Archive for the ‘Aktuelt’ Category

Hoppern skole gjorde rent bord!

fredag, februar 4th, 2011
Phone Pen Pro designet av Anna Jenssen

I den årlige designkonkurransen for elever på 8. trinn i Moss gjorde Hoppern skole rent bord. Første prisen gikk til Phone Pen Pro designet av Anna Jenssen. Andre pris gikk til Charmy designet av Vilde, Petter og Kristine, mens årets crazypris gikk til Reggis mobil designet av Robin, Linn og Edvard og Silje. Østfoldmuseene gratulerer!

Hvert år arrangerer Moss by- og industrimuseum i samarbeid med Den kulturelle skolesekken i Moss kommune og Hareide Design designkonkurranse for elevene på 8. trinn. Gjennom noen hektiske uker får elevene et inspirerende foredrag av en profesjonell designer, omvisning på museet og delta i en spennende konkurranse. Det er stas å bli juryert av profesjonelle designere, og elevene får klare retningslinjer for arbeidet.

 
Designoppgaven
 

 

Charmy, jentemodell designet av Vilde, Petter og Christine

I år skulle de unge designspirene skape en mobiltelefon som var lett å bruke og perfekt både for deres eget og for jordens behov. Juryen hadde varslet at de ville legge vekt på at elevene viste at de kunne omsette kunnskap fra designforedraget i oppgaven, at telefonen var funksjonell, at materialbruken var miljøvennlig og at den ikke skulle ligne ne annet vi hadde sett før!

 

Elevene måtte levere en eller flere fargelagte tegninger av produktet sitt, skriftlige, tydelige forklaringer på de forskjellige funksjonene og en beskrivelse av hvorfor deres løsning skulle være den beste. En lur baktanke var selvsagt at elevene skulle kunne bruke prosjektet til å bli bedre både i norsk, naturfag, kunst- og håndverk, historie og samfunnsfag! Mye bakgrunnsstoff til designoppgavene kunne elevene finne på internett, men da måtte de jammen kunne lese engelsk også!

Juryformann var Einar Hareide, og i begrunnelsen beskriver han vinnerne slik:

 

Første pris: Phone Pen Pro

 

Dette er et spennende konsept som setter i gang fantasien! Flotte og tydelige illustrasjoner og veldig bra beskrivelse av hvordan de forskjellige delene i telefonen virker. Dette er også et konsept som sikkert kan lages om ikke så lenge og kan utvide telefonens bruksområde med å vise bilder og tekst oppforstørret på en vegg f.eks.

 

Reggis Mobil, utsnitt, designet av Robin, Linn, Edward og Silje

Reggis Mobil, utsnitt, designet av Robin, Linn, Edward og Silje

Andre pris: Charmy

Et fint konsept som sikkert kan lages om ikke så lenge, og som også kan fungere som et smykke som man kan dekorere som man vil. Fint at den kan brukes både av jenter og gutter. God ide at en «charm» kan dras ut og brukes som høretelefon.

Reggis Mobil

Absolutt helt crazy, telefon innebygd i tannreguleringen! Ja-ja hvorfor ikke, det er visstnok de som får in radiostasjoner gjennom fyllingen i tennene så hvorfor ikke telefon?

Korsfarere i Østfold? Historien om Værne kloster

fredag, januar 14th, 2011

 

Maleri, Siege of Acre, 1291, Wikipedia

Åpent Museum, Moss by- og industrimuseum

Velkommen til vårsesongens første Åpent museum tirsdag 25. januar kl  19! Kveldens foredragsholder, Trond Svandal, er historiker og doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo. Han er også arkivar i en 20 % stilling ved Fredrikstad Museum. Han har arbeidet med middelalderhistorie og skrevet boken “Hellige krigere. Johannitterne på Værne kloster”. Nå arbeider han med et prosjekt om hærens betydning under napoleonskrigene. Dessuten skriver han fast om lokalhistorie i Fredriksstad Blad.

Værne kloster

I Rygge, midt ute i det fruktbare Østfold-landskapet, ligger herregården Værne kloster. Her finnes ruiner av et johannitterkloster. Det tilhørte en orden som i middelalderen organiserte både pleie av syke og trengende, tok seg av pilegrimer, men som også deltok i den store krigen mot muslimene – korstogene.

Klosteret på Værne var verdens nordligste johannitterkloster, det eneste i Norge, og ble grunnlagt på slutten av 1100-tallet. Levebrødet var de nærmere 200 gårdene klosteret var i besittelse av rundt om i Norge. Hoveddelen av disse gårdene lå i dagens Østfold, og Værne eide også flere gårder på Hvaler. Landskylda – jordleien fra gårdene – gav brødrene på Værne store inntekter. Munkene samlet dessuten inn penger, solgte avlat, mottok gaver og deltok i handel og næringsvirksomhet. Et middelalderkloster var en stor organisasjon, og Værne var et viktig sentrum i Østfold.

I 1532 ble klosteret konfiskert av den protestantiske kong Frederik I og overdratt til den danske adelsmannen Peder Brockenhuus. Det dramatiske sluttkapittelet i klosterets historie brakte johannitterne midt inn i den turbulente historien frem mot reformasjonen. Den skulle bidra til at den mektige katolske kirken mistet sin stilling i landet.

            Værnes historie er en “liten” historie om et kloster i Østfold. Men linjene kan trekkes herfra til den “store” historien, til middelalderens åndsliv og kultur, og til maktpolitikk og religionskrig – til korstogene og den fanatiske troen som ledet frem til dem.

Moss på 1960-tallet

onsdag, desember 8th, 2010

 

Omslag, Gamle Mossefilmer, foto: Johan Rynnås

Omslag, Gamle Mossefilmer, foto: Johan Rynnås

Årets mossefilm er her! Dette er film nummer syv, og den vil bare bli å få kjøpt i museet og i Moss Kustforening. Av høydepunkt i årets film kan vi nevne byggingen av Domus/EPA fra 1962 til 66, åpningen av Mosseporten – ny innfartsvei i 1963 og feriingen av Konvensjonsgårdens 150 års-jubileum.

Moss på 60-tallet
Den syvende Mossefilmen har en lag rekke innslag. og her vil nok mange kjenne seg igjen eller få et gjensyn med gamle kjente:
Jeløygata 1959
Barnas uke 1960
16. mai 1960
17. mai 1960
Dronningensgate 1961
Skøytebanen på Kambo 1961
Første skoledag på Kambo 1961
En rundtur på Kambo 1961
Skidag på Kambo 1962
Fritidshuset på Kambo 1962
Seiling på Nedre Vansjø 1962
Fra Tronvikveien til Refsnesstranda 1962
Kirkestevne på Jeløy 1962
Russedåp 1962
The Norwegian Lady til Moss med Erik Bye 1962
The Norwegian Lady avdukes 1962
Bygging av Domus/EPA 1962-66
Mosseporten – ny innfartsvei 1963
17. mai 1964
Framnes og Refsnes 1964
Mosseskogen 1964
Mossekonventionen 150 år 1814-1964

Ny forsterket filmgruppe
Filmgruppa ved Moss by- og industrimuseum legger ned et stort arbeid i å få samlet, presentert og kommentert lokalhistorisk filmmateriale. I år har gruppa blitt forsterket med nye medlemmer, og Østfoldmuseene – Moss by- og industrimuseum takker Cato Pedersen, Erik Roth Nilsen, Gunnar Walter Richter Johansen, Ivar Ernø, Per Edfeldt og Terje Unnemark for innsatsen! De to sistnevnte, Per Edfelt og Terje Unnemark, har lang fartstid og har vært med helt fra første film. Terje Unnemark er navet i den praktiske siden ved produksjonen.

Løp til museet og kjøp filmen Moss på 1960-tallet og gjør noen glad på julaften!