skip to Main Content

Reoler til Fellesmagasinet Trollull

Spesialtilpassede reolkompontenter lastes ut av traileren. Reolene skal romme gjenstander i Østfoldmuseenes samlinger.

Spesialtilpassede reolkompontenter lastes ut av traileren. Reolene skal romme gjenstander i Østfoldmuseenes samlinger. Foto: Line Kjølberg.

Mandag 23.april kom den første traileren med reolkomponenter til Fellesmagasinet Trollull. Innholdet i lasten var gulvskinner og gulvplater, og montasjen av reolsystemene kunne endelig starte! Magasinene innredes med spesialtilpassede reoler, og disse skal romme de mange kulturhistoriske gjenstandene i Østfoldmuseenes samlinger som per i dag er lagret på loft og i kjellere ved museene.

Reolene er produsert i galvanisert stål, og metallet avgir ikke skadelig avdamping. Dette er et viktig prinsipp i oppbevaring av museumsgjenstander, og ved at stålreolene ikke er brennbare skaper det et godt utgangspunkt for riktig oppbevaring. Ved Fellesmagasinet jobber vi etter prinsippene om forebyggende konservering, og med behandling mot insekter, stabil relativ luftfuktighet, minimal lyspåvirkning og høy sikkerhet vil Østfoldmuseenes samlinger bli godt ivaretatt for denne, og fremtidige generasjoner.

Reolene monteres fortløpende, og vi håper vi kan ta i bruk de nyinnredede magasinene i løpet av høsten. Vi ser frem til å vise publikum de nye flotte magasinfasilitetene og øke tilgangen og bevaringsforholdene for samlingene vi forvalter.

Espen Nordenhaug

Ansatt som nettutvikler i Østfoldmuseene

Back To Top