Archive for juni, 2015

Halden historiske Samlinger tilstede i Warsawa

tirsdag, juni 30th, 2015
Det restaurerte orangeriet i Lazienki Royal Palace. Foto: Gaute Jacobsen

Det restaurerte orangeriet i Lazienki Royal Palace. Foto: Gaute Jacobsen

Lazienki Royal Palace i Warsawa Polen åpnet nyligt det nyrestaurerte Orangeriet. Halden historiske Samlinger med Fredrikshalds Teater har vært en hovedsamarbeidspartner i et EU-prosjekt støttet med norske midler. Det er dette prosjektet som muliggjort den store restaureringen rett ved siden av slottets historiske teater.

EU-prosjektet samarbeider om restaurering, teater og formidling, Det historiske teatret Fredrikshalds Teater, som inngår i Halden historiske Samlinger er grunnen til att museet er kommet med i prosjektet.

Orangeriet i Lazienki Royal Palace er fra siste halvdel av 1700-tallet og ble bygget av Polens siste konge Stanislaw August.  Norges ambassadør Karsten Klepsvik med frue var med på åpningen av det flotte anlegget sammen med blandt annet avdelingsdirektør Gaute Jacobsen fra Østfoldmuseene. Ved åpningen ble det avholdt konsert og teaterforestilling.

Utvendig restaurering avsluttet

tirsdag, juni 30th, 2015
Svein Norheim (Halden historiske Samlinger) (f.v.), Kjell Hagen (Sparebankstiftelsen), Jørn Berg (berg sparebank), Gunn-Mona Ekornes (Østfold-museene), Andreas Ebeltoft (Østfold fylkeskonservator) og tømrermester Jan- Arne Hansen. Foto: Morten Paulsen, Halden Arbeiderblad

Svein Norheim, Halden historiske Samlinger, Kjell Hagen, Sparebankstiftelsen,, Jørn Berg, Berg sparebank, Gunn-Mona Ekornes, Østfoldmuseene, Andreas Ebeltoft, Østfold fylkeskonservator og tømrermester Jan- Arne Hansen samlet ved det restaurerte teatret. Foto: Morten Paulsen, Halden Arbeiderblad

Gleden sto i taket i Fredrikshalds Teater da vi kunne avslutte den utvendige restaureringen – et 3 millioners prosjekt. Alt takket være fantastiske gaver fra Berg Sparebank, Halden Sparebank, Sparebankstiftelsen Halden, Stiftelsen UNI og Fylkeskonservatoren i Østfold.
Og nå kan folk også se at dette huset inneholder Norges best bevarte barokkteater, da vi har fått malt navnet både over hovedinngangen og på vestgavlen.

Restaureringen har kostet t millioner. 1,3 mill. fra Sparebankstiftelsen/Sparebank 1 og det samme fra Berg sparebank. I tillegg har stiftelsen UNI kommet med 400.000 kroner og 50.000 kroner fra Fylkeskonservatoren. Arbeidene startet i tolvte timme. Det var på fare at lekkasjene i taket kunne ødelagt hele teatret.

Med utvendig sikkring ferdig starter nå neste fase – den å kartlegge hva det vil koste med innvendig vedlikehold.

Test vår quiz om middelalderlitteratur!

mandag, juni 29th, 2015
hege-beate-lindemark-middelalderdrakt5-foto-nordenhaug

Nei, det er ikke Kristin Lavransdatter, men vår dyktige konservator Hege-Beate Lindemark. Foto: Espen Nordenhaug

Poengsum:  

Din ranking:  

Olavsgalleriet får avløsning etter 76 år

søndag, juni 28th, 2015
Olavsgalleriet, foto: Roderick Ewart / Østfold fylkes billedarkiv
Olavsgalleriet, foto: Roderick Ewart / Østfold fylkes billedarkiv

Olavsgalleriet har tjent Borgarsyssel i 76 år. Det er med vemod vi tar farvel med bygningen, men vi håper sjela til Olavsgalleriet lever videre i det nye formidlingsbygget som nå skal reise seg.

Midlertidig bygg fra 1939

Olavsgalleriet ble satt opp som utstillingshall til 100-årsjubileet for byens gjenopprettelse i 1939. Bygningen var ikke tenkt som et permanent bygg på Borgarsyssel, men har med små justeringer underveis likevel blitt en viktig brikke i museets drift i flere generasjoner. Her har vi vist spennende utstillinger, hatt barneaktiviteter, viktige møter, julemarked og flotte arrangementer. Nå tar vi vare på alle de gode minnene og tar farvel med Olavsgalleriet.

Funkis og Egner

Bygget som nå blir revet er en eksponent for funksjonalismen som stilart. Helt fra starten har Thorbjørn Egners tablåer om Sarpsborgs historie prydet veggene i Olavsgalleriet. Nå får de ærverdige tablåene fra 1939 en sentral plass i det nye formidlingsbygget, og hvem vet – kanskje tar også vi med oss Olavsnavnet? Det er ikke for sent å bruke din stemme.

Blir helårsmuseum

nytt-formidlingsbygg-knappDet nye formidlingsbygget har en prislapp på 45 millioner, 15 fra Sarpsborg kommune, 15 fra Østfold fylkeskommune og 15 fra Staten. Olavsgalleriet er blitt for lite og er i dårlig stand, så museet har per i dag ingen formidlings- eller utstillingslokaler. Vi ansatte på museet gleder oss over at det nye bygget snart blir en realitet. Museet har et ønske om å være et moderne og relevant museum og kunne vise publikum mer av våre egne skatter. Med nye formidlingslokaler kan museet ta i bruk nye virkemidler og moderne formidlingsmetoder. Vi ønsker å åpne oss mer for publikum, bli et helårsmuseum, skape nye og skiftende utstillinger som aktiviserer og involverer publikum, og vi vil at publikum skal kjenne at utstillingene er relevante og viktige for dem. Bygget skal plasseres ved museets hovedinngang hvor Olavsgalleriet har ligget for å ivareta den opprinnelige strukturen som lå til grunn for etableringen av museet i 1921. Det nye formidlingsbygget blir således en flott ramme og inngangsport til St. Nikolas kirkeruin og de historiske bygningene.

Fakta om Olavsgalleriet

– Opprinnelig navn: Sarpsborghallen.

– Bygget i 1939 som utstillingshall i forbindelse med Sarpsborgs 100 års jubileum som ny kjøpstad. Var sammen med Kirkeby museets nye tilskudd til den Kulturhistoriske utstillingen i forbindelse ved jubileet. Fra før hadde man Olavskapellet,  Snekkenes og Aarsland. Byggeutgiftene for hallen ble satt til kroner. 10.000,- (Bystyrestyresak 54 1938).

– Utstillingshallen skulle vise byens historie fra de eldste tider til «i dag» (1939). Kunstneren som var hyret inn for å illustrere byens historie var 27 år gamle Torbjørn Egner. Ifølge Bystyrestyresak 54 – var budsjettet for «kunstnerisk bistand ved fremstilling av byens historie i hallen» kroner: 10.000,- Utstillingen ble designet av A.S. Dek-Rek. Oslo, og ifølge Sarpen hadde utstillingen en «flott og interessant utforming», og «alle moderne utstillingstekniske metoder ble tatt i bruk».

– Utstillingen skulle belyse følgende temaer: kommunens administrasjon (modeller, tegninger, kart over byen, grafisk fremstilling av folkemengdens vekst med mer), ingeniørvesenet (vannverk, elektrisitetens betydning etc…), brannvesenets utvikling, rettsvesen, boligforhold, skolevesen, trykkerivirksomhet, folkebiblioteket (det gamle og det nye), bedrifts- og arbeidsliv, handelsvirksomhet, post og telegraf, gjestgiveri- og skyssvirksomhet (Aarsland og Ferjestan), skipsfart, sundhetsvesen (sykehus mm), sport, teater og kino, bilder av Roald Amundsens fødested og Hans Nielsen Hauges minde, Oldsaksavdeling (Snekkenes), våpenhus og riddersal (Olavskapell og Snekkenes).

– Utstillingen åpnet 25. mai og var åpen hele sommeren. På Borgarsyssel har man «alltid hørt» at hallen etter dette skulle rives, men etter all sannsynlighet ble aldri denne planen gjennomført på grunn av den tyske okkupasjonen i 1940.

– I 1948 ominnredes Sarpsborghallen (Olavsgalleriet) til sommerrestaurant med bidrag fra AS Borregaard. I brevarkivet til Borgarsyssel finnes et brev om forslag til forandringer på restauranten. Det er datert 1953.  Bygningen var i bruk som restaurant i hvert fall til ut på 1960-tallet og mange har gode minner om dette.

– Fra 1980-tallet og 25 år frem i tid (til 2012) ble Olavsgalleriet brukt til «juleverksted for barn». Det har også blitt brukt til museets egne utstillinger, Kunstforeningens utstillinger, restaurant mm. Kanskje det er noen som husker «Bjarnes bodega» fra Olavsdagene i 2003?

– De siste årene har det vært brukt som midlertidig lager for museets arkiver og gjenstander.

Kilder:

Bystyrestyresak nr. 54 1938

Sarpen

Aftenposten

De Annalibus Musei (Borgarsyssel Museums årbok nummer 4)

Under kan du se utvalgte fotoglimt fra bruken av Olavsgalleriet opp igjennom tidene. Vi takker for lang og tro tjeneste.

 

Frøkengården i Korshavn

søndag, juni 28th, 2015
Frøkengården. Foto: http://korshavnvel.wordpress.com/frokengarden/

Frøkengården. Foto: http://korshavnvel.wordpress.com/frokengarden/

Gården Søndre Korshavn på Hvaler kalles nå for Frøkengården. Eiendommen var i samme families eie fra 1786 til 1987 og viser hvordan en hvalerfamilie bodde for drøyt hundre år siden. Her er et rikholdig innbo og inventar som beskriver 1800-tallets kystkultur på Hvaler. Våningshuset er et godt eksempel på lokal byggeskikk med opprinnelse fra 1700-tallet og senere utvidelser. Huset står også som et eksempel på en gammel skipperstue.

Christian Nielsen Barfod kjøpte gården i 1786. Han var bonde og fisker, men hadde nok også vært til sjøs. Han døde allerede i 1788.

Hans sønn, Thomas Christiansen, overtok gården i 1810 etter sin mor og stefar. Han var sjøkaptein, og under Napoleonskrigene satt han to ganger i engelsk krigsfangenskap. Han døde i 1821.

Sønnen Søren Thyge Christiansen overtok gården etter sin mor i 1848. Han var også sjøkaptein, i likhet med sin bror Christian Ditlef. Søren Thyges sønner, Thomas og Christian Ditlef, ble også sjøkapteiner, men den sistnevnte trivdes dårlig på sjøen og gikk i land og flyttet til Karlstad i Sverige.

Deres fire søstre, Kaia, Charlotte, Therese og Lina, forble boende i Korshavn som ugifte frøkner, og etter dem har gården fått sitt folkelige navn. Sammen med dem bodde også hushjelpen Marie Andersen.

Etter søstrenes bortgang, den siste i 1943, brukte etterkommerne i Sverige huset som sommersted fram til 1987. Marie bodde her til 1963.

Plantegning Frøkengården.

Plantegning Frøkengården.

Frøkengården ble bygget ut i flere omganger. I dag framstår den som et eksempel på en gammel skipperstue. Den midtre delen er eldst, men vi vet ikke hvor gammel den er. Den består av kjøkken med et lite kott bak, ei stue og et kammers, det vi i dag kaller kabinettet. I 1787 fortelles det at våningshuset sto til nedfalls. Kanskje dette er restene av dette huset, eller kanskje ble en annen stue flyttet hit fra et annet sted på Hvaler? Opprinnelig var bygningen røstet øst-vest, ikke nord-syd slik som i dag.

Den nordlige delen (til venstre), hvor hovedinngangen er, er smalere enn den eldste delen. Det tyder på at denne delen av huset er flyttet hit fra en annen plass. Vi antar at dette har skjedd omkring skiftet i 1810. Bygningen består av inngangsparti med et kammers bak og ei stor finstue mot nord. Bak stua er det bygget på en langsval for å få samme bredde som den eldste delen.

Omkring 1890 ble huset bygget på mot sør med en smalere bygningsdel som besto av to rom: Et butikklokale og en gang med trapp opp til loftet og to kammers. Her drev to av søstrene butikk fram til 1918.

Stiftelsen Korshavn er opprettet av Hvaler Kulturvernforening/Kystmuseet Hvaler, Fredrikstad Museum, Hvaler kommune og Fortidsminneforeningen avd. Østfold med formål å ta vare på Frøkengården. Østfoldmuseene oppnevner en representant fra Kystmuseet Hvaler og en fra Fredrikstad Museum til stiftelsens styre. Stiftelsen har nå restaurert alle rom i første etasje unntatt den gamle butikken, fornyet det elektriske anlegget, og skal i 2015 male huset utvendig. Midlene til restaureringsarbeidet kommer i stor grad fra venneforeningen, Frøkengårdens Venner, fra fylkeskonservatoren og fra ulike eksterne, private finansieringskilder. Hvaler Hagelag har vært behjelpelig med å rekonstruere og holde i orden hagen.

Vil du være med å bidra til restaureringen, ta kontakt med Frøkengårdens Venner på epostadressen nedenfor.

Frøkengården er åpen for publikum hver søndag i juli. Ellers etter avtale.

For avtale om omvisning, ta kontakt med:

 

Kunstutstilling med Anne-kristine Thorsby og Hanne Biedilæ

søndag, juni 28th, 2015
Stigende fjell. Litografi av Anne Kristine Thorsby. Foto: kunstneren

Stigende fjell. Litografi av Anne Kristine Thorsby. Foto: kunstneren

23.  juni åpnet sesongen og en ny kunstutstilling på Storedal Kultursenter.
Billedkunstner Anne-Kristine Thorsby, grafikk og maleri, og keramiker Hanne Biedilæ fyller lokalene med sine uttrykksfulle og fargerike arbeider. Anne-Kristine Thorsby er bosatt på Lillehammer og har hatt en rekke utstillinger rundt om i landet. Den andre kunstneren, Hanne Biedilæ, er bosatt i Fredrikstad og har til daglig sitt verksted på Bastion 5.

Utstillingen står til 16. juli. Nå er sesongen i gang på Storedal og lydskulpturen spiller og kafeen er åpen fra tirsdag til søndag kl. 12-16.

 

Rosene blomstrer på Rød Herregård i Halden

fredag, juni 26th, 2015

av Svein Norheim, Halden historiske Samlinger

Det er nå

Det er nå det skjer! Rosene på Rød springer ut en etter en nå om dagen. For de som vil oppleve en velduftende blomsterprakt må nytte de nærmeste dagene framover. Og vet dere – i hagen på Rød kan dere virkelig gå på tur! 55 mål stort område vakkert beliggende i hellinga ned mot den vakre Iddefjorden, innbyr til en kvelds- eller helgetur på kjente og ukjente stier.

Gå på utsikten ut mot fjorden og se over til våre naboer i Sverige eller opp mot den dramatiske Fredriksten festning, eller den vakre byen. Herifra kan du gå på smale, bratte stier ned til saluttbatteriet under den store vakre eika – et imponerende tre.. Deretter kan turen gå rundt knausen og ned til den mystiske Eremitthytta som ligger ved den vakre dammen. Og vet dere, her kunne man skape et brusende fossefall utover den bratte fjellveggen. Imponerende er også høye steinmurene bak dammen, for øvrig med en liten vakker hvelvet grotte.

Så kan turen gå innom Bjørnegrotta, en stor hvelvet grotte, der tradisjonen sier at det skal ha bodd bjørnunger, men som «de lærde» kanskje mener var på Knivsø og ikke på Rød.

Turen bør så gå videre opp skråningen til Hagepaviljongen, et åttekantet lysthus fra 1756. En riktig perle. Og her ligger kanskje det flotteste av alt nemlig lindetunnelen som kan være så gammel som fra midten av 1700-tallet da hagen ble bygd opp av Niels Tank slik den stort sett er i dag. Går du igjennom tunnelen kommer du til den imponerende hassel-alléen.

Ta turen tilbake gjennom tunnelen og vandre opp hagegangen fra Hagepaviljongen til hovedhuset – terrasse etter terrasse som skal være bygd opp av ballastjord fra Tank og Anker-familienes mange seilskuter som gikk på bl.a. England og Frankrike med trelast.

På veien opp og langsmed hovedbygningen møtes du av velduftende gamle rosesorter som nå blomstrer mer og mer dag for dag. En opplevelse både for øyet og nesen.

Når du så har gjennomført denne times lange vandringen er tida inne til å være med på en omvisning i huset som, om mulig, er like imponerende og vakker som hagen!

Strikk en pusekatt!

fredag, juni 26th, 2015
Strikkekatten denne gutten laget heter Muffin og har ingen hale - akkurat som katten hans hjemme, foto: Hege Hauge Tofte

Strikkekatten denne gutten laget heter Muffin og har ingen hale – akkurat som katten hans hjemme, foto: Hege Hauge Tofte

Søndag 28. juni var 1850-leiligheten i Wegner omgjort til verksted. Sommerglade barn fikk lære hvordan man kan lage små søte pusekatter av garn og vatt.

Denne flinke gutten lærte å strikke på Borgarsyssel, foto: Hege Hauge Tofte

Denne flinke gutten lærte å strikke på Borgarsyssel, foto: Hege Hauge Tofte

Hver helg skjer det noe ekstra spennende for barn på Borgarsyssel Museum. Se vårt sommerprogram her.

 

Inngang kr 20 for barn (inkludert strikking) og kr 60 for voksne.

Velkommen!

Ny utstilling på Galleri Ørje Brug

fredag, juni 26th, 2015

Grenseløs grafikk, 2

Sommersesongen er i gang på Haldenvassdragets Kanalmuseum i  Ørje. Vegg i vegg med museet finner du også Galleri Ørje brug,  og i perioden 27. juni til 16. august, kl 11-17 hver dag kan du se den nye utstillingen «GRENSELØS GRAFIKK» som viser både svensk og norsk grafikk.

Lørdag 27. juni kl 12,  samme dag som det også er premiere på SOOT-spelet i Sluseamfiet, åpner skuespiller Dennis Storhøi denne utstillingen.

Velkommen til Ørje!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«TURIST I EGEN BY»

torsdag, juni 25th, 2015

Turist i egen by kampanje bilde (Østfold Kollektiv.no)

Lørdag 27. juni  (kl 10-16) arrangerer Østfold Kollektivtrafikk kampanjen og eventet «TURIST I EGEN BY» i Sarpsborg og Fredrikstad. Vi er med på kampanjen slik at denne dagen kommer alle som kan vise NEDRE GLOMMA kortet  gratis inn på Borgarsyssel Museum i Sarpsborg og Fredrikstad Museum (Tøihuset) i Gamlebyen! 

På stands i gågata i Fredrikstad og på torget i Sarpsborg deler de (Østfold Kollektivtransport, Visit Fredrikstad&Hvaler og iSarpsborg) ut NEDRE GLOMMA kortet og gir deg mer informasjon om kampanjen som bl.a gir deg gratis buss i 7 dager , gratis inngang på  to av våre museer  mm. under «TURIST I EGEN BY dagen 27. juni.

I tillegg kan du være med på gratis guidet busstur mellom Fredrikstad og Sarpsborg og på bussen er ingen ringere enn historiker Trond Svandal som kan fortelle rikelig om de to byenes historie. Bussene stopper så ved Borgarsyssel Museum i Sarpsborg og ved vannpumpen (inng.) til Gamlebyen i Fredrikstad,  og derfra finner du veien enkelt til Tøihuset (Tøihusgaten 41) og inn på Fredrikstad Museum.

På Borgarsyssel Museum kan du bl.a være med på guidet omvisning kl 13, 14, 15 og 16, besøke Barnas Gård, Middelalderhagen, se elevutstillingen «Med kulturminner i skolesekken mm. Der er også en museumsbutikk og kafé.

I Fredrikstad Museum i Tøihuset kan du  se de temporære utstillingene «Langåpent» og «Topp til tå – Made in Fredrikstad» (om den tidligere tekoindustrien i byen) og den byhistoriske utstillingen i 2. etg.  Der er også et barneaktivitetsområde og en stor museumsbutikk.

Om alt dette ga mersmak, kan du jo dagen etter (søndag, evt onsdag) ta turen ut til Elingaard Herregård i Onsøy og e de nye spennende utstillingene samt være med på dramatisert omvisning kl 14.00. (Åpningstider er  onsdager og søndager kl 12-16)

Avgangtider for guidet bussturer lørdag 27. juni er:

– Sarpsborg (Sarpsborg bussholdeplass – buss klar fra kl 10): Kl 11, 13 og 15 (rute via fv 109)

– Fredrikstad  (Spor 9, Tingretten): Kl 12, 14 og 16 (rute via rv 111)

Vi håper så mange som mulig deltar på «TURIST I EGEN BY» eller i den andre byen og ønsker velkommen på våre museer. (Husk å vise frem NEDRE GLOMMA kortet ved ankomst.)