Archive for september, 2014

Ridderdagene 2014 ble en suksess!

mandag, september 29th, 2014

6.- 7. september ble det arrangert Ridderdagene på Storedal. Ridderdagene er en stor aktivitetshelg tilpasset funksjonshemmede og alle andre. 1 300 mennesker deltok!

Sentralt i Ridderdagene var sykkelløpet Ridderrittet lørdagen. Lørdagen ellers bød på mange andre friluftsaktiviteter og kulturelle opplevelser, blant annet ridderleiren, ridderturnering, utstilling, middelalderkveld, laserskyting, arkeologisk utgraving, klatrevegg, hoppeslott og mange andre spennende aktiviteter.

Programmet søndagen var et samarbeid med Sarpsborg kommune og Friluftlivets Dag. Her kunne barn og voksne kose seg med riding, bueskyting, orientering, natursti, arkeologisk utgraving, speideraktiviteter, geologiaktiviteter og mye mer.

Her er noen smakebiter fra årets vakreste eventyr på Storedal:

”En soldat vender hjem fra krigen mot svenskene 1814.”

mandag, september 29th, 2014
Kjetil R. Johansen, foto: privat

Kjetil R. Johansen, foto: privat

Tirsdag 7. oktober kl. 19.00. inviterer Sarpsborg historielag til kåseri med Kjetil Johansen i Wegnerbrakka. Markeringen av jubileumsåret fortsetter og denne kvelden er tema ”En soldat vender hjem fra krigen mot svenskene 1814”.

Sarpsborg historielag ønsker alle velkomne og lokker med demonstrasjon av våpen fra 1814, muskett og kanon. Videre blir det kaffe og utlodning m.m.

Videre utover høsten kan Sarpsborg historielag lokke med «Etterkommere av Eidsvold-mennene 1814» 4. november og Julemøte 5. desember.

Hagegata mot Torgny Segersteds gate

søndag, september 28th, 2014

Motiv: Hagegata mot Torgny Segersteds gate

Årstall: 1949.

Foto til venstre: Espen A. Nordenhaug (2014)

Foto til høyre: Fra sivilarkitekt Per Henrik Scheen (1949).

Halden bad

søndag, september 28th, 2014

Motiv: Halden Bad.

Årstall: 1949.

Foto til venstre: Espen A. Nordenhaug (2014)

Foto til høyre: Fra sivilarkitekt Per Henrik Scheen(1949).

Veisperring ved Sandesund 1945/2014

søndag, september 28th, 2014

Motiv: Fotografiet fra 1945 viser en tysk veisperring i Sandesund under 2. verdenskrig. Lagerbygningen med buede porter står den dag i dag, dog uten fullstendig tak.

Årstall: 1945

Foto til høyre: Hege-Beate Lindemark. (2014).

Foto til venstre: Sarpsborg kommunes fotosamling.

Skipet Margina ved Sandesund havn 1945/2014

søndag, september 28th, 2014

Motiv: 22.mai 1945 ankom skipet Margina fra Danmark havnen i Sandesund med matforsyninger. Den tidligere så travle og folksomme havnen er i dag erstattet av et nesten folketomt område, men flere av de gamle bygningene står den dag i dag. I bakgrunnen ser vi Sandesundbrua. Brua ble bygget i 1978 og er med sin totale lengde på 1 528 meter, Norges tredje lengste bru. Brua strekker seg fra Alvim i Sarpsborg til Årum i Fredrikstad. Kommunegrensen går omtrent midt på brua.

Årstall: 1945

Foto til høyre: Hege-Beate Lindemark. (2014)

Foto til venstre: Sarpsborg kommunes fotosamling, fotograf J. Klemsdal.

 

 

En reise i historien

fredag, september 26th, 2014
Solding avslører flere funn, foto: Hege Hauge Tofte

Solding avslører flere funn, foto: Hege Hauge Tofte

26. september avsluttet Storedal Kultursenter årets skoleprosjektet «En reise i historien» på Storedal. Prosjektet er en del av den lokale kulturelle skolesekken i Sarpsborg og formidler oldtids- og lokalhistorie til kommunens femteklassinger gjennom praktisk arbeid. Storedal Kultursenter står for prosjektet og gjennomføringen, og gir tilbudet til samtlige skoler i kommunen. Nærmere 650 elever er innom Storedal-anlegget i løpet av fem uker. Elevene får innblikk i historiefaget fra steinalder til middelalder, historien om Storedal Kultursenter og sansehagen, de får prøve seg som blinde og ledsagere i parkanlegget og tilslutt får de være med på en tilrettelagt arkeologisk utgraving. Prosjektet får gode tilbakemeldinger, og er lagt opp på en slik måte at det passer for alle. Her er det duket for lek og moro mens man samtidig lærer om vår lokalhistorie!

Under ser du bilder fra Kurland barneskoles besøk.

 

Borgarsyssel Museums administrasjon har flyttet

onsdag, september 24th, 2014
Administrasjonsbyggets inngangsparti sett fra parkeringsplassen ved Kirkegaten. Foto: Espen Nordenhaug

Administrasjonsbyggets inngangsparti sett fra parkeringsplassen ved Kirkegaten. Foto: Espen Nordenhaug

I løpet av sommeren har Borgarsyssel Museums personale flyttet inn i det nye administrasjonsbygget. Den nye besøksadressen er Gamlebygata 8. 

Administrasjonsbygget deles med Østfoldmuseenes administrasjon og Østfold fylkes billedarkiv. Borgarsyssel Museum finner du på venstre hånd opp på trappen i andre etasje, eventuelt på høyre hånd hvis du kommer med heisen.

Inngang fra Kirkegata ved parkeringsplassen.

Kartutsnitt.

Kartutsnitt.

Hva brukes denne gjenstanden til?

tirsdag, september 23rd, 2014
Per har oppsøkt oss for å finne ut hva dette redskapet har blitt brukt til. Kan du hjelpe? Foto: Espen Nordenhaug

Per har oppsøkt oss for å finne ut hva dette redskapet har blitt brukt til. Kan du hjelpe? Foto: Espen Nordenhaug

Da Per Ubøe og kona kjøpte huset sitt i Grimsøy i Skjeberg, hang dette redskapet på den ene veggen. Per har spurt flere om de vet hva redskapet brukes til, men så langt har ingen kunne hjelpe.

Nå har Per oppsøkt oss. Vi tror det er et slags rissemål, et verktøy til å lage sirkler. Er det noen der ute som vet hva dette redskapet har blitt brukt til?

Benytt kommentarfeltet under for å gi oss tilbakemelding.

St. Nikolas kirkeruin og ruinparken

tirsdag, september 23rd, 2014
St. Nikolas kirkeruin universelt utformet 2010, foto Mona Beate Buckholm Vattekar

St. Nikolas kirkeruin universelt utformet 2010, foto Mona Beate Buckholm Vattekar

St. Nikolas kirkeruin og deler av vollen som Olav Haraldsson bygde rundt byen, er de eneste byggverkene som er bevart fra middelalderens Borg. Store deler av middelalderbyen forsvant i et jordras i 1702. Kirkeruinen ligger i dag i Ruinparken på Borgarsyssel Museum i Sarpsborg. Parken ble anlagt i forbindelse med byens 900-års jubileum i 1916. Ruinen og Ruinparken har utgjort en sentral del av museets uteareal siden det ble grunnlagt i 1921.

Historikk

Plantegning St. Nikolas kirke.

Plantegning St. Nikolas kirke.

– Ca. 1115: Kirken ble trolig anlagt av Kong Øystein Magnusson, og var viet til St. Nikolas – sjøfarernes helgen. Den var en av tre kirker i middelalderbyen Borg (Sarpsborg). Kirken lå rett på utsiden av vollen som Olav Haraldsson lot bygge til vern av byens landside i 1016.

– 1567: Byen og kirken ble brent av svenske angripere, og kirken ble nedlagt.

– 1800-tallet: Kirken ble brukt som ”steinbrudd” av byens befolkning.

– 1916: Ruinen ble utgravd av arkitekt Gerhard Fischer i anledning 900års-jubileet for byens grunnleggelse.

– 1953: Ruinen ble restaurert med sement. Apsiden og skipets sørøstre hjørne ble gjenoppbygget.

– 2000: Borgarsyssel Museum utarbeidet en skjøtselsplan for ruinen.

– 2001 – 2008: Ruinen ble konservert. All sement ble byttet ut med kalkmørtel, og det ble lagt toppdekke av vulkansk leire og torv. Prosjektet ble støttet av Riksantikvaren, Østfold Fylkeskommune og Sarpsborg kommune.

– 2009-2010: Arbeid med universell utforming av ruinen og Ruinparken. Det er anlagt ny adkomstvei inn til ruinen og Ruinparken, og det er laget nye informasjonsskilt. Vi har også laget en animasjon av St. Nikolas kirke.

– 2012: Apsiden (korets halvrunde avslutning) ble konservert med kalkmørtel i fugene og vulkansk leire og gresstorv på toppen av murverket. Det ytre murverket av betong ble fjernet, og det ble murt opp igjen med kalk. Steiner som manglet ble supplert med tilhugde steiner fra Johansen Monumenthuggeri i Skjeberg.

– 2013: Arbeidet med å dokumentere ruinen ved hjelp av fotogrammetri (3D-foto) ble sluttført.

– 2014: Det arbeides nå med å lage en ny rampe inn i ruinen. Dette  er en forlengelse av  prosjektet med universell tilrettelegging av ruinen. Rampen skal være ferdig våren/sommeren 2015.

Animasjon

Animasjonen viser hvordan St. Nikolas kirke trolig så ut i middelalderen. Den var en romansk steinkirke med rektangulært skip med vesttårn og kor med apsis (halvrund avslutning). Modellen er laget av Arkikon.

Nyere forskning

St. Nikolas kirkeruin sett fra kran. Foto: Kynningsrud 2009

St. Nikolas kirkeruin sett fra kran. Foto: Kynningsrud 2009

Nyere forskning rundt St. Nikolas kirkeruin har gitt spennende resultater som gir rom for nye tolkninger.
En ny gjennomgang både av det middelalderske gravmaterialet funnet ved ruinen, og bygningsdetaljer i selve ruinen, kan tyde på at den St. Nikolas kirke opprinnelig ble anlagt som kongskirke før den ble sognekirke.

Analysene av skjelettene som ble funnet i tårnet i ruinen i 2006, kan indikere at kirkestedet er eldre enn tidligere antatt. Det ble funnet rester etter to menn, som begge døde mellom 980 og 1015 etter Kristus. De ble altså gravlagt drøyt hundre år før den nåværende St. Nikolas kirke ble påbegynt. Hva kan dette bety? Kan det dreie seg om en begravelse fra vikingtiden, slik at kirken ble bygget på en vikingtids gravplass? Eller kan det ha stått en eldre trekirke på stedet før steinkirken ble bygget? Kan det dreie seg om begravelser fra Mariakirkens kirkegård?

Vi vet at Olav Haraldsson lot bygge en Mariakirke i 1016. Denne skal ha ligget på innsiden av vollen, men kirkegården kan likevel ha ligget på utsiden av vollen. Om så er tilfelle, kan altså Mariakirkens kirkegård ha ligget i Ruinparken på Borgarsyssel Museum. Og hvis dette er riktig, er det, ifølge middelalderske kilder, også her Borgartinget ble holdt i middelalderen.

Den ene av mennene som ble funnet i tårnet i 2006 hadde en medfødt defekt på  nakkebeinet, et såkalt ”Inka-bein”. Trekket er sjelden, men det forekommer i befolkningsgrupper over hele verden. Det er derfor ingen ting som tilser at mannen fra St. Nikolas skulle ha en peruansk opprinnelse, slik som enkelte medier har spekulert i etter at funnet ble kjent.


Denne artikkelen ble skrevet og publisert som digital «blabok» i 2010 og er nå gjort tilgjengelig på arkiv.ostfoldmuseene.no. Se boken her –>

Les om og se video av konservering av apsiden på St. Nikolas kirkeruin –>

Les om den nye rampen på St. Nikolas kirkeruin –>

Les om 3D-fotograferingen av St. Nikolas kirkeruin –>