, oktober 15th, 2012
Prosjektleder Camilla Gjendem og Ordfører Tage Pettersen ved åpningen av industriskulpturen. Foto: Bjørn Christian Padøy

Prosjektleder Camilla Gjendem og Ordfører Tage Pettersen ved åpningen av industriskulpturen. Foto: Bjørn Christian Padøy

Industriskulptur nr. 3,  trykklufttanken, ble denne regnfulle søndagen 14. oktober åpnet av ordfører Tage Pettersen. Selv om det regnet, kom det likevel mange mennesker for å overvære hendelsen.

Trykklufttanken er et industrisymbol fra Værven. På grunn av at arbeidsplassen ofte var fuktig, var det farlig å bruke elektriske verktøy. Trykkluftdreve verktøy gir ikke fare for støt. Derfor var tanken sentral for arbeidet med båtbygging på Værven.

I løpet av de siste ukene har tanken blitt pusset opp og flyttet til uteareal rett bakenfor Moss By- og Industrimuseum, hvor den ruver høyt like ved fossen. Tanken er en av tre industriskulpturer som så langt har blitt satt opp i Moss.

Tekst: Bjørn Christian Padøy