Archive for november, 2014

ExtraStiftelsen bevilger midler til tre utviklingsprosjekter på Storedal kultursenter

torsdag, november 27th, 2014
Storedal 26. november 2014. Foto: Espen Nordenhaug

Storedal 26. november 2014. Foto: Espen Nordenhaug

ExtraStiftelsen er en stiftelse bestående av 28 frivillige organisasjoner, som eier og fordeler overskuddet fra Extra-spillet. Overskuddet går til frivillige organisasjoners helseprosjekter.538 helse- og rehabiliteringsprosjekter fikk tildelt midler fra ExtraStiftelsen i 2015. Totalt delte ExtraStiftelsen ut 232 millioner kroner under Extra-tildelingen 25. november 2014.

Storedal kultursenter søkte dette året om støtte til tre ulike utviklingsprosjekter:

Kr 75 000,- ble bevilget til «Fra mørke til lys», en nyoppsetning av det historiske hørespillet med samme navn, skrevet av Erling Stordahl, ildsjel og forkjemper for de funksjonshemmedes rettigheter. Stykket skal omskrives til et kammerspill og skal fremføres utendørs i amfiteateret på Storedal Kultursenter i 2016. Storedal Kultursenter er et kulturanlegg tilrettelagt for synshemmede, og teaterstykket som omhandler kong Magnus den blinde vil derfor legge stor vekt på lydopplevelsen. Prosjektet er et samarbeid mellom Storedal Kultursenter og Litteraturuka i Sarpsborg.

Kr 55 000,- gikk til tilrettelegging av Storedal-anlegget – et forebyggingsprosjekt som handler om tilrettelegging av skilt og tilgjengelighet i friluftsanlegget på Storedal. Det handler om å gjøre historien og formidlingen av parkanlegget tilgjengelig for alle. Fra 2011-2013 gjennomgikk vi en fornying og oppgradering av skiltene på Storedal i tråd med utviklingen som skjer innenfor Universell utforming. Prosjektet ble blant andre finansiert av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Nå skal vi sette i gang med del to av tilretteleggingsprosjektet, og oppgradering og tilrettelegging av amfiteateret vårt står for tur. Amfiteateret er en utendørsarena i en bakkeskråning i parkanlegget på Storedal. Arenaen har huset både konserter, teaterstykker og gudstjenester, og det er også her hørespillet Fra mørke til lys spilles fra. Amfiet er fra 1970, og trenger oppgradering og modernisering til dagens standard. Her tenker vi både for å imøtekomme de som setter opp produksjoner og de som kommer for å se på et arrangement.

Til slutt bevilget Ekstrastiftelsen kr 180 000,- til prosjektet «Aktiv Lek – Leke- og aktivitetspark for funksjonshemmede og funksjonsfriske barn og unge». Storedal Kultursenter skal være en møteplass for både funksjonshemmede og funksjonsfriske barn og unge med et bredt tilbud av aktiviteter og natur- og kulturhistoriske opplevelser. Lekeplassen vil bli en viktig del av parkanlegget og et godt supplement til de muligheter for aktiviteter som allerede er på Storedal. Økt inaktivitet er et generelt problem i Norge i dag, og mennesker med fysiske funksjonshemninger er en særlig utsatt gruppe. Målsettingen med aktivitetstilbudet på Storedal er å stimulere og motivere funksjonshemmede og funksjonsfriske barn og unge til fysisk aktivitet, samtidig som vi vil gi denne målgruppen og deres familier forskjellige natur- og kulturhistoriske opplevelser. Fokus er fysisk aktivitet, sosialt samvær og integrering i et felles opplevelsestilbud mellom funksjonshemmede og funksjonsfriske barn og unge. Det er lagt vekt på at apparatene skal kunne gi brukerne ferdigheter i klatring og balanse.

For mer informasjon se extrastiftelsen.no

Pensjonister med flott «julegave» til Storedal Kultursenter

torsdag, november 27th, 2014
Storedal 26. november 2014. Foto: Espen Nordenhaug

Storedal 26. november 2014. Foto: Espen Nordenhaug

 

Storedal Kultursenter fikk denne uka en svært overraskende og hyggelig telefon om at vi har fått kr 3 000,- i gave fra Veidekkes pensjonistforening. «Julegaven» kommer godt med og vil gå til nye skilt i Geologirommet i Sansehagen.

Veidekkes pensjonistforening avd. Østfold/ Søndre Akershus fylte 10 år i 2013 og har i dag ca 70 medlemmer som i hovedsak har jobbet i adm., bygg, anlegg og asfalt. Foreningen har jevnlige møter og turer for medlemmene  m/følge.

Istedenfor å dele ut blomster og vin til våre venner – som har «nok» fra før gir vi en pengegave til en institusjon. Nå har styret bestemt at pengene skal bli i fylket – nærmere bestemt Stordal, forteller Kjell Ludvigsen til Østfoldmuseene. Han ser altså ikke bort fra at det kan komme et beløp fra foreningen hvert årene framover! Foreningens leder heter Ragnar Kjellsen og Kjell Gunnar Ludvigsen og er lagets kasserer.

Veidekke (VD)  ble startet i 1936. Stiftelsesmøtet ble avholdt på Larkollen ved Moss. Etter tre år kom Anders Forsberg som  drev i steinindustrien inn på eiersiden. Hovedkontoret ble lagt til Kjølberg Herredgård i Onsøy. Under krigen la VD  ned virksomheten sin. Dette førte til mange store kontrakter i forbindelse med  gjenoppbyggingen av landet etter krigen. VD var en liten eller mellomstor entreprenør med rot i Østfold til første halvdel av 1980 tallet. Da begynte veksten – en kontrollert vekst – mottoet var vi bygger stein på stein. I dag er VD Norsk entreprenørhistorie. Alle store entreprenørselskaper som var med på bygge landet fra forrige århundre og utover er i dag en del av VD. Veidekke har 6 300 ansatte i Skandinavia. Hovedkontoret ligger i Oslo. Konsernsjef er Arne Giske.

Spesielt for Veidekke er de ansattes brede eierengasjement. Til sammen har ansatte en eierandel på rundt 20 prosent. Veidekkes virksomhet omfatter et nettverk av nordisk bygge- og anleggsvirksomhet, rehabilitering, spesialiserte anleggsoppdrag og utvikling av boliger i egen regi i Norge, Sverige og Danmark samt næringsbygg og spesialbygg for offentlig virksomhet. I tillegg kommer asfaltvirksomhet, produksjon av pukk og grus, samt drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier. Veidekker i Østfold jobber over store deler av Østfold og har kontorer på Grålum og på Ås.

Østfoldmuseene – Storedal Kultursenter takker så mye for gaven, og ønsker Veidekkes pensjonistforening avd. Østfold/ Søndre Akershus velkommen på alle våre arenaer i Østfold!

 

 

Nordisk ruinseminar i Finland

torsdag, november 27th, 2014

I høst ble det arrangert Nordisk ruinseminar i Finland, nærmere bestemt i Helsingfors og Åbo. Blant de omkring 60 deltakerne fra alle de nordiske landene var også Borgarsyssel Museums konservator Mona Beate Vattekar med.

Seminaret gikk over tre dager, og besto av forelesninger, diskusjoner og ekskursjoner. Den første dagen ga en representant fra hvert land en oversikt over status for forskning og restaurering på de nordiske ruinene. Dag to var viet ekskursjoner, hvor deltagerne fikk se blant annet Raseborg slottsruin og middelalderruinene som museet Aboa Vetus er bygget over. Ved Raseborg slottsruin fikk også deltagerne en praktisk demonstrasjon av laserskanning.

Den siste dagen besøkte deltagerne Åbo slott, hvor seminaret ble avsluttet med en lengre forelesningsrekke. Her fikk de blant annet høre om restaureringen av Visby ringmur, laserskanning av ruiner, digital dokumentasjon av ruiner og klimaendringenes betydning for ruinenes tilstand. Under seminaret ble også Thorborg von Konow sin bok Mortars in old structures (mørtel i gamle konstruksjoner) lansert.

I 2008 ble Nordisk ruinseminar arrangert på Hamar og i 2010 i Visby på Gotland. Det neste seminaret skal etter planen arrangert i Danmark om to år.

Tekst: Mona Beate Vattekar

Storedal en vintermorgen

onsdag, november 26th, 2014

Det har vært mørkt og regntungt i Østfold i det siste, men i dag viste Storedal seg fra sin beste side da solen steg over lydskupturen. Da bød anledningen på mange fotomuligheter.

Jul på Folkenborg

onsdag, november 26th, 2014
Foto: Hilde Lauvland

Velkommen til Folkenborg første søndag i advent! Foto: Hilde Lauvland

Søndag 30. november kan du oppleve julestemning på Folkenborg museum! Første søndag i advent arrangerer vi Jul på Folkenborg med juleverksted, utstillinger og hygge for hele familien.

Baking, småkaker og gammeldags juletre
I de gamle stuene bakes det flatbrød, og du kan se hvordan krumkaker blir stekt på svartovn akkurat som i gamledager. I Narvestadsbygningens blåsal er stemningen høytidelig og juletreet pyntet slik det ble gjort på slutten av 1800-tallet. Klokken 15.30 tennes lysene på treet, og alle er velkomne til juletregang. I Narvestadbygningen også kan du kose deg med kaffe og småkaker, og få kjøpt bokser med hjemmebakte småkaker av Eidsberg historielag.

Dyr i fjøset, hestekjøring og kornband
Barna kan hilse på dyra i fjøset og ta en kjøretur med hest og vogn. Det blir salg av kornband som kan glede småfuglene på kalde vinterdager.

Risgrøt og julegaver
I kafeen i Museumslåven selges risgrøt og saft. I vår trivelige museumsbutikk på tunet selges blant annet bøker, lokalprodusert honning, 1700-tallsinspirert keramikk, emaljerte kjøkkenredskaper, og ullgarn som kan bli flotte julegaver. Her får du også kjøpt Kjell E. Midthuns koselige nissekort som er laget spesielt for Folkenborg museum.

Juleverksted og nissejakt
I Hagahuset er det juleverksted for barna. Her kan de bake pepperkaker, tove epler, lage honninglys og sin egen julekalender av appelsin og nellikspiker. Noen smånisser har gjemt seg rundt i utstillingene, og museet trenger barnas hjelp til å finne dem igjen! Nissene har tatt med seg hver sin bokstav, og når man har funnet alle nissene har man også funnet løsningsordet. Da vanker en liten premie!

Utstillinger i Museumslåven
Møter mennesker i mellom. Carl Lumholtzs fotografier fra Mexico 1890-1910
I Museumslåven kan du se et utvalg av fotografiene til den norske utforskeren Carl Lumholtz, i utstillingen Møter mennesker imellom. Fotografier fra Mexico 1890-1910. Utstillingen viser mange av fotografiene han tok av folkene Huichol og Tarahumara. Dette er utstillingens siste dag på Folkenborg, så benytt anledningen til å se de flotte bildene som skildrer livet hos noen av Mexicos urbefolkning for hundre år siden.

Hestekjøretøy
Vognsamlingen i tredje etasje viser et hestekjøretøy for all slags transport, fra enkle kjerrer til store innelukkede herskapsvogner.

Det er gratis inngang på museet denne dagen. Juleverkstedet koster kr. 70,- pr. barn.

Arrangementet begynner kl. 13 og varer til kl. 16.30.

Vi ønsker hjertelig velkommen til Folkenborg!

 

Halden historiske Samlinger får økonomisk gavestøtte

mandag, november 24th, 2014
Fanene returnerte til Fredriksten festning.

Fanene returnerte til Fredriksten festning og vises i utstillingen «Frykt og Ære. Utstillingen har nå fått økonomisk støtte fra Kulturdepartementets gaveforsterkningsordning. (Foto: Espen Nordenhaug, Østfoldmuseene)

I sommer søkte Østfoldmuseene Kulturdepartementet om midler fra gaveforsterkningsordningen, og for få dager siden fikk museene gladmeldingen om at søknaden var innvilget. Østfoldmuseene – Halden historiske samlinger er den første gaveforsterkningen til Østfold! 

Svaret fra Kulturdepartementet lød: “Østfoldmuseene er blitt tildelt et tilskudd på 75 250 kr for budsjettåret 2014, som gaveforsterkning for private donasjoner, under kapittel 320, post 85, jf. Prop.1 S Tillegg (2013-2014). Gavene er gitt til den nye krigshistoriske utstillingen ved Halden historiske Samlinger og istandsetting av kjøkkenet ved Fredrikshald Teater.” 

Nye utstillinger og til istandsetting av anlegg er begge formål som faller innenfor ordningen, og søknaden fra Østfoldmuseene oppfylte vilkårene for å få gaveforsterkning.

– ”Vi er veldig glade for at vi fikk en andel fra gaveforsterkningsordningen. Summen utgjør 25% av utbetalte midler som Østfoldmuseene fikk utbetalt fra private givere i Halden i første halvår 2014, og midlene kommer godt med til å dekke deler av kostnadene vi har hatt med Frykt og ære krigsutstillingen på Fredriksten festning i Halden, samt til det nye kjøkkenet på Fredrikshald teater”, sier Gunn Mona Ekornes. Det viser at det nytter å søke om både store og små statlige midler, og for vår del har vi allerede meldt inn søknad for denne høsten, samt at vi har søknader på gang for 2015 dersom ordningen videreføres, noe vi selvsagt håper”.

Om gaveforsterkningsordningen til den nye regjeringen
Regjeringen innførte i 2014 en ny gaveforsterkningsordning. Ordningen gjelder pengegaver til kunstinnkjøp til nasjonale og regionale kunstmuseer samt pengegaver for å sette i stand norske museumsanlegg. Ordningen omfatter også gaver til oppgradering av eksisterende eller til nye utstillinger.

Det er 72 museum som vil kunne søke om gaveforsterkning i 2014 og disse er Nasjonalmuseet
for kunst, arkitektur og design, museene i det nasjonale museumsnettverket som mottar støtte over statsbudsjettets kapittel 328, post 70, og de samiske museene som får fast driftsstøtte
fra Sametinget. Det er satt av en bevilgning på 10 millioner kroner til ordningen i 2014. Kulturdepartementet har utarbeidet nærmere retningslinjer for ordningen og det legges opp til at 2014 er et prøveår.

Regjeringen har lagt fram forslag om å styrke og vidreutvikle ordningen om gaveforsterkning i 2015. Det er derfor foreslått en bevilgning på 30,3 millioner kroner til ordningen i 2015.

(Pressemelding fra Østfoldmuseene 19.11.14) 

Sarpsborg historielag inviterer til julemøte

mandag, november 24th, 2014
Salgsboder på julemarkedet på Borgarsyssel Museum 2013. Foto: Ingvild Hasle

Salgsboder på julemarkedet på Borgarsyssel Museum  i 2013. Foto: Ingvild Hasle, Østfoldmuseene

Tirsdag 2. desember kl 18.30 inviterer Sarpsborg historielag til julemøte i Wegnerbrakka på Borgarsyssel Museum.

Tradisjonen tro blir det servert julemat, sang rundt juletreet og kåseri på julemøtet til Sarpsborg historielag. I år kåserer Sven G Eliassen om «Julemat». I tillegg blir det underholdning av Lisbeth og Thor Wang Olsen: ”Engler og Englen”.

Sarpsborg historielag inviterer alle til å melde seg på. Påmelding går til Liv Aasta Nielsen på tlf 414 62 454 eller på e-post liaasta@online.no senest torsdag 27. november 2014.

Pris kr. 220,-.

Sarpsborg historielag minner om sitt program for første halvår i 2015:

24/1-15       Medlemsmøte. ”Riksvei 1.”

24/2-15       Årsmøte.

24/3-15       Medlemsmøte.

20/4-15       Medlemsmøte.

Mai / juni    Medlemstur.

 

Vel møtt!

Carl-Einar Kure, Leder

Per-Otto Olsen, Sekretær

 

Boklansering

mandag, november 24th, 2014
Årbokkomiteen; Fra venstre: Svenn Poppe, Ola Jonassen, Kjell Haakenstad, Finn Eng, Endre Steinbru, Guttorm Halvorsrud, Oddvar Sørbye, Hege Hauge Tofte, Hans Christian Westgaard, Alfhild Lehne og Oddvar Krogh har alle bidratt til årboka. (Foto: Trine Sirnes/SA)

Årbokkomiteen; Fra venstre: Svenn Poppe, Ola Jonassen, Kjell Haakenstad, Finn Eng, Endre Steinbru, Guttorm Halvorsrud, Oddvar Sørbye, Hege Hauge Tofte, Hans Christian Westgaard, Alfhild Lehne og Oddvar Krogh har alle bidratt til årboka. (Foto: Trine Sirnes/SA)

Fredag 21. november var det fest i Wegner! Årboka St Olavs Vold nr 9 ble lansert til godlyd fra Sarpsborg Veterankorps

50 mennesker samlet seg for å markere lanseringen av Årboka St Olavs Vold i Wegnerbrakka på Borgarsyssel Museum. Boka som er den 9. i rekken bør bli en vinner under juletreet i Sarpsborg – særlig for idrettsinteresserte patrioter. Det var rett og slett på sin plass å fremføre Sarpsborg-komponisten Ernst Jacobsens Fotbal Marsch SFK. Dette var en hylningsmarsj til cupmestrene i 1917, og Sarpsborg Veterankorps hadde fått den arrangert for anledningen.

I Wegner fortalte forfattere om sine artikler. I alt har 29 artikkelforfattere bidratt, og redaksjonskomiteen har bestått av Hilde Serine Krogstad, Mona Beate Buckholm Vattekar, Thor Haugsten, Jarl Morten Andersen, Svenn Poppe og Oddvar Sørbye.

Boka koster 295,- kr og er å få kjøpt på Borgarsyssel Museum og i Sarpsborgs bokhandler. Boka kan også kjøpes i bokandler i Askim, Rakkestad og i Fredrikstad.

Museumsbutikken på Borgarsyssel er åpen søndag 30. november og søndag 14. desember fra 12.00 – 17.00. Velkommen innom for å sikre deg årets julegave – disse to søndagene tilbyr vi årboka for julepris 200,- kr ved handel fra museumsbutikken.

Bilder og video fra julemarked på Fredriksten festning

lørdag, november 22nd, 2014

Tradisjonen tro arrangeres det julemarked på Fredriksten festning, i år lørdag 22. og søndag 23. november. Her kan du se bilder og video fra markedet på lørdag. I Øvre magasin kan du lære å lage julekurver også i morgen fra kl. 11 til kl. 17. Museet har også omvisninger kl. 14. Les mer om julemarkedet

Fredagsnøtter fra Østfold fylkes billedarkiv

fredag, november 21st, 2014
Forrige ukes fredagsnøtt. Ukjent gård, antakelig fra Sarpsborg-distriktet. Foto: Chr. E. Larsen / Østfold fylkes billedarkiv.

Forrige ukes fredagsnøtt. Ukjent gård, antakelig fra Sarpsborg-distriktet. Foto: Chr. E. Larsen / Østfold fylkes billedarkiv.

Siste:
Takket være publikums innsats har vi nå fått flere navn på personene som spiller i Borregaard orkester, se bildeteksten på nederste bilde. Klarer du de siste?

Hver fredag spør Østfold fylkes billedarkiv om hjelp til å identifisere fotografier der steder, hendelser, bygninger og mennesker er ukjente. Et nytt fotografi blir presentert på Østfoldmuseenes facebookside hver uke. Som regel vet vi litt om motivet slik at vi har noen ledetråder i detektivarbeidet, og så håper vi at våre lesere og publikum skal løse mysteriene. På den måten blir vår database på DigitaltMuseum forhåpentligvis bedre og bedre.

Forrige fredagsnøtt ga stor respons, med både engasjement og gode diskusjoner; forslagene var blant annet Holleby, prestegården i Tune eller Onsøy, Skjelle, Opsund i Rygge –  diskusjonen var med andre ord brei. Forsatt er det ikke bekrefta at noen av forslagene stemmer. Men vi er helt sikre på at det vil løse seg til slutt.

Billedarkivet har i første omgang valgte å presentere uidentifiserte motiv fra negativarkivet etter Sarpsborg-fotografen Chr. E. Larsen, som var virksom i perioden 1913-54.  Les mer om dette her. Men etterhvert håper vi å engasjere hele Østfold i jakten på løsninger av fotografiske nøtter.

Så følg med på Østfoldmuseenes Facebook-sider.

 

 

Borregaards orkester 1946, Sarpsborg. Første rad fra venstre: 1. Langengen eller Laengen, 2. Klaus Arholt, 3.NN, 4. overingeniør Fougner, 5. NN, 6. Sverre Johansen - mangeårig dirigent i Hafslundsøy Musikkorps. Andre rad fra venstre: 1. NN, 2. Finn Bjørnland, 3. Arve Lillevold, 4. NN. Foto: Chr. E. Larsen / Østfold fylkes billedarkiv.

Borregaards orkester 1946, Sarpsborg. Første rad fra venstre: 1. Langengen eller Laengen, 2. Klaus Arholt, 3.NN, 4. overingeniør Fougner, 5. NN, 6. Sverre Johansen – mangeårig dirigent i Hafslundsøy Musikkorps. Andre rad fra venstre: 1. NN, 2. Finn Bjørnland, 3. Arve Lillevold, 4. NN. Foto: Chr. E. Larsen / Østfold fylkes billedarkiv.