Archive for the ‘Berg Bygdetun’ Category

Berg Bygdetun

lørdag, august 8th, 2015

Berg Bygdetun,foto: Svein Norheim / Halden historiske Samlinger

Bygdetunet ble anlagt på vollene til Veden skanse i Tistedalen allerede i 1947. Det hyggelige tunet har stue, stabbur, låve og fjøs ifra 1800-tallet.

Hvert eneste år har skoleklasser aktivitetsdager på bygdetunet. Der kan barna prøve seg på karding, spinning, plantefarving, kjerning av smør og steke og brase i den ekte grua.

Dagskurs i utvinning av tretjære

torsdag, april 9th, 2015
1900-1920. Tjærebrenning i mile, antakelig tidlig på 1900-tallet. Fotografiet viser milekonstruksjonen slik den fortonte seg mens brenninga var i gang.Tjæremile. Mile. Milebrenning

1900-1920. Tjærebrenning i mile, antakelig tidlig på 1900-tallet. Fotografiet viser milekonstruksjonen slik den fortonte seg mens brenninga var i gang.Tjæremile. Mile. Milebrenning

Dagskurs i utvinning av tretjære holdes ved smia på Berg Bygdetun fredag 17. april fra kl. 09.00

SJF-F007798Kurset tar sikte på å gi innsikt i metode for utvinning av tjære på tradisjonelt vis. Vi stiller med høvelige “miler” som etter kurset kan lånes ut til interesserte. Forutsetning for godt resultat er god tyri. Ta gjerne med om du har.

Påmelding og info hos Trygve Simensen, 934 01 054, Mellevold@online.no

Kurset arrangeres av Skogeierlaget og historielaget i Berg, Rokke og Asak i samarbeid med HhS på museumsområdet på Veden skanse/Berg Bygdetun.

Vil du ikke delta på kurset, men er likevel nysgjerrig på dette? Du er likevel hjertelig velkommen til å se på. Det serveres varm kaffe.

Nygammel smie til Berg Bygdetun

onsdag, mars 25th, 2015

Hjertet i smia – esse og blåsebelg. Foto: Svein Norheim.

Berg, Rokke og Asak historielag har fullført arbeidet med å gjenreise ei smie på Berg Bygdetun på Veden i Tistedalen. Med over 300 dugnadstimer, traktorer og andre kjøretøyer til disposisjon, og ikke minst 100 000 blanke kroner fra Sparebankstiftelsen DnB Nor, er et års innsats brakt til sin ende.

Smia kommer opprinnelig fra Sæterhaugen i Berg og lå ved den gamle Kongeveien til Svinesund. Inger og Sverre Johansen var bare velvilligheten da historielaget tok kontakt. Som  det ofte er med slike bygninger som står ubrukt i mange tiår, så var forfallet også her kommet langt. Men smia på Berg Bygdetun er reist på grunnmuren fra Sæterhaugen, stolpeverket er bevart, den gamle taksteinen er gjenbrukt, og ikke minst er den gamle essa rekonstruert som midtpunktet i smia. Smia hadde flistak under takstein, og ny flis ble høvlet på gammelmåten. Og med på lasset fulgte også gamle smietenger og annet utstyr fra Sæterhaugen. Og allerede på markeringsdagen ble smia tilført slegge, og fra banksjef Ek i DnB Nor en sekk smiekull.

Mester for gjenreisingen har vært Sven Iver Naalum som har vist meget stor sans for de riktige detaljene. Tor Sørbrøden, leder av historielaget, har vært koordinatoren for arbeidene og han og mange fra historielaget har vært ivrige i arbeidet med dokumentasjon, nedtaking, transport og tilrettelegging.

Etter å ha befart smia ble de 22 besøkende tatt med til Helgerødstuas andre etasje der Tor Sørbrøden viste bilder fra arbeidene med smia – fra den første planleggingen til ferdig resultat. En viktig dokumentasjon for ettertida. Markeringen ble avsluttet med kaffe og bløtkake nede i stue og kammers.

Da er det bare å sette av tid til våren da det skal bli en stor innvielse av smie som ledd i et mer omfattende arrangement. Bare gled dere!

En stor takk til Berg, Rokke og Asak historielag, Sparebankstiftelsen DnB Nor og andre gode hjelpere. Berg Bygdetun er blitt en attraksjon rikere.