Archive for the ‘Hestekjøretøy’ Category

Folkenborg museums ekspertise til kongelig utstilling

fredag, mars 2nd, 2012

Kroningsvogna stilt opp ved Erkebispegården i Trondheim før kroningen i 1906. Foto: C. Chusseau-Flaviens, Paris, Det kongelige hoffs fotoarkiv

At avdelingsleder ved Folkenborg museum Bjørn Høie har god greie på hestevogner av alle typer og aldre er ingen hemmelighet i Østfoldmuseene. Folkenborg har en stor og rikholdig vognsamling, mye grunnet Bjørns teft for og anskaffelser av originale og spesielle utgaver av gamle kjøretøyer opp gjennom årene som leder for museet. Bjørn har i tillegg skrevet bøker om temaet tidligere;  «40 norske kjøretøy», og «Hest og vogn i Norge» som er et grunnleggende oppslagsverk om produksjon og bruk av hestekjøretøy i Norge.

Avdelingsleder ved Folkenborg museum Bjørn Høie er også ekspert på hestekjøretøyer. Foto H. Lauvland

De siste to årene har et ekstra element krydret tilværelsen for eksperten, da han i tillegg til sin jobb i Østfoldmuseene har vært hyret inn som konsulent for den store utstillingen «Den kongelige reise», som akkurat har åpnet på Nasjonalmuseet. Siden kongehusets stall ble avviklet rett etter den tyske invasjonen i 1940, har gjenstander, seletøy og vogner vært godt gjemt, og ikke minst har  kunnskapen om disses funksjoner og bruksområder gått i glemmeboka. Det er her Bjørn har kommet inn og hjulpet slottet og Nasjonalmuseet fram til et godt resultat. Han har både akademisk og praktisk tilnærming til feltet, ved å være museumsleder og forfatter, men samtidig bonde med egne hester på stall. Denne blandingen gjør Bjørn til en ettertraktet kjentmann på feltet. Utstillingen er en hyllest til det norske kongeparet i anledning deres 75-årsdager i år, og en gave fra regjeringen. Bjørn har også skrevet et eget kapittel om Den kongelige stallforvaltning 1905-1940, i den nye praktboka «Arv og tradisjon» som er blitt utgitt i samme anledning.

Foto: Det kongelige hoffs billedarkiv

Det har vært en spennende og interessant vei mot målet, og Bjørn har brukt mye tid i slottets billdearkiv, magasiner og selekammers for å finne fram til hvordan de kongelige kjøretøy kunne presenteres i både utstilling og bok. Han understreker likevel at en ikke må til Oslo for å se på hestevogner, for på Folkenborg museum er det en anseelig samling. Det jobbes i disse dager med å fylle utstillingslokalet på loftet i den nye museumslåven med de fremste eksemplarene i museets samling. Museet er også i besittelse av eksemplarer fra samme vognmaker som laget kroningsvogna, nemlig O. Sørensen i Kristiania.

Den kongelige reisen har såvidt begynt, og kan sees hos Nasjonalmuseet i Oslo i hele 2012.  Du kan lese mer her: http://denkongeligereise.no/no/