Author Archive

Østfoldmuseene ønsker god jul

tirsdag, desember 22nd, 2015
Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Fra arkivet – en annerledes julekalender

torsdag, desember 10th, 2015
Julekalender Radio Prime 2011

Konservator Mona Beate Buckholm Vattekar og formidler Hilde Serine Krogstad er med i årets julekalender på Radio Prime Sarpsborg. Foto: Espen Nordenhaug

I disse førjulstider henter vi opp en sak fra arkivet. I 2011 bidro Mona Beate Vattekar og Hilde Serine Krogstad fra Borgarsyssel Museum i Radio Primes julekalender som tok for seg juleforberedelsene slik de var før i tiden. Gjennom 16 innslag ga de deg et innblikk i de tradisjonelle juleforberedelsene. Hør innslagene nederst på siden.


JULEN 2011

Radio Prime Sarpsborg presenterer i år en annerledes julekalender. Fra 1. desember kan du hver hverdag fram til jul høre Østfoldmuseenes Mona Beate Buckholm Vattekar og Hilde Serine Krogstad fortelle deg hvordan juleforberedelsene var før i tiden. Du kan også høre innslagene her hos oss.

HØR INNSLAGENE NEDERST PÅ DENNE SIDEN.

Gjennom i alt 16 innslag vil de gi deg et innblikk i de tradisjonelle juleforberedelsene – fra hvordan slakteprosessen foregikk til ølbrygging og fram til det store julemåltidet.

Innslagene sendes først i programmet Tidenes Morgen som går på Radio Prime FM 106,5 i tidsrommet 07.00 – 10.00 alle hverdager fram til jul. Programmet er også tilgjengelig gjennom deres nettsider. Deretter vil innslagene bli publisert fortløpende på denne siden.

23. DESEMBER – JULEMÅLTIDET

Mange forbinder jul med god mat. Så gjorde man også før, og julemåltidet bestod av mat som man ellers i året ikke spiste mye av. Hva man spiste varierte i de ulike landsdelene alt ettersom hva man hadde tilgang til. Langs kysten var fisk den viktigste matressursen mens i innlandet var kjøttretter mer vanlig.

Maten skulle stå på bordet gjennom hele jula, helt til hellige tre kongers dag den 6. januar, og alle som kom innom i løpet av jula måtte spise litt. Det er flere forklaringer til denne skikken. Hilde Serine forteller mer i lydklippet under.

ØSTFOLDMUSEENE ØNSKER ALLE EN RIKTIG GOD JUL!

22. DESEMBER – JULETREFEST

Den første juletrefesten vi kjenner til ble arrangert allerede i 1840-årene. Opprinnelig var juletrefesten et veldedighetsarrangement som ble iverksatt av prestefamilien i bygda, skolemesteren og/eller søndagsskolelæreren. I lydklippet under forteller Mona Beate mer om juletrefesten som tradisjon, også her i Østfold.

21. DESEMBER – HUSVASK

Storrengjøring av hjemmet foretas gjerne i forbindelse med markeringen av julehøytiden. Før i tiden var nok storrengjøringen ofte enda mer grundig, og husfruene hadde sjelden tid til å stille. Dørterskler, bord og stoler skulle skures og fjøs og stall skulle sopes. Noen steder ble til og med gårdsplassen feiet. I dag er det Hilde Serine sin tur til å fortelle deg mer.

20. DESEMBER – Å SKYTE INN JULA

Å skyte inn jula med kraftig smell fra børse, pistol eller kruttminer ble praktisert helt fram til begynnelsen av 1900-tallet. Det var vanlig å skyte ett eller tre skudd fra gårdstunet. Skuddene ble besvart med nye skudd fra nabogårdene. Slik holdt man gjerne på helt til kruttet tok slutt – alle ville være den som løsnet det siste skuddet. Også denne skikken forbindes med overtro, noe Mona Beate forteller mer om i lydklippet under.

19. DESEMBER – JULEBADET

Før i tiden hørte det med til sjeldenheten med hel kroppsvask. Til jul skulle imidlertid alle bade, «enten det var nødvendig eller ikke». Først badet mannen på gården, deretter kona og barna og til sist var det tjenestefolkene sin tur. Badevannet måtte så stå til 1. juledag før det kunne tømmes ut – ellers kunne de underjordiske bruke vannet til å få makt over menneskene som hadde badet i det. Hilde Serine forteller mer i kydklippet.

16. DESEMBER – BAKING (REPRISE)

Før i tiden var baking kvinnenes ansvar, og arbeidet foregikk i eldhuset som gjerne lå et stykke unna resten av husene på gården grunnet brannfaren. Flatbrød ble bakt i god tid før jul fordi det holdt seg godt og lot seg lagre over lengre tid på stabburet. Når julefeiringen nærmet seg ble det i tillegg bakt lefser og annen høytidsbakst som var laget av finere mel enn hverdagsbaksten. Hør Hilde Serine fortelle mer om baketradisjonen her. Dette er reprise fra 6. desember.

15. DESEMBER – JULEGAVER

I romertiden ga man hverandre gaver som en del av et gjensidighets- og belønningssystem som minner om det vi finner i det før-industrielle norske bondesamfunnet. På den tiden foregikk gaveoverrekkelsen på nyttårsdagen den 6. desember (Nikolasdagen). Det var først på 1500-tallets Tyskland at gaveutdelingen ble flyttet julaften for å knytte det mer til Jesusbarnet – Guds gave til menneskeheten. Mona Beate forteller mer i lydklippet under.

14. DESEMBER – JULETRE

Juletreet har sin opprinnelse i håndverkerlaugene i Sør-Tyskland og Sveits på 1500-tallet og spredde seg via Danmark og til Norge. Det første norske juletreet vi kjenner til er fra 1820-tallet. I begynnelsen var det et by- og rikmanssfenomen, men ble snart også vanlig for folk flest. Treet er i seg selv et symbol på liv. Hilde forteller mer om juletreskikken i lydklippet under.

13. DESEMBER – LUCIA OG LUSSI

Lucia var en romersk jomfru som levde i Syrakus på Sicilia.  Hun ble angitt av sin hedenske forlovede for brudd på keiserens lover og døde med en brennende lampe i hånden. Navnet ble etterhvert assosiert med Lucifer (djevelen) og vetten Lussi. Lussi fungerte som et arbeidstilsyn som kontrollerte at alt grovarbeid og juleforberedelser var unnagjort før lussinatt. Her kan du høre mer om Lucia og Lussi.

12. DESEMBER – FJØSNISSEN

I dag tenker vi gjerne at nissen kryper gjennom pipa med en sekk med julegaver til barna. I gamledager var det fjøsnissen, eller gardvorden som han også ble kalt, man trodde på. Han bodde i fjøs eller uthus på gårdene og hadde som oppgave å beskytte gården. Fjøsnissen var nok noe ganske annet enn den moderne julenissen. Mona Beate forteller mer i lydklippet under.

9. DESEMBER – JULENEK

Siste innslag i julekalenderen før helgen tar for seg julenektradisjonen. Å sette ut julenek er en gammel norsk juleskikk som den dag i dag praktiseres. Det første juleneket vi vet om ble beskrevet av Erik Pontoppidan i 1753, men allerede da ble det omtalt som en gammel skikk. Det finnes mange teorier om hvorfor man satt ut julenek. Her kan du høre Hilde Serine fortelle mer om denne skikken.

8. DESEMBER – JULEVED

Under julefeiringen skulle ingen rom i huset stå mørke og kalde. Dette krevde mye oppvarming, og det å hente ut vedlasset fra skogen var tungt men nødvendig arbeid. Dette var det mannen i huset som stod for. Juleveden skulle være tørr og kraftig, fortrinnsvis av bjørk og furu. Også til veden var det knyttet overto – veden ville brenne mye bedre om den ble den hugget på voksende måne og helst med løvet på. Her kan du høre Mona Beate fortelle om juleved.

7. DESEMBER – JULEPYNT

Å pynte til jul har vært en tradisjon i mangfoldige år, også før juletreets tid. Etter storrengjøringen ble ornamenter og dekorasjoner tegnet med kritt på den gjenværende soten på veggene. Noen risset også inn ornamenter på veggbord og bjelker. Likevel var det julebordet dekket med hvit duk og massevis av mat som var den viktigste julepynten. Hør Hilde fortelle mer om julepynt under.

6. DESEMBER – BAKING

Før i tiden var baking kvinnenes ansvar, og arbeidet foregikk i eldhuset som gjerne lå et stykke unna resten av husene på gården grunnet brannfaren. Flatbrød ble bakt i god tid før jul fordi det holdt seg godt og lot seg lagre over lengre tid på stabburet. Når julefeiringen nærmet seg ble det i tillegg bakt lefser og annen høytidsbakst som var laget av finere mel enn hverdagsbaksten. Hør Hilde Serine fortelle mer om baketradisjonen her.

5. DESEMBER – LYSSTØPING

Støping av lys var en tidkrevende prosess. Stearin kom først på 1800-tallet og før dette brukte man talg, hovedsaklig av får, som man dyppet veken i. Det var mye overtro forbundet med dette. Hør Hilde Serine fortelle om lysstøping i innslaget her.

2. DESEMBER – ØLBRYGGING

Å brygge øl til vintersolverv er en gammel tradisjon. Selvbrygget øl fantes i de fleste hjem, noen steder med alkohol og andre uten. Bryggingen startet som regel en eller to uker før jul, på voksende måne og flo sjø.  På solvervdagen skulle ølet være klart til å smakes på – godt øl var viktig for omdømmet! Hør Mona Beate fortelle om denne gamle tradisjonen på Radio Prime under.

1. DESEMBER – SLAKTING

I dag tar Mona Beate for seg temaet slakting. Slakteprosessen begynte allerede om høsten og var nok en langt mer brutal affære enn den som er vanlig i dag. Hør innslaget fra Radio Prime under.

Ledig vikariat som gjenstandskonservator

mandag, desember 7th, 2015
Østfoldmuseene har ledig stilling som økonomikonsulent

Østfoldmuseene har ledig stilling gjenstandskonservator

Interesse for nyere tids kulturhistoriske gjenstander?

Østfoldmuseene avd. Museumstjenesten søker en vikar i 100 % stilling som gjenstandskonservator for nyere tids kulturhistoriske gjenstander. Vikariatet gjelder fra 1. mars 2016 til 31.12.2016, med mulighet for forlengelse.  Stillingen er en del av fellestjenesten for samlingsforvaltningsarbeidet i Østfoldmuseene.

Arbeidsoppgaver:

  • Drifte varmekammeret på Trollull fellesmagasin
  • Rådgivning i forebyggende konservering til museene i fylket
  • Deltakelse i Østfoldmuseenes arbeidsgruppe for antikvariske bygg
  • Prosjektdeltakelse i prosjekter internt i Østfoldmuseene 

Søkeren bør ha utdanning som konservator i gjenstandskonservering eller tilsvarende.

Det er nødvendig med førerkort. Fast oppmøtested for stillingen er på Trollull fellesmagasin, Mysen.

Vi kan tilby en spennende og utviklende stilling i et inkluderende kollegafelleskap. 

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.  Lønn i henhold til HSH overenskomsten.

Søknad med cv og referanser sendes elektronisk via Finn.no

Frist 07.01.2016.

Om Østfoldmuseeene:

Østfoldmuseene ble etablert 1. januar 2010 og er en sammenslutning av Borgarsyssel Museum (Sarpsborg), Folkenborg Museum (Mysen), Fredrikstad Museum, Halden historiske Samlinger, Haldenvassdragets Kanalmuseum (Ørje), Kystmuseet Hvaler, Moss by- og industrimuseum, Museumstjenesten i Østfold og Østfold fylkes billedarkiv. Det er i dag 60 ansatte i Østfoldmuseene.

Vår visjon er Vi fornyer og forundrer!

Det ble jul på Rød

søndag, desember 6th, 2015
Jul på Rød var meget populært. Her fra en julepyntet ballsal. Foto: Espen A. Nordenhaug

Jul på Rød var meget populært. Her fra en julepyntet ballsal. Foto: Espen A. Nordenhaug

Søndag 6. desember holdt Rød herregård i Halden åpent for publikum med julepyntet ballsal og konsert med Blåsekompaniet. Denne gangen fikk publikum utforske herregårdens mange rom på egenhånd, noe som tydeligvis var populært. Drøye 100 mennesker var innom herregården i løpet av søndagen – det er et tall vi er meget godt fornøyd med! Se bildegalleri nederst på siden.

Julestemningen ble satt med vakker julemusikk på piano i finstuene. I ballsalen hadde vi pyntet et tre slik man gjorde det i Norge på 1890-tallet, supplert med tidsriktige leker rundt treet. Og da Blåsekompaniet avholdt sin konsert ved det vakre treet økte julestemningen enda et hakk. Det eneste som manglet var et lett snødryss på utsiden.

Museet er glade for at så mange viste interesse for vakre Rød herregård. Vi fikk til og med en liten visitt av Haldens ordfører i løpet av dagen. Fikk du ikke anledning til å besøke oss? Da kan du utforske herregårdens mange rom digitalt i plantegningene under. Klikk på punktene for å se korte videosnutter.

Gå på videovandring i andre etasje og i parken –>

PS! Første søndag i advent arrangerte museet juleverksted i det flott kjøkkenet på herregården og publikum kunne lære å lage juletrepynt slik den blir beskrevet av nordlysforskeren og læreren Sophus Tromholt i 1890. Han var ivrig etter å opplyse barn og voksne i det kalde nord om hvordan man sammen kunne lage julepynt til julegranen i ukene før jul. Museets ansatte tok utfordringen med å lage pynten etter hans oppskrifter, og bestrebet oss på å følge hans instruksjoner så lang dagens materialer tillater det, men vi innrømmer at vi måtte ty til limpistol i stedet for å bruke fiskelim!

Besøk Verket 20 i Moss på søndag!

søndag, desember 6th, 2015
Verket Moss og de gamle arbeiderboligene. Foto: Espen A. Nordenhaug

Verket Moss og de gamle arbeiderboligene. Foto: Espen A. Nordenhaug

Moss by- og industrimuseums filial i den gamle arbeiderboligen Verket 20 holder åpent førstkommende søndag mellom kl. 12 og 15. Her kan du i fred og ro oppleve historier om arbeidet, dagliglivet og industrien som har utspilt seg i denne bydelen helt fra Moss jernverk til Peterson Moss!

Er du i beit for julegaver? Den innholdsrike utstillingskatalogen som kom fra trykkeriet i forrige uke selges for kr. 100,-

Gaten gjennom Verket er julepyntet og kafé er det også litt lenger opp i gata!

VELKOMMEN!

test

fredag, november 20th, 2015
  • 1. Det er en viktig kulturarv som vi hører ganske mye om. 2. Ønsker at det skal bli ofte brukt og tatt godt vare på.
    Person en

Julemarked på Fredriksten festning

mandag, november 16th, 2015

Stemningsrapport julemarkedet på Fredriksten festning i 2014. 

21. og 22. november kl. 12.00 – 18.00 arrangeres det tradisjonsrike julemarkedet på Fredriksten festning. Det blir mange salgsboder med masse spennende varer både inne og utendørs. Det blir også sang, musikk og dans med lokale musikanter – og alle kan være med å gå rundt juletreet!

På festningsmuseene er det åpent. Lördag 21.11 vil det bli en omvisningen i den krigshistoriske utstillingen i Østre kurtine ved Magne Rannestad.

Byjubileumsutstillingen Halden 350 år «Vi, de priviligerte?«er åpen søndag. Siden sommeren har publikum kunnet stemme på sin favorittgjenstand i denne utstillingen.  Kl 12.30 søndag 22.11 vil direktør ved Halden historiske Samlinger, Gaute Jacobsen kåsere – og litt senere (kl 15) vil han kunngjøre hva som ble «årets gjenstand» (den med flest stemmer).

Bla i utstillingskatalogen for å se gjenstandene og avgi din stemme her –>

Velkommen til en spennende og stemningsfull opplevelse på Fredriksten festning i Halden 21. og 22.november!

http://www.visitoslofjord.no/no/produkt/?TLp=198636#sthash.gLgI6Prt.dpuf

Flott julestemning på Fredriksten festning under julemarkedet.

Flott julestemning på Fredriksten festning under julemarkedet.

Jul på museene 2015

torsdag, november 12th, 2015
Østfoldmuseene inviterer til julearrangementer. Se oversikten her.

Østfoldmuseene inviterer til julearrangementer. Se oversikten her.

Museenes populære julearrangementer og julemarkeder har etterhvert blitt en tradisjon for veldig mange mennesker. Her gir vi deg den komplette oversikten over hva som skjer hvor og når på museene i førjulstiden.

Klikk deg videre for å lese mer om de ulike arrangementene. Meld deg på vårt Facebookarrangement for å følge med.

Julemarked Fredriksten festning i 2010, foto: Visit Halden

Julemarked Fredriksten festning i 2010. Foto: Visit Halden

Julemarked på Fredriksten festning

21. og 22. november kl. 12.00 – 18.00

Mange salgsboder med masse spennende varer både inne og utendørs. Det blir også sang, musikk og dans med lokale musikanter – og alle kan være med å gå rundt juletreet!

På festningsmuseene har de i år vist byjubileumsutstillingen Halden 350 år «Vi, de priviligerte?».

les-mer-julfb-meld-deg-paa


Siw Nordgård pynter i Snekkenes. FOTO:Christine Lande

Siw Nordgård pynter i Snekkenes. FOTO: Christine Lande

Førjul på Borgarsyssel

29. november kl. 11.00 – 16.30 

Årets julemarkering på Borgarsyssel vil ha en litt annen form enn det tradisjonelle julemarkedet som har vært på museet. I stedet for to dager med marked og juleshopping, vil vi heller lage en skikkelig opplevelsesdag med fokus på de gode julefortellingene, den gode stemningen, de glemte tradisjonene og de aktiviteter man kan gjøre sammen med venner og familie.

les-mer-julfb-meld-deg-paa


Julepyntet tre, Rød herregård. Foto: Espen A. Nordenhaug

Julepyntet tre, Rød herregård. Foto: Espen A. Nordenhaug

Juleverksted på Rød herregård

29. november kl. 12.00 – 16.00 

Vi inviterer små og store til juleverksted på kjøkkenet på vakre Rød herregård i Halden. Her skal vi lage gammeldags julepynt og fortelle deg  julefortellinger om blant annet om tradisjonen med juletre. Kristin som jobber hos oss vil også  fortelle deg en fortelling om nissen – en fortelling hun selv har skrevet. Vi skal også synge gamle norske julesanger og sette ut grøt til nissen på låven.

les-mer-jul


Folkenborg museum er snart klart for julefeiring. Foto: Hilde Lauvland

Vi håper på snø og julestemning på Folkenborg 30. november. Foto: Hilde Lauvland

Jul på Folkenborg

29. november kl. 13.00 – 16.30 

Første søndag i advent blir det juleverksted og hygge for store og små i de koselige stuene på Folkenborg museum!

les-mer-julfb-meld-deg-paa


Vi satser på like god julestemining i år som det var i 2007. Foto: Ragnar Kasbo

Fra julemessen i 2007. Velkommen til Kanalmuseet 1. desember. Foto: Ragnar Kasbo

Julemesse på Haldenvassdragets Kanalmuseum/Ørje Brug

29. november kl. 11.00 – 15.00

Det blir hyggelige juleaktiviteter for store og små på Ørje Brug i år også. Det blir julemarked, juleverksted, barna kan bake pepperkaker og høre julefortellinger.

Her blir det salg av masse rart som hører julen til, og ikke minst kan du kjøpe og nyte julekaker, julebrus og julekaffe!

les-mer-julfb-meld-deg-paa


Velkommen til julemarked på Kystmuseet Hvaler lørdag 7. desember. Foto: Morten Skadsem

Velkommen til julemarked på Kystmuseet Hvaler 5. desember. Foto: Morten Skadsem

Julemarked på Kystmuseet Hvaler

5. desember kl. 12.00 – 15.00

Hvaler kulturvernforening og Kystmuseet Hvaler inviterer til julemarked på museet for sjette året på rad. Lørdag 5. desember kl. 12-15 fylles museumsområdet med god, gammeldags julestemning, og stuene er pyntet til jul på gammeldags vis.

les-mer-julfb-meld-deg-paa


Fra jul på herregården i fjor. Foto: Espen Nordenhaug

Fra jul på herregården i fjor. Foto: Espen Nordenhaug

Jul på Elingaard Herregård

6. desember kl. 12.00 – 16.00

Det blir sang og musikk, historiefortelling, turer med hest og kjerre, og ekte gammeldags julestemning som bare Elingaard kan det! Mat og drikke vil du finne, og du vil også få mulighet til å gjøre litt julehandel, både i vår museumsbutikk og i våre markedsboder. Aktiviteter for hele familien!

les-mer-julfb-meld-deg-paa


Valentin byr på søtsaker under tidligere herregårdsbesøk. (Foto: Hilde Marthinsen, Østfoldmuseene)

Jul på Rød herregård – juletradisjoner

6. desember kl. 12.00 – 16.00

Vi åpner opp dørene på vakre Rød herregård og vil vise frem herregården og  gamle juletradisjoner  for publikum.

les-mer-jul


Verket snart klart for julegate. Foto: Espen A. Nordenhaug

Verket – snart klart for julegate. Foto: Espen A. Nordenhaug

Jul på Verket 20

13. desember kl. 12

Julegaten i Verket i Moss åpnes 13.desember og selvsagt vil Moss by- og industrimuseum invitere til varme arbeiderstuer i Verket 20. Fullt program og oversikt over juleaktivteter kommer om litt.

les-mer-julfb-meld-deg-paa

 

 

 

Åpent museum: Fra katastrofe til seier! Brannen på RS1 Colin Archer

mandag, november 9th, 2015
RS1 igjen for fulle seil! Foto: Torvald Knudsen

RS1 igjen for fulle seil! Foto: Torvald Knudsen

Nytt Åpent museum på Kystmuseet Hvaler

Redningsskøyta RS1 «Colin Archer» har aner tilbake til båtbyggeriet i Kjellvika på Spjærøy. Båten er vernet og et nasjonalt klenodium; den eies formelt av Norsk Maritimt Museum, men driften er satt bort til private. I mange år nå har «Colin Archer» seilt som lystfartøy. Men i mars 2013 skjedde katastrofen: Båten brenner!

VHFen om bord på RS1 er brent i stykker. Foto: Tor E. Gransæther

VHFen om bord på RS1 er brent i stykker.
Foto: Tor E. Gransæther

Tor Erling Gransæther, nåværende skipper på «Colin Archer», kommer til Kystmuseet Hvaler under Åpent museum for å fortelle om brannen og gjenoppbyggingen av båten og om forberedelsene til deltakelsen i Tall Ships Races 2014 og regattaen fra Nederland til Norge.

Og hva har så dette med båtbyggeriet i Kjellvika å gjøre? Ikke så mye kanskje, men likevel: På slutten av 1800-tallet var Colin Archer på besøk hos båtbyggerne her på Spjærøy for å dokumenter og lære hvordan de berømte hvalerskøytene ble bygget. Mye av denne lærdommen overførte han til los- og redningsskøytene som han senere konstruerte og bygget. Så i RS1 finnes det også litt av hvalerskøyta!

Gransæter.

Gransæth05er.

Tor Erling Gransæther er 49 år, har vokst opp med mor og far i skøyte og var mannskap på RS1 fra barndommen til ung voksen alder. Han har seilt det meste av Europa, samt Atlanteren, Karibia, Sør- og Nord-Amerika. Skipper på RS1 siden 2011, i samarbeid med «gamleskipper’n» på RS1 gjennom 40 år: Knut von Trepka (still going strong) og hans sønn Christian. Ellers er han gårdbruker på Hurum.

Tid: Onsdag 11. november kl. 19:00

Sted: Kystmuseet Hvaler, Nordgården Dypedal, Dypedalsveien 37, Spjærøy

Velkommen!

Helt perfekt på Rød herregård

tirsdag, november 3rd, 2015
Innspilling av serien "Helt perfekt" på Rød herregård. Foto: Hilde Marthinsen

Innspilling av serien «Helt perfekt» på Rød herregård. Foto: Hilde Marthinsen

Mandag og tirsdag denne uken har Rød Herregård huset filmteamet til den populære TVNorge-serien Helt Perfekt med stand-up komiker Thomas Giertsen i hovedrollen.

Teamet var på befaring på museet i midten av forrige uke og fant fort ut at stedet var helt perfekt som location for innspilling av en av de kommende episoden i serien, som blant annet handler om rollespill.

Som ansatt har det vært morsomt å se huset fylt med liv og røre, og ikke minst folk i tidsriktige klær. Man kunne nesten få litt følelsen av Downton Abbey i miniatyr, når man møtte butleren i hallen.

Serien ble kåret til beste humorprogram ved Gullruten 2012 og Gullruten 2013. Vi gleder oss til å se denne episoden fra Rød Herregård. Det er flott at museet kan formidles også gjennom TV-mediet.

Det er for øvrig ikke første gang det er gjort filminnspilling her. I 2006 ble den populære NRK-serien Herskapelig med Toppen Beck lagt til Rød Herregård

Bli også med vår egen formidler Kristin Søhoel rundt i huset og hagen i digital form –>