Archive for the ‘Den kulturelle skolesekken’ Category

Byplanleggerne

onsdag, september 9th, 2015

 

Marius (helt t. v.) Emilie, Kristine og Celine

Marius (helt t. v.) Emilie, Kristine og Celine

Om tolvåringene får overta som byplanleggere i Moss vil vi i framtida få en riktig så hyggelig by. Framtidas Moss får kanskje ikke nok boliger og kontorbygg, men til gjengjeld får byen flere grønne parker og lekeområder, ny svømmehall med spa, flere skoler og barnehager og ikke minst flere Mac Donalds!

I disse dager har sjetteklassinger i Moss besøkt Bylab og Moss by- og industrimuseum. For andre år på rad er det arkitektur og byplanlegging som står på timeplanen. Først får elevene møte byplanlegger Terje Pettersen og arealplanlegger Vibeke Arnesen på Bylab. Dernest følger en arkitekturhistorisk vandring gjennom Dronningensgate ledet av konservator Camilla Gjendem. Vandringen ender i museet der elevene selv får prøve seg som byplanleggere. Den konkrete oppgaven er å planlegge framtidig bebyggelse rundt Mosseelva og Verket ved hjelp av notater og LEGO klosser.

Byplanleggerne er et samarbeidsprosjekt mellom Moss kommune ved Bylab og Kommunalavdeling for kultur og oppvekst og museet.

Marius, Emilie, Kristine og Celine godt i gang men planlegging av området på Verket. De er enighet rundt bordet om at det er viktig å planlegge godt før en begynner å bygge. Det er dumt å ombestemme seg etter at byggingen er i gang. Jentene syns det er viktig at en by har mange butikker, mens Marius, syns også det er viktig å bygge noen kontorbygg og fabrikker for de voksne og barnehager for barna. Så langt i prosessen har de også fylt området med flere kafeer, en barneskole ved sjøkanten, en fotballbane og en ishall, en stor lekeplass, en bank og et par boligblokker.

Fv. Sander, Linn Celine, Mina, Sindre og Tobias.

Fv. Sander, Linn Celine, Mina, Sindre og Tobias.

-Dette bør bli en ren bydel som ikke forurenser, forklarer Sander. Tidligere på dagen har de lært begrepet en bærekraftig by. Derfor har disse byplanleggerne kun lagt inn en kort stubbe med bilvei som ender i et parkeringshus. Resten av området er forbeholdt gående og syklister.

Mina og Linn Celine (i midten) liker butikker. De har fått på plass et stort kjøpesenter. Sindre ivrer mer for parker, fine badestrender med stupetårn og en god båthavn ved sjøkanten. -Noe som også er viktig er at bydelen skal virke. At det blir greit å være der, avslutter Tobias.

Zoomam, Magnetic Chair eller teleporting via app?

tirsdag, februar 11th, 2014
Beste helhetlige løsning: prisen gikk til Anne S. Smidt, Marie Røed Løken og Mari Ellevold Nilsen (t.h.)

Beste helhetlige løsning: prisen gikk til Anne S. Smidt, Marie Røed Løken og Mari Ellevold Nilsen (t.h.)

Slik ønsker vi å reise kollektivt i fremtiden

Om Moss slipper ungdommen til og lar de bruke framtidas teknologi, blir det festlig å reise kollektivt i Moss. Hva med å reise i flyvende stoler som holder seg opp ved hjelp av “motsatte magneter”? Eller å “teleportere” seg selv til et annet sted bare ved hjelp av en app? 


Se TV-innslag fra NRK Østfolds nett-TV ->>


Bidragene fikk hederlig omtale og priser.

Bidragene fikk hederlig omtale og priser.

Torsdag 6. februar braket det løs i By Labs lokaler i «Gågata» i Moss med utstillingsåpning og prisutdeling til vinnerne av designkonkurransen Prisverdig Design. Hareide design og Østfoldmuseene avd Moss by- og industrimuseum utlyste i vinter en konkurranse med ordlyden: «Hvordan løse trafikkproblemene i Moss. Design et framkomstmiddel som skal være et alternativ til bilen.» Etter å ha mottatt over 120 designløsninger, alle fra elever på 8. trinn i Moss, har juryen, som består av designerne i Hareide Design, kåret tre vinnere.

Se bilder av løsningene nederst i artikkelen.

Prisen for Beste helhetsløsning gikk til Zoomam-toget designet av Marie R. Løkken, Mari Ellevold og Anna S. Smidt fra 8 c2, Hoppern skole.

Prisen for Kuleste kjøretøy gikk til Magnetic-chair designet av Sunniva Gimmestad fra 8a, Bytårnet skole.

Crazyprisen gikk til Reise app designet av Sunniva Kverndokk, Roon Elmi og Gine Røsnes fra 8c, Bytårnet skole.

Utstillingen, som ble høytidelig åpnet av ordfører Tage Pettersen, viser flere av de innsendte arbeidene og vil henge ut februar.

Bakgrunnen for konkurransen og utstillingen er det årlige industridesignprosjektet som gikk av stabelen i oktober 2013 som inngår i Den Lokale Kulturelle Skolesekken. Elevene fikk et foredrag om industridesign av designer Einar Hareide og deretter omvisning i museet med fokus på lokalhistorisk industridesign. Prosjektet avsluttes med designkonkurranse.

 

 

 

 

Åpning av utstillingen «Kulturminner i skolesekken»

tirsdag, juni 25th, 2013

Søndag 23.6. åpnet Borgarsyssel Museum sommersesongen. Det regnet tett før utstillingsåpningen kl 14, og det var synd at ikke flere våget seg til museet.

Vi takker spsielt Anne Helene Lileng, Andrea Lileng og Lars Westli for underholdningen dene ettermiddagen! De spilte «Jeg fikk av min pappa en teddy», «Idas sommervise» og «Tenke sjæl», og låtvalget passet perfekt til rammen for utstillingen.

Vi fikk fin omtale i NRK-Østfold; radio og TV, og SA dekket arrangementet. Nå håper vi at alle barnas om gikk ut av 4. klasse i Sarpsborg kommer til museet sammen med familie og venner for å se den ferdige utstillingen! Huska at alle 4. klassingene som har deltatt kommer gratis inn på museet.

IKKE GLEM BARNAS MUSEUMSSTAFETT >>>

Her ser dere et knippe bilder fra arrangementet:

Den Kulturelle Skolesekken – Delta Fredriksten 2012

onsdag, august 29th, 2012

Museumsbesøket er over og konsert og teaterforestilling er neste post på programmet. Foto: Svein Norheim, Østfoldmuseene.

 Halden historiske Samlinger gjennomfører i disse dager en storsatsning med Østfold fylkes ungdomsskoleelever. Omkring 4100 ungdomsskoleelever er i løpet av 11 dager på besøk i Festningsmuseene på Fredriksten festning. Og denne satsningen krever en betydelig innsats fra Halden historiske Samlingers side – 6-8 personer er involvert hver dag!

Tilbudet som elevene får er mer variert enn noen sinne. Og dette er sjette året som museet er med i denne satsningen. Tilbudet er oppgaveløsninger knyttet til museumsutstillingene, innføring i museenes digitale satsninger med digitalt museum og digitale fortellinger, omvisninger og filmframvisning. Utstillingene i Festningsmuseene er mangfoldige da de viser alt fra krigshistorie (selvfølgelig!) til den fredelige oppløsningen av unionen med Sverige i 1905, næringslivet i grenseregionen under unionstida, byggingen av Fredriksten festning for 350 år siden og ikke minst om en av våre nasjonale minoriteter – taterne.

Elever løser oppgaver om taterne i Øvre magasin på Fredriksten Festning.

Denne storsatsningen på fylkets ungdomsskoleelever er i samarbeid med Fredriksten festning og Rotary-foreningene i Halden. De øvrige tilbudene i satsningen er musikk og teater og en aktivitetsløype med ulike praktiske oppgaver som skal løses på ulike måter.

I år er det følgende ungdomsskoler som deltar i Delta Fredriksten: Risum, Rødsberg og Strupe (Halden), Tindlund, Sandbakken, Grålum, Hafslund, Varteig og Kruseløkka (Sarpsborg), Kirkelund (Skiptvet), Spydeberg, Aremark, Rakkestad og Trøgstad skole.

Fjerdeklassingene produserer papir på Moss by- og industrimuseum

onsdag, mars 7th, 2012
Tobias og Christina lager papir. Foto: Trine Gjøsund

Tobias og Christina lager papir. Foto: Trine Gjøsund

TREFOREDLINGSINDUSTRIEN I NORGE SLITER, MEN PÅ MOSS BY- OG INDUSTRIMUSEUM FORTSETTER VI MED PAPIRPRODUKSJON

For sjette år på rad var alle skoleelevene på 4. trinn i Moss kommune invitert til museet for å lære om moderne cellulose- og papirproduksjon samt å lage håndlaget papir. Dette er et samarbeid mellom Østfoldmuseene og Den Lokale Kulturelle skolesekken i Moss.

Industriell cellulose- og papirproduksjon: Museets temautstilling Cellulose og papir er laget i samarbeid mellom Peterson Linerboard og Moss by- og industrimuseum. I denne utstillingen får elevene lære om moderne papirproduksjon og om hvordan en pappeske ble/blir til ved Peterson Linerboard i Moss og Sarpsborg.

100 % resirkulering: Museet har sin egen lille ”papirfabrikk” hvor maskinparken består av en papirmakuleringsmaskin, en vertikalkutter, papirrammer og en hydraulisk presse. Ved hjelp av makuleringsmaskinen og vertikalkutteren lager elevene 100 % resirkulert papirmasse av brukt papir. Det endelige papiret blir laget for hånd og hengt til tørk over natten.

Hvor mye papir bruker vi i hverdagen? I tillegg til å lære om papirproduksjon vil elevene få en bevisstgjøring på hvor mange ulike typer papir vi omgir oss med i hverdagen, alt fra pengesedler og identitetspapirer til bleier og dopapir.

Vi gledet oss stort over alle de ivrige og flinke barna som fylte museet vårt i mars!

——————————————————————————————————————————

For nærmere informasjon: kontakt konsulent Trine Gjøsund, Moss by- og
industrimuseum, Tlf: 69 20 52 76, Mob: 480 67 270, trigjo@arkiv.ostfoldmuseene.no

Den kulturelle skolesekken – Delta Fredriksten 2011

tirsdag, september 6th, 2011
Rød Herregård med Fredriksten festning i bakgrunnen, foto: Espen Nordenhaug

Rød Herregård med Fredriksten festning i bakgrunnen, foto: Espen Nordenhaug

Fra 30. august til 10. september besøkte drøyt 3000 ungdomsskoleelever fra tredjeparten av Østfoldskolene Fredriksten festning for å gå på museum, konsert, teater og delta i aktivitetsløype.

Elever fra Ekholt ungdomsskole løser oppgaver i Krigshistorisk Museum, foto: Jens Bakke

Elever fra Ekholt ungdomsskole løser oppgaver i Krigshistorisk Museum, foto: Jens Bakke

For femte året ble Den kulturelle skolesekken arrangert på Fredriksten festning, som er en kombinasjon av museumsbesøk og aktivitetsløype. Delta Fredriksten er et samarbeid mellom Østfold kulturproduksjon, Nasjonale festningsverk, Østfold Teater og Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger, Fredriksten Festnings venner, Blåseensemblet og Fredriksten Artillerie Compagnie.

Varierte utstillinger

Tre av museene blir brukt i de praktiske opplevelsene, med arbeidsoppgaver og god fortellerkunst. Målet er at elevene skal reise hjem med litt større innsikt og kunnskap enn de kom til festningen med. Museene på Fredriksten har varierte og innholdsrike utstillinger som krever engasjement fra de besøkende. Elevene får arbeide med følgende utstillinger:

Maleri av Karl XII i utstillingen på Fredriksten festning, foto: Espen Nordenhaug

Maleri av Karl XII i utstillingen på Fredriksten festning, foto: Espen Nordenhaug

  • – Svenskekrigene og Karl XII
  • – Roskildefreden 1658 og avståelsen av Bohuslän
  • – Krigen 1808 – ”En föbannad historia”
  • – Union på grensen – oppløsningen av unionen med Sverige som ble løst med fredlige midler
  • – Arbeidsvandringer, grensehandel og kommunikasjoner under og etter unionen med Sverige
  • – Taterne/de reisende/ Romanifolket i grenselandet mellom Norge og Sverige og ”Nasjonens Barn”

Vi har lært mye om hvordan og hvorfor de bygde festningen

Det er tydelig at besøket gir innsikt i historien – Vi har lært mye om hvordan de bygde festningen og hvorfor, forteller Frida Rokke til Halden Arbeiderblad. Hun og klassevenninden Pia Groth Andersen har besøkt festningen og deltatt i prosjektet. De forteller engasjert om Karl XII som ble skutt av sine egne og at festningen tidligere ble brukt til å huse slaver.

Teater og konsert

Nytt i år er innslag av teater og musikalske opplevelser. Elskede bror – Hedvig Sofia, Karl XIIs søster forteller om krigen fra de lidendes ståsted, og om blodet og grusomhetene som fulgte i lillebrorens fotspor. Hun prøver å forstå hvordan hun fremdeles kan elske sin bror som historien i etterkant har vist var en blodig tyrann. Historien om Karl XII er en historie om krig, men kan den kanskje også bli en historie om fred?

Norges eldste orkester, Blåseensemblet, fremføre tidsriktig musikk som hører hjemme på den gamle festningen.

Fredriksten Artillerie Compagnie, Lillian Nyborg

Fredriksten Artillerie Compagnie, Lillian Nyborg

Frivillig innsats og pangavslutning

Ansvarlig for teknisk opplegg av det store arrangementet er Bjørnar Nyborg med sterk støtte av Magne Rannestad. Gjennomføringen av opplegget har blitt mulig gjennom omfattende frivillig innsats. Rotaryforeningene sørger for at elevene kommer dit de skal til rett tid, noe som har fungert prikkfritt.

Fredriksten Artilleriecompagnie står for en spennende og populær avslutning på dagen – da salutteres det med både 1700-talls kanon og med en original kanon fra 1905.

 

 

En reise i historien på Storedal

torsdag, august 18th, 2011
Små arkeologer fra Hafslund barneskole på besøk på Storedal, Foto Hege-Beate Lindemark

Små arkeologer fra Hafslund barneskole på besøk på Storedal, Foto Hege-Beate Lindemark

Også denne høsten ble den kulturelle skolesekken gjennomført på Storedal Kultursenter. Hver høst inviteres alle 5.klassinger i Sarpsborg kommune til «En reise i historien» som er en del av den lokale kulturelle skolesekken i Sarpsborg.

”En reise i historien” er et tilbud til 5.klassinger der de blir invitert til å komme ut til Storedal for å lære litt om vår historie, om senteret og få prøve seg som arkeologer. Storedal Kultursenter ligger i naturskjønne omgivelser i Skjeberg utenfor Sarpsborg. Det ligger midt i et kulturlandskap med røtter tilbake til oldtiden. I området rundt finnes både gravfelt og helleristningsfelt som setter en god ramme rundt hele opplegget.

Elevene starter dagen med å få lære litt om Østfolds historie fra steinalder til middelalder, om kong Magnus den blinde som ble født på gården Storedal i 1115/17 og om anlegget generelt. Deretter går de ut i anlegget og prøver seg som blinde samtidig som de er med på en natur/kultursti med spørsmål om historie og Storedal. Ildsjel og forkjemper for de funksjonsehemmedes rettigheter, Erling Stordahl er grunnlegger av senteret, og hele hageanlegget er spesielt lagt til rette for synshemmede. Det blir således en viktig del av opplegget der barna får følelsen av hvordan det er å bevege seg rundt i omverden uten å se. Vi avslutter dagen med arkeologisk utgraving der elevene får et innblikk i en arkeologs arbeidsdag, og kanskje er de heldige og finner noen ”skatter”!

 

Arkeologer fra Hafslund barneskole i aksjon på Storedal, Foto Hege-B Lindemark

Arkeologer fra Hafslund barneskole i aksjon på Storedal, Foto Hege-B Lindemark

 

Elever fra Hafslund barneskole som arkeologer på Storedal, Foto HBL

Solding er en viktig del av arkeologens arbeid, Foto HBL

 

Elvene får opplæring i registrering og finrengjøring ved assistent Ingrid, Foto Hege-B LindemarkL

Finrengjøring og registrering av gjenstandene er også en viktig del av arkeologens arbeid, Foto HBL

 

Elev fra Hafslund barneskole i aksjon i utgravingsfeltet, foto Hege-Beate Lindemark

Her har en av elevene ved Hafslund barneskole funnet noe spennende, Foto HBL

Hafslund barneskole på Storedal 002, Foto Hege-B Lindemark
En stolt arkeolog med et beinfunn, Foto Hege-B Lindemark
Elev fra Hafslund barneskole med et arkeologisk funn, Foto Hege-B Lindemark

Her er en elev fra Hafslund barneskole med et potteskår hun har funnet under utgravingen, Foto HBL

Den kulturelle skolesekken 2011

fredag, mai 13th, 2011
Den kulturelle skolesekken: Foto: Hilde Serine Krogstad.

Ivrige elever står samlet foran fagkonsulet Mali Gundersen. Foto: Hilde Serine Krogstad.

Årets kulturelle skolesekk er allerede godt i gang på Borgarsyssel Museum. Elever fra 4. trinn ved barneskolene i Sarpsborg er invitert til museet hvor de både kan lære om og prøve seg på hvordan det var å leve i «gamle dager». De ulike aktivitetene finner sted i flere av husene som er åpnet for anledningen.

I Snekkenes er det baking av flatbrød på takke. Kinning av smør og steking av vafler i gammelt vaffeljern finner sted i Bærbystua. Toving av ull foretas i Husmannsstua og i Kirkeby lærer elevene å binde sine egne fluer til fiske. Det elevene lager får de ta med seg hjem.

Ved å klikke på bygningsnavnene kan du lese mer om dem.

Fluebinding. Foto: Hilde Serine Krogstad.

Fluebinding. Foto: Hilde Serine Krogstad.

Papirfabrikken

torsdag, mars 10th, 2011

Marte, Marie, Emilie og Odin lager papir på papirfabrikken, foto: Trine Gjøsund

4. trinn i Moss

Hvert år tidlig på etterjulsvinteren inviterer Moss by- og industrimuseum alle elevene på 4. trinn i Moss til «papirfabrikken» på Fyrrommet i museet. Der snakker vi om hvor viktig papir er i hverdagen vår og om hvordan det blir til. Hva kommer egentlig Mosselukta fra? Elevene får lage sitt eget papir for hånd!

 Temautstillingen ”Cellulose og papir” i museet gir et innblikk i moderne cellulose- og papirproduksjon. I utstillingen viser vi dessuten en film om hvordan en pappeske blir til ved Peterson Linerboard i Moss og Sarpsborg. Museet har sin egen lille ”papirfabrikk” i fyrrommet til den gamle mølla, og her får elevene lære om prosessen fra trevirke til papir, samt lære å lage papir for hånd. Papirfabrikken er også utstyrt med en liten stansemaskin, der elevene kan stanse ut emner til små esker. Vi forsøker å knytte aktivitetene opp til moderne papirproduksjon og kan vise fram spennende produkter laget av papp.

Matpause i museet
I forbindelse med besøket har elevene anledning til å ta matpausen i museets møterom, men dette må avklares på forhånd. Spising og drikking i utstillingene er ikke lov.

Industridesign

fredag, desember 10th, 2010

Vinnerutkastet fra 2008, tegnet av Ane Vallner, Andrea A. Wennersten og Camilla Næsje fra Hoppern skole

8. trinn i Moss

I oktober / november hvert år blir elevene på 8. trinn ved ungdomsskolene i Moss invitert til å delta i Moss by- og industrimuseums industridesignprosjekt. Prosjetet innledes med et foredrag på Parketateret med Hareide Designmill. Etterpå blir elevene invitert i tur og orden til en omvisning om industridesign i Moss by- og industrimuseum. Der får elevene en oppgave og en invitasjon til å være med på designkonkurranse!

Moss by- og industrimuseum vil samtidig takke lærere og elever for god innsats i de to foregående designkonkurransene. Einar Hareide ved Hareide Designmill er svært imponert over elevenes kreativitet og ferdigheter!

Hva er god design?
Norsk Designråd har i alle år hatt sine faste definisjoner av hva som er kriteriene for god design. Dette har de hatt som et verktøy for på best mulig måte kunne juryere vinnere av de årlige designprisene. I de siste årene har miljøvern blitt satt på dagsordenen nasjonalt. Derfor har Norsk Designråd utformet nye kriterier for design som innbefatter dette temaet. Dette har blitt formulert som et krav om at produktet skal være miljøvennlig å produsere, distribuere og resirkulere. Rådet har i de siste årene delt ut en egen ”miljøpris” til de mest miljøvennlige produktene.

Designoppgaven
Designoppgaven
i konkurransen varierer fra år til år, og er hemmelig til siste stund. Noen hint vil museet likevel gi deltakerne på forhånd like før prosjektet starter. Informasjon blir sendt til skolene i forkant.

For- og etterarbeid på skolen
Om skolen ønsker å bruke tid på dette prosjektet før og etter museumsbesøket, har vi et forslag til hvilke fagdisipliner som kan trekkes inn i prosjektet og hvilke problemstillinger dere kan jobbe med.

Kunst og håndverk er det opplagte faget for dette prosjektet. Elevene skal levere inn flere tegninger av hele produktet sett fra ulike vinkler. I tillegg spør vi etter egne tegninger av detaljer. Elevene må derfor tenke målestokk og perspektiv, farger og form.

Naturfag, materialvalg, miljø og teknologi: Designoppgaven som elevene skal løse, handler ikke bare form og farge. Elevene må også ta stilling til hvilke materialer de tenker brukt i produktet. Metall, plast, tekstil, treverk eller andre materialer? Hvilke egenskaper har de ulike materialene? Hvilke materialer er mest hensiktsmessige å bruke i forhold til funksjon, holdbarhet og miljø? Hvilke materialer lar seg lett resirkulere? Er det vanskeligere å resirkulere et produkt som består av mange ulike materialer? Designoppgaven fordrer for eksempel at elevene har en ide om hvordan et hjul kan drives av en motor og hvordan en elektrisk motor kan drives av et solcellepanel.

Norsk: Oppgaven legger opp til gruppearbeid som innledes med en idemyldring. Alle ideer skrives ned. Den endelige besvarelsen skal bestå av tegninger og grundige skriftlige forklaringer på materialvalg, tekniske løsninger, størrelser og andre relevante opplysninger. Hvor mye må forklares skriftlig for at juryen skal forstå hva designerne har tenkt?

Samfunnsfag: Industridesign handler i høyeste grad om bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi. Det viktigste for en industribedrift er å få solgt varene som produseres. Det handler om penger, penger og atter penger. Noen bedrifter legger vekt på å produsere billige varer og dermed konkurrere på prisen. Andre legger vekt på å produsere varer av høy kvalitet og med god design for å kapre kundene. Vi forbrukere er ulike. Noen av oss velger å kjøpe den varen som er billigst. Andre velger å betale mer for god design. Norge er et lite land med et begrenset marked. Derfor er det viktig for mange industribedrifter å få solgt varene i andre land. Norge er et høykostland, og norsk industri kan dermed ikke konkurrere på pris alene på det internasjonale markedet. Om norske bedrifter skal komme seg inn på det internasjonale markedet, må de investere i god design. For å styrke den norske industriens konkurranseevne i utlandet har myndighetene satt i gang flere virkemidler. Ett av virkemidlene er å påvirke norsk industri til å satse på bedre design. Etableringen av Norsk Designråd og Norsk Form er eksempler på dette. Hvorfor er det viktig for norsk økonomi at norsk industri er konkurransedyktige på det internasjonale markedet?

Historie: Industrien i Moss har produsert en rekke varer i lange tider. Ovner, kanoner, sagblad, spiker, glass, emballasje, tekstiler og klær, hermetikk, kjøkkenutstyr, båter, busser, biler og mer til. Gjenstander i ulike materialer og størrelser med ulik form og farge. Alt dette som har blitt produsert her i byen har blitt formgitt. Noen har gitt gjenstandene en form, et utseende. En gjenstand har kanskje blitt formgitt av en ingeniør, en funksjonær eller en kreativ arbeider ”på gølvet.” Andre gjenstander har blitt formgitt av en eller flere profesjonelle formgivere som i dag kalles designere. Historien om industridesign i Moss kan trekkes helt tilbake til etableringen av Moss Jernverk i 1704. Lokal industrihistorie blir flettet inn i omvisningen i museet. Moss Jernverk, Moss Glasværk, Peterson emballasje, Helly Hansen, Trioving og Ilovan er bedrifter som blir omtalt.

Engelsk: Det finnes spennende sider på internett med stoff som kan brukes til den kommende designoppgaven. Her kan elevene få ideer og innhente informasjon. Mange av disse sidene er på engelsk. Hareide Designmills internettsider er også verdt et besøk.

Matpause i museet
I forbindelse med besøket har elevene anledning til å ta matpausen i museets møterom, men dette må avklares på forhånd. Spising og drikking i utstillingene er ikke lov.