Archive for the ‘Museumsbutikk’ Category

Besøk alle våre museer i ett år – for kun 100 kr!

torsdag, juli 16th, 2015
Nytt museumskort i salg nå!

 Østfoldmuseenes Museumskort i salg nå!

Visst du at ved å kjøpe «Museumskortet» kan besøke alle våre museer i Østfold for kun 100 kr? Og at kortet er gyldig et helt år? Spør om «Museumskortet» neste gang du løser inn billett hos oss. Det kan lønne seg! Det er også en fin gave å kjøpe til en som har «alt» eller ønsker seg historiske opplevelser i bursdagsgave! 

Museumskortet selges ved alle våre avdelinger i fylket, bl.a her:
– Borgarsyssel Museum, Sarpsborg (i museumsbutikken/kiosken)
– Folkenborg Museum, Mysen (i museumsbutikk/billettkontor)
Fredrikstad Museum,  Tøihuset i Gamlebyen, (i museumsbutikken)
Haldenvassdragets Kanalmuseum, Ørje ( ved inng./billettkontor)
– Halden historiske Samlinger, Rød Herregård (kontoret/admin.)
Kystmuseet Hvaler, Spjærøy (i museumsbutikken)
Moss by- og industrimuseum (i museumsbutikken v/Fossen)
Storedal Kultursenter, Skjeberg (billettkontor)

Send en forespørsel om Museumskortet pr epost: postmottak@arkiv.ostfoldmuseene.no

Betingelser for Museumskortet:
– Kortet gjelder i 12 mnd (fra-/til dato) som påføres kortet på kjøpsdato.
– Kortet er personlig og kan ikke overdras eller lånes ut til andre.
– Kortet gjelder kun på Østfoldmuseenes egne arrangementer, utstillinger og aktiviteter.
For særskilte arrangement/arrangement i samarbeid med eksterne aktører må det løses egen billett.

Østfoldmuseenes skriftseriehefte nr.11 om Carsten Tank

mandag, juni 1st, 2015

Skriftseriehefte nr. 11 har fått tittelen Carsten Tank – den politiske patrisier og er ført i pennen av førstekonservator NMF og arkivar ved Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger, James Ronald Archer.

Nytt hefte i skriftserien til Østfoldmuseene.

Nytt hefte i skriftserien til Østfoldmuseene.

Hefte 11 i Østfoldmuseenes skriftserie, «Carsten Tank – den politiske patrisier» kom ut i mars 2015. Carsten Tank (1766-1832) på Rød ved Halden var en av byens fremste trelasthandlere, og deltok aktivt i mange politiske sammenhenger før, i løpet av og etter 1814. Hvilken rolle han spilte og hva han sto for har vært omstridt, og han er kalt en av de miskjente og glemte fra 1814-generasjonen.  I 200 år har man ment at Carsten Tank var en tvilsom og tvetydig karakter som man ikke kunne ha tillit til. Denne politiske biografien undersøker om dette kan være riktig ved å dypdykke ned i kildene for å forstå hans politiske standpunkter og handlinger.
Bakgrunnen er et Norge i endring, en nasjonal eufori både i 1814 og i historieskrivingen etterpå, og en mann som da han døde i 1832 etterlot seg mange skygger. Mange mente at hans politiske syn skyldtes kommersielle interesser på grensen til Sverige. Forfatteren søker å avdekke at det var helt andre motiver som drev Tanks politiske holdninger. De få egne opptegnelsene, enkelte beretninger og uttalelser, og ikke minst en hemmelig samtale i hans egen have på Rød, avslører hva som lå til grunn for hans politiske deltakelse og tankemønstre. Tank var mer ideologisk orientert enn det man hittil har ant.

Fra han som 24-årig rebell kunne risikere å miste hodet i det som likevel aldri ble noen oppstand i Norge, via grensekontakter i krigstid og nært samarbeid med stattholderne i siste del av dansketiden, kom han i begivenhetenes sentrum i 1814. Først var han statsråd i Christian Frederiks regjering, og deltok derfor i kulissene på Eidsvoll. Så gikk han ut av regjeringen, og opptrådte som mekler på norsk side etter de svenske styrkenes innmarsj i Østfold om høsten. Tank kunne omgås begge parter, og var sendebud mellom dem inntil fredsslutningen i august. Ut over høsten hadde han nær kontakt med Karl Johan, som hadde hovedkvarter i Halden. Gjennom to perioder på Stortinget, i 1815-1816 og 1821-1822 diskuterte Tank mange saker som den nye staten måtte ta stilling til, og han oppnådde å bli Stortingspresident. Heller ikke her ble det ro omkring ham. Han ble stadig utsatt for kritikk, men visste selv å utnytte sine retoriske ferdigheter i et skarpt debattklima.

Gjennom beskrivelser av de ulike begivenhetene Tank var med på, vil leserne danne seg et bilde av en sammenheng mellom alle hans politiske opptredener i 32 år. Dette er dermed en erkjennelsesreise gjennom Tanks liv. Forhåpentligvis leder beskrivelsen via forklaring til større forståelse for ham og hans samtid. Det var ikke bare deltakelse som gjorde Tank til et politisk menneske. Samtidens bevegelser og begivenheter satte sine spor i ham, enten han var i handlingenes sentrum eller periferi i det nye Norge. Carsten Tank kommer med dette i et nytt lys.

Heftet er skrevet av førstekonservator NMF James Ronald Archer som er arkivar ved Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger.

Dette skriftserieheftet selges i alle våre museumsbutikker/billettkontor. Du kan også sende en forespørsel pr epost: postmottak@arkiv.ostfoldmuseene.no  Pris pr stk er kr 100,- + evt. forsendelseskostnader.

Museets James R. Archer.

Museets James R. Archer.

 

Årboken MindreAlv 16

lørdag, august 30th, 2014
Allerede den 16. mai foreligger en rykende fersk MindreAlv – den 16. i rekken!

Allerede den 16. mai foreligger en rykende fersk MindreAlv – den 16. i rekken!

I forbindelse med 200-årsfeiringen av Grunnloven og året 1814 bryter Fredrikstad Museum tradisjonen med å utgi årbok hvert annet år. Nå foreligger en rykende fersk MindreAlv – den 16. i rekken!

Bokas tittel er ”Mot Fredrikstad!” med undertittelen ”Krig og okkupasjon i 1814”. ”Mot Fredrikstad!” kalte Erling Johansen sin artikkel om felttoget i 1814 over Hvaler og Kråkerøy. Med tillatelse fra Erlings familie trykkes artikkelen på nytt, denne gang med mange nye illustrasjoner, blant annet fotos fra steder som omtales i artikkelen. Artikkelen er utgitt to ganger tidligere: i Østfoldarv 1963-65, og som egen bok i 1966. Begge bøkene er for lengst utsolgt, og det er vanskelig å få tak i brukte eksemplarer.

I tillegg til Erling Johansens artikkel skriver Trond Svandal om svenskenes okkupasjon av Fredrikstad i 1814/1815. Vi kan også lese kronprins Carl Johans flygeblad om de aktuelle hendelsene i august og september dette skjebneåret; – og vi henter frem historien om ratifiseringen av Mossekonvensjonen. Den fant sted i Fredrikstad!

INNHOLDSFORTEGNELSE:
Veien mot mirakelåret – Av Trond Svandal
Den politiske situasjonen i 1814 – Av Petter Ringen Johannessen
Mot Fredrikstad! Felttoget i 1814 over Hvaler og Kråkerøy i Kulturhistorisk og lokalgeografisk lys – Av Erling Johansen
Fredrikstad Tidende N:o 1 – 7
En oversett begivenhet fra 1814 – Carl Johans ratifisering av Mossekonvensjonen i Kommandantgården i Fredrikstad – Av Martin Dehle
Søta bror? Fredrikstad under svensk okkupasjon, 1814 og 1815 – Av Trond Svandal

Boken kan kjøpes for kr 200,- i byens bokhandlere både i sentrum og i Østfoldhallen.
Boken selges også i museumsbutikkene til Fredrikstad Museum og Kystmuseet  Hvaler!

Send oss en forespørsel om boken pr epost: postmottak@arkiv.ostfoldmuseene.no

Østfoldmuseenes skriftserie nr. 10 – Kvinder, politik og stemmerett

mandag, januar 6th, 2014
Skriftserie nr. 10: "Kvinder, politik og stemmerett" til salgs i våre museumsbutikker.

Skriftserie nr. 10: «Kvinder, politik og stemmerett» til salgs i våre museumsbutikker.

Kvinder, politik og stemmerett – Hvaler Arbeiderpartis kvindeforening, av Kathrine Sandstrøm

Skriftserie nr. 10  er nå til salgs. Heftet kan kjøpes ved samtlige museer i Østfoldmuseene og koster kr. 50,-. Du kan også sende oss en forespørsel pr epost: postmottak@arkiv.ostfoldmuseene.no

Forord:
I 2013 feiret vi i Norge at det er 100 år siden alminnelig stemmerett for kvinner ble innført. Forut for denne seieren lå en lang og motsetningfylt kamp, drevet frem av sterke kvinner. Ikke alle kvinner så på stemmerett som en ønsket og nødvendig rettighet, for da som nå fantes det ulikt syn på kvinnenes posisjon i samfunnet. At stemmerett er en selvfølgelig, demokratisk rettighet for alle, tar vi for gitt i Norge i dag, men det er fremdeles ikke slik for alle kvinner. Mange steder i verden pågår den samme kampen for opplagte rettigheter for kvinner fremdeles.

Kathrine Sandstrøm skriver i denne arikkelen om hvordan Hvaler Arbeiderpartis Kvindeforening, stiftet i 1909, engasjerte seg i kampen for kvinners rettigheter. Stifterne var kvinner fra Spjærøy, alle gift med svenske stenhuggere. Historien handler om en kamp som var like mye klassekamp som kvinnekamp. Medlemmene sto ikke i noe motsetningsforhold til mennene, på mange måter kjempet de den samme kampen som dem for å oppnå rettferdighet og bedre betingelser i samfunnet. Men kvinnene erkjente at de trengte skolering og kunnskap og samlet seg derfor i en egen forening hvor mye av tiden gikk med til å lære mer om arbeiderbevegelsens sosialistiske idegrunnlag og om hvordan man skulle arbeide politisk. Vi får også innblikk i de motsetningsfylte forholdene mellom arbeiderkvinnene og kvinnene i Spjærøy Misjonsforening. Mellom disse foreningene var det et markant skille i holdningen til kvinnenes plass i samfunnet, og det interessante er at diskusjonen foregikk i avisspaltene gjennom en rekke innlegg både i Fredriksstad Blad og i Smaalenenes Socialdemokrat.

Det sterke engasjementet til kvinnene på Spjærøy er en interessant fortelling om et lite samfunn i utvikling, et samhold som gav styrke til å kjempe for demokratiske rettigheter og er et godt bidrag til fortellingen om norske kvinners lange vei til stemmeurnene.

Vi benytter anledningen til å takke for bidrag som gjorde denne utgivelsen mulig fra:

– Fredrikstad – Moss AOF

– Borge Rør AS

– Østfold fylkeskommune

– Hvaler kommune

– Hvaler Kulturvernforening

Østfoldmuseenes skriftserie nr. 9: O. Sørensen KGL. HOF-VOGNFABRIKANT

mandag, desember 2nd, 2013
Skriftserie nr. 9: O. Sørensen KGL. HOF-VOGNFABRIKANT til salgs i våre museumsbutikker.

Skriftserie nr. 9: O. Sørensen KGL. HOF-VOGNFABRIKANT til salgs i våre museumsbutikker.

Skriftserie nr. ni  er nå til salgs. Heftet kan kjøpes ved samtlige museer i Østfoldmuseene og koster kr. 100,-.  Du kan også sende oss en forespørsel pr epost: postmottak@arkiv.ostfoldmuseene.no

Forord:
For ikke mer enn tre generasjoner siden var hesten allestedsnærværende og det viktigste transportmiddelet for folk og varer, og hestekunnskap var nesten allemannseie. I dag er kunnskap om dette emnet i ferd med å forsvinne, og nedarvet kunnskap og erfaring er mangelvare. Det er derfor viktig at de som kan mye om hestedrevne kjøretøy, tar pennen fatt og deler sin kunnskap med publikum. Hest og kjørekultur er nå en hobby og en lidenskapelig interesse for mange, og stadig flere finner glede i hestens fascinerende verden og ønsker å lære mer om dette.

Bjørn Høie er museumsbestyrer på Folkenborg museum i Eidsberg. Han har både praktisk kunnskap om og evne til å formidle historien om hest og vogn i Norge. Som en direkte følge av denne interessen har museet en stor samling med hestevogner, en av landets største. Skal samlingen kunne formidles og brukes i forskningssammenheng i årene fremover, er det viktig at kunnskap om emnet spres og overføres til nye generasjoner.

Vognfabrikant Ole Sørensen (1831-1908) var født i Råde i Østfold. Han er den eneste som har kunnet smykkes seg med tittelen KGL. HOF-VOGNFABRIKANT. Ved hans vognfabrikk i Christiania ble blant annet kroningsvognen fra 1906 bygget. Bjørn Høie har ønsket å srkive historien om Sørensens vognproduksjon. Det viste seg ikke å være sp enkelt, for det finnes nesten ikke bevarte kilder etter virksomheten, og forfatteren har måttet anvende sine praktiske kunnskaper om vognenes konstruksjon og utførelse for å sette sammen historien.

Heftet om vognfabrikanten O. Sørensen er nr. 9 i Østfoldmuseenes skriftserie og inneholder i tillegg til historien om vognfabrikasjonen en fyldig katalogdel over utvalgte kjøretøyer fra vognfabrikkene Sørensen og Kløvstad, Kløvstad & Søn og O. Sørensen.

Bjørn Høie ble kontaktet av det Kongelige norske slott da de skulle starte arbeidet med registrering av sine hestevogner i forbindelse med utstillingen «Den kongelige reise». Han hadde den nødvendige kunnskapen for å kunne bistå med å gjennomføre en forsvarlig registrering av den omfattende samlingen.

Ingeborg Lønning, Eline M. Størseth og Han HAug fra De kongelige samlinger har gitt forfatteren tilgang til kildemateriale fra Det kongelige slott. Erik Wolff og Daniel Klykken har bidratt med kildemateriale fra vognfabrikasjonen til Sørensen og Kløvstad. Arild ORgland har bidratt med arkivet etter vognmann Carl M. Olsen. En stor takk til dem alle! Stor takk også til Per Ivar Langhelle for kjøretøyfaglige innspill og engelsk oversettelse.

Ny Mossefilm «Minner fra Moss 1970-1990 årene»

onsdag, november 27th, 2013
Minner fra Moss 1970-1990-årene. Foto: Moss by- og industrimuseum.

Minner fra Moss 1970-1990-årene. Foto: Moss by- og industrimuseum.

Søndag 1. desember ble filmen Minner fra Moss 1970-1990-årene lansert i Moss by- og industrimuseum. Dette er film nummer 9 i serien Gamle Mossefilmer. Den selges i museumsbutikken.

Prosjektgruppa Gamle Mossefilmer består av Ivar Ernø, Cato Pedersen, Erik Roth Nilsen, Per Edfeldt, Thor Ødegård, Jan Erik Langli og Østfoldmuseene – Moss by- og industrimuseum ved Camilla Gjendem.

Dette er årets julegave. Filmen kan kjøpes i vår museumsbutikk til kr. 200,- pr stk. Send oss gjerne en forespørsel pr epost: postmottak@arkiv.ostfoldmuseene.no

 

 

 

 

 

 

Årbok: MindreAlv XV

tirsdag, november 19th, 2013
MindreAlv XV selges med lanseringstilbud kr. 230,-. Gjelder kun 1. desember.

MindreAlv XV selges med lanseringstilbud kr. 230,-. Gjelder kun 1. desember.
MindreAlv XV

Fredrikstad Museum har gleden av å presentere en rykende fersk utgave av den lokalhistoriske godbiten MindreAlv. Denne boken er den 15. i serien av den populære utgivelsen. Innholdsfortegnelsen viser oversikten over det brede spekteret av lokalhistoriske temaer i årets utgave.

Renessansefyrsten Frederik II – Fredrikstads fraværende grunnlegger, av Trond Noren Isaksen
Fredrikstad Festning 350 år – et blikk på byens befestning, av Trond Svandal
Festningsbyggeren Willem Cucheron, av Dag Strømsæther
Infanterikasernen i Fredrikstad, av Lars Roede
Det militære teglverk på Nabbetorp, av Tor Weidling
Byportene i Gamlebyen – en lukket festningsby blir åpnet, av Nils Hetman
Fra Christian Ebbesens opptegnelser – et tidsbilde fra 1800-tallet, av Grethe Borges
Nabbetorp Hovedgård – fra fornem bolig til skole, av Tor Weidling
Norges lengstlevende fotballsang, av Jørn Enger
Verdensspeilet – byens eldste kinobygning, av Sten Walther Karlsen
Fredrikstads høyere allmennskole gjennom 400 år – fragmenter av byens skolehistorie, av Knut Western
Gaudeamus igitur – russetradisjoner i Fredrikstad, av Georg Apenes
Anitra – suksessforfatteren fra Holmen, av Jørn Enger
Kvinner i politikken – veier til innflytelse, av Elisabeth Lønnå
Legendarisk sjømann i krig og fred, av Nils Hetmann
«Det er de beste som dør…», av Petter Ringen Johannessen
Fra museets samlinger: Fra stasstol til dostol, av Morten Reime Aabø
Utstillingen Munchs Mødre – «Den ene fødte ham, den andre fostret ham», av Torill Stokkan

Boken inneholder også et person- og emneordsregister og et forfatterregister som dekker alle 15 utgavene av MindreAlv. Begge registrene er utarbeidet av Aud Nordgarden Grimstad.

ORDINÆR PRIS: kr. 295,-
Send oss også en forespørsel om boken pr epost: postmottak@arkiv.ostfoldmuseene.no

 

Moss bys historie 1-3 bind

mandag, juni 10th, 2013

bildeNå kan du kjøpe alle bind av Moss bys historie i museumsbutikken på Moss by- og industrimuseum til veldig hyggelige priser. Ideelle som gave til den historieinteresserte eller en bypatriot.

Bind 1:   kr 100
Bind 2:   kr 150
Bind 3:   kr 250
Alle 3 bind samlet –  kr. 400.

Send oss gjerne en forespørsel pr epost: postmottak@arkiv.ostfoldmuseene.no

Fuglehus i funkisstil

torsdag, mai 16th, 2013
Fuglene trenger hulrom hvor de kan legge egg og oppfostre sine små utover sommeren. Bilde: Wildlife Gardens

Fuglene trenger hulrom hvor de kan legge egg og oppfostre sine små utover sommeren. Bilde: Wildlife Gardens

I forbindelse med utstillingen «funkis i moss» er det nå mulig å kjøpt fuglehus i funkisstil på Moss by og industrimuseum.
Sommeren er rett rundt hjørnet, og fuglene trenger hulrom hvor de kan legge egg og oppfostre sine små utover sesongen.

Funkisfuglehuset er en såkalt «multiholk» fra Wildlife Garden, og er en kombinert formater og fuglekasse.  På vinteren setter man «slåen for døren» og tar ut gulvet, og vips så har man den flotteste fòrstasjon.  På våren setter man gulvet på plass og åpner slåen foran hullet, slik at fuglene kan bygge rede til sine små.

Det fine lille huset får du kjøpt for kr 420 i vår museumsbutikk ved Moss by- og industrimuseum.

Send oss gjerne en forespørsel pr epost også:
postmottak@arkiv.ostfoldmuseene.no

Dersom du heller vil snekre din egen fuglekasse, kan du få gode tips i denne artikkelen, også om hvordan den skal henges opp og stelles.

Les mer om funkisutstillingen

Østfoldmuseenes skriftserie nr. 7, Veien mot Mossekonvensjonen UTSOLGT

onsdag, mai 15th, 2013
Skriftserie nr. 7, "Veien mot Mossekonvensjonen"

Skriftserie nr. 7, «Veien mot Mossekonvensjonen»

Publikasjonen «Veien mot Mossekonvensjonen» er et bidrag til Grunnlovsjubileet 2014 i Østfold. Østfold har en svært rik 1814-historie. 1814 kan leses som et tredelt drama. Andre akt spilles i stor grad ut om sommeren i Østfold. Det var i Østfold den korte krigen mellom Sverige og Norge foregikk, og det var i Østfold partene sluttet våpenhvilen og den politiske avtalen, Mossekonvensjonen, som pekte fram mot de siste forhandlingene mellom Sverige og Norge høsten 1814.

Publikasjonene kaster lys over prosessen som ledet fram til Mossekonvensjonen 14. august 1814. Dette var en prosess med flere aktører og flere utviklingsforløp. I sentrum for begivenhetene står de to lederne, den svenske kronprinsen Karl Johan og den norske kongen, Christian Frederik. I dette heftet er det først og fremst Christian Frederik som står i sentrum.

Sammen med publikasjonen «Konventionsgaarden på Moss verk» er denne publikasjonen et resultat av dokumentasjons- og formidlingsprosjektet Konventionsgaarden 2014, et samarbeidsprosjekt mellom Moss kommune, Østfold fylkeskommune, Höegh Eiendom Øst AS og Østfoldmuseene – Moss by- og industrimuseum. Prosjektet startet i september 2011 og ble avsluttet 1. novmeber 2012. Historiker Åsmund Svendsen har vært prosjektleder, mens Berit Kolden, Moss kommune, Yngvar Sommerstad, Höegh Eiendom Øst AS, Morten Skadsem og Camilla Gjendem, Moss by- og industrimuseum har utgjort styringsgruppen. Fra september 2012 erstattet Torill Wyller Morten Skadsem i stryingsgruppen. Vi er svært glad for det arbeidet Åsmund Svendsen har utført som et bidrag til 1814-historien i Østfold!

Heftet kan kjøpes i våre museumsbutikker eller ved å rette en bestilling til postmottak@arkiv.ostfoldmuseene.no. Pris er kr. 50,-. (NB!  Svært få utgaver igjen)