skip to Main Content

Råd og veiledning

Museumstjenesten kan gi råd og veilede i: forebyggende konservering av gjenstandssamlinger, slik som veiledning i oppbevaring og magasinering, håndtering, behandling,  rengjøring, pakking, osv. behandling av insekt- og mugg/soppangrepne gjenstander valg av metode og materialbruk ved bygningsvedlikehold registrering av museumsgjenstander i…

Les mer
Back To Top