Archive for mai, 2014

Ny aktualitet for boka «Granner ved grensen – da Sverige og Norge hørte sammen»

torsdag, mai 29th, 2014
Granner ved grensen.

Granner ved grensen.

Av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger. Ill.: AnnaKarin Svensson

Ved markeringen av unionsoppløsningen med Sverige i 2005, gikk Halden historiske Samling inn i et Interreg-samarbeid med Bohusläns museum, Värmlands Museum og Kvinnemuseet på Kongsvinger. Ideen var å lage en historiefortellende bok om unionstida fra 1814 til 1905. Men hvem kunne skrive en slik bok og ha en historisk ballast, og samtid ha en god penn som skulle fenge barn og ungdom?  For det var en barne- og ungdomsbok vi ønsket oss.

Valget falt på Olav Aaraas, en ikke helt ukjent museumsdirektør på Norsk Folkemuseum. Hans museumskunnskaper kjente vi, og vi hadde hørt om og noen til og med lest hans ungdomsbøker som Å gjemme sølv blant ravner og Påskemysterier. Begge er spenningshistorier fra Hvaler og den første til og med lagt til den svenske invasjonen på Hvaler i 1814!

Det var et heldig valg! Olav Aaraas har en god penn som lett og ledig loser oss gjennom historiens løp. Her følger vi generasjonene gjennom 1800-tallet godt bundet sammen gjennom slektsbånd og historiske hendelser og sentrale steder i vår grensehistorie. Fra starten på Hvaler med de svenske krigsskipene som invadere øysamfunnet, via det gamle Fredrikshald med sine gjestgiverier og kvegmarkeder og grensehandel til hendelsene ved Kongsvingertrakten da det nesten igjen ble krig i 1905.

Boka er utstyrt med informative faktasider uten at dette er påtrengende for leseren. Nevnes må også AnnKarin Svensson som har laget flotte illustrasjoner til historiene i boka – se omslaget.

Boka er på 128 sider og er innbundet. Det bør nevnes at boka også kan fås i svensk oversettelse og i en blandet utgave der de naturlige samtalene er skrevet på sitt lands språk.

Boka er nå på tilbud til utrolige kr. 75,-. I tillegg kommer fraktomkostninger.

«Løp og kjøp!»

Olav Aaraas og AnnaKarin Svensson (ill.)(2005): «Granner ved grensen – da Sverige og Norge hørte sammen». Bohusläns museums förlag.

 

Oss på Borgarsyssel Museum; Christine Lande

onsdag, mai 28th, 2014

Vi er en fin gjeng som jobber på Borgarsyssel Museum – hver med våre ansvarsområder og arbeidsoppgaver. Selv om museumsbutikken og de antikvariske husene kun er åpne for publikum i sommersesongen, er det travle dager også resten av året. For å gi dere et innblikk i hva vi driver med, vil vi de neste ukene presentere alle oss som jobber her. Denne gang er det gartner Christine Lande.

Studiene ble unnagjort ved Universitetet i Trondheim, der hun studerte engelsk. Noen år senere tok hun et langt steg bort fra språk, og havnet på Gjennestad gartnerskole. Christine Lande har arbeidserfaring fra mange forskjellige yrker, før hun endelig kom til Borgarsyssel Museum. I 2002 flyttet hun til Fredrikstad, og i 2010 begynte hun å jobbe på Fredrikstad Museum, der har hun, blant mange andre arbeidsoppgaver, ansvar for all selskapsbooking på Kongsten Fort, Elingaard Herregård og Isegran. Etter museumsreformen hvor vi ble samlet som Østfoldmuseene, har vi mye samarbeid museene imellom. Og da Borgarsyssel Museum i fjor manglet en gartner, kom Christine hit i en 40% stilling.

Christine planter lavendel. Foto: Siw Nordgård

Christine planter lavendel. Foto: Siw Nordgård

Borgarsyssel Museum har mange grøntanlegg. Vi har middelalderparken, hvor man finner St. Nikolas kirkeruin og en dam. Her står også Kantskjærerboligen med noe tilhørende beplantning. På fremsiden av Wegnerbrakka er det store staudebed, og det samme finnes på baksiden av Aarslandsstua. Ved Husmannsstua i Østfoldtunet finner man et langt bed, og her ligger også andedammen. Men det viktigste anlegget er «Middelalderhagen» foran Olavskapellet. Denne hagen er bygd som kopi av en middelaldersk klosterhage, hvor urtebedene er lagt i fire firkantede bed, med en brønn i midten.

Og det er Middelalderhagen Christine har ekstra fokus på i disse dager. Hun luker, planter og beskjærer, og hun har laget nye skilt til alle plantene. På disse skiltene er det lagt inn QR-koder, slik at alle med smarttelefon kan få frem bilder og informasjon om plantenes betydning i middelalderen og i dag.

Denne vårens store prosjekt er å legge kantstein rundt de fire plantekvadratene i Middelalderhagen.  Da Christine skulle skrive artikkel til årets årbok, St. Olavs Vold nr.9, kom hun over bilder tatt da hagen ble anlagt i 1930. Her ser man tydelig at kvadratene opprinnelig var innrammet av kantstein, noe de ikke har vært på mange mange år. Dette ønsket Christine å tilbakeføre, og etter en telefon til Johansen Monumenthuggeri, fikk hun sponset kantstein av granitt til dette.  Både Christine og Borgarsyssel Museum er svært takknemlig for denne gaven!

Ellers har Christine beplantet dammen i Middelalderparken, og hun har ryddet i bedene ved Wegnerbrakka og Aarslandsstua. Ved disse bygningene har det vært viktig å ta bort beplantning som stod opptil ytterveggene, da disse kan skade treverket på de antikvariske husene museet ønsker å bevare. Alle bedene lukes og ryddes jevnlig, og Christine passer på at alle stauder passer inn på museumsområdet. Her finner man de såkalte «mormorsstaudene» altså gammeldagse sorter, som man gjerne finner i gamle hager.

Nå om dagen er det fult kjør for å få alt klart til sesongåpning. Og ønsker du besøke våre grøntanlegg, kanskje få noen urtetips eller bare slå av en grønn prat med Christine, så er du velkommen hit  helgen 28. og 29. juni, kl. 12-17. Da finner du nok Christine i Middelalderhagen, eller på hodet i et av de andre bedene på Borgarsyssel Museums område.

Alterskapet i Olavskapellet

tirsdag, mai 27th, 2014

Månedens gjenstand i juni er dette vakre alterskapet i Olavskapellet på Borgarsyssel Museum (BrM.01174). Det ble ferdigstilt i 1936, og er en kopi av alterskapet fra Kvæfjord kirke i Troms. Originalen befinner seg i Universitetets Oldsaksamling i Oslo, og er antagelig laget av Lübeck-kunstneren Benedikt Dreyer omkring 1520.

Denne typen alterskap med forgylte og mangefargede skulpturer av hellige personer ble vanlig i mellom- og Nord-Europa fra ca. 1300. Skapene har hengslede dører (fløyer), slik at bildene skal kunne vises eller skjules etter liturgiske krav.

Skapets midtre del har tre nisjer med utskårede skulpturer. I midten troner Olav den hellige med St. Antonius på sin venstre side og St. Egedius på sin høyre side. Skapets to fløyer er delt i to bemalte felt hver. Det øverste feltet på

Hele alterskapet. Foto: Espen Nordenhaug

Hele alterskapet. Foto: Espen Nordenhaug

venstre fløy viser Sta. Margaretha og St. Nikolas, og det nederst St. Andreas og Sta. Barbara. Det øverste feltet på høyre fløy viser en biskop sammen med Sta. Katharina, mens det nederste feltet fremstiller Sta. Birgitta og St. Kristoffer.

Da Borgarsyssel Museum i sin tid søkte om å få laget en kopi av alterskapet fra Kvæfjord kirke, var forutsetningen at det skulle lages en kopi slik som det opprinnelige alterskapet ville ha sett ut i middelalderen, med hensyn til treverk og bemaling. I et brev fra Universitetets Oldsaksamling til Borgarsyssel Museums leder Ingebret Aas, datert 28. januar 1935, heter det: «Å lave et «gammelt» skap med en defekt maling og det hele vil bare bli hunbug, det vil jo også ha minimal interesse med et slikt skap i Sarpsborg, når originalen står her i Oslo. En fullstendiggjørelse vil imidlertid gi oss et skap slik det i sin tid utgikk fra verkstedet i Lübeck og det vil ha sin meget store interesse»[1].

Museet engasjerte treskjærer Rob Evensen til å lage skapet, mens de utskårede skulpturene i skapets midtre del ble laget av billedhuggerne Sigurd Nome og Jacob Kaland. Bemaling av skap og fløyer var det teater- og dekorasjonsmaler Wilhelm Krogh-Fladmark som sto for.

For et relativt nystartet museum ble dette et større og dyrere prosjekt enn man først hadde forestilt seg, og man strevde for å få nok penger til å finansiere det. Bare det å få malt skapet etter de rette konserveringsmessige prinsipper kom på 1200 kroner. I tillegg til dette kom betalingen til billedhuggerne Nome og Kaland for skulpturene. I museets brevarkiv går det frem at de til sammen skulle ha kroner 2780,- for 1777 timers arbeid, samt materialer og leie av verkstedlokaler. Selv om denne summen også innebefattet betaling for ytterligere en utskåret figur til Olavskapellet, ser vi fort at alterskapet kostet museet en anselig sum penger.

Alterskap. Foto: Espen Nordenhaug

Alterskap. Foto: Espen Nordenhaug

Da kopien endelig sto ferdig, til påske i 1936, ble den utstilt i Universitetets Oldsaksamling sammen med originalen. I mai samme år kom kopien endelig til Borgarsyssel Museum, og her har den i årenes løp gledet mang en besøkende. Og selv snart 80 år etter at den ble laget skinner skapets klare og fine farger imot oss, akkurat slik de gjorde det for de besøkende i Rå kirke i Kvæfjord i senmiddelalderen.

 

For å se hvordan det originale skapet ser ut i dag, klikk på linken nedenfor:

http://no.wikipedia.org/wiki/Alterskapet_fra_Kv%C3%A6fjord_kirke

Tekst: Mona Beate Buckholm Vattekar – Østfoldmuseene

Foto: Espen Nordenhaug – Østfoldmuseene

Kilder

Borgarsyssel Museums brevarkiv

Primus gjenstandsdatabase

Wikipedia

Snl.no


[1] Borgarsyssel Museums brevarkiv 1935.7

– En unik fotoutstilling. Se NRK Østfolds reportasje

søndag, mai 25th, 2014
Sollikrysset ved E6 i Tune. Foto: Roderick Ewart.

Sollikrysset ved E6 i Tune. Foto: Roderick Ewart.

NRK Østfold har laget en reportasje fra åpningen av Østfold fylkes billedarkivs fotoutstilling Østfold 1814  2014. i Fotograf Roderick Ewart viser rundt i utstillingen og du får se noen av fotografiene med hans kommentarer til. Innslaget gir en liten forsmak på utstillingen. Det beste er å se bildene in natura i Solbergtårnet. Utstillingen er åpen til medio oktober, hver dag mellom kl. 9.00 og 21.00.

Østfold fylkes billedarkivs prosjekt Østfold 1814  1914  2014 i forbindelse med Grunnlovsjubileet, er todelt. Det startet med bildene fra Østfold 2014, og fortsetter med bildene fra Østfold 1914, da man feiret grunnlovens hundreårsjubileum. Denne utstillingen åpnes på Haldenvassdragets Kanalmuseum og Storedal Kultursenter senere i juni.

Se NRK Østfolds reportasje i Distriktsnyheter Østfold 22. mai 2014  >>>>>

Velkommen til historisk hagevandring på Rød Herregård

fredag, mai 23rd, 2014
Hagen i vårskrud. Foto Østfoldmuseene, Lillian Nyborg

Hagen i vårskrud. Foto Østfoldmuseene, Lillian Nyborg

Søndag 25. mai kl. 14.00 inviteres du til hagevandring med slottsarkitekt Kolbjörn Waern. Røds hage gjennom tre århundrer. Gratis adgang!

Velkommen til Rød og hagevandring i vårskrud. Vi følger slottsarkitekt Kolbjørn Waern, som øser av sine kunnskaper om hvordan hageidealene endret seg fra 1730-tallets barokkhage til den den engelske landskapshagen, så til den tyske stilen og senere til moderne nyklassisisme. Hvordan fikk eierne på Rød sine ideer og impulser og hvor kom de eksotiske vekstene fra? Vi sammenligner anlegget på Rød med samtidige parker og hager på den andre siden av svenskegrensen.  Hva er utfordringene med å bevare og restaurere en historisk hage?

Kolbjörn Waern er landskapsarkitekt med tilhold i Gøteborg. Han er slottsarkitekt for de kongelige parkene Ulriksdal og Haga i Stockholm. En av hans forfedre, Mathias Waern var kompanjong med Erich Ancher i handelshuset Ancher og Waern i Fredrikshald. Hans sønn, Carl Fredrik W, anla den store landskapsparken Baldersnäs i Dalsland på 1830-tallet. Kolbjörn Waern er en av nordens største kapasiteter på historiske hager og parker, og hagevandringen på Rød blir garantert en inspirerende opplevelse!

«Mellom hurragutter, beach-combere og bra sjøfolk» Foredrag Isegran søndag 25. mai kl. 13.00

fredag, mai 23rd, 2014
mannskap i havn 1928. Fra Norsk Maritimt Museums samling

mannskap i havn 1928. Fra Norsk Maritimt Museums samling

«Mellom hurragutter, beach-combere og bra sjøfolk»

– Om mellomkrigstidens debatter om havnebyenes fristelser

Førstekonservator Elisabeth S. Koren forsker på velferdsarbeid for sjøfolk. I dette foredraget snakker hun om debatten i mellomkrigstiden om «hurragutter», «beach-combere», «virkelig bra sjøfolk» og de mange fristelsene de møtte i havnebyene verden rundt.

Mellomkrigstiden var en brytningstid for norsk skipsfart, og for norske sjøfolk. Det ble også mer oppmerksomhet rundt hvilke forhold som møtte sjøfolk når de gikk i havn i verdens havnebyer. Arbeidsledighet, kriminalitet, alkohol og prostitusjon bidro til å gjøre havnebyene utrygge. Byene ble framstilt i malende beskrivelser i massemedia og opinionen krevde at noe skulle gjøres. Men det var omdiskutert hva som var rett å gjøre og hvordan man best kunne bedre forholdene. Diskusjonene rundt dette sirklet også innom temaet sjøfolks egen moral: i hvilken grad bidro de norske sjøfolkene selv til utsvevelsene i verdens havnebyer?

Foredrag på Minemagasinet, Isegran søndag 25. mai kl. 13.00.

Inngang: 50/20,- kr.

 

Tour of Norway gjennom Folkenborg museum

torsdag, mai 22nd, 2014
Foto Ingrid Brødholt

Tour of Norway gjennom Folkenborg museum. Foto Ingrid Brødholt

2. etappe av Tour of Norway 2014 gikk i ettermiddag gjennom Folkenborg museum.

Dagens etappe på 198,3 km gikk fra Drøbak til Sarpsborg. Fra Eidsberg kirke gikk løypa gjennom Folkenborg museum, hvor vi hadde sikret oss skueplass på toppen av bakken opp mot museet. Da vi hadde ventet en god stund kom det først en del biler og motorsykler som holdt trafikken unna, før de første syklistene dukket opp.

Etter noen minutter kom resten av feltet. Syklistene suste forbi, mot Mysen sentrum. Deretter skulle de opp bakkene til Momarken med etappens eneste klatrepris. I skrivende stund har syklistene enda ikke kommet i mål i Sarpsborg sentrum, så det blir spennende å se hvem som får ledertrøya etter andre etappe!

Det var Marc de Maar som vant etappen.

Oss på Borgarsyssel Museum; Morten Bjerknes

torsdag, mai 22nd, 2014
Morten Bjerknes. Foto: Siw Nordgård

Morten Bjerknes. Foto: Siw Nordgård

Vi er en fin gjeng som jobber på Borgarsyssel Museum – hver med våre ansvarsområder og arbeidsoppgaver. Selv om museumsbutikken og de antikvariske husene kun er åpne for publikum i sommersesongen, er det travle dager også resten av året. For å gi dere et innblikk i hva vi driver med, vil vi de neste ukene presentere alle oss som jobber her. Denne gang er det tømrer Morten Bjerknes

Morten Bjerknes kom til Borgarsyssel Museum i 1990. Han har svennebrev som tømrer, og jobbet den første tiden i restaureringsverkstedet her på museet. På den tiden var det mange som jobbet i restaureringsverkstedet, man fikk jobber både fra private, bedrifter og andre museer. Et av de store prosjektene som Morten var med på, var da de restaurerte flere jernbanevogner for Jernbanemuseet. Det tok hele tre år å fullføre den jobben. Restaureringsverkstedet ble nedlagt i 1996, så i dag tar ikke museet på seg slike oppdrag. Men ennå får vi spørsmål om restaureringsverkstedet, så det var nok populært.

I dag er det Borgarsyssel Museums bygninger og område som er Mortens arbeidsplass. Han gjør mange forefallende oppgaver som å reparere gjerder, felle trær, sette inn ny bordkledning der de er ødelagt o.l. men også mer spesialiserte oppgaver, som å legge om tak på Kantskjærerboligen, male Olavskapellet o.l. Tidligere var Barnas gård også en av Mortens arbeidsoppgaver. Men fra og med i år er det Kalnes VGS som tar seg av dyrene.

Morten er også brannvernleder. På et stort museum, med så mange bygninger og gjenstander, er dette en svært viktig oppgave. Her må vi være sikker på at alle sikkerhets funksjoner fungerer som de skal. Dette følger Morten opp hele tiden, noe vi andre setter stor pris på.

Et av de store håndverksprosjektene Morten har gjort i det siste, var å lage ny bunnramme til stabburet. Her er det snakk om store dimensjoner på treverket. Først måtte det skaffes store nok trestammer, og frakte de til museet, før selve jobben kunne starte. Både rammen og stabbene er hugget ut for hånd. Det var en stor jobb, og Morten fikk virkelig satt sine kunnskaper på prøve. Resultatet er at stabburet på ny har fått skikkelig bunnramme, og kan stå på Borgarsyssel Museum i mange år.

Morten lager også forprosjekter til større jobber på museet. Både der vi tar inn eksterne firmaer, hvor Morten også er prosjektleder/kontaktperson, og på jobber som museet utfører selv.

Det er nå planer om å lage en håndverkspool/ny driftsenhet for hele Østfoldmuseene. Der vil alle håndverkerne i Østfoldmuseene samles til en enhet, og jobbe på tvers av museene. Dette blir noe helt nytt, og mange er spente på hvordan det vil bli fremover.

Morten Bjerknereparerer gjerde. Foto: Siw Nordgård

Morten Bjerknes reparerer gjerde. Foto: Siw Nordgård

Nå om dagen er Morten travelt opptatt med å få alt klart til Smaalensmarken og sesongåpning. Det er gjerder som skal repareres, og hele uteområdet skal sjekkes og ordnes. I Ferjestan må han lage det tekniske opplegget til utstillingen «1814-2014. Østfoldingers opplevelser av krig og okkupasjon». Ellers er det innflyttingen til administrasjonsbygget som tar mye av tiden. Det er 25 arbeidsplasser som skal klargjøres med kontorutstyr, bokhyller m.m. Så Morten har mange forskjellige oppgaver på museet. Tidligere var det nok enda mer forskjellig, nå er det mer spisset mot håndverk. Men, som alle på museet, vi tar alle et tak der det trengs, det gjør dagene spennende og forskjellige.

 

 

 

 

Østfold 1814 2014. Fotoutstilling i Solbergtårnet

tirsdag, mai 20th, 2014
Hankø Badebrygge i Onsøy. Foto: Roderick Ewart.

Hankø Badebrygge i Onsøy. Foto: Roderick Ewart.

Fotograf Roderick Ewart ved Østfold fylkes billedarkiv viser 20 fotografier fra vår samtids kulturlandskap i Østfold, som et Østfoldmuseenes mange bidrag til feiringen av Grunnlovsjubileet 2014.

Utstillingen åpnet 8. mai 2014 i Solbergtårnet og er åpen hver dag fram til medio oktober. Solbergtårnet ligger ved E-6 i Skjeberg. (Se nederst på siden  for praktisk informasjon om Solbergtårnet.)

Artikkelen fortsetter under bildet.

Sollikrysset ved E6 i Tune. Foto: Roderick Ewart.

Sollikrysset ved E6 i Tune. Foto: Roderick Ewart.

Østfold fylkes billedarkivs fotograf, Roderick Ewart, reiste høsten 2013 rundt i flere Østfold-kommuner for å fotografere Østfolds landskap slik det ser ut i dag.

Fotografen beskriver prosjektet slik:
«U
tstillingen består av fotografier fra vår samtids kulturlandskap, de gjenspeiler 200 års endring og utvikling. Bildene har fire hovedtemaer som fundament: landbruk, industri, kyst og urban utvikling.

Bildene er framstilt med panorama-virkning for å tilnærme seg det vi oppfatter som helhet i vår visuelle verden. Fortellingen er til stede, men den blir ikke nødvendigvis oppfattet med en gang, siden den er en del av vår hverdag.

Østfoldmuseene feirer grunnlovesjubileet.

Østfoldmuseene feirer grunnlovsjubileet.

Svært få mennesker er fysisk med i motivene, men allikevel er den menneskelige deltakelsen til stede og preger det vi ser. Bildene blir et visuelt stoppested for å legge vekt på innhold som gjenspeiler endringene.»

Utstillingen er en del av Østfoldmuseenes markering av Grunnlovsjubileet 2014 og i samarbeid med Østfold fylkeskommune.

Åpent alle dager fra 8. mai til medio oktober 2014, kl. 9.00 – 21.00.
Solbergtårnet rasteplass ved E6  i Skjeberg, avkjøring 4 (riksvei 110).

Informasjon om Solbergtårnet fra Østfold fylkeskommune >>>>

Velkommen!

View Solbergtårnet in a larger map

17.mai konsert

fredag, mai 16th, 2014
Marianne og Gjermund (Foto Jørn B. Olsen)

Marianne og Gjermund (Foto Jørn B. Olsen)

I stemningsfulle Olavskapellet på Borgarsyssel Museum i Sarpsborg kan du på selveste 17 mai, kl 14.30,  oppleve konsert med musikerene Marianne Aarum (fløytist) og Gjermund Titlestad (gitarist), samt elever fra Sarpsborg Kulturskole.

Marianne Aarum og Gjermund Titlestad, begge fra Sarpsborg, begynte sitt samarbeid i 2002 da de ble invitert til å holde en konsert under Olavsfestspillene i byen. Dette ble en ubetinget suksess, så de bestemte seg for å fortsette med samarbeidet. Profilen på repertoaret er variert. De spiller like gjerne musikk fra barokken som fra moderne tider. Dette blir tilpasset den enkelte anledning.

Det siste store prosjektet de har jobbet med er et samarbeid med komponisten Karsten Brustad. Våren 2006 turnerte de med musikken hans, og nylig ble det samme repertoaret utgitt på duoens førte cd.

For mer informasjon om musikerene, se www.marianneoggjermund.com