Varmekammeret på Trollull ankommet

Trollull fellesmagasin har nå fått varmekammer installert. Som nummer tre i Norge! Det er kun våre kollegaer på Kulturhistorisk Museum og Nasjonalmuseet som har denne insektsaneringsmetoden i bruk i Norge fra før. For å unngå spredning av insekter i magasinene, vil alle gjenstander av organisk materiale bli behandlet i varmekammeret. Hovedårsak til at det er … Fortsett å lese «Varmekammeret på Trollull ankommet»


Råd og veiledning

Museumstjenesten kan gi råd og veilede i: forebyggende konservering av gjenstandssamlinger, slik som veiledning i oppbevaring og magasinering, håndtering, behandling,  rengjøring, pakking, osv. behandling av insekt- og mugg/soppangrepne gjenstander valg av metode og materialbruk ved bygningsvedlikehold registrering av museumsgjenstander i standard registreringssystem i dataprogrammene WinRegimus og Primus og formidlingsarbeid som bl.a. utstillingsteknikker råd vedrørende innkjøp … Fortsett å lese «Råd og veiledning»


Stokk og stein

I løpet av noen uker høsten 2010 ble rundt 40 av Østfoldmuseenes 61 antikvariske bygninger satt under lupen. Målet var å registrere bygningenes tilstand, og  kartlegge hvilke tiltak og ressurser som må settes inn for å utbedre de dokumenterte bygningsskadene. De fem museumsavdelingene, Halden historiske Samlinger, Borgarsyssel Museum, Folkenborg Museum, Kystmuseet Hvaler og Fredrikstad Museum, som … Fortsett å lese «Stokk og stein»