Archive for the ‘Tøihuset’ Category

Julebarnevandring i Gamlebyen

fredag, november 27th, 2015

Dagene i Gamlebyen kan bli kalde og mørke. Det sies at fjøsnissen har blitt sett springende over vollen… har du sett’n? Er du flink til å rope høyt? Kan du se både opp og ned, og telle? Klarer du å finne nissen? Bli med oss på en spennende historisk vandring for barn i Gamlebyen! Du får høre om jula i gamle dager, julefortellinger, og hjelpe til å løse oppgaver.

Lørdag 28. november, kl. 14.00
Søndag 29. november kl. 14.00
og Lørdag 5. desember kl. 14.00

Oppmøte: Fredrikstad Museum, Tøihuset (ved siden av kirken i Gamlebyen).
Priser: Barn kr. 20,- / voksne: kr. 60,- (Barn 0 – 3 år: gratis).

Billetter kjøpes på Fredrikstad Museum og inkluderer inngang til våre utstillinger. Vandringen varer i ca. 30-45 minutter, og avsluttes på museet i Tøihuset. Små barn må ha med seg en voksen. Fredrikstad Museum tar ikke ansvar for barna under vandringen.

Julenisseverksted for barn på Fredrikstad Museum

mandag, november 23rd, 2015

 

Nisse - Foto Eileen Eriksen

Nisse – Foto Eileen Eriksen

Ved museet går allting an,
kom og vis oss hva du kan.
Vi tegner og limer,
mens julemusikken kimer.
Bli med å forme vårt Nisseland..

Ved Fredrikstad Museum skal vi ha et enkelt og koselig juleverksted de to første helgene i advent. Hos oss kan du forme din egen nisse og plassere den i det som skal bli museets Nisseland.

Lørdag 28. november, kl. 12.00 – 18.00
Søndag 29. november, kl. 12.00 – 16.00
Lørdag 5. desember, kl. 12.00 – 18.00

Oppmøte: Fredrikstad Museum, Tøihuset (ved siden av kirken i Gamlebyen).
Priser: Barn kr. 20,- / voksne: 60,- (Barn 0 – 5 år: gratis).
Billetten inkluderer selvfølgelig inngang til museet –  og å være med på  Julebarnevandring kl. 14.00

Foredrag: Norske sjøfolk i krig og terror

tirsdag, oktober 20th, 2015

Søndag den 22. november kl. 13.00 på Tøihuset i Gamlebyen kan du møte Arild Syvertsen og høre ham fortelle om sin nyutgitte bok «Norske sjøfolk i krig og terror».

Foto Arild Syvertsen

(Foto: Arild Syvertsen, privat)

Gulfkrigen mellom Irak og Iran foregikk mellom 1980 og 1988. Gulfen – Persiabukta eller Den arabiske Gulfen – ble en sentral krigsskueplass. Det var av avgjørende betydning for en hel verden at det fortsatt ble eksportert olje, men tankbåtene ble da også viktige bombemål for de krigførende partene. Så viktig var denne virksomheten at krigen også er blitt kalt «The Tanker War». Midt oppi dette dramaet befant det seg flere norske tankere.

Det er en dramatisk historie, og det er dramatiske historier om enkeltskjebner. Den norske tankflåtens deltakelse og sjøfolkenes opplevelser er lite kjent, og det har vært vanskelig å få ut kildemateriale fra Rederiforbundet. En skipsreder som slo seg opp under denne krigen, var John Fredriksen. Han var også helt åpen om sin virksomhet. Statslos Arild Syvertsen fra Halden har nå skrevet boka Norske sjømenn i krig og terror. Gulfkrigen 1980-1988. Boka tar opp de norske sjøfolkenes opplevelser av denne krigen.

Arild Syvertsen seilte selv på oljetankere i Gulfen, både som overstyrmann og kaptein, så han har god, selvopplevd kunnskap om begivenhetene. Sjøfolk fra vårt fylke og vårt distrikt deltok også, men vi vet lite om det var sjøfolk fra Hvaler som var med. Det vil kanskje komme fram under kveldens foredrag?

Arild Syvertsen er statslos med base på Hvaler og har tidligere vært både sjømann og lærer.

Bill:  50,-  kr pr pers.

Se det dramatiske bildet som preger bokens forside

Tør du å bli med på «A night at the museum» ?

tirsdag, september 8th, 2015
Skjelett i utstillingen på Fredrikstad Museum (Foto: Irene Almkvist Ellefsen, Østfoldmuseene)

Skjelett i utstillingen på Fredrikstad Museum (Foto: Irene Almkvist Ellefsen, Østfoldmuseene)

For oss som jobber ved museet kan det av og til virke som om museets byhistoriske utstilling oppe i Tøihusets 2 etasje blir mer «levende» i nattens og mørkets mulm. Det knirker og knaker i gulv og av og til er det noen skygger. Er det innbilning eller er det kanskje noe som skjer der oppe om natten?

Ingen av oss er skvetne så dette ønsker vi å utforske nærmere, og inviterer publikum til å være med. Vår faste historiske guide (eller vi håper det er han som dukker opp!)  vil gi deg en natt/lyslykt, tar deg med opp til 2. etasje der det er helt mørkt – og så får jo den som tør …oppdage hva som skjer videre!

Bli med og oppdag museet i mørket, fredag  11.september –  kl 19.00 og kl 21.00. (Dørene åpner kl 18. Ca. 30 pers pr omvisning.)
(Den siste omvisningen kl 21. passer best for barn over 12 år)

«A night at the museum» er gratis for publikum å være med på og er en del av Kulturnatt-programmet i Fredrikstad fredag den 11. september. Kulturnatt er også en del av Frederiksfesten og Fredrikstad Kommunes oppkjøring til 450 års jubileet i 2017.

Bjorn_m_logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historisk på museet – Carsten Tank (Ord i Grenseland)

onsdag, september 2nd, 2015

Litteraturfestivalen «Ord i Grenseland»  inntar Gamlebyen 3. – 6. september og byr i år et stort og spennende program. På programmet er også James Ronald Archer, førstekonservator NMF og arkivar ved Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger
og han skal holde foredraget «Carsten Tank – den politiske patrisier» søndag 6. september kl. 12. på Tøihuset. 

Museets James R. Archer.

James R. Archer – Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger.

Hefte 11 i Østfoldmuseenes skriftserie, «Carsten Tank – den politiske patrisier» ble utgitt i mars i år. Carsten Tank (1766-1832) på Rød ved Halden var en av byens fremste trelasthandlere, og deltok aktivt i mange politiske sammenhenger før, i løpet av og etter 1814. Hvilken rolle han spilte og hva han sto for har vært omstridt, og han er kalt en av de miskjente og glemte fra 1814-generasjonen.  I 200 år har man ment at Carsten Tank var en tvilsom og tvetydig karakter som man ikke kunne ha tillit til. Denne politiske biografien undersøker om dette kan være riktig ved å dypdykke ned i kildene for å forstå hans politiske standpunkter og handlinger. Bakgrunnen er et Norge i endring, en nasjonal eufori både i 1814 og i historieskrivingen etterpå, og en mann som da han døde i 1832 etterlot seg mange skygger. Mange mente at hans politiske syn skyldtes kommersielle interesser på grensen til Sverige. Forfatteren søker å avdekke at det var helt andre motiver som drev Tanks politiske holdninger. De få egne opptegnelsene, enkelte beretninger og uttalelser, og ikke minst en hemmelig samtale i hans egen have på Rød, avslører hva som lå til grunn for hans politiske deltakelse og tankemønstre. Tank var mer ideologisk orientert enn det man hittil har ant.

Fra han som 24-årig rebell kunne risikere å miste hodet i det som likevel aldri ble noen oppstand i Norge, via grensekontakter i krigstid og nært samarbeid med stattholderne i siste del av dansketiden, kom han i begivenhetenes sentrum i 1814. Først var han statsråd i Christian Frederiks regjering, og deltok derfor i kulissene på Eidsvoll. Så gikk han ut av regjeringen, og opptrådte som mekler på norsk side etter de svenske styrkenes innmarsj i Østfold om høsten. Tank kunne omgås begge parter, og var sendebud mellom dem inntil fredsslutningen i august. Ut over høsten hadde han nær kontakt med Karl Johan, som hadde hovedkvarter i Halden. Gjennom to perioder på Stortinget, i 1815-1816 og 1821-1822 diskuterte Tank mange saker som den nye staten måtte ta stilling til, og han oppnådde å bli Stortingspresident. Heller ikke her ble det ro omkring ham. Han ble stadig utsatt for kritikk, men visste selv å utnytte sine retoriske ferdigheter i et skarpt debattklima.

Gjennom beskrivelser av de ulike begivenhetene Tank var med på, vil leserne danne seg et bilde av en sammenheng mellom alle hans politiske opptredener i 32 år. Dette er dermed en erkjennelsesreise gjennom Tanks liv. Forhåpentligvis leder beskrivelsen via forklaring til større forståelse for ham og hans samtid. Det var ikke bare deltakelse som gjorde Tank til et politisk menneske. Samtidens bevegelser og begivenheter satte sine spor i ham, enten han var i handlingenes sentrum eller periferi i det nye Norge. Carsten Tank kommer med dette i et nytt lys.

Foredraget er gratis.

Se www.ordigrenseland.no for info om festivalens program og deltagere.

Barnevandring i Gamlebyen

torsdag, juli 16th, 2015
Foto: Frøydis Oseberg Pedersen

(Foto: Frøydis Oseberg Pedersen)

Er du flink til å rope høyt? Kan du se både opp og ned, og telle? Er du flink til å oppdage ting?  Bli med oss på en spennende historisk vandring for barn i Gamlebyen! Du får høre om dyra i byen i gamle dager, du får høre gamle historier og du får hjelpe til å løse noen oppgaver.

Hver dag kl. 13.00   (i perioden 6. juli – 31. august).
Oppmøte: Fredrikstad Museum, Tøihuset (ved siden av kirken i Gamlebyen).
Priser: Barn: 20,- / Voksne: 60,- (Barn 0 – 5 år: gratis).
Billetter kjøpes på Fredrikstad Museum og inkluderer inngang til våre utstillinger. Vandringen varer i ca. 45 min. og avsluttes på museet i Tøihuset. Små barn må ha med seg en voksen. Fredrikstad Museum tar ikke ansvar for barna under vandringen

Se også denne flotte redaksjonelle omtalen om vår barnevandringstilbud  i Fredrikstad Blad den 7. juli:

Fra Fredrikstad Blad 7. juli 2015

Fra Fredrikstad Blad 7. juli 2015

 

 

 

 

Blikkenslageren på Tøihuset

torsdag, juli 16th, 2015
Blikkenslagerverkstedet (Alle foto: Christine Lande, Østfoldmuseene)

Blikkenslagerverkstedet (Alle foto: Christine Lande, Østfoldmuseene)

Har du lyst til å møte Blikkenslager Kai Lystad i aksjon på Tøihuset i Gamlebyen? Han tar gjerne imot deg i sitt blikkenslagerverksted i 2.etasje på museet i Tøihuset søndag 26.juli og søndag 16.august, begge dager kl 12-16.
Her vil han arbeide, demonstrere og fortelle deg om blikkenslagerfaget.

Blikkenslagerverkstedet i vår andre etasje er det gamle verkstedet til blikkenslagermester Frank Syvertsen. Kai Lystad har rekonstruert verkstedet til å se ut som det gjorde på sin originale lokasjon.

Et besøk i blikkenslagerens verksted er inkludert i vanlig billettpris (60kr for voksne / 20 kr for barn) og gir samtidig tilgang til våre øvrige utstillinger; – Byhistorisk utstilling og Militærhistorisk utstilling i 2. etasje, samt utstillingen «Langåpent» – om konfeksjon i Fredrikstad i 1. etasje.

 

 

Blikkenslageren på Tøihuset

torsdag, juli 9th, 2015
Blikkenslagerverkstedet (Alle foto: Christine Lande, Østfoldmuseene)

Blikkenslagerverkstedet (Alle foto: Christine Lande, Østfoldmuseene)

Har du lyst til å møte Blikkenslager Kai Lystad i aksjon på Tøihuset i Gamlebyen? Han tar gjerne imot deg i sitt blikkenslagerverksted i 2.etasje på museet i Tøihuset  søndag 16.august, kl 12-16.  Her vil han arbeide, demonstrere og fortelle deg om blikkenslagerfaget.

Blikkenslagerverkstedet i vår andre etasje er det gamle verkstedet til blikkenslagermester Frank Syvertsen. Kai Lystad har rekonstruert verkstedet til å se ut som det gjorde på sin originale lokasjon.

 

«TURIST I EGEN BY»

torsdag, juni 25th, 2015

Turist i egen by kampanje bilde (Østfold Kollektiv.no)

Lørdag 27. juni  (kl 10-16) arrangerer Østfold Kollektivtrafikk kampanjen og eventet «TURIST I EGEN BY» i Sarpsborg og Fredrikstad. Vi er med på kampanjen slik at denne dagen kommer alle som kan vise NEDRE GLOMMA kortet  gratis inn på Borgarsyssel Museum i Sarpsborg og Fredrikstad Museum (Tøihuset) i Gamlebyen! 

På stands i gågata i Fredrikstad og på torget i Sarpsborg deler de (Østfold Kollektivtransport, Visit Fredrikstad&Hvaler og iSarpsborg) ut NEDRE GLOMMA kortet og gir deg mer informasjon om kampanjen som bl.a gir deg gratis buss i 7 dager , gratis inngang på  to av våre museer  mm. under «TURIST I EGEN BY dagen 27. juni.

I tillegg kan du være med på gratis guidet busstur mellom Fredrikstad og Sarpsborg og på bussen er ingen ringere enn historiker Trond Svandal som kan fortelle rikelig om de to byenes historie. Bussene stopper så ved Borgarsyssel Museum i Sarpsborg og ved vannpumpen (inng.) til Gamlebyen i Fredrikstad,  og derfra finner du veien enkelt til Tøihuset (Tøihusgaten 41) og inn på Fredrikstad Museum.

På Borgarsyssel Museum kan du bl.a være med på guidet omvisning kl 13, 14, 15 og 16, besøke Barnas Gård, Middelalderhagen, se elevutstillingen «Med kulturminner i skolesekken mm. Der er også en museumsbutikk og kafé.

I Fredrikstad Museum i Tøihuset kan du  se de temporære utstillingene «Langåpent» og «Topp til tå – Made in Fredrikstad» (om den tidligere tekoindustrien i byen) og den byhistoriske utstillingen i 2. etg.  Der er også et barneaktivitetsområde og en stor museumsbutikk.

Om alt dette ga mersmak, kan du jo dagen etter (søndag, evt onsdag) ta turen ut til Elingaard Herregård i Onsøy og e de nye spennende utstillingene samt være med på dramatisert omvisning kl 14.00. (Åpningstider er  onsdager og søndager kl 12-16)

Avgangtider for guidet bussturer lørdag 27. juni er:

– Sarpsborg (Sarpsborg bussholdeplass – buss klar fra kl 10): Kl 11, 13 og 15 (rute via fv 109)

– Fredrikstad  (Spor 9, Tingretten): Kl 12, 14 og 16 (rute via rv 111)

Vi håper så mange som mulig deltar på «TURIST I EGEN BY» eller i den andre byen og ønsker velkommen på våre museer. (Husk å vise frem NEDRE GLOMMA kortet ved ankomst.)

 

 

 

 

Villblomstens dag i Gamlebyen

lørdag, juni 13th, 2015
Brokkurt trives i karrig miljø mellom brostener der den ikke får konkurranse fra andre. Foto: Egil Michaelsen

Brokkurt trives i karrig miljø mellom brostener der den ikke får konkurranse fra andre. Foto: Egil Michaelsen

I hele Norden arrangeres blomstervandringer en utvalgt søndag i juni. I år er søndag 14. juni datoen.

Gul lerkespore er en vakker plante som vokser i mursprekker, Den passer derfor utmerket i Gamlebyen. Foto: Egil Michaelsen

Gul lerkespore er en vakker plante som vokser i mursprekker, Den passer derfor utmerket i Gamlebyen. Foto: Egil Michaelsen

I Fredrikstad møtes vi ved vanntroa i Gamlebyen kl. 11 og gir oss ut på en interessant vandring som varer et par timer uten værforbehold. Gamlebyens spesielle miljø med murer, voller og vollgraver, har gitt grobunn for mange interessante trær og urter. Noen av dem kan benyttes til mat, medisin og trolldom. Vi forteller de gode historiene.

Turledere blir Jørn Enger og Svein Åstrøm.

NB! Dette er ikke et arrangement i regi av Østfoldmuseene.