Archive for the ‘Nyhetsbrev Østfold Fylkes billedarkiv’ Category

Østfold fylkesting gjennom århundrene

torsdag, september 19th, 2013

 Ny publikasjon med mange historiske fotografier fra Østfold fylkes billedarkiv.

Østfold fylkesting, eller amtstinget som det het da, besluttet i 1918 å kjøpe gården Risum i Idd for å starte husmorskole der. Østfold husmorskole ble tatt i bruk i 1920. Elevene på bildet er fotografert i 1940. Foto: Chr. E. Larsen / Østfold fylkes billedarkiv. ØFB.CLA.UNR.00958

Østfold fylkesting, eller amtstinget som det het da, besluttet i 1918 å kjøpe gården Risum i Idd for å starte husmorskole der. Østfold husmorskole ble tatt i bruk i 1920. Elevene på bildet er fotografert i 1940. Foto: Chr. E. Larsen / Østfold fylkes billedarkiv. ØFB.CLA.UNR.00958

Historia til Østfold fylkesting er samlet og forfattet av seniorrådgiver Per Arnesen i Østfold fylkeskommune. Østfold fylkeskommune publiserte i 2013 både en papirutgave og en elektronisk utgave i to deler. Historia om fylkeskommunen kan leses på nettsidene  her >>>>>. Østfold fylkes billedarkiv har bidratt med mange  historiske fotografier fra sin samling som illustrerer fylkeskommunens virksomhet gjennom åra. Utgivelsen kom i stand fordi det i år  er 175 år siden første fylkestingssamling i Smaalenenes amt.

Kalnes landbruksskole i Tune ved Sarpsborg var en av virksomhetene til Smaalenenes amt, kolorert postkort fra ca. 1905. Fotograf ukjent / Østfold fylkes billedarkiv. ØFB.1975-00056_1

Kalnes landbruksskole i Tune ved Sarpsborg var en av virksomhetene til Smaalenenes amt, kolorert postkort fra ca. 1905. Fotograf ukjent / Østfold fylkes billedarkiv. ØFB.1975-00056_1

Første del tar for seg  kortfattet oversikt over grunnlaget for Østfold fylkeskommunes virksomhet tilbake til 1838. Så beskrives  fylkeskommunes ansvar og oppgaver, I del to omtales hver enkelt fylkestingsperiode i form av en  kronologisk oversikt over saker i den enkelte fylkestingsperiode – ikke alle saker, men viktige saker. I oversikten er det også tatt med noen spesielle saker, samt viktige sentrale reformer av betydning for fylkeskommunens virksomhet.

50 år i år!
Østfold fylkes film- og billedarkiv ble i sin tid opprettet som resultat av  et et fylkestingsvedtak i oktober 1963. Arkivet som institusjon fyller dermed  50 år i 2013.

400 himmelske øyeblikk fra Trøgstad

tirsdag, september 17th, 2013
Raset på Skjønhaug i Trøgstad 29. oktober 1967. I sjeldne tilfeller fotograferte Widerøe også hendelser. Ettersom man fikk best oversikt over omfanget av et ras fra lufta, ble flyfoto brukt til å dokumentere raset. I alt fins det en serie på 16 opptak fra rasstedet. Foto: Widerøe's Flyveselskap A/S / Østfold fylkes billedarkiv. ØFB. 1996-00644.

Raset på Skjønhaug i Trøgstad 29. oktober 1967. I sjeldne tilfeller fotograferte Widerøe også hendelser. Ettersom man fikk best oversikt over omfanget av et ras fra lufta, ble flyfoto brukt til å dokumentere raset. I alt fins det en serie på 16 opptak fra rasstedet. Foto: Widerøe’s Flyveselskap A/S / Østfold fylkes billedarkiv. ØFB. 1996-00644.

Østfold fylkes billedarkiv har publisert 472 fotografier i sort/hvit fra Trøgstad. Fotografiene finner du på DigitaltMuseum. Flyfotos fra 1940-50-tallet er registrert, digitalisert og gjort søkbare på gårdens navn.  Der kan du gi kommentarer til bildene, f.eks opplysninger om motivene, og bestille kopier av flyfotografiene i en egen bestillingsmodul.

Widerøe’s Flyveselskap A/S  startet fotograferingen av Norge fra lufta på midten av 1930-talet. Etter 1945 ble det systematisk fotografert i kommune for kommune hver sommer. Gårdsbruk, skoler, tettsteder, industri og byområder ble fotografert fra lufta. Flyfoto ble også kalt skråfoto (i motsetning til vertikal foto som brukes til å lage kart). Det ble laget prøvekopier, og selgere dro fra dør til dør hos innbyggerne  i kommunene i hele landet for å selge forstørrelser av motivene, særlig gårdsbruk. I mange norske hjem kjøpte man forstørrelser som ble rammet inn og hengt på veggen.

Widerøe's Flyveselskap A/S, bruksrettsbevis. Faksimile.

Widerøe’s Flyveselskap A/S, bruksrettsbevis. Faksimile.

I Trøgstad kommune ble sort/hvit-seriene hovedsakelig fotografert i løpet av 1950-tallet, og fargeseriene fotografert  på 1960-tallet.  Foreløpig er det sort/hvit-fotografier som er digitalisert. Hele materialet er registrert i databasen til Østfoldmuseene – Østfold fylkes billedarkiv, og data fra denne blir presentert på DigitaltMuseum.no

Originalmaterialet ble solgt fra Widerøe Fjellanger til kommunene på slutten av 1970-tallet. Trøgstad bibliotek er eier av materialet som er deponert hos Østfold fylkes billedarkiv, der det oppbevares i klimastyrt magasin. Det består av negativ/positiver i sort/hvit, over 460 eksponeringer. Ut fra Widerøe’s egen nummerserie kan man gjenskape i hvilken rekkefølge det ble fotografert. Det ble laget kartotekkort, med påklebet kontaktkopi med gårdens- eller stedets navn, kommunenummer og bildenummer, samt navn og adresse til en eventuell kjøper av selve motivet. Derfor er det også notert tallkoder med penn på disse sort/hvit bildene. Kodene viser til hvilken farge det var på våningshus og uthus på gården. Ved bestilling kunne man få håndkolorerte kopier fra sort/hvit-negativene. Fra 1960 ble det tatt i bruk fargefilm. Kartotekkortene til disse var selve fotografiet, og på baksidene var det stemplet et skjema der de samme opplysningene ble påført.

Widerøes kartotekkort.

Widerøes kartotekkort.

Det er fotografiene på kartotekkortene som er digitalisert. Altså bærer bildene preg av slitasje ettersom disse bildene ble brukt som kartotekkort med markering av utsnitt og diverse påskrifter. Ønsker du å bestille en forstørrelse av et motiv, vil det i de fleste tilfellene være mulig å lage disse ved digitalisering fra det originale negativet, og dermed blir bildekvaliteten mye bedre. Sort/hvit-materialet har store negtivformat, 13 x 18 cm, og dette gjør det mulig å lage utsnitt.

Her finner du mer informasjon om flyfoto fra andre  kommuner i Østfold.