Archive for the ‘Allmøte’ Category

Allmøte ved Østfoldmuseene

onsdag, september 21st, 2011
Allmøtet fant sted i nybygget på Folkenborg Museum, foto: Espen Nordenhaug

Allmøtet fant sted i nybygget på Folkenborg Museum, foto: Espen Nordenhaug

Mandag 19. september avholdt Østfoldmuseene høstens allmøte. Vi møttes ca. 50 stykker i de flotte, nye lokalene til Folkenborg Museum. På programmet sto mange interessante saker.

Orientering fra KLP om pensjonsreformen

Vi hadde invitert Erling Bendiksen fra KLP til å orientere oss om endringer i pensjonsreformen. Det var en interessant orientering som er høyst aktuell for mange i staben, men reformen er vanskelig å få grep på, så vi er glad for at KLP tilbyr rådgiving også på individnivå som en oppfølging av møtet.

Personalpolitisk plattform for Østfoldmuseene

Neste post på programmet var gruppediskusjon rundt den nylig vedtatte personalpolitiske plattformen for Østfoldmuseene. Personalpolitikk er retningslinjer for arbeidet med de menneskelige ressursene. Denne er fra før av behandlet av de tillitsvalgt, i AMU og i ledergruppa, samt at avdelingslederne er oppfordret til å behandle den på avdelingenes personalmøter. Plattformen ligger tilgjengelig på fellesområdet i nettverksløsningen vår.

Det ble en interessant oppsummeringsrunde etter gruppediskusjonene. Vi kan konkludere med at alle er glad for at dokumentet finnes og er på plass i organisasjonen. Det kom frem mange påminnelser om at dette nå ikke måtte bli et sovende dokument, at plattformen er full av fine formuleringer, men at det fremdeles er gap mellom ønsket tilstand og den virkeligheten noen opplever. Planen skal rullere, ledelsen skal jobber med ledelse, og forhåpentligvis vil dette bli et godt forankret dokument i utøvelsen av personalpolitikken ved Østfoldmuseene.

Begeistringskommisjonens prisutdeling

Etter innspill fra begeistringskommisjonen, utdeling av begeistringspriser og invitasjon til julebord den 16. desember på Elingaard Herregård, samt felles “smøre selv lunsj” tok vi fatt på siste del av programmet.

Fagkoordinatorene på plass

Østfoldmuseenes organisasjonsplan med egne tilsatte fagkoordinatorer for forskning, formidling, bevaring og dokumentasjon er nå endelig implementert. Alle fagkoordinatorene er på plass og arbeidet med å samle fagkompetansen på tvers i organisasjonen, få på plass planer og gode rutiner, samt gode felles formidlingsprosjekter er i full gang. Arbeidet på allmøtet handlet i stor grad om å forberede høstens handlingsplanarbeid slik at vi sikrer fellestiltakene god forankring i avdelingenes handlingsplaner. Samlingsforvaltning er et satsingsområde for Østfoldmuseene i årene som kommer, som følge av at vi har fått nytt fellesmagasin, Trollull, på Mysen. Vi samlet også alle dem som jobbet med markedsføring i en gruppe ledet av markedssjef  Hilde Martinsen til opplæring og planlegging av felles strategier og tiltak fremover.

Dagen bragte oss nok et lite stykke fremover mot økt faglighet og godt planarbeid, og besto i høy grad av det alle i Østfoldmuseene ønsker seg – mer samarbeid på tvers av avdelingene. Kort oppsummert det som er hensikten med konsolideringen.

Ref. Gunn Mona Ekornes

 

Bra damer kommer snart til Rød Herregård..

mandag, februar 28th, 2011

Bra damer - utstilling Foto:Lisbeth Michelsen

…les tidligere anmeldelse her.