Archive for oktober, 2014

Sarpsborg i bilder før og nå

torsdag, oktober 30th, 2014

I anledning grunnlovsjubileet satt Borgarsyssel Museum i sommer opp utstillingen 1814-2014. Østfoldingers opplevelser av krig og okkupasjon.

I utstillingen kunne du bla i motiver som kan knyttes til 1814 og til perioden 1940-45, sammenlignet med bilder av de samme motivene i dag. Vi tilgjengeliggjør nå seks av bildesammenligningene her.

Dra i «håndtaket» fra midten av bildet og ut til en av sidene for å vise motivene.

Se bildeserie fra Halden med sammenligning av motiver fra 1949 og 2014 –>

Kirkegata skole 1945/2014


Foto fra 1945: Rolv Bjøreid, Sarpsborg kommunes fotosamling. Nyfotografering: Hege-Beate Lindemark.

Veisperring og skyteskår utenfor Kirkegaten skole i 1945. Under okkupasjonstiden var byen preget av tyske installasjoner. I alt 6 privathus, 16 hoteller /forsamlingslokaler/ foreningslokaler, 10 garasjer/lagertomter og 14 kommunale eiendommer ble beslaglagt for å huse tyskere. I tillegg anla tyskerne flere bunkere.

Annekset ved Folkets hus/SA-bygget 1940/2014


Foto fra 1940: Østfold fylkes billedarkiv. Nyfotografering: Hege-Beate Lindemark.

Bildet er tatt 12.april 1940 og viser en tysk vaktsoldat ved Folkets Hus, utenfor det såkalte annekset. I 1975 ble annekset revet til fordel for SA-bygget. I 2011 flyttet lokalavisen til nye lokaler i Festiviteten og i dag er de tidligere SA-lokalene huset av Sport Club Sarpsborg.

Sarpsfossen sett fra Borregaard ca. 1700/2014

Foto: Østfold fylkes billedarkiv. Nyfotografering: Hege-B Lindemark.

Sarpsfossen sett fra Borregaard over mot Hafslund. Maleriet er av Jacob Coning (1648-1724) og er malt rundt 1700. I forgrunnen ser vi Borregaard før jordfallet i 1702, i bakgrunnen hovedbygningene på Hafslund med tårn og tre fløyer. Langs østsiden av fossen ligger også de fleste saghusene. Mot sydøst ser vi Vetatoppen i Borge. Det originale maleriet er forsvunnet, men en eldre eies av Borgarsyssel Museum. I dagens fotografi ser vi store endringer langs fossen. De to industrigigantene på hver side tar mye av utsikten.

Sarpsfossen sett fra Hafslund midten av 1800-tallet/2014

Foto: Østfold fylkes billedarkiv. Nyfotografering: Hege-Beate Lindemark.

Sarpsfossen sett fra Hafslund over mot Borregaards side av fossen. Maleri fra 1800-tallet og er malt av Joachim Frich (1810-1858). I dagens fotografi ser vi store endringer langs fossen. De to industrigigantene på hver side tar mye av utsikten. Det har også kommet både veibru og togskinner over fossen.

Skipet Margina ved Sandesund havn 1945/2014


Foto: Sarpsborg kommunes fotosamling, fotograf J. Klemsdal. Nyfotografering: Hege-Beate Lindemark.

22.mai 1945 ankom skipet Margina fra Danmark havnen i Sandesund med matforsyninger. Den tidligere så travle og folksomme havnen er i dag erstattet av et nesten folketomt område, men flere av de gamle bygningene står den dag i dag. I bakgrunnen ser vi Sandesundbrua. Brua ble bygget i 1978 og er med sin totale lengde på 1 528 meter, Norges tredje lengste bru. Brua strekker seg fra Alvim i Sarpsborg til Årum i Fredrikstad. Kommunegrensen går omtrent midt på brua.

Veisperring ved Sandesund 1945/2014


Foto: Sarpsborg kommunes fotosamling. Nyfotografering: Hege-Beate Lindemark.

Fotografiet fra 1945 viser en tysk veisperring i Sandesund under 2. verdenskrig. Lagerbygningen med buede porter står den dag i dag, dog uten fullstendig tak.

Østfoldmuseene på ruineierseminar i Tønsberg

torsdag, oktober 30th, 2014
Mikaelskirken på Slottsfjellet, foto: Mona Beate Vattekar

Mikaelskirken på Slottsfjellet, foto: Mona Beate Vattekar

I september arrangerte Riksantikvaren i samarbeid med Tønsberg kommune seminar for eiere og forvaltere av middelalderruiner, og Borgarsyssel Museum var representert som forvalter av St. Nikolas kirkeruin. Seminaret var det tredje i rekken, og målet var å gi faglig påfyll gjennom diskusjoner, foredrag og befaringer.

Foredragene handlet blant annet om historikken rundt ruinene i Tønsberg og arbeidet med digital rekonstruksjon av ruinene i Bergen. Det ble også presentert resultater fra georadarundersøkelser, hvor Værne kloster i Østfold er et godt eksempel på et vellykket resultat ved bruk av slike metoder.

Som Norges eldste by har Tønsberg flere ruiner fra middelalderen, og på seminaret besøkte vi blant annet slottsfjellet, kongsgårdsruinen og Olavsklosteret.

Forrige seminar var i Bergen i 2012.

Tekst: Mona Beate Vattekar

Eidsvoldmennenes etterkommere

torsdag, oktober 30th, 2014
Torunn Ludvigsen, foto: Torunn Ludvigsen

Torunn Ludvigsen, foto: Torunn Ludvigsen

Tirsdag 4. november kl 19 inviterer Sarpsborg historielag til møte i Wegnerbrakka. Sarpsborg historielag markerer 200-årsjubileet for grunnloven, og denne kvelden er det etterkommerne etter Eidsvoldmennene som er tema.

Torunn Cathrine Ludvigsen og Lasse Jarl Andersen kåserer om skjebringen Zacharias Mellebyes liv og hans etterkommere. De forteller om hvordan prosjektet kom istand og hvordan de arbeidet. Ta med deg andre interesserte, og få med deg dette spennende møtet i Sarpsborg historielag.

Kaffe, utlodning m.m.

Sarpsborg historielag er viktig medspiller når Borgarsyssel Museum holder julemarked hvert år. Laget trenger flere som kan hjelpe til, og ber interesserte ta kontakt med Ingrid Biørnstad på tlf 69 15 48 85.

Velkommen!

 historielaget2

 

Sarpsborg Torg 1949

onsdag, oktober 29th, 2014

Foto fra 1949: Østfold fylkes billedarkiv, fotograf Normann. Nyfotografering: Hege-Beate Lindemark.

Motiv:  Torget i Sarpsborg øvre del en søndag ca.1949. På bildet ser vi Kolonial Asvald Sælid, Torvet 6, Torvkafeen, Torvet 4, E. Bergerød. Disse bygningene er i dag erstattet av Forumgården. Helt til venstre i bildet fra 1949 ser du bygget med Apoteket Bjørnen. Dette bygget finnes den dag i dag.

Årstall: 1949.

Foto til høyre:  Østfold fylkes billedarkiv, fotograf Normann (1949).

Foto til venstre: Hege-Beate Lindemark (2014)

 

Nå skal pøblene fanges på kamera – NRK innslag fra Kongsten Fort

onsdag, oktober 29th, 2014

Gjennom en årrekke har det vært mange og kostbare hærverk på Kongsten Fort.

Hva kan gjøres for at Kongsten skal fremstå i sin prakt og uten at vandalene skal få fritt spillerom på fortet?

Se NRKs innslag ved å følge linken: Kongsten Fort

Konserveringstekniker Morten Aabø ved Fredrikstad Museum håper overvåkningskameraene skal forhindre mer hærverk på fortet. Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK.

Konserveringstekniker Morten Aabø ved Fredrikstad Museum håper overvåkningskameraene skal forhindre mer hærverk på fortet. Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK.

Hvem brukte Helly Hansen-jakka to OL på rad? Harald selvfølgelig!

onsdag, oktober 29th, 2014

Hvilken jakke ble laget til hvilket OL? Foto: Christine Haugsten Ellefsen

Da har vi kåret en vinner av vår Helly Hansen-quiz og det var Else Ruud-Jørgensen som vant! Hun får en Helly Hansen-sydvest i posten.

Og her kommer fasiten:

1. Hvilket OL ble jakken til venstre laget til? Riktig svar: Albertville 1992

2. Hvilket OL ble jakken til høyre laget til? Riktig svar: Lillehammer 1994

3. Hvilken prominent nordmann likte jakka til venstre så godt, at han like gjerne brukte den to OL på rad? Riktig svar: Kong Harald likte jakka fra 1992 så godt, at han brukte den under åpningsseremonien til OL på Lillehammer også. Til Helly Hansens milde frustrasjon – de hadde jo designet en ny!

 

Her kan du se Kong Harald i jakka fra Albertville – på åpningsseremonien  av OL på Lillehammer.

 

 

 

Sarpsfossen sett fra Hafslund midten av 1800-tallet/2014

tirsdag, oktober 28th, 2014

Motiv: Sarpsfossen sett fra Hafslund over mot Borregaards side av fossen. Maleri fra 1800-tallet og er malt av Joachim Frich (1810-1858). I dagens fotografi ser vi store endringer langs fossen. De to industrigigantene på hver side tar mye av utsikten. Det har også kommet både veibru og togskinner over fossen.

Årstall: 1800-tallet

Foto til høyre: Hege-Beate Lindemark. (2014)

Foto til venstre: Østfold fylkes billedarkiv.

 

 

Sarpsfossen sett fra Borregaard ca. 1700/2014

tirsdag, oktober 28th, 2014

Motiv: Sarpsfossen sett fra Borregaard over mot Hafslund. Maleriet er av Jacob Coning (1648-1724) og er malt rundt 1700. I forgrunnen ser vi Borregaard før jordfallet i 1702, i bakgrunnen hovedbygningene på Hafslund med tårn og tre fløyer. Langs østsiden av fossen ligger også de fleste saghusene. Mot sydøst ser vi Vetatoppen i Borge. Det originale maleriet er forsvunnet, men en eldre eies av Borgarsyssel Museum. I dagens fotografi ser vi store endringer langs fossen. De to industrigigantene på hver side tar mye av utsikten.

Årstall: ca. 1700

Foto til høyre: Hege-Beate Lindemark. (2014)

Foto til venstre: Østfold fylkes billedarkiv.

Annekset ved Folkets hus/SA-bygget 1940/2014

tirsdag, oktober 28th, 2014

Motiv: Bildet er tatt 12.april 1940 og viser en tysk vaktsoldat ved Folkets Hus, utenfor det såkalte annekset. I 1975 ble annekset revet til fordel for SA-bygget. I 2011 flyttet lokalavisen til nye lokaler i Festiviteten og i dag er de tidligere SA-lokalene huset av Sport Club Sarpsborg.

Årstall: 1940

Foto til høyre: Hege-Beate Lindemark. (2014)

Foto til venstre: Østfold fylkes billedarkiv. (1940)

Veisperring og skyteskår utenfor Kirkegaten skole 1945

tirsdag, oktober 28th, 2014

Motiv: Veisperring og skyteskår utenfor Kirkegaten skole i 1945. Under okkupasjonstiden var byen preget av tyske installasjoner. I alt 6 privathus, 16 hoteller /forsamlingslokaler/ foreningslokaler, 10 garasjer/lagertomter og 14 kommunale eiendommer ble beslaglagt for å huse tyskere. I tillegg anla tyskerne flere bunkere.

Årstall: 1945

Foto til høyre: Hege-Beate Lindemark. (2014)

Foto til venstre: Rolv Bjøreid, Sarpsborg kommunes fotosamling. (1945)