Archive for the ‘Nytt formidlingsbygg på Borgarsyssel’ Category

Brønnfunnet på Borgarsyssel er datert

torsdag, desember 3rd, 2015
DSC_0253

Her er arkeolog Nora Furan avbildet under utgravninen på tomta til Olavs hall som ble gjennomført i sommer. Foto: Christine Haugsten Ellefsen

Brønnen som tidligere i høst ble funnet på Borgarsyssel Museum, nærmere bestemt på tomten til Olavs hall, er nå datert.

Vi hadde alle forventet en datering til middelalderen (før reformasjonen i 1537), men slik ble det ikke! Treringsdateringer fra to av stokkene i brønnen viser at den mest sannsynlig ble anlagt i 1546 – 9 år etter reformasjonen og 21 år før svenskene brant byen og den ble flytte. Dette er en spennende periode av byens historie, som vi et lite om.

Arkeolog Nora Furam fra NIKU (Norsk Institutt for Kulturminneforskning) har skrevet om funnet her: https://nikuarkeologi.wordpress.com/2015/12/02/datering-av-bronnen/

Tekst: Mona Beate Vattekar

Les om utgravningen i sommer

Les mer om byens brønner

DSC_0235

Brønnen ble anslått til å være fra middelalderen, men dateringsprøvene har gitt oss et litt annet svar. Foto: Christine Haugsten Ellefsen

Her flyttes barndomshjemmet til Gerd

mandag, september 28th, 2015

Da Vollgata 12 skulle flyttes  hadde Gerd Strøm (78) hadde orkesterplass. Det antikvariske huset var barndomshjemmet hennes fra 1937 til 1955.

Gerd strøm

Gerd Strøm (78) møtte opp for å se barndomshjemmet sitt bli flyttet. Foto: Christine Haugsten Ellefsen

– Jeg ser henne så tydelig for meg når jeg på huset, oldemoren min. Hun var en stor dame. Hun hadde en gammel gyngestol og på den satt hun fra morran til kvelden og passa på alt som foregikk i gata.

Gerd Strøm forteller om en tid der huset var en del av tett fellesskap. Hun bodde i Vollgata 12 i 18 år, sammen med oldemoren, moren, en søster og to tanter. Ofte leide de ut loftsrommet til en av Borregaardsarbeiderne for å spe på inntekten. Hun forteller om en frodig hage med frukttrær og kjøkkenhage med grønnsaker. De hadde griser, høner og kaniner. I tillegg var det uthus med systue, skjul og utedo. Bosituasjon var ganske annerledes enn dagens forhold.

– Bak døra på kjøkkenet stod den en seng, det var ektesenga. I den sov oldemor og jeg. I tillegg hadde vi en divan på stua, og i den lå to tanter og mamma. Vi hadde en svær, flott kommode bak kammerset, og i den hadde jeg en helt egen skuff. Det var luksus. Vi savna ingenting, det var så greit som bare det. Da jeg fikk fast følge syntes han jeg hadde så stor familie, for jeg hadde jo onkler og tanter overalt. Sånn var det i dette nabolaget, jeg følte jeg hadde familie på alle kanter.

Gerd  skildrer en god barndom i det hun beskriver som verdens fineste lekeplass, museet. De gjemte seg i store møllehjul og bak vognene som da stod ute, og da som nå – lekte barna i det store hule treet ved siden av St. Nicholas kirkeruin. For Gerd er det er sterkt å se huset i dagens forfatning.

– Det er litt vemodig å se huset nå. Alle er borte. Det er bare søstera mi og jeg som er igjen, men jeg ble veldig glad da jeg leste at det skulle tas vare på. Jeg husker så godt hvordan vi hadde det. Jeg er veldig spent på hvordan det kommer til å bli.

Flyttingen var vellykket og Vollgata 12 står trygt plassert på det nye museumstorget bak Olavskapellet. Der skal det settes i stand. Nå er tomta til Olavs hall, det nye formidlingsbygget klar til byggestart. 

 

Flying start for Olavs hall – se video!

torsdag, september 10th, 2015

Denne uka er tre antikvariske hus blitt flyttet fra tomta der Olavs hall skal stå. Vi har laget en timelapse over prosessen. Følg med på nettsidene våre for nyheter om byggeprosessen av Olavs hall – det skjer nemlig store ting på Borgarsyssel om dagen!

 

 

Antikvarisk hus i løse lufta

onsdag, september 9th, 2015
Vollgata 8 plasseres nærmer seg sin nye plassering. Foto: Jack Leon Andresen

Vollgata 8 plasseres nærmer seg sin nye plassering. Foto: Jack Leon Andresen

I går ble Vollgata 8 flyttet fra sin opprinnelige plass i Vollgata, til det som skal bli det nye museumstorget på baksiden av Olavskapellet.

Det lille huset som er datert til slutten av 1800-tallet er et såkalt «knubbehus», en bygning med råbygg murt opp av plankeender og leirmørtel. Knubbehus var en vanlig byggeskikk i arbeiderstrøk, og  Vollgata 8 er et godt eksempel på det.

Les også: Hva er egentlig et knubbehus

Mange omtaler Vollgata 8 som det gamle skomakerverkstedet. Fra 1986 var det nemlig en utstilling av gammelt skormakerutstyr plassert i Vollgata 8. Det var skomaker Dagfinn Eilertsen, som holdt til i Kirkegata 36 som hadde eid skomakergjenstandene som var utstilt.

Les også: Vollgata i endring

Huset i seg selv er en typisk arbeiderbolig og en rest av den opprinnelige trehusbebyggelsen i Vollgata. Nå får det lille lyseblå huset nytt liv på Borgarsyssel – på det nye museumstorget som nå opprettes bak Olavskapellet. Her kan det settes opp nye utstillinger og det kan brukes som klasserom for skoleklasser som besøker museet.

Selve flytteprosessen var ingen liten oppgave. I første omgang har entreprenøren stivet av veggene i huset, slik at de skulle tåle sin egen vekt under flyttingen. Store jernskinner med plassert under huset. Med kran ble huset heist opp og deretter plassert på lasteplanet på en lastebil. Så kjørte traileren med stor presisjon ned Vollgata, før den tok til venstre ned Gamlebygata. Deretter ble huset lirket inn mellom St. Olavs Vold og Borgarsyssel Museums verksted, en sjåføroppgave som imponerte de mange tilskuerne som samlet seg for å se lille Vollgata 8 sin reise. Huset ble så plassert på sin nye midlertidige grunnmur med kran.

Dagen derpå lå Vollgata 8 badet i morgensol på sitt nye sted og Borgarsyssel Museum er et steg videre Olavs Hall.

Les også: En ny æra for Borgarsyssel Museum

 

 

 

Byens brønner

søndag, september 6th, 2015
IMAG1678

SOLID: Sarpsborgs fjerde middelalderbrønn er gravd frem på Borgarsyssel. Foto: Mona Beate Vattekar

Det har i de siste dagene vært skrevet en del om brønnen fra middelalderen som ble funnet i forbindelse med den arkeologiske undersøkelsen av tomta til Borgarsyssel Museums nye formidlingsbygg Olavs hall. Stokkene som ble gravd frem er nå tatt opp og oppbevares på museet.

Det er funnet få spor etter bygninger fra middelalderens Borg, og man vet heller ikke noe sikkert om hvordan bygårdene så ut. Men byens brønner er det flere spor etter, og disse kan være med å si noe om bosetning og dagligliv i middelalderen. Brønnen som ble funnet i år er den fjerde i rekken.

Museets første leder, Ingebret Aas, forteller om en tømret brønn med godt «oppkomme» på tomten til Borregaardsveien 3. Den ble kalt «Kjerkebrønnen», og var mest sannsynlig fra middelalderen. Likeledes skriver han at det skal ha vært registret en tømret brønn på tomten til St. Mariegate 30. Denne ble funnet samtidig med at man fant en stor eikestokk på nabotomten.

Under krigen ble det gravd for anleggelsen av en tysk bunker på raskanten utenfor Borregaardsveien 6. Det er blitt fortalt at man da støtte på en tømret brønn med et rikt innhold av skotøyrester og lignende.

Det er tatt dateringsprøver av brønnen som ble funnet i sommer, og det er også tatt vare på flere funn, slik som keramikk, glass, lærrester og dyrebein. Det finnes ikke noe materiale fra de andre tre brønnene.

Tekst og foto: Mona Beate B. Vattekar

IMAG1647

LAFTET: Brønnen bestod av både flatetrestykker og runde stokker. Foto: Mona Beate Vattekar

Nye middelalderfunn på Borgarsyssel

onsdag, september 2nd, 2015
DSC_0251

En brønn, trolig fra middelalderen er funnet på tomta til Olavs Hall på Borgarsyssel Museum. Her graver arkeolog Nora Fronth Furan. Foto: Christine Haugsten Ellefsen

Forrige uke ble det gjort flere funn som med stor sikkerhet har sitt opphav i middelalderen på tomta der det nye formidlingsbygget Olavs Hall skal ligge.

Tomten for det nye formidlingsbygget ligger innenfor middelalderbyen Borg og er dermed fredet. Alle inngrep i jorda på Borgarsyssel involverer derfor Riksantikvaren.Under undersøkelser på byggetomta til Olavs Hall i sommer, ble det avdekket en brønn som krevde ytterligere utgravning. I forrige uke ble den gravd ut av arkeolog og prosjektleder Nora Fronth Furan fra Norsk Kulturminneforskning (NIKU).

 

Brønnen i seg selv kan beskrives som en laftet trekasse bestående av kraftige trebord, muligens av eik. Lærrester, glasskår, keramikkskår og dyrebein er blant funnene i brønnen. Et annet kuriøst funn var to avskårne dyrehorn, kanskje fra geit, men da sannsynligvis fra en annen geiterase enn dagens dyr.

Alle funnene er sendt videre til undersøkelser og konservering. Da vil vi også få en bedre datering.

Funnene er svært interessante for Borgarsyssel Museum, men ikke så store at de forsinker byggeprosessen. De gir derimot mer kunnskap om kulturminnene på museumsområdet og når museet mottar nøyaktig datering, vil de kunne settes i sammenheng med funn fra tidligere utgravningene på området, for eksempel St. Nikolas kirkeruin som ble gravd frem i 1916 og er datert til 1115. Museet gjorde også en utgravning på 2000-tallet, da det blant annet gjort flere skjelettfunn som er datert til mellom 980 – 1015 og 1040 – 1165.

Les mer om skjelettfunnene her

Vi vil oppdatere denne saken når vi får svar på undersøkelsene fra Norsk Kulturminneforskning.

Les sak fra Sarpsborg Arbeiderblad her

Les sak fra NRK Østfold her

Farvel Olavsgalleriet – Velkommen Olavs hall!

fredag, juli 3rd, 2015
DSC_0105

Store krefter og god presisjon måtte til for å rive Olavsgalleriet. Foto: Christine Haugsten Ellefsen

I går begynte rivingen av Olavsgalleriet. Etter 76 år som midlertidig utstillingsbrakke, får han nå hvile. Heldigvis vil en ny Olav vokse frem fra ruinen, nemlig Olavs hall! Navnet er nå offisielt og Borgarsyssel Museum ser frem til å videreføre arven etter Olav i et nytt vitalt formidlingsbygg.

Les også: Navnet er klart! – Sarpsborg Arbeiderblad

 

Olavs hall eller St. Maries hall?

onsdag, juni 24th, 2015
Olavs hall eller St. Maries hall? Hva vil du det nye bygget på Borgarsyssel skal hete?

Olavs hall eller St. Maries hall? Hva vil du det nye bygget på Borgarsyssel skal hete?

Nå er det kun to dager igjen til vi stenger avstemningen for navnekonkurransen til Borgarsyssel Museums nye formidlingsbygg. Kampen er jevn mellom de to gjenstående forslagene Olavs hall og St. Maries hall.

Begge navnene bærer med seg en historisk tyngde. Olav Haraldsson (senere den hellige) grunnla byen Borg (Sarpsborg) i 1016 og har dermed sterk tilknytning til både byen og området museet ligger på. Det nye bygget vil også erstatte det gamle Olavsgalleriet og slik sett vil det være en fin anledning til å videreføre navnet. Olavskapellet het tidligere Olavshallen, men da nazistene tok i bruk Festiviteten under 2. verdenskrig og kalte deres forsamlingssal for Olavshallen ble vår egen Olavshall endret til Olavskapellet. Kanskje er tiden moden for at Sarpingene nå tar Olav tilbake?

St. Maries hall kan knyttes til vår egen gågate gjennom sentrum og som ender opp ved museet. Navnet har også tilknytning til kirken Olav Haraldsson skal ha fått oppført i den nyanlagte byen Borg. Da man på begynnelsen av 1900-tallet hadde utgravinger av St. Nikolas kirken trodde man det var Olavs Mariakirke de hadde funnet, dermed fikk også byens hovedgate navnet St. Maries gate.

To dager før fristen leder Olavs hall med 52 % over St. Maries hall med 48 %. Vil du at din favoritt skal gå av med seieren må du benytte sjansen og stemme innen fredag 26. juni kl. 12.00.

 

Avstemningen er nå avsluttet, og resultatet vil bli offentligjort i løpet av kort tid. Følg med på våre nettsider!

Hva vil du det nye formidlingsbygget på Borgarsyssel skal hete?

mandag, juni 15th, 2015

Nå har du muligheten til å være med å bestemme hva det nye formidlingsbygget på Borgarsyssel Museum skal hete. Vi har fått inn en rekke navneforslag og nå har juryen kommet frem til to de ønsker avstemming om. Det ene navnevalget  er Olavs hall og det andre navnet er St. Maries hall.

Avstemningen er nå stanset og resultatet vil bli offentligjort om kort tid. Følg med på våre nettsider!

Sarpsborg har fått sin egen pilegrimsstav

fredag, juni 12th, 2015
image1

Den som har fått det ærefulle oppdraget om å bære staven frem til Trondheim er Mona-Elise Wirkola fra Sarpsborg. Foto: Hege B. Lindemark

Sarpsborg har nå fått sin egen pilegrimsstav som skal være med på vandringen fra Sarpsborg til Trondheim.

Tidligere i vår ba Borgarsyssel Museum publikum om hjelp til å lage byens nye pilegrimsstav, og vi fikk inn totalt tre forslag. Vi har valgt én som nå skal få være med på pilegrimsvandringen som starter 13. juni på Borgarsyssel Museum og skal overrekkes Trondheims ordfører Rita Ottervik under olsokfeiringa der den 29. juli.
Staven er fantastisk flott utformet i einer, med fine detaljer og utskjæringer, og på toppen troner Olav Haraldssons hode, med hjelm og stort skjegg. Den dyktige treskjæreren bak staven er Kai Ringsrud, kjent ansikt i vikingmiljøet i Østfold og en dyktig håndverker og treskjærer.

Kai innrømmer at det er noen likhetstrekk mellom hans eget ansikt og den utskjærte konghodet. Det er også et poeng for skaperen av staven å fremheve at valget av einer som trevirke ikke er tilfeldig. I Østfold sier man jo «ener» om dette treslaget, og Kai smiler lurt når han fremfører budskapet bak materialvalget; «Olav var en Ener!»

Som takk for den svært gode innsatsen har Kai Ringsrud blitt overrakt en liten versjon av Olav Haraldsson i sølv til å feste på jakkeslaget. Dette er et offisielt jubileumsprodukt laget av gullsmed Kyrre Berg, som museet syntes var en passende premie. I tillegg fikk Kai også Østfoldmuseenes årskort, med fri inngang på alle våre museer ut 2016.

Den som har fått det ærefulle oppdraget om å bære staven frem til Trondheim er Mona-Elise Wirkola fra Sarpsborg. Nå, dagen før dagen, er hun spent men også veldig klar for å komme i gang, og gleder seg til å ha følge av Olav Haraldsson på toppen av staven hun kan støtte seg til alle de 45 dagene pilegrimsferden skal ta.

Borgarsyssel Museum takker Kai Ringsrud for en verdig pilegrimsstav, og ønsker Mona-Elise Wirkola lykke til på pilegrimsferden mot Nidaros!