Archive for februar, 2014

Sommeren på Frøkengården

torsdag, februar 27th, 2014
Frøkengården. Foto: http://korshavnvel.wordpress.com/frokengarden/

Frøkengården. Foto: http://korshavnvel.wordpress.com/frokengarden/

Frøkengården inviterer til følgende program fire søndager sommeren 2014:


Søndag 6. juli

Åpent kl. 12:00 – 15:00

Omvisning, salg av kaffe, vafler og lodd

Kl. 17:00       Klassisk gitarkonsert ved Ole Martin Huser-Olsen

www.facebook.com/huserolsen

Inngang for konserten kr 100,- 


Søndag 13. juli     

Åpent kl. 12:00 – 15:00

Omvisning, salg av kaffe, vafler og loddsalg

Barnas dag. Rebus, dyr og leker

Kl. 15:00: Kåseri ved Olav Aaraas, direktør Norsk Folkemuseum: 1814 i folketradisjonen.


Søndag 20. juli     

Åpent kl. 12:00 – 15:00

Omvisning, salg av kaffe, vafler og loddsalg

Kl. 15:00: Foredrag ved festningskommandant Dag Strømsæther: Krigshandlingene i 1814.


Søndag 27. juli     

Åpent kl. 12:00-15:00

Omvisning, salg av kaffe, vafler og lodd

Bakedag i vedfyrt ovn v/Bjørg Alette Holmen

Økologiske grønnsaker fra Korshavn Gård


Frøkengården finner du ved veikrysset i Korshavn på Kirkøy

Hjertelig velkommen!

Besøk Frøkengården på Facebook ->>

http://hvalerkulturvernforening.wordpress.com

http://korshavnvel.wordpress.com

Stillinger ledig: omvisere/verter og tilkallingsvakter søkes til Østfoldmuseene for sesongen 2014.

onsdag, februar 26th, 2014
Østfolmuseene søker omvisere/verter sommersesongen 2014.

Østfolmuseene søker omvisere/verter sommersesongen 2014.

 

STILLINGENE ER BESATT.

Vi søker rundt 20 engasjerte, utadvendte og historieinteresserte personer som har lyst til å jobbe på museum, og som kan ivareta vårt publikum på en god måte.

Oppgavene vil variere noe i forhold til sted og avdeling, men vil i hovedsak bestå av kunnskapsbaserte og/eller dramatiserte omvisninger (Fredrikstad Museum) for større og mindre grupper besøkende, ledelse av barneaktiviteter (herunder Barnas museumsstafett), betjening av museumsbutikk, ettersyn med utstillinger samt brannvakt (Fredrikshalds teater).

Norsk er arbeidsspråket og det forutsettes gode norskspråklige ferdigheter. I tillegg må du beherske muntlig engelsk godt. Ferdigheter i enda flere språk vil være et pluss.

Det er en forutsetning at de som tilsettes deltar et i nærmere bestemt felles obligatorisk opplæringsprogram av en dags varighet. Videre opplæring vil bli gjennomført ved hver enkelt avdeling.

Engasjementenes varighet kan variere fra tilsetting i hele sesongen til deltakelse ved større arrangementer eller tilkalling etter behov.

Vi ønsker en aldersmessig bredt sammensatt søkergruppe fra 18 år og oppover. Museumsfaglig bakgrunn, interesse og egnethet til å jobbe med barn vil bli vektlagt. Oppgi gjerne ved hvilket eller i hvilke museer det er aktuelt for deg å arbeide.

Stillingene avlønnes i henhold til HSH overenskomstens lønnsramme 10.

For mer informasjon, ta kontakt med koordinator for formidling Tove Thøgersen på telefon 906 47 893.

Kortfattet søknad og CV sendes pr. e-post til personalsjef Steinar Helgesen, stehel@arkiv.ostfoldmuseene.no, innen 12. mars 2014. Attester oversendes kun etter nærmere anmodning.

Grunnlovsmagasinet distribueres lørdag 22. februar

fredag, februar 21st, 2014
Forsiden av Grunnlovsmagasinet.

Forsiden av Grunnlovsmagasinet.

Lørdag 22. februar vil abonnenter av Amedias aviser i Østfold motta Grunnlovsmagasinet som bilag til avisen – et magasin det er verdt å ta vare på.

Oppdatert 24.02.2014 – Grunnlovsmagasinet er nå tilgjenlig digitalt for nedlasting ->>

Grunnlovsmagasinet inneholder historiske artikler om Østfolds særstilling i 1814, samt en kalender med oversikt over hvordan jubileet markeres i hele Østfold gjennom 2014. Og det skjer mye!

Østfoldmuseene har levert innhold til magasinet. Arrangementer i Østfoldmuseenes regi omtales også.

Se oversikten over Østfoldmuseenes arrangementer her ->>

Se oversikten over alt som skjer i Østfold her ->>

Museenes arrangementer i jubileumsåret

fredag, februar 21st, 2014
Fra øverst til venstre: Rød Herregård (De Ankerske samlinger/Rød Herregård), Konventionsgaarden i Moss (fotograf ukjent/Østfold fylkes billedarkiv), Carsten Tank (fri lisens), Fredriksten festning (jechstra, Flickr CC), Solbergtårnet som arena for en fotoutstilling (Bjørnli Foto, Flickr CC)

Fra øverst til venstre: Rød Herregård (De Ankerske samlinger/Rød Herregård), Konventionsgaarden i Moss (fotograf ukjent/Østfold fylkes billedarkiv), Carsten Tank (fri lisens), Fredriksten festning (jechstra, Flickr CC), Solbergtårnet som arena for en fotoutstilling (Bjørnli Foto, Flickr CC)

Østfoldmuseenes avdelinger ligger i områder som ble direkte påvirket av hendelsene i 1814, og det er naturlig for oss å ta utgangspunkt i det som skjedde lokalt. Vi har også lagt vekt på å formidle historien sett fra befolkningens side når vi nå feirer grunnlovsjubileet. De rikshistoriske hendelsene og aktørene der vil selvfølgelig også få oppmerksomhet, men det er viktig for oss å ha et bredt perspektiv. Vi kan si at i Østfold er temaene knyttet til krigen, forhandlingene og freden.

Dette skjer på avdelingene i jubileumsåret 2014.

Kjersti Løken Satvrum. Foto: Birgit Dannenberg, Journalisten.

Kjersti Løken Satvrum. Foto: Birgit Dannenberg, Journalisten.

Foredrag: Tør du snakke i offentligheten?

Tid: 26.01.14 kl. 12.00

Sted: Moss by- og industrimuseum

Ytringsfriheten nå til dags ved Kjersti Løken Stavrum, Generalsekretær Norsk Presseforbund.

Les mer ->>


Trond Svandal. Foto: E. Nordenhaug

Trond Svandal. Foto: E. Nordenhaug

Foredrag: Krig og fred i 1814. Østfold i begivenhetens sentrum

Tid: 09.02.14

Sted: Folkenborg Museum

Foredrag ved historiker Trond Svandal om krigen i Østfold sommeren 1814.

Les mer ->>


 

Arbeidere på Peterson 1952. Foto: Moss by- og industrimuseum

Arbeidere på Peterson 1952. Foto: Moss by- og industrimuseum

Foredrag: Arbeiderkollektivet på Peterson i Moss

Tid: 30.03.14 kl. 13.00

Sted: Moss by- og industrimuseum

Foredrag ved Egil J. Skorstad, professor i organisasjon og arbeiderlivsfag ved Høgskolen i Østfold.

Les mer ->>


Haldenvassdragets Kanalmuseums. 5. mars får museet besøk av 2x Erik som vil lese tekster og vise bilder fra sine bøker. Foto: Jørn Fjeld

Haldenvassdragets Kanalmuseums. 5. mars får museet besøk av 2x Erik som vil lese tekster og vise bilder fra sine bøker. Foto: Jørn Fjeld

Foredrag: Sjuårskrigen 1807 – 1814 i indre Østfold

Tid: 02.04.14 kl. 13.00

Sted: Haldenvassdragets Kanalmuseum

Foredrag med Per Erik Gjesvold under kulturkvelden på Ørje Brug.

Les mer ->>


Demningen i Mossefossen Foto: Trine Gjøsund

Demningen i Mossefossen Foto: Trine Gjøsund

Byvandring: Verket i Moss

Tid: 27.04.14 kl. 13.00

Sted: Moss by- og industrimuseum

Byvandring på Verket. Oppmøte på Storebro ved Konventionsgaarden.

Les mer ->>


Fredrikshalds Teater Foto: Svein Norheim

Fredrikshalds Teater Foto: Svein Norheim

Foredrag: Om Henriette Schønberg Erken og kokeboken

Tid: 03.05.14 

Sted: Fredrikshald Teater, Halden historiske Samlinger

Foredrag ved Maria Berg Reinertsen om kokenboken utgitt til grunnlovsjubileet i 1914.

Les mer ->>


Solbergtårnet. Foto: Erling Bakken, CC-BY-SA

Solbergtårnet. Foto: Erling Bakken, CC-BY-SA

Utstilling: Østfold 1814 1914 2014

Tid: 08.05.14

Sted: Solbergtårnet, E6 ved Skjeberg

Åpning av fotoutstilling i Solbergtårnet. Østfold fylkes billedarkiv ønsker å vise både fotografiene av Østfold anno 1914 og Østfold anno 2014 for publikum.

Les mer ->>


En av de norske fanene som ble tatt med til Stockholm høsten 1814. Foto: Armémuseum. Eier: Armémuseum, Stockholm

En av de norske fanene som ble tatt med til Stockholm høsten 1814. Foto: Armémuseum. Eier: Armémuseum, Stockholm

Utstilling: Frykt og ære – Fredrikshald 1814

Tid: 14.05.14 kl. 11.00

Sted: Krigshistorisk museum, Østre kurtine, Fredriksten festning, Halden historiske Samlinger

Utstillingsåpning. Utstillingen viser krigen, freden og den svenske beleiringen i løpet av året. Erobrede faner fra Fredriksten vises for første gang.

Les mer ->>


Fredrikstad Museum. Foto: FM

Fredrikstad Museum. Foto: FM

Utstilling: Den svenske okkupasjonen av festningsbyen

Tid: 16.5.14

Sted: Tøihuset, Gamlebyen, Fredrikstad Museum

Utstillingsåpning. Mer informasjon kommer.


Narvestad på Folkenborg museum slik den framstår i dag. Foto: Ingvild Hasle.

Narvestad på Folkenborg museum slik den framstår i dag. Foto: Ingvild Hasle.

Utstilling: Kulturlandskapet i Østfold gjennom 200 år

Tid: 08.06.14

Sted: Folkenborg Museum

Kunstutstilling på Folkenborg Museum. Mer informasjon kommer.


Borgarsyssel Museum. Foto: Espen Nordenhaug

Borgarsyssel Museum. Foto: Espen Nordenhaug

Utstilling: Krig og okkupasjon – tap og ødeleggelser

Tid: 22.06.14 – 17.08.14

Sted: Borgarsyssel Museum, Sarpsborg

Utstillingen tar for seg følgene av krigshandlingene og svenskenes okkupasjon i 1814 for innbyggerne i Smaalenene. Utgangspunktet for utstillingen er erstatningssaken i etterkant av krigen og okkupasjonen, kjent som Smaalehnssagen.

Mer informasjon kommer.


Storedal Kultursenter. Foto Hege-Beate Lindemark

Storedal Kultursenter. Foto Hege-Beate Lindemark

Utstilling: Østfold 1814 1914

Tid: 19.06.14

Sted: Storedal Kultursenter

Åpning av fotoutstilling produsert av Østfold fylkes billedarkiv. Vi ønsker å sette søkelyset på den første feiringen i 1914. Fotografiet var den gang et viktig verktøy for å dokumentere framgangen i det nye Norge, både det lokale demokratiet, næringslivet og et kulturhistorisk tilbakeblikk.

Les mer ->>


Haldenvassdragets Kanalmuseums. Foto: Jørn Fjeld

Haldenvassdragets Kanalmuseums. Foto: Jørn Fjeld

Utstilling: Østfold 1814 1914

Tid: 23.06.14

Sted: Haldenvassdragets Kanalmuseum

Åpning av fotoutstilling produsert av Østfold fylkes billedarkiv. Åpning av fotoutstilling produsert av Østfold fylkes billedarkiv. Vi ønsker å sette søkelyset på den første feiringen i 1914. Fotografiet var den gang et viktig verktøy for å dokumentere framgangen i det nye Norge, både det lokale demokratiet, næringslivet og et kulturhistorisk tilbakeblikk.

Les mer ->>


Verket 20, arbeiderbolig Moss. Foto: Trine Gjøsund

Verket 20, arbeiderbolig Moss. Foto: Trine Gjøsund

Utstilling: Fra Moss Jernverk til Peterson Moss

Tid: 14.08.14

Sted: Verket 20, Moss

Moss by- og industrimuseum med utstilling om dagligliv, arbeid og industri. Verket 20 er en gammel arbeiderbolig ved Konventionsgaarden i Moss.

Les mer ->>


Den optiske kysttelegrafen slik den kan ha tatt seg ut i terrenget.  Ill: Lars Ole Klavestad for MindreAlv XIII.

Den optiske kysttelegrafen slik den kan ha tatt seg ut i terrenget.
Ill: Lars Ole Klavestad for MindreAlv XIII.

Vandring: Den optiske kysttelegrafen 1809 – 1814

Tid: 21.08.14

Sted: Kystmuseet Hvaler

Kulturhistorisk vandring. Den optiske kysttelegrafen, et kommunikasjonssystem bestående av signalmaster med klaffer som lå mellom byene og festningene langs kysten, ble benyttet for å varsle om angrep.

Mer informasjon kommer.


Kystmuseet Hvaler. Foto: R. Ewart

Kystmuseet Hvaler. Foto: R. Ewart

Foredrag: Propagandakrigen mellom Norge og Sverige

Tid: 10.09.14

Sted: Kystmuseet Hvaler

Foredrag med historiker Ruth Hemstad.

Mer informasjon kommer.


Kystmuseet Hvaler. Foto: R. Ewart

Kystmuseet Hvaler. Foto: R. Ewart

Foredrag/konsert: Musikk rundt 1814

Tid: 08.10.14

Sted: Kystmuseet Hvaler

Foredrag og konsert med musikk rundt 1814 som tema.

Mer informasjon kommer.


Trond Svandal. Foto: E. Nordenhaug

Trond Svandal. Foto: E. Nordenhaug

Foredrag: Krig og fred i 1814

Tid: 08.10.14

Sted: Kystmuseet Hvaler

Foredrag ved historiker Trond Svandal om krigen i Østfold sommeren 1814.

Mer informasjon kommer.


Ny gjest på Kanalmuseet: Ilder – en sørlig og sjelden Østfold-art

fredag, februar 21st, 2014
Ilder på Kanalmuseet. Foto: Ingvar Spikkeland

Ilder på Kanalmuseet. Foto: Ingvar Spikkeland

Østfold danner inngangsporten til Norge for svært mange arter som har vandret inn fra sør og øst. Dette gjelder også pattedyret ilder, et lite mårdyr på størrelse med en mink. Kanalmuseet på Ørje har nå fått en utstoppet ilder til samlingene sine. Museet satser også på å skaffe flere av de sørøstlige og typiske Østfold-artene, som f.eks. sørhare og villsvin, for å kunne bruke dette i en utstilling om sørlige arter som har Østfold som sitt viktigste norske leveområde.

Men ilderen er ikke noe nytt dyr i Norges fauna. Allerede i steinalderen fantes ider i Norge, det vet vi fra funn som er gjort i Vistehulen ved Stavanger. Det finnes også skriftlige kilder som nevner forekomst av ilder på 1400-, 1500- og 1600-tallet. Men i nyere tid ble den første registrering gjort på Elverum i 1916. På 1930-tallet ble ildere holdt som pelsdyr, spesielt i Østfold og Akershus, og mange dyr rømte trolig, samtidig som det sannsynligvis var en innvandring fra Sverige. Utover på 1950-tallet ble det skutt en del dyr, spesielt i Østfold, men lokale kilder på Ørje forteller at fra å være ganske vanlig lokalt på 50- og tidlig på 60-tallet, forsvant ilderen utover i 1960-årene. En teori er at arten ble utryddet av valpesyke, men harde vintre, som f.eks. 1966-vinteren, da det ble målt 43 minusgrader ved Ørje, kan også ha bidratt til at arten forsvant.

Nå er ilderen tilbake igjen, og flere dyr er blitt observert f.eks. i Marker og Eidsberg de siste åra. Den er likevel svært sjelden i Norge, og er bare observert i grenseområdene opp til Hedmark. Den står på den norske rødlista i kategorien sårbar (VU). Det dyret som er utstoppet, ble dessverre påkjørt og drept av bil ved Ramstad i Eidsberg. Ellers holdes også ildere som kjæledyr, og spesielt ildere som observeres i tettbygde strøk kan kanskje være tamme ildere.

Tekst og foto: Ingvar Spikkeland

Funn av lektere ved Ørje Brug

fredag, februar 21st, 2014

For første gang er det nå registrert funn av kulturminner under vann fra Indre Østfold, i Riksantikvarens Kulturminnedatabase. På grunn av den lave vannstanden som har vært nå i høst, så har det plutselig dukket opp levninger fra en ganske nær historie, om Ørje Brugs tresliperi (1886 – 1942).

Det var dampskip som slepte tømmer frem til tresliperiet og trakk lektere med de ferdige tremasseballene ned til Tistedalen. En lekter er en lastepram uten eget drivverk. Dette er tre av i alt fem lektere, som tilhørte tresliperiet. Disse har vært godt kjent blant enkelte av lokalbefolkningen på Ørje, men for svært mange er disse funnene ukjente. Siden båtene er mer enn 100 år gamle er de fredet etter kulturminnelovens § 14.

Bilde fra da lekterene var i bruk.

Les mer i befaringsrapporten fra Norsk Maritimt Museum her: Krokstadtjernet

Kulturkveld på Ørje Brug – Foredrag med Elling Utvik Wammer: «Isens hemmeligheter»

torsdag, februar 20th, 2014
Arkeolog Elling Utvik Wammer besøker Kanalmuseet onsdag 26. februar. Foto: KHM-UiO

Arkeolog Elling Utvik Wammer besøker Kanalmuseet onsdag 26. februar. Foto: KHM-UiO

26. februar får Haldenvassdragets kanalmuseum besøk av arkeolog Elling Utvik Wammer. Wammer har gjort enestående funn fra jernalderen og middelalderen i sin deltakelse i feltarbeid på høyfjellet. 

En direkte konsekvens av at isen på våre breer fortsetter å smelte, er at det dukker opp arkeologiske funn fra gammel is. I regi av Oppland fylkeskommune har Wammer deltatt i feltarbeid på høyfjellet gjennom en årrekke. Vi inviterer deg til Ørje Brug der du får høre om noen av de enestående funnene som er gjort når han nå besøker museet 26. februar kl. 19.


Les mer hos Kulturhistoriske museum på UiOs sider ->> og på Oppland fylkeskommunes sider ->>


Tid: 26. februar kl. 19.00

Sted: Ørje Brug, Kanalmuseet.

Inngangspris. kr. 50, inkl. enkel bevertning.

Moss by- og industrimuseums arkitekturutstilling får ny aktualitet

torsdag, februar 20th, 2014
Persepktiv fra Skraagaten. Moss 27/10-32. Signert Fredrik E. Thoring

Persepktiv fra Skraagaten. Moss 27/10-32. Signert Fredrik E. Thoring

Museets arkitekturutstilling får ny aktualitet i forbindelse med debatten om byggehøyder i Moss sentrum!

Sentrumsplanen for Moss rulleres i disse dager, flere utbyggingsplaner lanseres og bysentra omformes. Lokalavisene preges av mosseborgernes engasjement, innspill og meninger om planene. I det siste er det byggehøyden i Moss sentrum som har engasjert. Planene til Jansen Arkitekter om et nybygg på syv etasjer på «drosjetråkka» har ikke gått upåaktet hen.

At slike planer vekker debatt, bifall og forargelse er ikke et nytt fenomen. Dette kan museets permanente utstilling om 1930-tallets modernistiske arkitektur bekrefte. Debatt ble det da den visjonære byingeniør Einar Mathisen la fram sin Byplan for Moss i 1933, og debatt ble det da Moss Byggleverandør A/S i 1932 la fram sine planer om en femetasjes bygning på den vanskelige trekanttomten mellom Dronningens gate og Skrågata.

I avisinnlegg og på folkemunne ble bygningen som arkitekt Fredrik E. Thoring hadde tegnet kalt Skyskraperen. Saken ble sendt i retur flere ganger fra både bygningsrådet og skjønnhetsrådet for omarbeiding. Endelig vedtak ble fattet, og bystyret anbefalte bygget oppført i fem etasjer med dispensasjon fra bygningsloven. «Parkgården» stod ferdig i 1933. Før dette hadde arkitekten måttet «skrelle bort» både verandaer og karnapper. Vedrørende bygningshøyden uttalte arkitekt Fredrik E. Thoring at en femetasjes bygning på denne tomta ville danne en god avslutning på den øvre delen av Dronningens gate. Beliggenheten på den åpne plassen mot parken var også god. Han henviste til andre høye bygninger, som Gjærfabrikken, Blikkemballasjen, Aktiemøllene og Torvgården som var blitt oppført i Moss uten nevneverdige protester.

Perspektiv av Dronningens gate nr. 29 Moss. Datert 24/9-32, signert Fredrik E. Thoring

Perspektiv av Dronningens gate nr. 29 Moss. Datert 24/9-32, signert Fredrik E. Thoring

«Parkgården», med nåværende adresse Dronningens gate 30, framstår i dag som et prakteksempel på kontinental og nyskapende mellomkrigsarkitektur. Bygningen er et av prosjektene i museets permanente utstilling om funkisarkitektur i Moss sentrum. Du får se flere tegninger, avisutklipp, modell og foto av gården om du tar turen til Moss by- og industrimuseum!

Konservator NMF Camilla Gjendem

 

 

 

 

 

 

 

Ny skilting på Storedal Kultursenter

onsdag, februar 19th, 2014
Planten "Lammeøre" med nytt taktilt skilt. Foto H.B.Lindemark

Planten «Lammeøre» med nytt skilt. Skiltet er utformet med taktil skrift og braille. Foto H.B.Lindemark

Storedal Kultursenter er ferdig med første del av et omfattende tilretteleggingsprosjekt, og over 200 nye skilter er nå på plass i parkanlegget.

Storedal Kultursenter ble grunnlagt av ildsjel og forkjemper for de funksjonshemmedes rettigheter Erling Stordahl i 1970, og er i dag et anlegg for både kunst og kultur, historie- og naturopplevelser. Senteret består av et frilufts- og parkanlegg som er unikt både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Det inneholder mange elementer vi ønsker å formidle, også utenom åpningstid. Vi er derfor opptatt av at anlegget skal kunne formidle seg selv. Den besøkende skal få følelsen av å lære noe nytt, og anlegget skal være lett å orientere seg i. Dette var en av grunnene til at vi satt i gang et omfattende tilretteleggingsprosjekt. Siden starten i 1970 har senteret lagt vekt på å være for alle. Erling Stordahl var selv blind og senteret hans var tilrettelagt for synshemmede. I dag har vi fortsatt det samme fokuset, og vi ønsker å være et senter for alle bruker- og aldersgrupper. Samtidig legger vi vekt på brukervennlighet. Dette er satsningsområder som Erling Stordahl var tidlig ute med, og vi er i så henseende et senter som har jobbet med dette i mange tiår. Men vi trenger likevel å videreutvikle oss og følge utviklingen i tråd med tiden. Siden 1970 er det kommet nye løsninger og nye retningslinjer blant annet når det gjelder universell utforming. Prosjektets målsetning, og derfor også målgruppe er tilrettelegging for alle. Parkanlegget er unikt både i nasjonal og internasjonal sammenheng, og vi ønsker å stå frem som et godt eksempel og som et viktig bidrag til kulturtilbudet i lokalmiljøet, men også sett i et større perspektiv.

Vi startet tilretteleggingsprosjektet sommeren 2011 med ny parkeringsplass med avmerket HC-parkering og nye planteskilt i hagen. De over 200 plantene i sansehagen skulle få nye planteskilt med taktil (opphevet/følbar) skrift og blindeskrift (braille). Vi har i alle år hatt planteskilt med både blindeskrift og vanlig skrift, men ved kun å ha disse to typer skrift utelukker vi en veldig stor gruppe som hverken kan blindeskrift eller kan lese vanlig skrift i normal skriftstørrelse. Den største gruppen synshemmede i dag er ikke de som er totalt synshemmet, men de svaksynte. Denne gruppen består av både unge og gamle og mange av dem kan ikke lese punktskrift eller blindeskrift. For også å imøtekomme denne gruppen mennesker ønsket vi å lage nye planteskilt som besto av både taktil skrift i stor font og braille. Dette hever både leservennligheten og gjøre skiltene tilgjengelig for alle.

I 2012 fortsatte vi arbeidet og produserte et nytt informasjoskilt ved inngangen til hagen, som erstattet de to gamle i braille. Dette skiltet ble på grunn av plassmangel kun i vanlig skrift, men skulle suppleres med et lydskilt med både engelsk og norsk avspilling. I tillegg fikk vi to nye tospråklige informasjonstavler (engelsk og norsk) og et taktilt oversiktskart med følbar skrift og symboler ved parkeringsplassen. I 2013 kom syv nye blindeskriftskilt i helleristningsutstillingen på plass, samt lydskiltet som til våren skal plasseres i forbindelse med det nye informasjonsskiltet ved hagen. Totalt har vi nå nærmere 250 nye tilrettelagte skilt i parkanlegget. I 2012 mottok vi 50.000 kr fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering til dette prosjektet, og 25.000 kr fra Sarpsborg kommune. Resten av kostnadene ble tatt fra eget budsjett.

Vi er stolte av det vi har fått til så langt, men vi er på langt nær ferdige. Prosjektet videreføres også i 2014 og 2015. Den nye skiltingen skal ferdigstilles i 2014, mens i 2015 begynner oppgraderingen og tilretteleggingen i det flotte amfiteateret vi besitter. Neste delprosjekt er å tilrettelegge «skulpturrommet» i hagen der Arnold Haukeland og Arne Nordheims lydskulptur Ode til Lyset står. Målet er at Storedal Kultursenter skal stå som et forbilde og et godt eksempel på hvordan universell utforming også kan være hovedfokus i et natur- og kulturanlegg.

Zoomam, Magnetic Chair eller teleporting via app?

tirsdag, februar 11th, 2014
Beste helhetlige løsning: prisen gikk til Anne S. Smidt, Marie Røed Løken og Mari Ellevold Nilsen (t.h.)

Beste helhetlige løsning: prisen gikk til Anne S. Smidt, Marie Røed Løken og Mari Ellevold Nilsen (t.h.)

Slik ønsker vi å reise kollektivt i fremtiden

Om Moss slipper ungdommen til og lar de bruke framtidas teknologi, blir det festlig å reise kollektivt i Moss. Hva med å reise i flyvende stoler som holder seg opp ved hjelp av “motsatte magneter”? Eller å “teleportere” seg selv til et annet sted bare ved hjelp av en app? 


Se TV-innslag fra NRK Østfolds nett-TV ->>


Bidragene fikk hederlig omtale og priser.

Bidragene fikk hederlig omtale og priser.

Torsdag 6. februar braket det løs i By Labs lokaler i «Gågata» i Moss med utstillingsåpning og prisutdeling til vinnerne av designkonkurransen Prisverdig Design. Hareide design og Østfoldmuseene avd Moss by- og industrimuseum utlyste i vinter en konkurranse med ordlyden: «Hvordan løse trafikkproblemene i Moss. Design et framkomstmiddel som skal være et alternativ til bilen.» Etter å ha mottatt over 120 designløsninger, alle fra elever på 8. trinn i Moss, har juryen, som består av designerne i Hareide Design, kåret tre vinnere.

Se bilder av løsningene nederst i artikkelen.

Prisen for Beste helhetsløsning gikk til Zoomam-toget designet av Marie R. Løkken, Mari Ellevold og Anna S. Smidt fra 8 c2, Hoppern skole.

Prisen for Kuleste kjøretøy gikk til Magnetic-chair designet av Sunniva Gimmestad fra 8a, Bytårnet skole.

Crazyprisen gikk til Reise app designet av Sunniva Kverndokk, Roon Elmi og Gine Røsnes fra 8c, Bytårnet skole.

Utstillingen, som ble høytidelig åpnet av ordfører Tage Pettersen, viser flere av de innsendte arbeidene og vil henge ut februar.

Bakgrunnen for konkurransen og utstillingen er det årlige industridesignprosjektet som gikk av stabelen i oktober 2013 som inngår i Den Lokale Kulturelle Skolesekken. Elevene fikk et foredrag om industridesign av designer Einar Hareide og deretter omvisning i museet med fokus på lokalhistorisk industridesign. Prosjektet avsluttes med designkonkurranse.