Archive for the ‘Fredrikshalds Teater’ Category

Historieseminar: Halden 350 år – byen og festningen

tirsdag, oktober 13th, 2015

fredrikshalds-teater

Seminaret arrangeres av Fredriksten kommandantskap, Høgskolen i Østfold, Halden historiske Samlinger og Fredriksten festnings venner, i samarbeid med byens historielag. Seminaret er en del av Haldens byjubileum og er åpent for alle.

Husk påmeldingsfristen 1. oktober. Påmelding- og betalingsinformasjon lenger ned på denne siden.

» – Halden fikk sine byprivilegier i 1665, og senere æresnavnet «Fredrikshald». Fire år tidligere hadde de enorme utbyggingsarbeidene på Fredriksten festning startet. Det er en direkte sammenheng mellom borgernes tapre innsats under de svenske angrepene i 1658 – 1660, byggingen av Fredriksten festning fra 1661 og kjøpstadsrettighetene fra 1665.

Uten den strategisk viktige beliggenheten hadde ikke byen blitt befestet, og uten festningen hadde ikke ladestedet Halden fått bystatus i 1665. Den strategiske plasseringen har også gjort at byen har vært under angrep flere ganger enn noen annen by i Norge, og ingen annen by har en så ærefull plass i norgeshistorien. Byen og festningen er uløselig knyttet sammen. Fra første stund har det militære innslaget i byen vært betydelig, Halden har vært en av de mest militariserte bysamfunn i Norden gjennom flere hundre år.

Hva har dette militære innslaget bestått av? Hvordan har dette påvirket byen og borgerne? I hvilken grad og på hvilken måte har forsvarets tilstedeværelse satt spor etter seg i byen? Hvordan har soldatene vært som byborgere, og hvordan har borgerne vært som soldater? Hvilken rolle har Halden spilt i norsk nasjons-bygging og mytedannelse? Dette er noen av de spørsmål vi stiller når byen nå feirer sitt 350 års jubileum.»

Praktiske opplysninger: 

Tid: Lørdag 17. oktober 2015  – kl 0930 til kl 1700.
Sted: Fredrikshalds Teater, Teatergaten 3, 1776 Halden.

Deltakeravgift:
250 kr  inkl kaffe/te og enkel lunsj

Kontaktperson/seminaransvarlig:
Dag Strømsæther, Kommandant Fredriksten festning (dag.stromsaether@forsvarsbygg.no, mobil: 901 70 351).

Påmelding:
Bindende påmelding registreres ved innbetaling av deltakeravgift til konto nr 1030.07.28206 (Fredriksten festnings Venner) innen 1. oktober 2015.

Program

Fra 0900:            Kaffe/te, frukt

0930 – 0945        Velkommen, innledning ved Dag Strømsæther

Haldens militære betydning

0945 – 1015        Hvorfor ladestedet Halden ble kjøpstad ved Hans Petter Hermansen

1015 – 1045        Halden og Strømstad – i militært grenseland ved Nils Modig

1045 – 1100       Pause

Halden som garnisons- og festningsby

1100 – 1145        Militær virksomhet i Halden ved Dag Strømsæther/M.Rannestad

1145 – 1215        Borgerne som soldater og soldatene som borgere ved Terje Holm

Militære spor i Halden

1215 – 1300        Lunsj

1300 – 1340        Militær påvirkning på det sivile liv ved Trond Svandal

1340 – 1415        Militær påvirkning på det sivile liv ved Sven G Eliassen

1415 – 1430        Pause

1430 – 1510        Militær arkitektur i Halden ved Jens Bakke/Svein Nordheim

1510 – 1530       Pause
Halden i Norges historie

1530 – 1610        Haldens militærhistorie – mytedannelse og  nasjonsbygging ved H P Hermansen

1610 – 1700        Oppsummering/diskusjon

(Med forbehold om endringer).

Om foredragsholderne:

Dag Strømsæther – Oberst (P), kommandant på Fredriksten festning.

Hans Petter Hermansen – Cand.philol. fra Universitetet i Oslo med hovedfag i historie, mellomfag i statsvitenskap og tysk., førstelektor ved HIØ fra 1999.

Nils Modig – Tidligere svensk marineoffiser, har bl a skrevet boken «Strømstad, gränsstad i ofred och krig».

Magne Rannestad – Tidligere offiser, daglig leder i Fredriksten festnings venner.

Teje Holm – Historiker, leder av forsknings- og formidlingsavdelingen ved Forsvarsmuseet. Har nylig utgitt boken «Grunnlovens soldater».

Trond Svandal – Hovedfag i historie, har bl a skrevet om johanitterordenen på Værne kloster, forsyningssituasjonen i 1808 – 1814, og en lang rekke lokalhistoriske artikler.

Sven G Eliassen – Cand philol, historiker med spesialitet Østfolds historie. Tidligere bl. a. direktør ved Borgarsyssel museum. Har bl. a. skrevet Haldens historie og Østfolds historie.

Jens Bakke – Lokalhistoriker, med mange artikler og innlegg om lokalhistoriske emner i Haldens-området.

Svein Norheim – Konservator ved Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger. Kulturhistoriker med 40 års bakgrunn i museumsarbeid. Forfatter av lokalhistoriske publikasjoner og artikler.

Berg Sparebank gir 2,8 millioner kroner til Fredrikshalds teater

fredag, september 18th, 2015
Blide ansikter under gaveoverrekkelsen på 2,8 mill kroner til å Fredrikshalds teater. På bildet: Banksjef i Berg Sparebank Jørn Berg, direktør for Østfoldmuseene Gunn Mona Ekornes og styreleder i Berg Sparebank Bjørn Brevig. (Foto: Morten Paulsen, Halden Arbeiderblad)

Blide ansikter under gaveoverrekkelsen på 2,8 mill kroner til Fredrikshalds teater. På bildet: Banksjef i Berg Sparebank Jørn Berg, direktør for Østfoldmuseene Gunn Mona Ekornes og styreleder i Berg Sparebank Bjørn Brevig. (Foto: Morten Paulsen, Halden Arbeiderblad)

Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger har mottatt en fantastisk gave fra Berg Sparebank i Halden på 2,8 millioner kroner. Gaven gis i forbindelse med bankens 100-års jubileum i år, og er en gave til hele byen. Østfoldmuseene mener i tillegg at dette er en gave til både regionen og nasjonen. Fredrikshalds Teater er en så unik, godt bevart bygning at den har status som et nasjonalt kulturminne.

Gaven er ment å dekke en fullstendig innvendig restaurering av teateret. Berg Sparebank har blitt oppmerksom på statens gaveforsterkningsordning, og selv sett at den gaven de var med på å gi i forrige runde, da teateret fikk til sammen 4 millioner kroner fra Sparebankstiftelsene og UNI til utvendig restaurering, utløste 750.000 kroner fra ordningen. De har nå lagt til grunn at med nye tildelinger fra denne ordningen. (Det kan bli ytterligere 700.000,-) så vil beløpet dekke oppussing av teatersalen, ballsalen og øvrige rom innvendig i teateret.

» – Dette kom veldig overraskende på oss. Østfoldmuseene er svært takknemlige for at det lokale næringslivet er så interessert i å bidra til kulturvernarbeidet. Slike summer er som regel uoppnåelige for museene, men Østfoldmuseene er altså blant de heldige. Vi skal nå umiddelbart gå i gang og lage en helhetlig plan. Vi må benytte anledningen til å tilrettelegge for universell utforming så langt det lar seg gjøre. Det er på tide», sier direktør Gunn Mona Ekornes.

Fredrikshalds teater som nasjonalt teatermuseum?
Parallelt med restaureringsarbeidene vil vi utrede teaterets fremtid. Vi vil avklare om Fredrikshalds teater kan bli et nasjonalt teatermuseum. Kulissemagasinet og den unike kulissesamlingen gjør at vi har et komplett anlegg som kan fylle en slik fiksjon. Det gamle teatermuseet i Oslo er stengt og samlingene pakket ned, derfor tenker vi at vi skal gå i dialog med Oslo Museum om saken i nær fremtid.

Les også om saken i Halden Arbeiderblad 

Bli med  inn i teaterets kriker og kroker

Nytt statlig pengedryss til Halden historiske Samlinger

fredag, august 28th, 2015
Teatersalongen med frambygget forscene. Foto: Svein Norheim

Teatersalongen med frambygget forscene. Foto: Svein Norheim

av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger

Takket være gode bevilgninger fra Berg Sparebank, Sparebankstiftelsen Halden/Halden Sparebank 1 og Stiftelsen UNI på til sammen 3 millioner kroner, har nå brevet fra Kulturdepartementet kommet. I bevilgningsbrevet datert 27. august har departementet den gledelige nyheten at de har bevilget 750 000 kroner av Gaveforsterkningsordningen for museene. Snakk om uttelling!

Halden historiske Samlinger har i flere år samarbeidet med taternes organisasjoner og Bohusläns museum for å dokumentere taternes kultur og historie i grenselandet mellom Norge og Sverige. Her er velkomstskiltet til taternes boplass i Bullaren rett sør for riksgrensa.

Det følger selvfølgelig visse forpliktelser med en slik gave. Halden historiske Samlinger har søkt om Gaveforsterkningsordningen der det er beskrevet at pengene skal brukes til tre viktige innsatser for museet – prosjektet «Det store fallet. Karl XIIs død», prosjekt om taterne – «Reisendekartet» og videre arbeider med restaurering og oppdatering av Fredrikshalds Teater.

Karl XIIs banesår. Få personer har betydd så mye for Halden som Karl XII – på godt og vondt. Vi står foran to markeringsår for Karl XII angrep på Halden og Fredriksten. Fra utstillingen i Museene på Fredriksten festning. Foto: Svein Norheim.

Karl XIIs banesår. Få personer har betydd så mye for Halden som Karl XII – på godt og vondt. Vi står foran to markeringsår for Karl XII angrep på Halden og Fredriksten. Fra utstillingen i Museene på Fredriksten festning. Foto: Svein Norheim.

Dette gir oss en unik mulighet til å fortsette viktige satsninger for Halden historiske samlinger – noe vi selvfølgelig er svært glade for.

En stor takk til giverne som ga oss midler som igjen kunne utløse en så betydelig gave fra Kulturdepartementet.

Se for øvrig oppslag i Halden Arbeiderblad:

http://www.ha-halden.no/nyheter/kultur/fredrikshalds-teater/750-000-kroner-til-fredrikshalds-teater/s/5-20-97138

Fredrikshalds Teater – Unikt i Norge

onsdag, august 19th, 2015
Fredrikshalds Teater i Halden. Foto: Lazienki Museum

Fredrikshalds Teater i Halden. Foto: Lazienki Museum

Fredrikshalds Teater er et av Norges viktigste kulturminner og er av internasjonalt format. Teateret er det best bevarte barokkteateret i Norge og ble bygget i åra 1835-1838.

Teateret gjennomgikk en stor restaurering og ble gjenåpnet i 1982, og i år har vi igjen avsluttet en større utvendig restaurering. Fredrikshalds Teater eies av Halden historiske Samlinger, og det fungerer i dag både som teater og museum. Teaterets unike kulissesamling gjør Fredrikshalds Teater veldig spesielt i norsk og europeisk sammenheng.

Sammen med scenemester Inger Nybøle Ånnerud har Halden Arbeiderblad vært med rundt i teaterets kriker og kroker. Med deres tillatelse gjengir vi her reportasjen som stod på trykk 25. juli 2015. Du får samtidig en sniktitt på vår nye digitale formidlingsplattform omus.no, der vi vil publisere utdypende informasjon og historier fra Østfoldmuseenes rikfoldige samlinger.

Bli med inn i unike Fredrikshalds Teater –>

 

Unike teaterkulisser restaureres av internasjonal sommerskole

onsdag, august 12th, 2015
Studentene Vanessa Schusderlapp (22) fra Tyskland og Odd Erlend Lundsbakken (29) fra Norge arbeider med å sikre originale stifter på deler av proscenium-buen.

Studentene Vanessa Schusderlapp (22) fra Tyskland og Odd Erlend Lundsbakken (29) fra Norge arbeider med å sikre originale stifter på deler av proscenium-buen.

Sommerskolen for malerikonservatorer har inntatt kulissemagasinet til Fredrikshalds teater. Fredrikshalds teater bygget i  1838 har unike kulisser som er 100 år gamle, og noen viser til og med gjenbruk av enda eldre kulisser.

Restaureringen av kulissene er et tidkrevende arbeid og trenger spesialkompetanse. I samarbeid med Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo arrangeres det en årlig sommerskole i Halden. Elleve bachelor- og masterstudenter fra Norge, Nederland og Tyskland deltar, ledet av to lærere Dowtje van der Mulen og Gunnar Heydenreich. Økonomisk støtte er gitt av Sparebankstiftelsen. Prosjektet skal være fullført i 2017.

Onsdag 12. august inviterer vi til Åpen dag og teaterhistorisk omvisning i Fredrikshalds teater og kulissemagasinet –>

Halden historiske Samlinger tilstede i Warsawa

tirsdag, juni 30th, 2015
Det restaurerte orangeriet i Lazienki Royal Palace. Foto: Gaute Jacobsen

Det restaurerte orangeriet i Lazienki Royal Palace. Foto: Gaute Jacobsen

Lazienki Royal Palace i Warsawa Polen åpnet nyligt det nyrestaurerte Orangeriet. Halden historiske Samlinger med Fredrikshalds Teater har vært en hovedsamarbeidspartner i et EU-prosjekt støttet med norske midler. Det er dette prosjektet som muliggjort den store restaureringen rett ved siden av slottets historiske teater.

EU-prosjektet samarbeider om restaurering, teater og formidling, Det historiske teatret Fredrikshalds Teater, som inngår i Halden historiske Samlinger er grunnen til att museet er kommet med i prosjektet.

Orangeriet i Lazienki Royal Palace er fra siste halvdel av 1700-tallet og ble bygget av Polens siste konge Stanislaw August.  Norges ambassadør Karsten Klepsvik med frue var med på åpningen av det flotte anlegget sammen med blandt annet avdelingsdirektør Gaute Jacobsen fra Østfoldmuseene. Ved åpningen ble det avholdt konsert og teaterforestilling.

Utvendig restaurering avsluttet

tirsdag, juni 30th, 2015
Svein Norheim (Halden historiske Samlinger) (f.v.), Kjell Hagen (Sparebankstiftelsen), Jørn Berg (berg sparebank), Gunn-Mona Ekornes (Østfold-museene), Andreas Ebeltoft (Østfold fylkeskonservator) og tømrermester Jan- Arne Hansen. Foto: Morten Paulsen, Halden Arbeiderblad

Svein Norheim, Halden historiske Samlinger, Kjell Hagen, Sparebankstiftelsen,, Jørn Berg, Berg sparebank, Gunn-Mona Ekornes, Østfoldmuseene, Andreas Ebeltoft, Østfold fylkeskonservator og tømrermester Jan- Arne Hansen samlet ved det restaurerte teatret. Foto: Morten Paulsen, Halden Arbeiderblad

Gleden sto i taket i Fredrikshalds Teater da vi kunne avslutte den utvendige restaureringen – et 3 millioners prosjekt. Alt takket være fantastiske gaver fra Berg Sparebank, Halden Sparebank, Sparebankstiftelsen Halden, Stiftelsen UNI og Fylkeskonservatoren i Østfold.
Og nå kan folk også se at dette huset inneholder Norges best bevarte barokkteater, da vi har fått malt navnet både over hovedinngangen og på vestgavlen.

Restaureringen har kostet t millioner. 1,3 mill. fra Sparebankstiftelsen/Sparebank 1 og det samme fra Berg sparebank. I tillegg har stiftelsen UNI kommet med 400.000 kroner og 50.000 kroner fra Fylkeskonservatoren. Arbeidene startet i tolvte timme. Det var på fare at lekkasjene i taket kunne ødelagt hele teatret.

Med utvendig sikkring ferdig starter nå neste fase – den å kartlegge hva det vil koste med innvendig vedlikehold.

Barokkopera på Fredrikshalds Teater

tirsdag, juni 9th, 2015
Fredrikshalds Teater i Halden, tegnet av Balthazar Nicolay Garben. Foto: Svein Norheim.

Fredrikshalds Teater i Halden, tegnet av Balthazar Nicolay Garben. Foto: Svein Norheim.

Som en del av Fredriksten Musikkfestuke har vi gleden av å presentere operaperler fra Barokken den 11 juni kl. 19.00. Konserten spilles også lørdag 13. juni kl. 17.00. Konsertarenaen kunne ikke passet bedre, nemlig Fredrikshald teater som er Norges best bevarte barokkteater.

Leder: Christopher Bucknall

Billetter kjøpes hos Billetservice på nett –>

Fredrikshalds Teater

mandag, juni 8th, 2015
Fredrikshalds Teater Foto: Svein Norheim

Fredrikshalds Teater Foto: Svein Norheim

Skrevet av Svein Norheim, Halden historiske Samlinger

18 . mars 1838 sto Fredrikshalds Teater ferdig. Da hadde arbeidet med å realisere en teaterbygning pågått i mange år – egentlig helt siden det første teateret i Halden ble bygget i 1820 og brant i den store bybrannen i 1826. Dette teateret var reist av «Det dramatiske Selskab i Fredrikshald», og det var også en etterfølger av dette selskapet som sto bak byggingen av «vårt» teater.

Balthazar Nicolai Garben 1794-1867.

Balthazar Nicolai Garben 1794-1867.

På foråret 1834 ble det satt i gang tegning av aksjer, og i 1835 ble byggearbeidene satt i gang. En tomt ble kjøpt inn, «Snedkerløkken», av skuespillerdirektøren rektor Jens Lyster Frølich. Teateret er tegnet av ingeniørmajor Balthazar Nicolay Garben. Garben ble ingeniøroffiser i 1810 og fra 1818 ledet han ingeniørvesenet på Fredriksten festning. Muligens var han også arkitekt for teaterbygningen av 1820. En annen som i denne tida sikkert har påvirket arbeidet, spesielt med scenen var P.F. Wergmann som var dansk teatermaler og oppholdt seg i perioder i Halden mellom 1835 – 1838. Han malte også teaterdekorasjoner i 1838.

Gerikter over dørene utvendig. Foto: Svein Norheim

Gerikter over dørene utvendig. Foto: Svein Norheim

Dette borgerskapets teater er i dag Norges best bevarte «barokkteater» med sin skrå scene, skuespillerrom, salong med balkong, foajéer og ballsal som alt tilhører den opprinnelige bygningen fra 1838. I 1850 blir Fredrikshalds Teater utvidet med selskapslokaler – to stuer, et kontor for direksjonen, entré og kjøkken.

Den eldste del av teateret er oppført i utmurt bindingsverk kledt utvendig med liggende panel med karniss-profil, «Halden-profilen». Tilbygget er utført i laftet tømmer og kledt utvendig med tilsvarende panel.

Det er umulig å lese bygningen utenfra og forstå at denne klassiske empirebygningen med sin strenge symmetriske fasadeoppbygging, er et teater. Den framstår som en stor trebygning, som vi kanskje kan tolke som et forsamlingslokale. Først innvendig åpenbarer denne perlen av en bygning sine utrolige flotte kvaliteter – et unikt teater.

Og det som gjør Fredrikshalds Teater enda mer spesielt, er at det er bevart et stort antall teaterkulisser og annet teaterutstyr. Til dels er det kulisser eldre enn selve teateret. I tillegg er det deponert ca. 100 teaterkulisser fra gamle Arendal Teater som ble revet i 1954. For best mulig å bevare kulissene har Halden historiske Samlinger kjøpt inn Misjonshuset rett ovenfor teateret til magasin for teaterutstyret.

Scenen, prosceniumsåpning og forteppe. På hver side ses losjene.  Figurovnene er ikke originale i teateret, men er fantastiske parovner fra Næs jernverk. Foto: Svein Norheim.

Scenen, prosceniumsåpning og forteppe. På hver side ses losjene. Figurovnene er ikke originale i teateret, men er fantastiske parovner fra Næs jernverk. Foto: Svein Norheim.

Vi må til Sverige og Danmark for å finne noe tilsvarende – til Hedemora og Ystad eller til Århus (Helsingør Teater) og Rønne på Bornholm. Eller enda lenger til land som Tyskland, Polen, Belgia, Nederland og England der det er de kongelige hoffteatrene som dominerer.

Fredrikshalds Teater som var et aksjeselskap, overdro sine aksjer til Foreningen Haldens Minder i 1977, og man kunne da starte en omfattende restaurering. I 1937 ble teateret også innredet som kino, og man ødela scenekjelleren ved å flytte inngangspartiet fra nordfasaden til vestfasaden med tilhørende garderober og toaletter og påfølgende tunnel under salongen til publikumsfoajéen.

Et tidligere nedslitt teater sto i 1982 fram som i sine glansdager, og det ble igjen en inspirasjon til oppstart et livlig teater- og revymiljø i Halden. Fredrikshalds Teater eies i dag av Halden historiske Samlinger og fungerer både som museum og en levende teaterbygning. Årlig brukes teateret til rundt 100 arrangementer – teaterforestillinger, revyer, konserter, seminarer, foredrag, utstillinger.

Høsten 2014 startet vi opp på en ny omfattende runde med utvendig restaurering. Vær og vind hadde gjort sitt på 32 år med bare nødtørftig vedlikehold på disse åra. Drøyt 3 millioner kroner er i disse dager (mai 2015) brukt på å sette Fredrikshalds Teater i god stand. Dette takket være storstilt gave fra Sparebankstiftelsen Halden, Halden Sparebank og Berg Sparebank foruten Stiftelsen UNI og Østfold fylkeskommune.

Internasjonalt studentprosjekt med restaurering av kulisser, Universitetet i Oslo Foto: Svein Norheim

Internasjonalt studentprosjekt med restaurering av kulisser, Universitetet i Oslo Foto: Svein Norheim

For tur nå står en innvendig restaurering for en betydelig kostnad. Men det skal vi greie!

Barokkopera på Fredrikshalds Teater andre forestilling

tirsdag, april 21st, 2015
Fredrikshalds teater er Norges eldste teater. Foto: Svein Norheim

Fredrikshalds teater. Foto: Svein Norheim

Som en del av Fredriksten Musikkfestuke har vi gleden av å presentere operaperler fra Barokken. Konserten finner sted i Norges best bevarte barokkteater, nemlig Fredrikshalds Teater, lørdag 13. juni kl. 17.00.

Leder: Christopher Bucknall

Billetter kjøpes på Billettservice på nett –>