Archive for the ‘Aktuelt’ Category

Stokk og stein

tirsdag, desember 14th, 2010

Stokk og stein i samtale med konservator Randa Arntzen, foto: Line Kjølberg

I løpet av noen uker høsten 2010 ble rundt 40 av Østfoldmuseenes 61 antikvariske bygninger satt under lupen. Målet var å registrere bygningenes tilstand, og  kartlegge hvilke tiltak og ressurser som må settes inn for å utbedre de dokumenterte bygningsskadene.

De fem museumsavdelingene, Halden historiske Samlinger, Borgarsyssel Museum, Folkenborg Museum, Kystmuseet Hvaler og Fredrikstad Museum, som er med i undersøkelsen har en svært variert bygningsmasse så fokuset har i denne omgang vært på trebygningene.

Stokk & Stein
Den bygningstekniske undersøkelsen ble utført av firmaet Stokk & Stein fra Lom i Oppland. Stokk & Stein er et tømrerfirma med spesialkompetanse innenfor lafting og restaurering av tre- og steinbygninger. De 17 ansatte har hatt flere oppdrag for blant annet Riksantikvaren og Fortidsminneforeningen og anses for å være blant de beste på sitt felt.

Satsningsområde
Museene har et stort ansvar som forvaltere og formidlere av kulturarven. Derfor er et av Østfoldmuseenes satsningsområder fremover bygningsvedlikehold. Den bygningstekniske undersøkelsen er et ledd i denne satsningen og skal belyse behovet for restaurering og konservering av denne delen av fylkets kulturarv.

Økte bevilgninger
Rapporten fra stokk & Stein ble bestilt før sommeren med bakgrunn i det nye styrets ønske om en planmessig samlingsforvaltning ved Østfoldmuseene. Det passet derfor veldig bra at Østfoldmuseene fikk 1 million kroner i økt driftstilskudd fra og med 2011, helt i tråd med vår budsjettsøknad hvor nettopp midler til bygningsvedlikehold og samlingsforvaltning ble prioritert. Nå vil rapporten avdekke hvor innsatsen må settes inn!