skip to Main Content

Østfoldmuseenes skriftseriehefte nr.11 om Carsten Tank

Skriftseriehefte nr. 11 har fått tittelen Carsten Tank - den politiske patrisier og er ført i pennen av førstekonservator NMF og arkivar ved Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger, James Ronald Archer. Hefte 11 i Østfoldmuseenes skriftserie, «Carsten Tank – den politiske…

Les mer
Back To Top