Archive for juli, 2014

Spesialutstilling militærtrommer på Tøihuset

torsdag, juli 31st, 2014


IIl 2 Hentet fra Forsvarsmuseets småskriftserie, utg.nr 38, utgitt 2003

Helgen 2-3.august åpnet Fredrikstad Museum en liten spesialutstilling.  I anledning 1814-jubileet har museet fått låne tilbake en militærtromme fra Armemuseet i Sverige. Den sendte i 1814 ut  sine signaler til soldatene i Gamlebyen. Slike trommer var i daglig bruk i det militære og  ulikt signaler hørte til ulik eksersis.

Fredrikstad museum har i tillegg vært så heldig å få låne en privat samling militærtrommer  – samt en slåttetromme, som nå vises i Tøihuset. Tamburen, den militære trommeslageren, var en del av det militære og formidlet ulike ordre i form av forskjellige trommesignaler, både i leiren og ute i felt. Trommene, i alt  9 stykker dateres fra 1700-tallet, fram til den yngste – en skarptromme fra 1950, som ble brukt av Forsvarets musikkorps i Nord-Norge. De eldste trommene er laget av tre og dekorert med emblemer. Den sivile slåttetromma er rosemalt, mens flere av de militære trommene er forsynt med det norske riksvåpen.

(Alle illustrasjoner i nettsaken er fra Forsvarsmuseets småskriftserie, utg.nr 38, utgitt 2003.)

Utstillingen kan du se fra 2.august og frem til 31.desember i år – på Tøihuset, Gamlebyen – Fredrikstad.

Vi søker ny avdelingsdirektør

torsdag, juli 31st, 2014

Østfoldmuseene har ledig stilling som avdelingsdirektør for Halden historiske Samlinger, Fredrikstad Museum, Kystmuseet Hvaler og Haldenvassdragets Kanalmuseum.

Det ble vedtatt ny organisasjonsplan for Østfoldmuseene i januar 2014 som samordner avdelingene under felles ledelse. Avdelingene har til sammen 20 ansatte. Stillingen er tillagt personalansvar. Avdelingsdirektøren inngår i Østfoldmuseenes ledergruppe og rapporterer til direktør, og stillingen har delt oppmøtested mellom Halden historiske Samlinger og Fredrikstad Museum.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Ledelse og ansvar for faglig utvikling ved avdelingene
 • Økonomi og budsjettoppfølging
 • Videreutvikle ny organisasjonsmodell og bidra til samordnet ressursutnyttelse mellom avdelingene
 • Ansvar for utarbeidelse og gjennomføring av avdelingenes handlingsplaner
 • Stimulere og legge til rette for god samhandling og et godt arbeidsmiljø. Være en pådriver i å utvikle og utnytte de ansattes kompetanse på en god måte
 • Sørge for god kommunikasjon og samhandling med lokalsamfunnet (ulike aktører innen kultur, næringsliv, offentlige m.m)
 • Bidra til å synliggjøre Østfoldmuseene som en sentral kulturaktør lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Kompetanse/kvalifikasjoner:

 • Utdanning på mastergradsnivå innenfor relevante museumsfag
 • God kjennskap til og erfaring fra museumsdrift
 • Lederkompetanse/dokumentert ledererfaring
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne (Norsk)
 • Førerkort

Vi søker en tydelig, involverende- og løsningsorientert leder med god gjennomføringsevne. Stillingen krever også at du har god økonomiforståelse. Vi kan tilby en spennende og utviklende stilling i et inkluderende kollegafelleskap. Flere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til direktør Gunn Mona Ekornes tlf. 909 62 031.

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn i henhold til HSH overenskomsten.

Søknad og oppdatert CV sendes pr. e-post til personalsjef Steinar Helgesen, stehel@arkiv.ostfoldmuseene.no innen 1. september 2014.  Attester og vitnemål skal kun oversendes etter nærmere anmodning.

Bilder av oppmøtesteder:

Tøihuset

Fredrikstad Museum har admin.kontorer i Tøihuset i Gamlebyen

Halden historiske Samlinger har adm.kontor på Rød Herregård, Halden

Halden historiske Samlinger har adm.kontor på Rød Herregård, Halden

Flott olsokfeiring i strålende sol

torsdag, juli 31st, 2014
Fra gudstjeneste olsok på Borgarsyssel museum (Foto: Mona Beate Vattekar)

Fra gudstjeneste olsok på Borgarsyssel museum (Foto: Mona Beate Vattekar)

Som tidligere år, var St. Nikolas kirkeruin også i år fylt til randen under olsokgudstjenesten. Til tross for at museets ansatte hadde satt ut en mengde benker, måtte en del av de besøkende ty til medbrakte campingstoler eller finne seg plass rundt om på gresset.

Olsokfeiringen i Sarpsborg var et samarbeid mellom Olavsdagene, Borgarsyssel Museum og Den norsk kirke. Feiringen inneholdt i år for første gang et heldagsprogram, og startet allerede kl. 9 på morgenen med tidebønn i Skjeberg kirke. Der deltok blant annet prosjektkoret bestående av “munker” og “nonner”. Deretter var det pilegrimsvandring fra Skjeberg kirke til St. Nikolas kirkeruin på Borgarsyssel Museum. Vandringen gikk langs den nymerkede pilegrimsleden, som er en del av Anne-Sophie Hygens prosjekt med å sette fokus på middelalderhistorien i Østfold. For Sarpsborgs del skal pilegrimsleden gjennom kommunen stå klar til byjubileet i 2016. I år er det gjort en liten førpremiere, med ny skilting og merking av leden fra Skjeberg til Borgarsyssel i anledning olsokfeiringen. Anne-Sophie Hygen orienterte underveis i vandringen om arbeidet med pilegrimsleden. I overkant av 30 pilegrimer ankom museet litt før kl. halv to, og fikk da servert velfortjente forfriskninger. Klokka halv to var det tidebønn i kirkeruinen.

Nytt i år var også arrangementet Gjestebud i Wegnerbrakka i regi av Kirkens Bymisjon. Her ble det servert rømmegrøt og spekemat til pilegrimene og inviterte gjester.

Årets gudstjeneste var en økumenisk olsokgudstjeneste med preken av bror Haavar Simon Nilsen fra dominikanerordenen. Biskop Atle Sommerfeldt (Den norske kirke), Fader Johannes (Den ortodokse kirke) og tilsynsmann Øyvind Helliesen (Metodistkirken) deltok sammen med lokale prester. Prosjektkoret bidro også på denne programposten med tidebønn og andre musikalske innslag.

Etter gudstjenesten holdt bror Haavar Simon Nilsen et foredrag i Wegnerbrakka hvor han tok for seg spørsmålet om hvordan Olav den Hellige kan være et forbilde i vår tid.

De to siste postene på programmet foregikk i Sarpsborg kirke. Kl. 21 var det konsert med den verdenskjente fiolinisten Henning Kraggerud og Petter Richter på klassisk gitar. En fjerde tidebønn ga en verdig avslutning på årets olsokfeiring.

Tekst: Hilde Serine Krogstad

 

Tidebønn etter pilgrimsvandring (Foto Hilde Serine Krogstad)

Tidebønn etter pilgrimsvandring (Foto Hilde Serine Krogstad)

Pilgrimmer ankommer Borgarsyssel museum III (Foto Hilde Serine Krogstad)

Pilgrimmer ankommer Borgarsyssel museum III (Foto Hilde Serine Krogstad)

Pilgrimmer ankommer Borgarsyssel museum (Foto Hilde Serine Krogstad)

Pilgrimmer ankommer Borgarsyssel museum (Foto Hilde Serine Krogstad)

Drikke til pilgrimmer som ankom Borgarsyssel museum (Foto - Hilde Serine Krogstad)

Drikke til pilgrimmer som ankom Borgarsyssel museum (Foto – Hilde Serine Krogstad)

Fra gudstjeneste olsok på Borgarsyssel museum (Foto: Mona Beate Vattekar)

Fra gudstjeneste olsok på Borgarsyssel museum (Foto: Mona Beate Vattekar)

Fra gudstjeneste olsok på Borgarsyssel Museum (Foto: Mona Beate Vattekar)

Fra gudstjeneste olsok på Borgarsyssel Museum (Foto: Mona Beate Vattekar)

Fra gudstjeneste olsok på Borgarsyssel museum (Foto: Mona Beate Vattekar)

Fra gudstjeneste olsok på Borgarsyssel museum (Foto: Mona Beate Vattekar)

Fra gudstjeneste olsok på Borgarsyssel museum (Foto: Mona Beate Vattekar)

Fra gudstjeneste olsok på Borgarsyssel museum (Foto: Mona Beate Vattekar)

Frister med kjølig familieverksted i sommervarmen

mandag, juli 28th, 2014
Her viser sommervert Thea Nielsen filledukke-prototypen på Kong Christian Frederik og en damedukke.

Her viser sommervert Thea Nielsen filledukkeprototypen på Kong Christian Frederik og en damedukke

Barnas Museumsstafetts aktiviteter ved Moss by- og industrimuseum lever sitt kreative liv i godværet og kan friste med luftavkjølt familieverksted i sommervarmen. Som oppladning til Christian Frederik dagene i august, er det produsert mange filledukker på verkstedet. I tillegg til å lage filledukker – kan du lage håndlaget papir hver dag i hele åpningstiden.

Klutedukker dukket opp på museet

fredag, juli 18th, 2014
Familieaktivitet. Foto: Marie Brødholdt

En familie i full gang med å lage klutedukker (Foto: Marie Brødholdt)

Helgen 12. og 13. juli kunne man få lære å lage klutedukker  på Borgarsyssel Museum, og det var mange innom 1850 leiligheten denne helgen som ønsket nettopp dette.

Leiligheten ligger i Wegnerbrakka, og er en gammel arbeiderleilighet, og sannsynligvis har det sittet ei lita jente å laget nettopp slike dukker, akkurat her. For klutedukker var arbeiderbarnas leker. De hadde lite penger, og alle lekene var selvlaget, enten av barna selv eller en voksenperson i deres nærhet. For å lage klutedukker trenger man gamle tøyrester, litt vatt, eller annet fyllmateriale, litt garn, og en tusj til å tegne på ansiktet. Bildene viser noen av våre besøkende som laget flotte klutedukker.

Olsokfeiring i Sarpsborg 2014

torsdag, juli 17th, 2014

Pilgrimsvandring og gjestebud

Olavsdagene, i samarbeid med Borgarsyssel Museum og Den Norske kirke, er stolte over å presentere årets program for Olsokfeiring i Sarpsborg. Det blir  blant annet pilgrimsvandring, økumenisk gudstjeneste, foredrag og konsert. I tillegg er Kirkens Bymisjon med på å arrangere Gjestebud i Wegnerbrakka.

Det er et svært spennende program vi har fått til å år, forteller en stolt Lars-Erik Antonsen, leder for Olavsdagene. Sammen med Borgarsyssel Museum og Den Norske Kirke ved prost Kari Mangrud Alvsvåg, har pilgrimsvandring og tidebønn igjen kommet på programmet.

– Vi fortsetter med våre tradisjoner rundt gudstjeneste og foredrag, men med tanke på at dagen skal løftes ytterligere frem mot jubileet i 2016 ønsket vi å sette sammen et heldagsprogram allerede i år. Vi starter dagen med tidebønn i Skjeberg kirke allerede kl. 9 om morgenen, hvor blant annet et prosjektkor bestående av «munker» og «nonner» deltar. Komponisten Henrik Ødegaard, som er ekspert på de katolske tidebønnene, vil være til stede. Deretter kan publikum bli med på pilgrimsvandring videre til Hafslund kirke og helt frem til St. Nikolas kirkeruin, forteller Antonsen.

Vandringen går langs den nymerkede pilgrimsleden, som er en del av Anne-Sophie Hygens prosjekt med å sette fokus på middelalderhistorien i Østfold. Hele leden gjennom fylket skal merkes og sluttes til den offisielle ruta gjennom Norge til Nidaros og St. Olavs gravsted. Den skal være ferdig merket i 2017, og for Sarpsborgs del skal leden gjennom kommunen stå klar til byjubileet i 2016. I år er det gjort en liten førpremiere, med ny skilting og merking av leden fra Skjeberg til Borgarsyssel i anledning Olsokfeiringen. Anne-Sophie Hygen vil selv orientere om arbeidet med pilegrimsleden underveis på vandringen.

Nytt av året er også arrangementet Gjestebud i Wegnerbrakka i regi av Kirkens Bymisjon. Her serveres mat og drikke til pilgrimer og andre inviterte gjester.

I år arrangeres det en økumenisk Olsokgudstjeneste i St. Nikolas kirkeruin. Preken er ved bror Haavar Simon Nilsen fra dominikanerordenen. Biskop Atle Sommerfeldt (Den norske kirke), Fader Johannes (Den ortodokse kirke) og tilsynsmann Øyvind Helliesen (Metodistkirken) deltar sammen med lokale prester, og også her vil prosjektkoret bidra med tidebønn og andre musikalske innslag.

Etter gudstjenesten holdes et foredrag i Wegnerbrakka ved bror Haavar Simon Nilsen O.P. Han stiller spørsmål rundt temaet om Olav den Hellige kan være et forbilde i vår tid.

Kl. 21.00 nærmer Olsokfeiringen seg avslutning med konsert i Sarpsborg kirke med den verdenskjente fiolinisten Henning Kraggerud og Petter Richter på klassisk gitar. Siste post på programmet er en fjerde tidebønn, for å markere dagens slutt.

Alle er hjertelig velkomne til årets Olsokfeiring!

 

olsokfeiringIMG_4407Lr

 

Fullstendig program tirsdag 29. juli 2014:

0900: Tidebønn i Skjeberg kirke.
Ledes av kantor Henrik Ødegaard. Et prosjektkor av munker og nonner deltar.
Ca 0930: Pilegrimsvandring fra Skjeberg kirke til St Nikolas kirkeruin, Borgarsyssel museum.
Sokneprest Trond Günther orienterer om Skjeberg kirke
Anne Sofie Hygen fra fylkeskonservatoren orienterer om arbeidet med pilegrimsleden
Underveis blir det orientert om spesielle steder vi passerer.

1245: Pilegrimsvandringen går fra Hafslund kirke. Herfra er det ca en kilometer igjen av vandringen.

Fint å henge seg på herfra.

1315: Pilegrimene ankommer Borgarsyssel museum. Det serveres drikke til alle.

1330: Tidebønn i St. Nikolas kirkeruin. Prosjektkoret deltar.

1400: Gjestebud i Wegnerbrakka for pilegrimer og andre inviterte gjester. Kirkens bymisjon arrangerer.

1800: Økumenisk Olsokgudstjeneste i St. Nikolas kirkeruin. Preken ved bror Haavar Simon Nilsen fra dominikanerordenen. Biskop Atle Sommerfeldt (Den norske kirke), Fader Johannes (den ortodokse kirke) tilsynsmann Øyvind Helliesen (metodistkirken) deltar sammen med lokale prester.
Prosjektkoret deltar.

1930: Foredrag i Wegner brakka ved bror Haavar Simon Nilsen O.P. Tema: Hellige Olav- et forbilde for vår tid?

2100: Konsert i Sarpsborg kirke med Henning Kraggerud, fiolin og Petter Richter, klassisk gitar.

Ca 2230: Tidebønn i Sarpsborg kirke

olsokfeiringIMG_4401Lr

En variert og aktiv sommer på Borgarsyssel Museum

mandag, juli 14th, 2014

Sommersesongen nærmer seg, og vi er straks klare for å åpne dørene for publikum – sesongåpningen er søndag 22. juni. Denne sommeren har vi laget et allsidig program som vi håper vil falle i smak hos publikum. Vi har noen tilbud som er tilgjengelige hver dag hele sommeren. I tillegg har vi et ekstra aktivitetsprogram hver eneste helg.

Daglig tilbud i sommersesongen – 22. juni-17. august – kl. 12-17

Einar med hest og vogn full av unger. Foto: Ida Helen Lerkerød

Einar med hest og vogn full av unger. Foto: Ida Helen Lerkerød

Hver hele time kan de som vil høre om byens historie og besøke noen av de gamle husene bli med omviseren på en runde. Omvisningene starter ved museumsbutikken. I anledning grunnlovsjubileet tar vi også med litt om svenskenes okkupasjon av Smaalenene (Østfold) i 1814, samt litt om tyskernes okkupasjon i 1940-45.

Arbeiderleilighetene i Wegner vil være åpne, og det vil være mulig å få en liten kaffetår ved grua. Barna kan hjelpe til med å kverne kaffe på kaffekverna.

I Barnas gård venter sauer, kaniner og høner på oppmerksomhet og kos fra små og store besøkende.

Sarpsborgs 4.-klassinger har i år som i fjor deltatt i vårt opplegg knyttet til Den kulturelle skolesekken, Kulturminner i skolesekken. Opplegget er et samarbeid mellom museet og Sarpsborg kommune. Elevene har tatt med seg en gjenstand til museet og har lært om hvordan vi registrerer museumsgjenstandene. Deretter har de registrert og fotografert sin egen gjenstand på lignende vis. Hver gruppe har så plukket ut én gjenstand til sommerutstillingen. Totalt består utstillingen av 47 gjenstander, som er utstilt i vognskjulet. Der kan du i tillegg til å se gjenstandene også lese om hvorfor de er viktige for elevene og hvorfor de bør tas vare på.

Borgarsyssel Museums bidrag i grunnlovsjubileet er utstillingen «1814-2014. Østfoldingers opplevelser av krig og okkupasjon». Med utgangspunkt i krigen og okkupasjonstiden i 1814 trekker vi linjene via andre verdenskrig og helt frem til vår egen tid, og presenterer utvalgte historier om hva det innebærer for befolkningen når et land eller område er i krig eller er okkupert.

Vi har laget et eget område for barna hvor de kan boltre seg med de gammeldagse lekene; sekker til sekkeløp, kubbspill, dengebukk, stylter, hesteskokasting, og sist men ikke minst, snekkeren vår har snekret en flott trehest.

I museumsbutikken kan du få kjøpt noe å bite i og noe å slukke tørsten med, samt gaveartikler og kultur- og lokalhistorisk litteratur. Vi er særlig stolte over vår nye spesialproduserte Middelalderhagens urtesåpe med deilig duft av einer og salvie; urter du kan se nærmere på i Middelalderhagen vår.

Barnas museumsstafett på Borgarsyssel Museum har i år 1814 som tema. Løs en rebus og hjelp 11 år gamle Jørgen, som bodde på Onsøy prestegård i 1814, med å finne det de svenske soldatene tok eller skadet i 1814. Rebusen tar deg med rundt i friluftsmuseet. Bruk smarttelefon eller få med deg oppgaveark fra museumsbutikken.

Ekstra aktivitetstilbud i helgene:  

Søndag 22. juni: Sesongåpning – forbered kveldens sankthansfeiring med å lage en ”brudekrone”
28. – 29. juni: Møt gartneren og lær om bruk og stell av plantene gjennom tidene
5. – 6. juli: Vær med å slå gresset med ljå og heng gresset til tørk på hesjene
12. – 13. juli: Lær å lage klutedukke – arbeiderbarnas leketøy
19. – 20. juli: Sarpsborg Husflidslag lærer bort kunsten å lage snorer og bånd med brikkevev og snorhjul – de iherdige kan lage seg et armbånd eller pyntesnor til nøkkelring

26. – 27. juli: Besøk Olavskapellet og hør om St. Olav og olsokfeiringen
Tirsdag 29. juli: Olsokfeiring med pilegrimsvandring, olsokgudstjeneste og foredrag
Arrangeres i samarbeid med Olavsdagene og Den norske kirke (Se detaljert program på www.olavsdagene.no)
2. – 3. august: Vær med å kjøre inn høyet med hest og vogn
9. – 10. august: Lag deg en barkebåt og prøv den i museumsdammen
Lørdag 16. august: Besøk Bærbystua og se hvordan Østfoldbonden levde på 17– og 1800-tallet

Søndag 17. august: Barnas dag – vi avslutter sommersesongen med en hyggelig familiedag

På Borgarsyssel Museum gleder vi oss til å ta i mot små og store besøkende – velkommen!

 

Middelalderhagen på Borgarsyssel Museum – blir ny i «gammel» stil

mandag, juli 14th, 2014

Middelalderhagen slik den ble anlagt på 1930-tallet og slik den fremstår i dag. Dra pekeren over visningsvinduet for å veksle mellom nytt og gammelt bilde. Foto: Østfold fylkes billedarkiv og Christine Lande.

I år feirer den vakre Middelalderhagen på Borgarsyssel Museum sitt 84. år. Den ble anlagt i 1930 – foran Olavskapellet som ble bygd samme år, og etter inspirasjon av middelalderens gamle klosterhager. I vår skrev jeg en artikkel om vår vakre lille hage – som kommer i denne høstens årbok – og i mitt arbeid med å grave frem hagens lange historie fant jeg mange spennede gamle bilder.

Middelalderhagen i 1930. Foto: Østfold Fylkes Billedarkiv

Middelalderhagen på 1930-tallet. Foto: Østfold Fylkes Billedarkiv

Spesielt dette ene bildet gjorde inntrykk på meg. Det ble tatt kun få år etter at hagen ble anlagt, og det ga meg inspirasjon til å føre Middelalderhagen tilbake til sitt opprinnelig utseende med stenkanter rundt de fire urtebedene. De siste årene har det ikke vært kanter rundt bedene. Mest sannsynlig har bedene blitt utvidet noe for mange år siden, og i den forbindelsen ble nok disse stenkantene tatt bort og dessverre ikke satt tilbake.

Så her var det bare å brette opp ermene! Det opprinnelig utseende til hagen måtte på plass igjen! Gartnerens blikk falt på en eldre etablert stenkant i granitt rundt hagen tilhørende et av husene på museets område, blant de ansatte kalt «Det gule huset». Dette huset har blitt brukt som kontorbygning for de ansatte, mens vi ventet på at administrasjonsbygningen skulle bli ferdig restaurert. Her så jeg en mulighet og begynte jobben med å bryte løs granittstenene – for å gjenbruke dem som stenrammer til urtebedene i Middelalderhagen.

Jeg fikk uvurderlig hjelp til steinprosjektet mitt. Både av min gartnerkollega i Østfoldmuseene, Vidar Krog Kristiansen, som til daglig jobber som gartner på vakre Storedal Kultursenter. Også av den ivrige gartnerstudenten Kjell Østerud, som på eget strålende initiativ gjerne ville hjelpe til i Middelalderhagen! Kjell ble i juni endelig ferdig utdannet gartner – og vi gratulerer!

Vi gravde, slet og slegget løs de meterlange granittsteinene ved det gule huset – og det holdt til to av de fire bedene. Men vi trengte jo mer stein… Da vi fridde til Johansen Monumenthuggeri i Skjeberg – stilte de opp med en gang! De kom og leverte en pall med flott granittstein til de to siste bedene – tusen hjertelig takk til Johansen Monumenthuggeri og John-Einar Opsund, for strålende service og donasjon!

Nå er alle de fire bedene igjen omkranset av stenkanter – og tilbakemeldingene har vært udelt positive! Hagen fikk et renere og mer strukturert uttrykk – og jeg liker veldig godt verdien av å kunne tilbakeføre hagen til sånn den opprinnelig var.

Er veldig takknemlig for all hjelp til prosjektet – og for at ledelsen i Østfoldmuseene lar en entusiastisk gartner få utfolde seg!

Se bildene fra hele prosessen, i bildegalleriet – og vær hjertelig velkommen til å besøke Middelalderhagen!

Vennlig Hilsen Gartneren, Christine Lande

Talende skilt på Storedal

torsdag, juli 10th, 2014
Informasjonstavlen på Storedal er utstyrt med et talende skilt. Foto HegeBL

Informasjonstavlen på Storedal er utstyrt med et talende skilt. Foto HegeBL

Nå kan du få oppleve et talende skilt på Storedal. Informasjonsskiltet ved inngangen til sansehagen har fått et lydskilt, eller «talende» skilt. Her kan du både på norsk og engelsk få lære litt om parkanlegget. Skiltet er utstyrt med veildening både med taktil (opphevet) skrift og blindeskrift.

Skiltet er en del av et tilretteleggingsprosjekt der vi oppgraderer og fornyer skiltene på Storedal. Prosjektet er delvis finansiert av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Flere lokale bedrifter har hjulpet oss med å få på plass skiltet, Elaqus lyd og bilde, Johansen Monumenthuggeri og Damslet Skilt. Showfabrikken har stått for innlesingen. Spenningen var stor da den store steinplaten skiltet er montert på skulle settes tilbake på sokkelen!

Alt gikk vel, og nå kan du i tillegg til den unike lydskulpturen også høre lyden av det talende skilt!

 

Hei alle barn!

torsdag, juli 10th, 2014

Bli med på Barnas Museumsstafett på Storedal!oemus-sjekker

Barnas musemusstafett er godt i gang på Storedal og mange barn har både fått lært om og satt sin egen potet. I år har vi mange flotte aktiviteter for barn. Kom å lær litt om vår forhistorie gjennom helleristningsutstillingen, om Storedal og om hvordan blinde kan lese, og selvfølgelig får du lære om poteten som vi har litt ekstra fokus på i år. Barna kan sette poteter, lese om potetens historie, lage potettrykk og tegninger av poteten. For å være med på å sette din egen potet må du være rask, for den aktiviteten går kun ut juli. Men vi har likevel mange andre aktiviteter som går gjennom hele sommerferien!

På Storedal er det alltid en deilig sval bris også på varme sommerdager, og vi selger is og kaldt å drikke, så det er ingen grunn til å ikke ta turen til Storedal i sommer! 🙂

Håper vi ses!

Hilsen
Ømus og Storedal Kultursenter