Archive for juni, 2013

Haukeland på Storedal

onsdag, juni 26th, 2013
Randi og Arnold Haukeland i toppen av Ode til lyset under oppføringen i 1968.

Randi og Arnold Haukeland i toppen av Ode til lyset under byggingen i 1968. Foto: Bildesentralen

Søndag 30. juni åpner vi en utstilling med skulpturer av Arnold Haukeland (1920-1983) på Storedal Kultursenter.

Vi har vært så heldige å få låne kunstverk fra familien Haukelands private samling. Haukelands barnebarn Anna Katharina Haukeland, har valgt ut verkene, og i sommer viser vi fram fire skulpturer av den anerkjente billedhuggeren i kulturhuset på Storedal. Utstillingen vil stå til 31. juli 2013.

Arnold Haukeland er født i Verdal i 1920, men flyttet til Sarpsborg allerede som ettåring. I 1946 studerte han på billedhuggerlinjen på Det Illegale Akademi i Oslo under Per Palle Storm og Stinius Fredriksen, men har også mye av utdanningen sin fra utlandet. I 1955 flyttet han til Bærum der han bodde og arbeidet frem til sin død i 1983.

Arnold Haukeland regnes som en av våre mest betydningsfulle billedhuggere, og var en pioner innen abstrakt skulptur i Norge. Han er kanskje mest kjent for sine monumentale skulptuerer blant andre Air (1962) og Dynamikk (1963-66) som begge er kjente landemerker i Oslo. Her i Østfold er skulpturen Fugleflukt (1970) utenfor Sarpsborg sykehus kjent for mange. På Storedal finner vi også ett av hans hovedverk, Ode til lyset (1968), som ble reist i forbindelse med åpningen av Storedal Kultursenter. Han har derfor en spesielt stor verdi for oss, og det er en stor glede å vise frem noen av hans verk på Storedal i sommer.

Velkommen til vernissage søndag 30. juni kl. 13.00. Arnold Haukelands sønn, Bjarne Haukeland, vil stå for åpning av utstillingen.

Enkel servering.

 

Storedal Kultursenter er på Facebook! Lik oss!

Teselskap og boklansering på Elingaard Herregård, søndag 30. juni

onsdag, juni 26th, 2013

TellUs_191_350_large-590x390

 

Velkommen til et hyggelig familiearrangement på herregården! Vi fyller hagen og huskeparken med piknikduker, lek og gode historier

Teselskap: Inviter vennene dine og dukkene/bamsene på et ekte teselskap! Du får ”te” og kjeks av oss. Ta gjerne med ditt eget koppestell og piknikduk. (Vi har noe til utlån).

Fejakt: I sommer er det feer i hagen vår. Klarer du å finne alle åtte, får du et eventyr i gave!

”Sophie og bjørnen” kl. 13.00: Historiefortelling for barn.

Dramatisert omvisning kl. 14.00: Møt både herskap og tjenere fra herregården i en annerledes omvisning!

Billetter kr. 50 (voksne), kr. 20 (barn) Regner det? Ikke fortvil, vi flytter teselskap, og historiefortelling inn i hovedhuset.

Lansering av Onsøy bygdebok bind V Velkommen til lansering kl. 15.30

Forfatter vil være til stede for signering av boken, og det vil bli kulturinnslag ved blant andre Trond Gudevold.

 

 

 

Funkishager i Moss

onsdag, juni 26th, 2013
Hage Fjordveien 69 web

Hage Fjordveien. Beplantingen er forholdsvis nøktern og lettstelt med innslag av bærbusker og frukttrær, prydbusker og bærbusker. Foto: Trine Gjøsund, Østfoldmuseene – Moss by- og industrimuseum

Praktboka Norsk havekunst under europeisk himmel ble nylig utgitt på Spartacus Forlag. I den presenterer 16 forfattere kjente og mindre kjente haver fra Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold og setter søkelyset på  norske hagetradisjoner, enten hagen fungerte som en nødvendig del av husholdningen eller som en estetisk øvelse.

Blant forfatterne finner vi Camilla Gjendem, konservator ved Moss by- og industrimuseum. Hun har tatt for seg funkishager i Fjordveien i Moss. Mange tenker først og fremst på bygninger når det kommer til funkis, men modernismen og funksjonalismen satte også sine spor i de grønne rom. Faktisk var «lys, luft og grønt» sett på som de viktigste elementene i utformingen av en moderne by og anlegging av hager ble sett på som et sosialt velferdstilbud.

Vil du lese mer om funkishager i Moss? Her er artikkelen skrevet av Camilla Gjendem:

«Lys, luft og grønt»: om funkishaver i Moss

Norsk havekunst under europeisk himmel er til salgs i museumsbutikken på Moss by- og industrimuseum for 449,-

75 000 til Moss jernverksarkiv

tirsdag, juni 25th, 2013
Overrekkelse av pæng web

Moss by- og industrimuseum mottar en kjærkommen gave fra Sparebankstiftelsen Østfold Akershus. Fra venstre: lokalbanksjef i Sparebank 1 Per-Ivar Snarberg, markeds- og informasjonskonsulent Elisabeth Andenæs Torp, daglig leder for Sparebankstiftelsen Østfold Akershus Just Erik Næss og avdelingsleder ved Moss by- og industrimuseum Torill Wyller. Foto: Trine Gjøsund – Østfoldmuseene

Moss by- og industrimuseum har mottatt en gave på 75 000 kroner fra Sparebankstiftelsen Østfold Akershus. Dette gjør det mulig å fortsette arbeidet med og sikre Moss’ tidlige industrihistorie.

Moss Jernverk ble grunnlagt ved Mossefossen i 1704 av dansken Ernst Ulrik Dose og var i drift frem til begynnelsen av 1870-årene. Jernverket ble kjøpt i 1875 av firmaet M. Peterson & Søn som startet celluloseproduksjon på stedet i 1884. I 2012 fikk Moss by- og industrimuseum deponert Moss Jernverks arkiv fra Høegh Eiendom Øst AS som et evigvarende deponi.

Arkivet som ble oppbevart i kjelleren i Konventionsgaarden, inneholdt 96 protokoller, 34 innbundne manuskripter og 5 heftede manuskripter fra rundt 1750-1850. Materialet var fuktskadet, mugginfisert, og det var spor etter skadedyr og skadedyrsekskrementer, støv, midd og mikroorganismer.

Jernverksarkivet web

Fra venstre: Christine Haugsten Ellefsen, Håkon Hattevig, Torill Wyller og Elisabeth Andenæs Torp. I esken ligger arkivmaterialet som har kommet tilbake fra konservering i Gøteborg. Foto: Trine Gjøsund – Østfoldmuseene

Jernverksarkivet trengte sårt til omfattende behandling for å sikre bevaringen, og arkivet ble derfor sendt til konservering i Gøteborg i november i fjor, til tross for at prosjektet ikke var fullfinansiert.

Midlene fra Sparebankstiftelsen Østfold Akershus vil brukes til å fortsette arbeidet med selve konserveringen og digital registreringen av Jernverksarkivet.

Torill Wyller, avdelingsleder på Moss by- og industrimuseum er svært takknemlig for gaven:

– Denne gaven betyr enormt mye.  Dette vil bidra til positivt til vern av dokumentarven og bevaring av nasjonens og regionens arkivhukommelse. Dette vil også bli lagt merke til i arkivverket, som er svært interessert i materialet fra Moss Jernverks arkiv, opplyser Wyller.

Daglig leder i Sparebankstiftelsen Østfold Akershus, Just Erik Næss er glad for å kunne bidra og viser til lange tradisjoner i Sparebanken for å støtte lokale formål. I tildelingsbrevet står det:

«Vi vil skape positivitet og bidra til utvikling lokalt. Sparebankstiftelsen Østfold Akershus skal (…) videreføre sparebanktradisjonene gjennom å dele ut gaver til allmennyttige formål i distrikter hvor kapitalen er bygget opp.(…)»

Det konserverte materialet vil bli presentert for publikum, historieinteresserte, elever, studenter og forskere, og skal oppbevares i Moss by- og industrimuseums magasin. Allerede på Mossefossens dag 14. august kan publikum få oppleve «live» arkivering av materialet fra Moss jernverk, da skal Østfoldmuseenes arkivar Giske Westby ordne arkivet for åpen scene.

Skolehage på Folkenborg museum –«den naturlige skolesekken»

tirsdag, juni 25th, 2013

Kevin Sundsrud arbeider i kjøkkenhagen på Folkenborg museum. Foto Hilde Lauvland

Kevin Sundsrud arbeider i kjøkkenhagen på Folkenborg museum. Foto Hilde Lauvland

 

I vår har det blitt laget fin kjøkkenhage på Folkenborg museum.  Det er 5.klassene ved Mysen skole som har bearbeid jorda, laget fine plantefelt , sådd og plantet. Mindre elevgrupper har også arbeidet med kjøkkenhagen hver eneste uke.

Planleggingen begynte i fjor høst. Da ble det tatt prøver av jorda. På den måten kan man vite hva slags tilskudd jorda trenger. Dyrkingen foregår helt uten bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel. Det har blitt brukt naturkompost fra en lokal produsent i Eidsberg.

Leder for prosjektet, lærer Kari Mette Heller, forteller at Mysen skole har fått tildelt midler fra Den Naturlige Skolesekken for å jobbe med bærekraftig utvikling. Tittelen på prosjektet er «Mat til verden», og inkluderer både arbeid i skolehagen og undervisning i klasserommet. 5.trinn skal så grønnsaker i hagen til våren, og høste avlingen når de begynner i 6.klasse. Målet er at elevene skal få med seg råvarer til bruk på skolekjøkkenet, konkret lærdom om hvor maten kommer fra, og kunnskap om globale sammenhenger.

Til høsten, når elevene går i 6. klasse, har de skolekjøkken på timeplanen. Da skal de bruke grønnsakene de har dyrket selv. Da kan de hente potet, gulrot, rødbet, løk, purre, hvitløk, kål, selleri, reddik, salat, erter, bønner og urter!

Våren var litt kald, og det var mye tele i bakken. Men – nå, midt i juni, vokser det veldig godt! Elevene har snart sommerferie, men plantene får tilsyn. Barn og voksne på SFO skal passe på hagen, luke og vanne, og de tre ukene SFO er stengt, stiller noen familier opp.

 

«Den naturlige skolesekken « er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Vi leser på nettsiden www.natursekken.no: Den naturlige skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til å utvikle nysgjerrighet og kunnskap om natur og samfunn, bevissthet om bærekraftig utvikling og økt miljøengasjement hos elever og lærere i grunnopplæringen. Den naturlige skolesekken deler hvert år ut midler til skoler og eksterne aktører. Midlene skal stimulere til prosjekter der skolen utarbeider undervisning som tar i bruk andre læringsarenaer, samarbeider med eksterne aktører og fremmer undervisning for bærekraftig utvikling.

 

St. Nikolas kirkeruin 3-D fotografert!

tirsdag, juni 25th, 2013
3D foto (ortofoto) som viser nordveggen i ruinen

3D foto (ortofoto) som viser nordveggen i ruinen

Denne uken har Borgarsyssel Museum hatt besøk av Marcin Gladki fra firmaet PAST. I samarbeid med Riksantikvaren har han dokumentert St. Nikolas kirkeruin ved hjelp av 3D-fotografering (fotogrammetri) og laserskanning. Laserskanningen brukes i første rekke for å lage tegninger, mens fotogrammetrien gir 3D fargefoto for dokumentasjon. Fotograferingen er gjort på nært hold, og er meget nøyaktig – 1 pixel på kamerat tilsvarer 1 millimeter i virkeligheten! 3D-skanningen av ruinen er gjort i skalaen 1:10.

 

Marcin Gladki i arbeid med 3D-fotografering av ruinen, foto: Mona Beate Vattekar

Marcin Gladki i arbeid med 3D-fotografering av ruinen, foto: Mona Beate Vattekar

Formålet med prosjektet er å dokumentere ruinens tilstand og status over tid, og å få kartlagt endringer over tid. Gladki var her også i 2008, og dokumenterte ruinen før apsiden var ferdig konservert. Nå kan årets bilder brukes til å sammenligne ruinen før og etter konservering av apsiden. Fotogrammetrien kan også brukes som grunnlagsmateriale for utarbeidelse av en eventuell bronsemodell av ruinen, samt til å lage animasjon til bruk på nett.
Marcin Gladki har gjort samme type arbeid ved blant annet Rein klosterruin, Steinviksholm slottsruin i Trøndelag og Bryggen i Bergen.

Tekst: Mona Beate Buckholm Vattekar

Åpning av utstillingen «Kulturminner i skolesekken»

tirsdag, juni 25th, 2013

Søndag 23.6. åpnet Borgarsyssel Museum sommersesongen. Det regnet tett før utstillingsåpningen kl 14, og det var synd at ikke flere våget seg til museet.

Vi takker spsielt Anne Helene Lileng, Andrea Lileng og Lars Westli for underholdningen dene ettermiddagen! De spilte «Jeg fikk av min pappa en teddy», «Idas sommervise» og «Tenke sjæl», og låtvalget passet perfekt til rammen for utstillingen.

Vi fikk fin omtale i NRK-Østfold; radio og TV, og SA dekket arrangementet. Nå håper vi at alle barnas om gikk ut av 4. klasse i Sarpsborg kommer til museet sammen med familie og venner for å se den ferdige utstillingen! Huska at alle 4. klassingene som har deltatt kommer gratis inn på museet.

IKKE GLEM BARNAS MUSEUMSSTAFETT >>>

Her ser dere et knippe bilder fra arrangementet:

Unik avishistorie registreres

torsdag, juni 20th, 2013
Bjørn Wisth og Oddvar Aasen jobber med registreringer av fotomaterialet fra Moss dagblad.

Bjørn Wisth og Oddvar Aasen jobber med registreringer av fotomaterialet fra Moss Dagblad. Foto: Christine Haugsten Ellefsen, Østfoldmuseene

– Moss Dagblad og Moss Avis speiler en periode i Moss bys historie som ingen andre gjør, sier Bjørn Wisth.

Han sitter på møterommet på Moss by- og industrimuseum, sammen med Oddvar Aasen. De utgjør to tredjedeler av Moss Dagblad-gruppa som jobber frivillig med det omfangsrike arkivet som avisen etterlot ved nedleggelsen i 2009. Rundt dem ligger svarthvittfotografier av fotballspillere, tilskuere og supportere.

– Akkurat nå jobber vi med fotografier fra 1980 av Moss fotballklubb. Vi registrerer så mange opplysninger som vi klarer å oppdrive om hver bilde, forklarer  Wisth. Han jobbet i Moss Dagblad i 42 år, primært som pressefotograf. Oddvar Aasen var redaktør fra 1976 – 1980.

Arkivet etter Moss Dagblad har en broket historie. Da avisa flyttet inn i nye lokaler i Brekkegården i 1996, ble den store fotosamlingen lagret i kjelleren. Der lå de i 10 år og fikk store vannskader. Arkivet strekker seg fra 60-tallet og frem til nedleggelsen. Det eldre materialet ble ødelagt under krigen. Da det siste Moss dagblad noensinne ble trykket 31. mars 2009, var tidligere ansatte og ansatte samlet på Kafè Brandstrup til gravøl. Den kvelden ble Moss Dagbladgruppa stiftet.

– Vi visste at det fantes hundretusen negativer og tusenvis av papirfoto og faren for at dette skulle havne på dynga var jo stor, forteller Wisth.

I samarbeid med Moss kommune og Moss by- og industrimuseum åpnet de utstillingen «Moss Dagblad 100 år: Vi ringer paa – og træder ind!» i 2012. Denne utstillingen dokumenterte hele avisas hundreårige historie fra oppstarten 19. februar 1912, da den het Moss sosialdemokrat til 2009. Etter utstillingsåpningen fortsatte arbeidet med registreringer.

– Nå fortsetter vi med det vi egentlig starta med, prøve å få oversikt over hva vi faktisk har her. Oppgaven føles litt uoverskuelig, men vi opplever at vi har begynt på noe viktig her. Vi håper etterhvert at yngre krefter fra avisa kan ta over, sier Bjørn Wisth.

Utstillinga «Moss Dagblad 100 år: Vi ringer paa – og træder ind!» kan oppleves på Moss by- og industrimuseum ut året.

 

 

 

Sesongåpning på Storedal Kultursenter

onsdag, juni 19th, 2013
Sommer i sansehagen på Storedal. Foto: Ingvild Hasle

Sommer i sansehagen på Storedal. Foto: Ingvild Hasle

Søndag 23. juni starter vi sesongen på Storedal Kultursenter! Lydskulpturen spiller, fuglene kvittrer og blomstene spirer. Ta en pause fra hverdagen mens du nyter en kopp kaffe og en is i flotte omgivelser. Vi har aktiviteter for barn hver dag i åpningstiden og fra søndag 30. juni kan du også få se en flott utstilling av billedhugger Arnold Haukeland inne i kulturhuset. Ellers kan du i friluftsanlegget nyte vår lille skulpturpark, lydskulpturen, sansehagen, helleristningsutstillingen, eller rett og slett bare naturen! Hagen og helleristningsutstillingen er tilrettelagt for synshemmede med taktile og/eller blindeskriftsskilt.

Velkommen!

Åpningstider i sommer (23.juni – 18.august):
Tirsdag – fredag: 12- 17
Søndag: 12-16
Mandag og lørdag: Stengt

Minner om at vi fra 2.-4. august holder kulturhuset stengt pga. et privat arrangement.

 

 

Det blomstrer i hagen på Storedal

onsdag, juni 19th, 2013
Akeleiefrøstjerne (Thalictrum Akuilegifolium). Foto Hege-Beate Lindemark

Akeleiefrøstjerne (Thalictrum Akuilegifolium). Foto Hege-Beate Lindemark

Nå blomstrer det for fullt i hagen på Storedal!  Lydskulpturen spiller, fuglene synger, vinden blåser svalt gjennom trærne og man opplever et stort spekter av farger og dufter. Ta med deg familie og venner til en fantastisk naturoplevelse i skjønne omgivelser. Og kanskje også en piknikkurv til en lunsj i det grønne!

Velkommen!

Kattemynte, Germaniris, Praktsolbruden og Askrot. Foto: Hege-B Lindemark

Kattemynte, Germaniris, Praktsolbruden og Askrot. Lydskulpturen Ode til lyset av Arnold Haukeland og Arne Nordheim i bakgrunn. Foto: Hege-B Lindemark