skip to Main Content
ExtraStiftelsen Bevilger Midler Til Tre Utviklingsprosjekter På Storedal Kultursenter

ExtraStiftelsen bevilger midler til tre utviklingsprosjekter på Storedal kultursenter

ExtraStiftelsen er en stiftelse bestående av 28 frivillige organisasjoner, som eier og fordeler overskuddet fra Extra-spillet. Overskuddet går til frivillige organisasjoners helseprosjekter.538 helse- og rehabiliteringsprosjekter fikk tildelt midler fra ExtraStiftelsen i 2015. Totalt delte ExtraStiftelsen ut 232 millioner kroner under Extra-tildelingen…

Les mer
Halden Historiske Samlinger Får økonomisk Gavestøtte

Halden historiske Samlinger får økonomisk gavestøtte

I sommer søkte Østfoldmuseene Kulturdepartementet om midler fra gaveforsterkningsordningen, og for få dager siden fikk museene gladmeldingen om at søknaden var innvilget. Østfoldmuseene – Halden historiske samlinger er den første gaveforsterkningen til Østfold!  Svaret fra Kulturdepartementet lød: “Østfoldmuseene er blitt…

Les mer
Back To Top