Archive for januar, 2013

Hvor blir det av gjenstandene våre?

onsdag, januar 30th, 2013
Fagkonsulent Kathrine Sandstrøm ved Kystmuseet Hvaler i arbeid på Trollull. Her merker og registrerer hun en trehjulssykkel fra Hvaler. I bakgrunnen magasinleder Siri Eriksen Gjems. Foto: Øyvind Andersen, Østfoldmuseene

Fagkonsulent Kathrine Sandstrøm ved Kystmuseet Hvaler i arbeid på Trollull. Her merker og registrerer hun en trehjulssykkel fra Hvaler. I bakgrunnen magasinleder Siri Eriksen Gjems. Foto: Øyvind Andersen, Østfoldmuseene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I september 2012 åpnet Østfoldmuseenes nye fellesmagasin i den gamle stålullfabrikken Trollull på Mysen. Dette bygget skal romme de mange kulturskattene i Østfold, og dørene er åpne for alle avdelingene i Østfoldmuseene og for fylkets ubemannede museer og bygdetun. Men mange spør seg: Forsvinner gjenstandene bort fra lokalsamfunnene våre når de havner på Trollull?

Mange museer, som Kystmuseet Hvaler, har ikke tilfredsstillende magasiner til å ta godt nok vare på gjenstandssamlingene, og vil heller aldri få det. Store fellesmagasiner er statens løsning på de manges felles problem. Fellesmagasinet på Trollull har store klimastyrte magasiner og gode rutiner for insektsanering, håndtering og klimakontroll – dette gir optimale forhold for de mange gjenstandene som skal lagres for videre forskning og formidling. Gode registreringer og bilder gjør det mulig å publisere samlingene på nettstedet www.DigitaltMuseum.no. På den måten blir gjenstandene tilgjengelig for publikum ikke bare på Hvaler, men for hele landet.

Magasinforvalter Line Kjølberg ved Trollull kommer denne kvelden til Kystmuseet Hvaler for å fortelle om fellesmagasinet. Hun tar oss med på en vandring sammen med gjenstandene fra de kommer inn til Trollull og gjennom alle prosessene til de ligger trygt forvart i magasinets hyllereoler, klare for forskning og formidling. Dette er det fokus Østfoldmuseene i dag har på å drive en god samlingsforvaltning.

Arrangementet starter kl. 19:00.

Det kan være vanskelige kjøreforhold, så vi ber dere vurdere å parkere på parkeringsplassen oppe ved fylkesveien før nedkjørselen til Kystmuseet.

Vel møtt!

Fra magasinene på Trollull. Klare til å fylles med museumsgjenstander. Foto: Line Kjølberg.

Fra magasinene på Trollull. Klare til å fylles med museumsgjenstander. Foto: Line Kjølberg.

Fra magasinene på Trollull. Klare til å fylles med museumsgjenstander. Foto: Line Kjølberg.

Fra magasinene på Trollull. Klare til å fylles med museumsgjenstander. Foto: Line Kjølberg.

Fra magasinene på Trollull. Klare til å fylles med museumsgjenstander. Foto: Line Kjølberg.

Fra magasinene på Trollull. Klare til å fylles med museumsgjenstander. Foto: Line Kjølberg.

 

 

Vakker og stemningsfull konsert på Elingaard

tirsdag, januar 29th, 2013

Kari Stokke & Erik-André Hvidsten hadde sin første konsert der de inviterer en  musikalsk gjest  torsdag i forrige uke, og det var ingen hvem som helst de hadde invitert. Reidun Sæther,  som samme uken mottok Musikkteaterforum prisen for sitt fantastiske rollespill og sang i musikalen Spamalot som gikk for fulle hus på Folketeateret høst/vinter 2012, gjestet nemlig herregården  – og sammen bød de tre på en varm og vakker konsert.

Kari Stokke, Reidun Sæther og Erik-André Hvidsten i full musikalsk utfoldelse (Foto: Hilde Marthinsen, Østfoldmuseene)

Erik-André og Reidun turnerte ifjor sammen med konsertkonseptet «Hør skipsklokkens klang» – der de presenterte et utvalg av Erik Byes viser og poesi for sitt publikum. De gjorde 30 konserter på nesten like mange dager – en turné som Akershus Teater var ansvarlig for.  Det var fra dette stoffet de fremførte for publikummet som hadde tatt turen til Elingaard denne kvelden.  Publikum kjente nok godt til de ulike sangene og ble oppfordret til å være med å synge dersom de hadde lyst til det,  – og det ble observert  mange hoder og bein som «gynget» i takt med musikken etterhvert.

Neste konsert i konsertserien er 21.februar kl 19.00 – på Elingaard Herregård, og musikalsk gjest den kvelden er Bjørnar Spydevold. Bill  (300 kr)  kan kjøpes ved å ringe  tlf 69 30 40 30 eller pr epost:  chrlan@arkiv.ostfoldmuseene.no

Kari Stokke under konsert på Elingaard Herregård (Foto: Hilde Marthinsen, Østfoldmuseene)

Erik-André Hvidsten og Reidun Sæther fremfører Erik Byes viser på Elingaard Herregård  (Foto: Hilde Marthinsen, Østfoldmuseene)

Bygge skip i vinterferien

torsdag, januar 24th, 2013

Tradisjonen tro har vi åpent barneverksted på Moss by- og industrimuseum i vinterferien (uke 8 18.-24.feb).  I år vil vi ha fokus på skipsmodeller og skip fra skipsverftet i Moss.

Legobåt på Moss by-  og industrimuseum

På verkstedet kan du bygge legoskip eller prøve å sette sammen byggesettet Arctic Princess – modell av verdens største kuletanker. Du kan også lage vannbestandige papirskip og teste seileegenskapene i vannbaljen vår. Du kan også inngå utstillingskontrakt med museet om at båten du lager kan stå i utstillingen til museet i ca 4 uker.

Se innslaget fra NRK Østfold Distriktsnyhetene om barna som bygget båter på museet tirsdag 19.februar.

Se også det flotte billedgalleriet fra Moss Avis  og red.sak som viser  alle barna (og voksne) i sving på museet

Åpningstider i uke 8 –  tirs 19. feb, ons 20. feb og  tors 21. feb – fra kl 11  til 15.

De faste aktivitetene  pågår og utstillingene er også åpne. Vi har i tillegg salg av bakevarer og kaffe. Ønsker alle hjertelig velkommen til oss i vinterferien!

 

Igler og kopper påsettes!

torsdag, januar 24th, 2013
Kopper og igler, foto: Mona Beate Vattekar

Kopper og igler, foto: Mona Beate Vattekar

Ukens gjenstand er dette skiltet med følgende påskrift: «Igler og kopper påsettes – H. Johansen» (BrM.07290). Det stammer opprinnelig fra Pellygata 43 i Sarpsborg, som ble oppført omkring 1900. Skiltet kom inn til museet i 1975, og var i mange år utstilt i Sarpsborg bymuseum på Borgarsyssel.

Igler har lenge vært brukt i medisinsk sammenheng. Blodigler ble brukt til årelating, og var et av middelalderens viktigste medisinske hjelpemidler. Tradisjonen med bruk av blodigler har levd videre helt opp til vår tid. På 1980-tallet tok man i bruk igler i kirurgien ved påsying av nye legemsdeler.

Kopping er en metode som bruker undertrykk til å bedre sirkulasjonen i huden / muskulaturen. Metoden brukes også til behandling av indre organer, hvor blodforsyningen er dårlig for eksempel på grunn av skade. Teknikken stammer trolig fra Kina, men har også vært brukt lenge i Vesten til medisinsk behandling. Kopping brukes i dag til behandling av blant annet muskel- og leddsmerter, nakkesleng og migrene.

Tekst: Mona Beate Buckholm Vattekar

Gjenstanden er nå pakket ned i forbindelse med flyttingen fra det gamle administrasjonsbygget på Borgarsyssel Museum. Gjenstandene blir kontrollert, vurdert og registrert før de starter på sin vei til Fellesmagasinet på Trollull. Vi ser fam til å få gode magasinforhold og lett tilgang til alle våre gjenstander – både fysisk og digitalt i årene som kommer. I en serie fram til jul vil vi presentere et knippe gjenstander som viser spennet i de samlingene vi har på Borgarsyssel Museum. Slik ønsker vi å involvere publikum i den spennende utviklingen museet er inne i.

Østfold mødre- og barselhjem i Sarpsborg

onsdag, januar 23rd, 2013

 

Østfold føde- og barselhjem i Sarpsborg 1944. Foto: Chr. E. Larsen / Østfold fylkes billedarkiv. ØFB.CLA.UNR.00889

Østfold føde- og barselhjem i Sarpsborg 1944. Foto: Chr. E. Larsen / Østfold fylkes billedarkiv. ØFB.CLA.UNR.00889

Det var kvinnesakspioneren Katti Anker Møller (1868-1945), som hadde ideen til mødrehjemmet sammen med arbeiderpartienes kvinneforeninger i Østfoldbyene og legen på bildet. Allerede  1917 ble hjemmet etablert i en bygning nær sykehuset.
Tanken var at

Katti Anker Møller. Fotograf ukjent. ØFB.2011-00023

Katti Anker Møller. Fotograf ukjent. ØFB.2011-00023

alenemødre skulle få «et forsvarlig opphold» her under fødselen og de nærmeste ukene og månedene etter fødselen. Av og til tok mødrehjemmet seg av barna en stund der det var vanskelige forhold for mødrene hjemme. Mødre- og barselhjemmet var delt opp i to avdelinger,  – den andre avdelinga var et vanlig fødehjem. Det ble gitt bidrag til mødre- og barselhjemmet både fra staten og Østfoldbyene, slik at prisen for oppholdet kunne settes lavest mulig. I 1935 flyttet mødrehjemmet inn i nybygde lokaler i Storgata. Bygningen ble tegnet av arkitekt Arne Pedersen, og var i funkisstil. Det hadde plass til 19 fødende kvinner og 6-8 alenemødre med barn. I 1948 overtok Sarpsborg kommune ansvaret, og det ble ansatt gynekolog i 1952. I 1964 fikk Sarpsborg sykehus egen fødeavdeling og mødre- og barselhjemmet ble omgjort til pleiehjem.

Første rad fra venstre:
3. Lege Peter Christian Bretteville-Jensen (en av initiativtakerne til mødrehjemmet)
4. Sjef for mødrehjemmet frk. Mo
5. Magny Mørkeseth, som kom som nyutdanna jordmor fra Bergen i 1945 til Mødrehjemmet

Midterste rad fra venstre:
Bak doktoren står jordmor Bangø,
Nr. 4 Solveig Moeskau (g. Ellefsen).

Takk til lesere av Sarpsborg Arbeiderblad som har gitt oss navnene på noen av kvinnene (Jorun Olsen, Sølvi Klemsdal, Sigrun Mørkeseth). Har du opplysninger til bildet eller navn på noen av kvinnene som er ukjente, ta kontakt.

Utsolgt konsert på Elingaard!

tirsdag, januar 22nd, 2013

Den tredje konserten i konsertserien til  Kari Stokke & Erik-André Hvidsten ute på Elingaard Herregård i Onsøy vil finne sted torsdag 21.mars kl 18.00

Heidi Gjermundsen Broch og Erik-André Hvidsten – felleskonsert 21.03.13

Musikalsk gjest denne kvelden er Norges musikaldronning – Heidi Gjermundsen Broch. Erik-André ogHeidi hadde konsert sammen ifjor vår der de presenterte franske sanger for et fullsatt Elingaard. Denne kvelden vil de presentere sanger fra ulike musikaler som de har vært med i eller også kjenner godt til. Det er duket for en stor musikalsk aften, og mange har da også kjent sin besøkelsestid. Konsertbillettene ble revet bort relativt raskt – og Kari Stokke, Erik-Andrè og Heidi skal underholde en fullsatt Østfløy på herregården førstkommende torsdag!

Vi ønsker de heldig som har sikret seg billett en fantastisk konsertopplevelse!

Les mer om artistene og om konsertserien her

 

 

Olav den Hellige

tirsdag, januar 22nd, 2013

Tirsdag 16. april kl 19 holder Sarpsborg Historielag medlemsmøte. Tema for kvelden er Olav den Hellige, og foredragsholder er Thomas Winther

Årsmøte Sarpsborg historielag

tirsdag, januar 22nd, 2013

Tirsdag 26. februar kl 19.00 holder Sarpsborg Historielag sitt årsmøte i Wegnerbrakka, Borgarsyssel museum, Sarpsborg.

Sarpsborg Historielag ble stiftet 17. oktober 1995 for å ivareta historisk interesse i det området som før kommune-sammenslutningen var Sarpsborg kommune. De andre kommunedelene hadde allerede sine lokale historielag. Laget har hele tiden vært preget av å være et ”by-lag” og virksomheten har i hovedsak dreiet seg om foredrag og turer. Det har også, til tider, vært drevet et betydelig slektshistorisk arbeid.

Les mer om historielaget, virksomhetsplan mm  på deres nettsider

Lærte å lage resirkulert papir

torsdag, januar 17th, 2013

Søndag 27. januar var  publikum innom og lærte å lage resirkulert papir på Moss by- og industrimuseum – en populær aktivitet for store og små.

Papirlaging på Moss by- og industrimuseum (Foto: Trine Gjøsund, Østfoldmuseene)

Peterson Paper i Moss har lagt ned papirproduksjonen, men den lille Papirfabrikken i Moss by- og industrimuseum lever i beste velgående. Denne søndagen ønsket vi barn og voksne velkomne til museet for å lage papir. De som ønsket  å lære om moderne papir og papp produksjon i Østfold kunne se filmen «Hvordan lages en pappeske». Denne filmen kan du fortsatt se i utstillingen.


Østfoldmuseene engasjerer seg i byutviklingssak i Fredrikstad

torsdag, januar 17th, 2013

Museumssjef  ved Fredrikstad museum, Tove Thøgersen, fortviler over iveren etter å rive ett av sentrums eldste hus  og frykter at Plankebyen skal bestå av for mange betongblokker. Derfor ønsker hun strengere vern om Riviera-bygget, samt også  flere gamle trebygninger i byens sentrum.

I gårsdagens intervju i Fredriksstad Blad sa hun vidre at Gamlebyen har blitt alibiet for å gjøre alt mulig galt i sentrum og at de nå har revet mer enn nok bygg på vestsiden i byen. Derfor etterlyser hun bedre vern av Storgata 13 og ønsker fredning av bygningen ved at Fylkeskonservatoren på vegne av Riksantikvaren kommer på banen og strammer inn ift beskyttelse av eldre trehus i Fredrikstad.

Storgata 13 i Fredrikstad fra 1800-tallet (Foto – Østfoldmuseene)

Debatten i har blusset opp etter at gårdeier Amir Mirmotahari fortalte om sine ønsker om å rive Storgaten 13, for å bygge et moderne bygg i like mange etasjer som nabobygget Litteraturhuset. Østfoldmuseene har derfor ytret bekymring for at Plankebyen blir uten trehus i sentrum, og etterlyser vern. Les hele saken og tilhørende saker  på Fredriksstad Blad – nettavisen 

Debatten om bevar eller riv bygningen går også livlig i sosiale medier på Fredrikstad Blads Facebook-side.