Archive for the ‘Nyhetsbrev Halden historiske Samlinger’ Category

Søndag på museet. Gjestekåsørere: Knut Nærum og Gunn Mona Ekornes

tirsdag, november 3rd, 2015

Kjenner du din lokalhistorie? Avlegg museet på Fredriksten festning en besøk førstkommende søndag og fordyp deg i utstillingen Vi , de privilegerte?. Utstillingen er satt opp i anledning at Halden i år feirer 350 år som by. Her kan du se Haldensernes egne gjenstander utstilt og virkelig gjøre deg kjent med byens historie.

Ulike Halden-profiler blir på søndager  i høst invitert til museet for å kåsere rundt en eller flere selvvalgte gjenstander i jubileumsutstillingen. Denne søndagen kommer Knut Nærum (NRK, kjent fra Nytt på Nytt) og Gunn Mona Ekornes, direktør ved Østfoldmuseene. Deres kåserier starter kl 12.30.

I tiden frem mot 22. november inviterer vi også deg til å avlegge din stemme på den gjenstanden du liker aller best av de totalt 350 gjenstandene i utstillingen. Slik vil vi til slutt kunne kåre Årets gjenstand i Halden!

Bla i utstillingskatalogen og stem på årets gjenstand her –>

Utstillingen finner du i Øvre Magasin på Fredriksten festning. Vi holder åpent klokken 12-16 hver søndag i perioden 6. september til 22. november.

Utstillingsåpning - plakat

Besøk også vår utstillingsblogg Halden350.no der du kan lese om arbeidet med utstillingen samt se noen av gjenstandene. Vil du oppleve enda mer lokalhistorie? Vi anbefaler vårt formidlingstilbud på mobiltelefon – Ståsted Halden.

Gjest i museet

tirsdag, september 8th, 2015

Førstkommende søndag er Halden Arbeiderblads redaktør Hans Petter Kjøge vår gjest i museet i Øvre Magasin.

Redaktør i Halden Arbeiderblad Hans Petter Kjøge er gjest i museet søndag 13. september.

Redaktør i Halden Arbeiderblad Hans Petter Kjøge er gjest i museet søndag 13. september.

Hver andre søndag i måneden frem til Julemarkedet på Fredriksten, arrangerer Halden historiske Samlinger «Gjest i museet». På søndag faller arrangementet sammen med kulturminnedagene 2015. 

Hans Petter Kjøge har valgt seg ut en av de 350 gjenstandene som haldensere har lånt ut til utstillingen «Vi, de privilegerte?» og vil kåsere om denne kl. 12:30 i Øvre magasin. Vi er spent på hvilken gjenstand har valgt seg – og hvorfor!

Vår egen arkivar James Ronald Archer har også tatt imot utfordringen og vil holde et innlegg om en av de minste gjenstandene i utstillingen.

Har du som publikum lyst til å si noe om din favorittgjenstand? Meld i fra til oss på museet!

Temaet for Kulturminnedagene i år er Nabolag – mennesker, kulturminner, historie. Akkurat det samme som temaet i byutstillingen.

Stem på Årets gjenstand!

I tiden frem mot 22. november inviterer vi deg til å avlegge din stemme på den gjenstanden du liker aller best av de totalt 350 utstilte gjenstandene. Slik vil vi til slutt kunne kåre Årets gjenstand i Halden!

Utstillingen finner du i Øvre Magasin på Fredriksten festning. Vi holder åpent klokken 12-16 hver søndag i perioden 6. september til 22. november. Du kan også bla i utstillingskatalogen her og avgi din stemme her.

Besøk også vår utstillingsblogg Halden350.no der du kan lese om arbeidet med utstillingen samt se noen av gjenstandene. Vil du oppleve enda mer lokalhistorie? Vi anbefaler vårt formidlingstilbud på mobiltelefon – Ståsted Halden.

Fotspor viser vei til historien – Ståsted Halden er lansert

onsdag, august 26th, 2015

Har du lagt merke til de orangegule fotsporene festet på noen av byens fortauer? De viser vei til byens Haldens historie. Ståsted Halden har vi valgt å kalle vårt nye mobilbaserte formidlingstilbud. Opplev Haldens historie med din egen smarttelefon – når du vil, der du er!

Hva er Ståsted Halden?

Ståsted Halden.

Ståsted Halden.

Har du noen gang gått gjennom byens gater og lurt på hvilken historie som skjuler seg bak bygningene? Hadde det ikke vært fint om du kunne få historien formidlet i de autentiske omgivelsene, akkurat når det måtte passe deg? Det er nettopp det som er tanken bak prosjektet vi har valgt å kalle Ståsted Halden.

Ståsted Halden benytter din smarttelefon til å formidle tekst, foto og annet multimedialt innhold.
Da kan du se hvordan bygningenes fasader var tidligere, se gammel arkitektur og motta informasjon som setter dette i en historisk kontekst.

Slik gjør du:

Flyer med informasjon om Ståsted Halden. Klikk for å forstørre.

Flyer med informasjon om Ståsted Halden. Klikk for å forstørre.

Se etter “fotspor” og QR-koder på byens fortauer. Skann disse med en QR- kodeleser*. Du vil bli tatt direkte til innholdet som er relevant for der du står.

eller

Besøk halden350.no/stasted i nettleseren på din mobiltelefon. Her får du tilgang til et kart som viser din nåværende posisjon sammen med punkter som indikerer hvor det finnes innhold. Trykk på punktene for å se mer.

*Forslag til QR-leser: i-Nigma

Vi ønsker med dette tilbudet å utvide den nye byhistoriske utstillingen i Øvre magasin i Fredriksten festning og ta den ut i byrommet.

Se etter fotspor og gjør deg kjent med byens historie!

Les også Halden Arbeiderblads artikkel om Ståsted Halden –>

Hør NRK Østfold radios innslag om Ståsted Halden –>

Årets vandreutstilling «Østfolds vakre bunader» til Halden 14. juli – 10. august.

torsdag, juli 16th, 2015

Er du interessert i tekstiler med tradisjoner? Da er Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger stedet å besøke. Denne flotte vandreutstillingen er nå åpnet på Øvre magasin på Fredriksten festning.
Her kan du se bunader som er utarbeidet av Østfold Bygdekvinnelag og Østfold Husflidslag, og både de nye, og de tidligere kjente plaggene, med alle varianter er representert. Utstillingen har blitt til gjennom et samarbeid med de to nevnte organisasjonene, Husflidskonsulenten i Østfold og Østfoldmuseene.

Utstillingen bygger på den store draktregistreringen som startet opp i 1998, der organisasjonene i samarbeid med Husflidskonsulenten i Østfolds-vakre-bunader-590x412 (1)Østfold registrerte i alt 575 plagg fra fylket. Kartleggings- og registreringsarbeidet var både omfattende og tidkrevende, og ble gjennomført med støtte fra Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt på Fagernes. Resultatet fra arbeidet viser at Østfold har en rik og stolt kulturarv innen feltet. Draktregistreringen har munnet ut i to nye rekonstruerte bunader; Herregårdbunad for kvinner, og Smaalenenes Mannsbunad. Disse to, en hel del andre bunader og drakter og en vakker Sølv Brudekrone fra ca. 1765 kan oppleves i utstillingen.

Spesielt for utstillingen i Øvre magasin på festningen i Halden er plagg fra auksjonen på gården Ellefsrød. De utgjør en viktig kilde til Østfolds tekstilarv.

I 1882 ble det avholdt døsboauksjon på gården Ellefrød på Idd. Klær utgjorde nesten 40 % av verdiene knyttet til løsøret på gården. Gårdbrukeren og samleren Hans Johnsen Hov kjøpte mange av klesplaggene på auksjonen, og de er i dag en del av Hovs samling (Hov) ved Halden historiske Samlinger. Mange av tekstilene fra Ellefsrød danner hovedgrunnlaget for dagens bunader fra Østfold. Alle tekstilene fra Ellefsrød er fra rundt 1800.

I denne lille utstillingen viser museet et utvalg tekstiler  fra Haldendistriktet. Tre av dem, vest (13), bukse (15) og tørkle (19), har vært brukt som modeller for bunadene fra Østfold.

Utstillingen støttes økonomisk av: Østfold Fylkeskommune, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Halden, Råde, Spydeberg, Marker, Rakkestad og Askim kommuner, Østfold Landbruksselskap.  Utstillingsgruppa understreker også at Østfolds bunader representerer det beste innen håndverkskunnskap. Det er viktig å videreføre den kompetansen våre bunadstilvirkere har til kommende generasjoner. Det legges derfor opp til en fagdag for elever ved Kalnes, Glemmen, og Mysen Vg. skoler, linje søm/design der de kan se utstillingen, og få informasjon om yrket som bunadstilvirker. Bunadsproduksjon er en viktig næring, og behovet for nye utøvere vil øke i tiden som kommer.

  • Østfolds vakre bunader er årets vandreutstilling ved Østfoldmuseene.

Utstillingen med de tradisjonsrike tekstilene vil stå utstilt på Halden historiske Samlinger, Øvre magasin på Fredriksten festning fra 14/7 til 10/8. Den blir deretter flyttet til Folkenborg Museum fra 25/8 til 14/9.

Østfoldmuseenes skriftseriehefte nr.11 om Carsten Tank

mandag, juni 1st, 2015

Skriftseriehefte nr. 11 har fått tittelen Carsten Tank – den politiske patrisier og er ført i pennen av førstekonservator NMF og arkivar ved Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger, James Ronald Archer.

Nytt hefte i skriftserien til Østfoldmuseene.

Nytt hefte i skriftserien til Østfoldmuseene.

Hefte 11 i Østfoldmuseenes skriftserie, «Carsten Tank – den politiske patrisier» kom ut i mars 2015. Carsten Tank (1766-1832) på Rød ved Halden var en av byens fremste trelasthandlere, og deltok aktivt i mange politiske sammenhenger før, i løpet av og etter 1814. Hvilken rolle han spilte og hva han sto for har vært omstridt, og han er kalt en av de miskjente og glemte fra 1814-generasjonen.  I 200 år har man ment at Carsten Tank var en tvilsom og tvetydig karakter som man ikke kunne ha tillit til. Denne politiske biografien undersøker om dette kan være riktig ved å dypdykke ned i kildene for å forstå hans politiske standpunkter og handlinger.
Bakgrunnen er et Norge i endring, en nasjonal eufori både i 1814 og i historieskrivingen etterpå, og en mann som da han døde i 1832 etterlot seg mange skygger. Mange mente at hans politiske syn skyldtes kommersielle interesser på grensen til Sverige. Forfatteren søker å avdekke at det var helt andre motiver som drev Tanks politiske holdninger. De få egne opptegnelsene, enkelte beretninger og uttalelser, og ikke minst en hemmelig samtale i hans egen have på Rød, avslører hva som lå til grunn for hans politiske deltakelse og tankemønstre. Tank var mer ideologisk orientert enn det man hittil har ant.

Fra han som 24-årig rebell kunne risikere å miste hodet i det som likevel aldri ble noen oppstand i Norge, via grensekontakter i krigstid og nært samarbeid med stattholderne i siste del av dansketiden, kom han i begivenhetenes sentrum i 1814. Først var han statsråd i Christian Frederiks regjering, og deltok derfor i kulissene på Eidsvoll. Så gikk han ut av regjeringen, og opptrådte som mekler på norsk side etter de svenske styrkenes innmarsj i Østfold om høsten. Tank kunne omgås begge parter, og var sendebud mellom dem inntil fredsslutningen i august. Ut over høsten hadde han nær kontakt med Karl Johan, som hadde hovedkvarter i Halden. Gjennom to perioder på Stortinget, i 1815-1816 og 1821-1822 diskuterte Tank mange saker som den nye staten måtte ta stilling til, og han oppnådde å bli Stortingspresident. Heller ikke her ble det ro omkring ham. Han ble stadig utsatt for kritikk, men visste selv å utnytte sine retoriske ferdigheter i et skarpt debattklima.

Gjennom beskrivelser av de ulike begivenhetene Tank var med på, vil leserne danne seg et bilde av en sammenheng mellom alle hans politiske opptredener i 32 år. Dette er dermed en erkjennelsesreise gjennom Tanks liv. Forhåpentligvis leder beskrivelsen via forklaring til større forståelse for ham og hans samtid. Det var ikke bare deltakelse som gjorde Tank til et politisk menneske. Samtidens bevegelser og begivenheter satte sine spor i ham, enten han var i handlingenes sentrum eller periferi i det nye Norge. Carsten Tank kommer med dette i et nytt lys.

Heftet er skrevet av førstekonservator NMF James Ronald Archer som er arkivar ved Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger.

Dette skriftserieheftet selges i alle våre museumsbutikker/billettkontor. Du kan også sende en forespørsel pr epost: postmottak@arkiv.ostfoldmuseene.no  Pris pr stk er kr 100,- + evt. forsendelseskostnader.

Museets James R. Archer.

Museets James R. Archer.

 

Snart utstillingåpning!

fredag, mai 15th, 2015

Utstillingsåpning

Første “Historietorget” på lørdag

torsdag, april 30th, 2015

DSC_0108

Lørdag 2. mai klokken 13. blir det premiere av vårt helt nye konsept «Historietorget» med omvisning og kort foredrag ved Nordmandsstøtten på torget på sydsiden i Halden. Vi retter fokus mot hvordan samfunnet ble styrt i 1665 da kong Fredrik III ga Halden byprivilegiet. Dessuten vil museet snakke om hvordan en historisk støtte kan benyttes til å formidle historie i dagens samfunn.

Nordmandsstøtten har vært gjenstand for publisetet og fokus  siden Halden historiske Samlinger åpnet utstillingen sin om byprivilegiet på torget. Det er nettopp ved støtten, midt i hjertet av byen, at Historetorget vil finne sted:

– Jeg vil fortelle om hvordan historien danner byen og hvordan vi kan formidle dette, sier avdelingsdirektør Gaute Jacobsen, som blir ansvarlig for det første Historietorget.

Det er viktig at museet blir en naturlig del av byen. Gaute Jacobsen vik snakke om tiden da Halden ble en by og hvordan det politiske bildet i Danmark-Norge så ut den gang.

Avdelingsdirektøren er spesielt interessert i tiden rundt Fredrik III. Han vil derfor fortelle om en nasjon med en enevoldshersker og hvordan byene ble dannet ut fra det.

Halden historiske Samlinger har som mål at Historietorget vil utvikle seg til å bli en serie arrangementer. Nye temaer kommer gjennom jubileumsåret.

Lansering av Carsten Tank-biografi i Halden

onsdag, mars 18th, 2015
Museets James R. Archer.

Arkivar og forfatter James R. Archer.

Etter et forskingsprosjekt om Carsten Tanks politiske liv (1766-1832) er arkivar James Ronald Archer ved Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger i mål. Onsdag 25. mars vil det nye heftet «Carsten Tank – den politiske patrisier» i Østfoldmuseenes skriftserie bli lansert på Rød herregård i Halden.

-Jeg tror at man vil kunne lære noe nytt om en viktig overgangstid for Norge. Forskningen om Carsten Tank kan vise at historien ikke alltid er så ensrettet som vi har lett for å tro. Meninger og holdninger i etterkant av begivenhetene er ikke alltid gode som grunnlag for vurderinger, selv om de forteller om tiden.

Haldenseren Carsten Tank ble omdiskutert i og etter det viktige året 1814. Noen har sagt han var vinglete i holdningene sine. – Jeg mener jeg har funnet ting som kan forklare sammenhengen på bedre måte. Tidligere har få sett på hva Carsten Tank selv mente, forteller James Ronald Archer som en forsmak på forskingsresultatene sine. Han håper han med forskningen sin har satt personen Carsten Tank i et nytt lys.

Biografi om Carsten Tank (1766-1832) blir lansert .

Biografi om Carsten Tank (1766-1832) vil bli lansert onsdag 25. mars.

Lanseringen skjer på Rød herregård i Halden, som Carsten Tank eide. I Ballsalen vil publikum onsdag 25. mars kl. 19 00 bli introdusert til historien om Carsten Tank. Håpet er at de besøkende vil finne det interessant å lære noe nytt om Tank og forbindelsen mellom biografi, lokalhistorie og norgeshistorie. Etter forfatterens introduksjon vil det bli salg av heftet og enkel bevertning.

Alle er velkommen!

De ubetydelige historiene? Suksessen med Dropp inn museum gjentas

torsdag, februar 26th, 2015
Dette kulespillet var en av gjenstandene vi fikk inn under forrige Dropp inn museum. Eier sier følgende: Gammel «kulespill», Fortuna-spill fra rundt 1905. Spillet er et tidlig industriprodusert leketøy og er et arvegods som minst fire generasjoner barn i min familie har lekt med. Spillet er med å fortelle noe om barns underholdning og middelklassens liv for over hundre år siden.

Dette kulespillet var en av gjenstandene vi fikk inn under forrige Dropp inn museum. Eier sier følgende: Gammelt «kulespill», Fortuna-spill fra rundt 1905. Spillet er et tidlig industriprodusert leketøy og er et arvegods som minst fire generasjoner barn i min familie har lekt med. Spillet er med å fortelle noe om barns underholdning og middelklassens liv for over hundre år siden.

Gikk du glipp av Dropp Inn Museum i høst? Lørdag 28. februar har du muligheten igjen! Så velkommen til Fredrikshalds teater. Vi inviterer Haldens befolkning, unge og gamle, innfødte og nyinnflyttede til å bidra til museets nye byhistoriske utstilling. Utstillingen heter «Vi, de privilegerte?» og er en utstilling for, om og av Halden befolkning. I år feirer vi 350 stolte år og vi vil stille ut en gjenstand for hvert år – 350 i tallet!

SE PROGRAM FOR DAGEN LENGER NED PÅ SIDEN

LURER DU PÅ HVORDAN VI ARBEIDER MED UTSTILLINGSFORBEREDELSENE? BESØK VÅR BLOGG PÅ HALDEN350.NO –>

Noe gammelt, noe nytt…

Vi vil gjerne at du tar med deg en ting, et foto, et dokument eller kanskje en sang eller historie som er knyttet til Halden på en eller annen måte. Ikke vær redd for å ta med «feil» ting. Tingen bør ikke være svært gammel eller være verd mye (i penger). Det viktige er at den er spesiell for deg og forteller historie. Denne gangen ber museet om å få vise gjenstanden du kommer med i utstillingen som åpner den 23. mai. Det vil si at du må låne den til oss i et bestemt tidsrom.

SE GJENSTANDENE VI FIKK INN VED FORRIGE DROPP INN MUSEUM –>

Er du en linselus?

Vil trenger ansikter av Haldens befolkning til utstillingen vår. Museet stiller med en profesjonell fotograf som tar ditt portrett. Som takk for hjelpen vil du få foto-fila tilsendt om ønskelig.

Så finn fram din gjenstand og din gode historie og møt opp på Fredrikshalds teater lørdag den 28. februar! Dette er din by og din historie!

NB! Har du ingen gjenstand å ta med så kom likevel. Kanskje du lærer noe du ikke visste om Halden fra før!

Dropp inn museum 28. februar 2015. Program.

Dropp inn museum 28. februar 2015. Program. Klikk for å forstørre.

PROGRAM

Vi har åpne dører fra kl. 11:00 – 15:00 lørdag 28. februar 2015.

11:00 – 15:00 REGISTRERING OG UTSTILLING i Ballsalen

Vise gjenstander og skrive ned historier. Vi museumsansatte hjelper til med å fylle ut skjemaet. Gjenstandene stilles ut på langbord i Ballsalen. Fortell gjerne til nysgjerrige om din gjenstand.

11:00 – 15:00 KAFÉ med historisk bakst og arabisk kaffe

Kaffe og te i norsk og arabisk variant samt korintersukkerbrød og boller serveres i vår kafé i Garderoben. Vi selger også diverse historisk litteratur.

12:00 SPEAKERS CORNER i Gule stuen

Den som ikke er redd for å snakke for en forsamling har nå anledning til å fortelle om sin gjenstand!

13:00 SPEAKERS CORNER i Gule stuen

13:00 OMVISNING i det gamle teateret

Scenemester Inger tar publikum med på en rundtur i vårt flotte teater. Har du sett bak scenen før, eller vært i en av losjene?

14:00 SPEAKERS CORNER i Gule stuen

Fredrikshalds Teater får 2,6 millioner i jubileumsgave

torsdag, februar 12th, 2015
Fredrikshalds Teater i Halden, tegnet av Balthazar Nicolay Garben. Foto: Svein Norheim.

Fredrikshalds Teater i Halden, tegnet av Balthazar Nicolay Garben. Foto: Svein Norheim.

Torsdag 12. juni offentliggjorde Sparebankstiftelsen Halden, Berg Sparebank og Sparebank1 Halden at de ville donere 2,6 millioner kroner til rehabilitering av Fredrikshalds Teaters eksteriør. Sparebankstiftelsen feirer 100 år i 2014 og de tre giverinstitusjonene ønsket å markere dette med en betydelig gave til viktig kunst- og kulturinstitusjon. Valget falt på Fredrikshalds Teater – et unikt teaterbygg i Norge og en viktig identifikasjons- og tradisjonsbærer i Halden og for Østfold.

Halden historiske Samlinger som eier og forvalter dette fantastiske bygget er selvfølgelig svært glade over valget. Det er snart 35 år siden teateret sist fikk en ansiktsløfting, og tidens tann har tæret hardt på vegger og tak. Nå kan hele det ytre bli satt i stand og tilbakeføres til opprinnelig prakt.

«Vi gleder oss umåtelig over gaven!» sier avdelingsdirektør Gro Kraft. «Dette er et teaterhus som ikke har sin like noe sted her i landet. Norges eneste intakte barokke teater og et av landets eldste teater i kontinuerlig bruk. Teaterhuset fra 1838 er en skjult diamant i norsk kulturliv som fortjener betydelig større plass i den nasjonale offentligheten. Nå som vi skal sette i stand husets eksteriør, vil vi samtidig starte arbeidet med å løfte det opp på det nivået et slikt bygg fortjener: et nasjonalt kulturansvar.»

Fra 3. juli til 17. august vil teateret være åpent for publikum hver torsdag til søndag 11.00-17.00 og vise utvalgte deler av teaterets unike samling med kulisser. Det er da mulig å studere bygget på egen hånd og se scenen rigget med kulisser fra teaterets tidlige historie – en bygate i København. I en av teaterets vakre salonger vil man kunne se utdrag fra flere av den praktfulle samlingen av kulisser fra Fredrikshalds Teater og fra Arendal teater. Med andre ord, denne sommeren er det for første gang duket for en særskilt museumsopplevelse i Fredrikshalds Teater.

Les også Halden Arbeiderblads omtale av saken ->>