skip to Main Content
ExtraStiftelsen Bevilger Midler Til Tre Utviklingsprosjekter På Storedal Kultursenter

ExtraStiftelsen bevilger midler til tre utviklingsprosjekter på Storedal kultursenter

ExtraStiftelsen er en stiftelse bestående av 28 frivillige organisasjoner, som eier og fordeler overskuddet fra Extra-spillet. Overskuddet går til frivillige organisasjoners helseprosjekter.538 helse- og rehabiliteringsprosjekter fikk tildelt midler fra ExtraStiftelsen i 2015. Totalt delte ExtraStiftelsen ut 232 millioner kroner under Extra-tildelingen…

Les mer
Back To Top