Archive for the ‘Aktuelt’ Category

Utstilling Galleri Rød Herregård

fredag, januar 21st, 2011

 

Line Bergseth, Pelargoner, foto: Line Bergseth

Line Bergseth, Pelargoner, foto: Line Bergseth

Lørdag 29. januar kl.12.00 åpner en utstilling med bilder av Line Bergseth. Utstillingen er åpen lørdager og søndager kl. 12.00 – 16.00 i tidsrommet 29.01 – 13.02.

Line Bergseth er utdannet ved Statens Kunstakademi, Oslo 1989-1996.

Natur, og blomster i særdeleshet, er viktige elementer i Line Bergseths liv og kunst.

Hun har reist mye og arbeidene bærer preg av reiser til blant annet Madeira, Roma, Helsingfors og Svalbard. Hun hadde sin debututstilling på Galleri F15. Hun har deltatt i en rekke kollektivutstillinger i Norge og utlandet og hatt flere separatutstillinger i Norge og utlandet. Hennes arbeider er kjøpt inn av en rekke institusjoner som Nasjonalgalleriet, Norsk Hydro, Moderna Museet i Stockholm, Statens Konstråd, for å nevne noen få.

Velkommen til utstilling!

Digital fortelling fra Kystmuseet Hvaler

torsdag, desember 16th, 2010

Albertine og Karl Lund, fotograf ukjent, Kystmuseet Hvaler

Spjærøy var på begynnelsen av 1900-tallet et polarisert samfunn, med store politiske og kulturelle motsetninger mellom den tilflyttede stenhoggerbefolkningen og den lokale kystbefolkningen. Se Kathrine Sandstrøms nye digitale fortelling Kulturmøter i en brytningstid!

Spill av film

God jul!

onsdag, desember 15th, 2010

Østfoldmuseene har lagt bak seg sitt første driftsår – et år fylt av utfordringer, forandring og forundring.

Vi ønsker dere alle en god jul og et godt nytt år!

Alle våre museer holder stengt f.o.m. 24. desember 2010 og åpner 3. eller 4. januar 2011.

Moss by- og industrimuseum og Kystmuseet Hvaler stenger alt 23. desember, mens Fredrikstad Museum har sin siste åpne dag fredag 17. desember.

Jubileumsbanner fra 1966!

onsdag, desember 8th, 2010

Jubileumsbanner fra 1966. Foto: Mona Beate Buckholm Vattekar, Østfoldmuseene

Østfoldmuseene er nå i gang med å forberede innflytting av museumsgjenstander til sitt nye fellesmagasin Trollull på Mysen, og tekstiler er først ut. I den forbindelse samarbeider Borgarsyssel Museum og Museumstjenesten for øyeblikket med ompakking av de mange faner og bannere i museets eie.

Gjenstandene blir omhyggelig pakket på ruller eller i esker spesielt beregnet på museumstekstiler. Deretter skal de fraktes til fellesmagasinet hvor de gjennomgår en avansert varmebehandling for å drepe eventuelle insekter. Etter dette vil gjenstandene bli fotografert før de til slutt magasineres.

Et av bannerne som nå er pakket om, er dette jubileumsbanneret fra Sarpsborgs bys 950års-jubileum i 1966. Det er over fire meter langt, og er nydelig dekorert med byvåpen og detaljrike tegninger. Dette er ett av hele åtte lignende bannere fra jubileet som museet har i sine samlinger.

Museet ønsker å stille ut bannerne til byens 1000-års-jubileum i 2016. I den forbindelse henvender vi oss herved til Sarpsborgs innbyggere. Er det noen av dere som husker disse bannerne, eller har fotografier av bannerne fra jubileet i 1966?

Ta gjerne kontakt med museet på telefon 69 11 56 50 eller på e-post: monvat@arkiv.ostfoldmuseene.no

Moms og inngangspenger på museum

mandag, desember 6th, 2010

Moss by-og industrimuseum

Moss by- og industrimuseum har i alle år hatt gratis adgang for alle. Fra 1. desember opphørte imidlertid den ordningen. Nå må det løses billett for å komme inn og se på utstillingene, og dette henger sammen med en momsreform!

Den nye momsreformen som er innført for museer i Norge og som ble gjort gjeldende fra 1. juli i år, får konsekvenser for Moss by- og industrimuseum. Reformen gjør det mulig for museene å få refundert momsbelagte utgifter som er knyttet til utstillinger, formidling, undervisning og all annen utadrettet virksomhet. Men forutsetningen for å få denne refusjonen, er at museene tar inngangspenger – som de i sin tur må betale moms for, men til en lav sats på 8 %.

Moss by- og industrimuseum innfører altså inngangspenger for å kunne ta del i denne reformen og oppnå tilbakebetaling av moms på publikumstjenester. Vi har beregnet at dette vil kunne utgjøre ca. 200.000 kr. pr. år sett ut fra dagens drift.

Staten har innført denne ordningen for å lette kostnadsbyrden for museene og gi dem et større økonomisk handlingsrom slik at de kan utvikle bedre museumstilbud og publikumstjenester.

Styret for museet har besluttet at barn 0-15 år, barnehager, skoleklasser og studentgrupper som kommer til museet i undervisningssammenheng skal ha gratis adgang til museet. Det samme gjelder alle som deltar i møter, arrangementer, utstillingsåpninger mm. Billettprisen for voksne blir kr. 40, mens pensjonister, studenter og ungdom 16-18 år betaler halv pris, altså kr. 20. For barn som deltar i Barnas Museumsstafett i sommerferien og i andre ferieaktiviteter ellers i året vil det bli tatt en materialavgift på kr. 20.

For nærmere informasjon: kontakt avdelingsleder Morten Skadsem, tlf. 91 66 73 38, e-post morska[at]ostfoldmuseene[at]no
eller direktør Gunn Mona Ekornes, tlf. 90 96 20 31, e-post guneko[at]ostfoldmuseene[dot]no

Innføring av inngangspenger får nå et etterspill når kommunen diskuterer bevilgninger til forvaltningen av egne samlinger!
Se link til oppslag i Moss Avis her >>>