Archive for mars, 2013

Nye 1700-tallskilder til Haldens historie

onsdag, mars 20th, 2013

Fredrikshald, Blumenthal ca. 1748

Halden historiske Samlinger har nylig blitt oppmerksom på tre slike kilder til forståelse av denne tiden. Slik vi har hatt gode hjelpere som har bragt oss kunnskap, bringer vi derfor budskapet videre. Kildekunnskap er inngangen til å dukke nærmere ned i de problemstillingene man måtte ønske.

Kildene i seg selv er selvsagt ikke «nye» – de er hverken nyproduserte eller på annen måte forfalsket. De er absolutt fra tiden og autentiske. Det nye er at de neppe har vært kjent av de som har syslet med Haldens historie. Har de mot formodning vært kjent, kan de ikke ha vært særlig påaktet. De har derfor trolig ikke vært utnyttet som kilder til lokalhistorien.

I en by som jevnlig har brent er det bemerkelsesverdig at det er bevart såpass mye materiale, spesielt på privatarkivsiden. Alderen tatt i betraktning er det også grunn til å heve øyenbrynene. Det er ikke hver dag over 200 år gamle kilder dukker frem fra glemselen. Det meste er dessverre borte for godt, så det er bare å glede seg over det som eksisterer.

Den mest oppsiktsvekkende kilden oppbevares ved Gunnerusbiblioteket ved NTNU i Trondheim, og er intet mindre enn forhandlingsprotokollen for sukkerverket i Halden mellom 1754 og 1777. Sukkerverket var en stor, lokal bedrift som raffinerte sukker og dermed et ledd i en omfattende internasjonal handel med mørke undertoner. Protokollen er på 224 sider, og stammer fra storsamleren og bibliofilen Thorvald Boecks bibliotek.

Stamfaren til familien Fearnley i Norge, Thomas Fearnley, kom hit i 1753 som fullmektig for et firma i Hull. Hans kopibok (brevbok) mellom 1753 og 1767 er bevart, og befinner seg i Riksarkivet. Vi har nylig overtatt en maskinskrevet og mangfoldiggjort avskrift av protokollen. Dette er den eldste kjøpmannsprotokollen som kjennes herfra, og den gir et interessant innblikk i trelasthandel og handelskontakter, med små glimt av privatlivet.

Den tredje og yngste kilden er skipper og kjøpmann Jacob Fegths kopibok, som vi har fått originalen til. Den er ført mellom 1785 og 1826 og forteller om forretningsvirksomhet og handel med trelast, glass og krambodvarer. Fegth eide og seilte en galeas, og bodde midt i byen. Boken slutter 17. juni 1826 og ender med to ubeskrevne blad. Kanskje det ikke er tilfeldig. Dagen etter brant Halden ned til grunnen, og med det Fegths hus. Boken må han ha greid å redde unna. Hvilke farer som lurte fremover, vet vi ikke. Men slutten på eventyret er god. Boken er bevart og blir sammen med de andre bindeleddet til vår felles fortid for tre århundrer siden.

James Ronald Archer

arkivar/førstekonservator NMF

Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger

Hvalerøene Motorværnforening – en godt bevart hemmelighet

tirsdag, mars 19th, 2013
Rap, motoren på Hvalerskøyta «Mjølner». Foto: Paul Henriksen

«Rap», motoren på Hvalerskøyta «Mjølner». Foto: Paul Henriksen

Kystmuseet Hvaler fikk litt av en overraskelse i fanget da vi en dag i fjor høst ble oppsøkt av en herre ved navn Egil Adolfsen som sa han var leder for noe som heter Hvalerøerne Motorværnforening. Han ville gjerne ha et møte med Kystmuseet og Hvaler Kulturvernforening. Vi avtalte å møtes, avdelingsleder Morten Skadsem på museet og styreleder Paul Henriksen i Kulturvernforeningen – og fikk høre overraskende nytt. Riktignok hadde vi hørt at det skulle finnes en slik forening på Skjærhalden. Men ingen hadde fortalt oss at dette var en underavdeling av Kystmuseet Hvaler! Og at det var vår motor den arbeidet med!

Morten Skadsem fra Kystmuseet i samtale med ildsjelene i arbeidet med Rap, motoren på Hvalerskøyta «Mjølner». Foto: Paul Henriksen

Morten Skadsem fra Kystmuseet i samtale med ildsjelene i arbeidet med Rap, motoren på Hvalerskøyta «Mjølner».
Foto: Paul Henriksen

Foreningen ble stiftet i 2002, så den er ikke så gammel som navnet kanskje skulle tilsi. Men om ikke foreningen er gammel, så utfører de fjorten medlemmene et svært viktig kulturhistorisk arbeid få av oss har kjent til. De holder til i den gamle rivningstruede brannstasjonen på Skjærhalden. Og det som i flere år nå har samlet denne entusiastiske gjengen til dugnadsarbeid og sosialt samvær hver mandag, er restaureringen av motoren på hvalerskøyta “Mjølner, en Rap-motor på 17 hk. I januar var Morten og Paul på besøk i den gamle brannstasjonen og fikk beskuet det gamle vidunder av en motor.

”Mjølner”, eller Ø 5 H som var båtens registreringsnummer, var hjemmehørende på Lauer, men eies nå av Kystmuseet Hvaler og står under tak på museumstunet. Etter planen skal skøyta flyttes ned til Museumshavna ved Brottet sammen med de andre fartøyene museet har når vi en gang får et nytt båthus ferdig i havna. Går det slik vi håper, vil den nyrestaurerte motoren få sin plass i det samme båthuset.

Men allerede på bygdedagen 18. mai får vi anledning til å oppleve motoren i full drift. På spesialtilvirket henger vil motoren bli fraktet fra Skjærhalden til Kystmuseet hvor den vil bli startet og stilt til beundrende skue for alle.

Egil Adolfsen (nr. 2 fra høyre) og noen av de andre entusiastene i Hvalerøene Motorværnforening, gjør en stor innsats for å sikre vår kyst og fiskerihistorie. Foto: Paul Henriksen

Egil Adolfsen (nr. 2 fra høyre) og noen av de andre entusiastene i Hvalerøene Motorværnforening, gjør en stor innsats for å sikre vår kyst og fiskerihistorie.
Foto: Paul Henriksen

Deretter er Hvalerøene Motorværnforening klar for nye oppgaver i arbeidet med å sikre kystens motorhistorie. Fire nye motorer står klare til å bli å bli restaurert og satt i gang.

Men enkelt er det ikke bestandig å drive med en god hobby og godt kulturvernarbeid. Etter at vi besøkte Motorværnforeningen i januar, har Hvaler kommunestyre i møte torsdag i forrige uke endelig bestemt at den gamle brannstasjonen skal rives. Så den store utfordringen blir nå – hvor skal dette arbeidet drives videre? Det vet vi ikke ennå, men hvis noen har et godt forslag til et sted hvor foreningen kan fortsette med virksomheten sin, tar vi imot det med takk!

Tekst: Morten Skadsem, avdelingsleder Kystmuseet Hvaler

Halden historiske Samlinger trenger din hjelp til å vinne hjertestarter

tirsdag, mars 19th, 2013
Fredrikshalds Teater i Halden, tegnet av Balthazar Nicolay Garben. Foto: Svein Norheim.

Halden historiske Samlinger og Fredrikshalds Teater i Halden ønsker seg en hjertestarter. Foto: Svein Norheim, HhS

Halden historiske Samlinger er med i konkurransen om å vinne en hjertestarter og trenger din hjelp. Du kan bidra ved å gi din stemme til oss på Halden Arbeiderblads nettsider.

Østfold Veiservice og Trygg Arena har allerede delt ut tre hjertestartere i Østfold. Nå ønsker de å gi den siste til Halden.

Halden historiske Samlinger er en av de fem gjenværende finalistene, og vi ønsker å bruke hjertestarteren i fobindelse med ulike arrangementer i Fredrikshalds Teater. Teateret besøkes av flere tusen mennesker årlig. I den forbindelse vil det være en stor trygghet å ha en hjertestarter lett tilgjengelig.

Hjelp oss ved å avlegge din stemme her ->>

Frist for å avlegge stemme er 1. april.

«Jelsa» – Norges eldste flytende fartøy

tirsdag, mars 19th, 2013
Portrett av «Jelsa» fra 1898. Eier: Edith Hamre. Eier av foto: Knut Sørensen

Portrett av «Jelsa» fra 1898. Eier: Edith Hamre. Eier av foto: Knut Sørensen

«Jelsa» er en kravellbygd jakt som eies av Knut Sørensen, daglig leder ved Maritime Center Fredrikstad. Man trodde tidligere at båten ble bygget på 1800- tallet. Etter nærmere undersøkelser viser det seg at fartøyet kan dateres tilbake til 1742. Dette er ikke mindre enn en sensasjon. «Jelsa» er dermed over 100 år eldre enn det som tidligere har blitt betegnet som Norges eldste flytende fartøy. Båten kan derfor være  en av verdens eldste flytende fartøy – om ikke den eldste? I denne sammenheng er fagfolk fra hele Norden samlet på Isegran for å diskutere båten og dens fremtid.

Jelsa på slipp på Isegran. Foto: Knut Sørensen

Jelsa på slipp på Isegran. Foto: Knut Sørensen

Tidligere antok man at båten sannsynligvis ble bygget i Ryfylke i perioden 1840-45. I 1861 gjennomgikk den en større ombygging, og trolig var det da den gamle klinkhuden ble skiftet til kravellhud. Båten gikk i fraktefart til 1963, siden har den vært lystfartøy. For en 20 års tid siden gjennomgikk «Jelsa» en del reparasjoner på et verft på Læsø i Danmark. Blant annet ble noen bunnstokker skiftet ut.

Knut Sørensen overtok «Jelsa» i 2005. Båten har siden 2008 stått på land på Isegran for restaurering. I sin jakt på historien til «Jelsa» henvendte Knut seg til verftet på Læsø for å høre om de fremdeles hadde bunnstokkene fra reparasjonen 20 år tidligere liggende. Det hadde de, og Knut fikk dem sendt opp fra Danmark. Han sagde av syv skiver og sendte dem til dendrokronologisk datering ved Vitenskapsmuseet i Trondheim.

Jelsa på slipp på Isegran. Foto: Knut Sørensen

Jelsa på slipp på Isegran. Foto: Knut Sørensen

Det viste seg at dette var furu med ytterste årring datert til 1742. De ytterste årringene kan være borte, så fellingsåret kan være kort etter 1742. I tillegg kunne

Terje Thun, som utførte målingene, berette at tømmeret var hogd på Østlandet, men uten å kunne angi mer eksakt hvor. Båten ble med ett svært interessant. Så langt vi vet, er dette den eneste flytende 1700-tallsbåten vi har, i alle fall den eldste. Og den bidrar til et stykke historie om østnorsk 1700-tallsbåtbygging som vi ikke vet mye om.

For Riksantikvaren er «Jelsa» nå et svært interessant bevaringsprosjekt, vel også et kommende fredningsprosjekt. Men hva slags vern ønsker vi på båten? Skal den restaureres slik at den kan forbli flytende eller skal den plasseres på land? Skal den bevares slik den er nå eller føres tilbake til en tidligere stand? På Isegran holdes det et seminar om båten 19. og 20. mars. Fartøyvernere, båtbyggere og museumsfolk fra hele Norden deltar på seminaret med innlegg og i den videre diskusjonen omkring båten og dens fremtid

NRK Østfold kom og laget en red.sak m/film om Jelsa under seminaret som var 19-20 mars på Isegran, Fredrikstad museum. Se NRK-innslaget her

 

 

 

Skoleelever inspirert av Munch på Fredrikstad Museum

mandag, mars 18th, 2013

Fredrikstad Museum hadde mange besøkende da Munchs «Selvportrett med sigarett» ble vist i Tøihuset i perioden 27. februar – 10. mars. «Få Øye på Munch» er det pedagogiske opplegget for skolelever som Nasjonalmuseet har tatt initiativet til – og som følger Munch-utstillingen.

Munch selv malte over 70 selvportretter. Han likte å utforske menneskene nærmere med seg selv som utgangspunkt og derfor passet denne sjangeren ham bra. Munch brukte ofte fotoapparat, og eksperimenterte med lukkertiden for å få andre effekter på bildene. Fotoapparatet var en god «skisseblokk» for kunstneren. Elevene fra Vestbygda Ungdomsskole (avbildet) som besøkte museet og så utstillingen, tok i bruk Ipads som hjelpemiddel, men først fikk elevene en smakebit av de klassiske Munch-bildene og en smakebit på oppgaven. Så bar det ut i utstillingene. Elevene var flinke til å ta i bruk hele museet for å finne det motivet de likte best og mange ble inspirert til å lage et selvportrett. De knipset bilder med Ipadene og tok i bruk programmet/app’en «Brushes» for å male oppe på fotografiet. Elevene skapte med dette sitt eget lille kunstverk.  Etterpå fikk de anledning til å presentere sine egne verk på storskjerm. Balanse, farger, følelser og stemninger i bildene var noe som ble diskutert. Elevarbeidene vil bli lagt ut på Nasjonalmuseets nettsider.

 

 

 

Heidi Gjermundsen Broch med konsert på Fredrikshalds teater

mandag, mars 18th, 2013

Heidi Gjermundsen Broch. (Foto: Seminarpartner)

Fredag 12. april kl. 19.00 tar Heidi Gjermundsen Broch og Terje Norum oss med inn i Inger Hagerups og Alf Prøysens univers, og presenterer spennet i landskapet mellom disse to store forfatterne våre. Med seg har de musikerne Oddbjørn Aase og Jon Rørmark.

I 2005 startet Heidi G. Broch og Terje Norum et samarbeid som noen få år senere resulterte i to albumutgivelser. I 2010 ga de sammen ut «Tidevann», et album med tekster av Inger Hagerup og musikk av Terje Norum. I 2011 kom Alf Prøysen–albumet «Blåøyd jævel». Konserten 12. april i Fredrikshalds Teater er bl.a. basert på musikk fra disse to kritikerroste albumene.

Heidi Gjermundsen Broch fra Råde i Østfold er utdannet ved Lipa og Teaterhøgskolen. Hun hadde sin debut i 2000 på Det Norske Teater, og har siden det hatt en rekke hovedroller og større roller i kjente musikaler og teaterstykker. Hun har helt fra starten høstet lovord og gode kritikker for sine tolkninger, og har mottatt både Heddaprisen og Teaterkritikerprisen.

Billetter kjøpes hos Bokhandler Andersen, tlf. 69 17 84 00.

Pris: 300,- kr

Stor interesse for utstillinga «Kvinners kår i 100 år»

fredag, mars 15th, 2013
Ordfører i Sarpsborg Sindre Martinsen-Evje og Fylkesmann Anne Enger, foto: Ingvild Hasle

Ordfører i Sarpsborg Sindre Martinsen-Evje og Fylkesmann Anne Enger, foto: Ingvild Hasle

Utstillinga «Kvinners kår i 100 år» står nå i Wegnerbrakka på Borgarsyssel Museum. Der blir den stående til onsdag 20. mars, så sett av tid til et besøk denne siste helgen!

«Kvinner kår i 100 år» åpnet på kvinnedagen 8. mars av Fylkesmann Anne Enger i Olavskapellet på Borgarsyssel Museum i Sarpsborg.  Der var også kulturinnslag ved Arbeiderbevegelsens kulturnettverk  og dans ved Zulhumar Dawut fra Øst-Turkistan.

8. mars var det mer enn 100  mennesker i Olavskapellet og i Wegner for å ta del i markeringen. Det ble servert fingermat og forfriskninger i høye glass.

Til Borgarsyssel Museum har det vert en jevn strøm av besøkende gjennom uka, men vil har fått storinnrykk fra Norsksenteret i Sarpsborg. Alle som besøker utstillingen blir utfordret til å skrive ned hva stemmeretten betyr for dem, og tavla med gule lapper begynner  fylles opp. Vi håper likevel at skoleelever finner veien til Borgarsyssel for å delta i markeringen mandag, tirsdag eller onsdag neste uke!

Tommelen opp for stemmerett, foto: Hilde Serine Krogstad

Tommelen opp for stemmerett, foto: Hilde Serine Krogstad

«Kvinners kår i 100 år» er en vandreutstilling i regi av Stemmerettsjubileet 1913 – 2013. Utstillinga markerer at det er 100 år siden allmenn stemmerett for kvinner ble innført, og den inneholder film, tekst, klær og viktige symbolgjenstander.

Kvinners kår i 100 år, foto: Hilde Serine Krogstad

Kvinners kår i 100 år, foto: Hilde Serine Krogstad

Bak denne utstillinga står en arbeidsgruppe satt sammen av representanter fra; 8. mars-komiteen i Sarpsborg, Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk, Fagforbundet Østfold, Kvinnesaksforeningen i Fredrikstad, LO i Sarpsborg, Sarpsborg Husflidslag, Sarpsborg SV, Sarpsborg Soroptimistklubb, Sarpsborg Historielag, Skjeberg Sanitetsforening, Stiftelsen Amathea, Østfold Historielag, Østfold Idrettskrets og Østfoldmuseene. Utstillinga  er videre produsert i samarbeid med elever ved Glemmen videregående skole, som blant annet har laget de grafiske elementene. Østfold fylkes billedarkiv har bidratt med historiske fotografier og fotoredigering. Det er også bidrag fra sexolog Stine Kühle Hansen. Over påske skal utstillingen turnere Østfold resten av jubileumsåret 2013.

Tune Kvinneforenings fane Foto: Øyvind Andersen

Tune Kvinneforenings fane Foto: Øyvind Andersen

Utstillinga skal turnere i hele Østfold dette jubileumsåret. De ulike utstillingsstedene vil tilføre egne elementer til utstillinga og sette sitt preg på den. På Borgarsyssel Museum har vi valgt å fokusere på en fane etter Tune Arbeiderpartis Kvindeforening og en stemmeurne fra 1900.

Med forbehold om små endringer ser turnelista slik ut:

 • Borgarsyssel Museum fra 8. mars
  Skjeberg bygdekvinnelag fra 21. mars
  Spydeberg fra 4. april
  Ørje Bruk, Marker fra 17. april
  Kulturhuset Askim fra 1. mai
  Trøgstad bibliotek fra 15. mai
  Fredrikstad Museum og Byhallen 31. mai
  Kystmuseet Hvaler fra 30. juni
  Moss By- og ind.museum fra 8. august
  Rakkestad fra 30. august
  Hobøl bibliotek fra 18. september
  Våler fra 3. oktober
  Rygge fra 17. oktober
  Råde ungdomskole fra 31. oktober
  Folkenborg Museum fra 14. november
  Fylkeshuset fra 4. desember

«Kvinners kår i 100 år» til Marker

onsdag, mars 13th, 2013

Stemmerettsjubileet blir feiret med en stor utstilling på Galleri Ørje Brug 17-29. april. Vandreutstillingen «Kvinners kår i 100 år» som skal reise fylket rundt –  kommer til Ørje 17. april og den dagen vil det være en høytidlig utstillingsåpning  ved ordfører i Stein Erik Lauvås fra Marker Kommune. 

Stemmerettsjubileet

Stemmerettsjubileet

Kvinners kår i 100 år er en vandreutstilling i regi av Stemmerettsjubileet 1913 – 2013. Utstillingen markerer at det er 100 år siden allmenn stemmerett for kvinner ble innført. Det endelige vedtaket ble fattet i Stortinget 11. juni 1913, men da hadde kampen om å få delta i demokratiet på lik linje med menn pågått siden slutten av 1800-tallet. Etter 1913 skulle det likevel gå lang tid før kvinner for alvor ble representert i politiske organer lokalt og nasjonalt. Utstillingen viser hvordan kvinner i Østfold førte kampen for stemmeretten og hvordan de tilkjempet seg posisjoner politisk. Utstillingen vil rette seg spesielt mot unge førstegangsvelgere  –  og er ment å inspirere til politisk deltakelse.

Onsdag 17. april kl 10-12. Enkel bevertning. Alle er hjertelig velkommen.

Utstillingen kan sees på Galleri Ørje Brug helt frem til 29.april  og er åpen for publikum (inkl skoleklasser) etter avtale. Ring telefon 913 38864 for å avtale tid.
Arrangør: Marker kommune 

Besøk til Studio Västsvensk Konservering

onsdag, mars 13th, 2013

Moss Jernverks arkiv er for tiden til konservering i Gøteborg. En mindre gruppe fra Østfoldmuseene  besøkte nylig konserveringsstudioet og ble mektig imponert over de ulike oppdragene denne institusjonen kan påta seg. De har oppdrag for museer og samlinger, arkiv og bibliotek og innen offentlig kunst og arkeologi.

Iransk teppe konserveres. Foto: Bjørg Holsvik / Moss by- og industrimuseum.

Jernverksarkivet som deponeres i Moss by- og industrimuseum, blir tatt hånd om av konservator Martin Ericson og hans stab.

Konservert materiale venter på forskere. Foto: Bjørg Holsvik / Moss by- og industrimuseum

Konserveringsarbeidets formål er å gjøre samlingen tilgjengelig og anvendbar for forskere.

Protokollene rengjøres for støv, mugg og fukt. De inngrodde urenhetene blir renset med naturgummi og bomullsremser. De mange manuskriptene som hadde omfattende fysiske skader, har fått egne omslag eller vil bli lagt i esker. Jernverksarkivet består også av fem heftede manuskripter som var i særdeles dårlig forfatning. Disse rengjøres for mugg og smuss og fotograferes. Skanning blir derfor den beste metoden for bevaring av dette skadede materialet.

Konservator Martin Ericson forteller om arbeidet. Foto: Bjørg Holsvik / Moss by- og industrimuseum

Østfoldmuseenes ansatte fikk en grundig omvisning i de ulike konserveringsavdelingene og kunne konstatere at institusjonen hadde stor kompetanse og vilje til «løsningsorientert» bevaring.

Moss Jernverks arkiv er ferdig konservert til sommeren. Til høsten begynner arkivaren å registrere materialet i Asta. Konserveringen og formidlingsarbeidet er bl.a. støttet av Norsk kulturråd.

 

 

 

 

 

 

Dugnad ved renessansehagen på Isegran sommeren 2013

onsdag, mars 13th, 2013
Renessansehagen på Isegran er et vakkert skue. Foto: Hilde Marthinsen

Renessansehagen på Isegran er et vakkert skue. Foto: Hilde Marthinsen

I renessansehagen ved det gule huset på Isegran finner du utelukkende historisk riktige stauder, urter og medisinplanter etter originale tegninger fra 1740-årene. Nå ber vi om din hjelp til å holde denne vakre hagen vedlike.

Renessansehagen strekker seg ned mot vannet. Foto: Hilde Marthinsen

Renessansehagen strekker seg ned mot vannet. Foto: Hilde Marthinsen

Erling Johansen tok initiativet til å restaurere hagen i 1985. Isegran eies av Fredrikstad Kommune og forvaltes av Fredrikstad Museum. Denne unike hagen holdes vedlike av frivillige hageentusiaster, men vi trenger flere for å klare å holde hagen som den pryd den er på den lille øya midt i byen vår !

Å jobbe her er en glede og inspirasjon, og vi ønsker å få med oss flere hjelpere. Det er helt frivillig og uforpliktende og koster ikke mer enn den arbeidsinnsatsen vi har overskudd til de dagene vi er her.

Hageredskap disponerer vi.

Har du lyst og mulighet til å være med er du hjertelig velkommen!

Ta gjerne med barn, hund eller gode venner!

Sommeren 2013 luker vi fra kl. 18.00 på følgende datoer:

24. april

8. mai

22. mai

5. juni

19. juni

3. juli

17. juli

31. juli

14. august

28. august

11. september og

25. september

Ved spørsmål kan du ringe oss på tlf. 41327725.

Lavendel i full blomst. Foto: Hilde Marthinsen

Lavendel i full blomst. Foto: Hilde Marthinsen

Fra renessansehagen på Isegran. Foto: Hilde Marthinsen

Fra renessansehagen på Isegran. Foto: Hilde Marthinsen