Archive for the ‘Nettutstillinger’ Category

Drømmen om et bedre liv

tirsdag, januar 18th, 2011

Industribyen Moss har mange innbyggere som er født i et annet land enn Norge. Ulike befolkningsgrupper har satt sitt preg på byen siden industrialiseringen for alvor startet på slutten av 1800-tallet. Veldig mange kom som arbeidssøkende fra våre nordiske naboland, og fortsatt er det innvandring derfra som dominerer.

I nettutstillingen «Drømmen om et bedre liv» kan du lese mer om innvandringen til Moss i tidsrommet 1905-2005.

Se utstillingen her >>>

Digitale arbeidsminner fra Østfold

torsdag, desember 16th, 2010

Østfoldmuseene har engasjert seg i Arbeidsarven – en nasjonal dugnad for å samle inn minner fra arbeidslivet. Arbeidsarven er et nettsted for alle som mener det er viktig og interessant å få vite mer om det arbeidet mennesker har fylt sine liv med. Arbeidslivet har gjennomgått grunnleggende forandringer siden midten av 1900-tallet, og mange har minner og bilder fra ulike typer arbeid som de gjerne vil dele med andre.

Alle som bidrar styrker vår forståelse for arbeidets historie og gir verdifulle bidrag til forskning og formidling. Et overordnet mål med prosjektet er å skape kunnskap og forståelse for det arbeidet folk har levd med i ulike yrker, næringer, samfunnsgrupper og sosiale sammenhenger. I tillegg er det et mål med prosjektet å samle inn fotografisk dokumentasjon om arbeid. Østfoldmuseene har besluttet å fokusere på sosial historie og arbeiderkultur. Innsamling av arbeidsminner er en stor satsing for å komplimentere våre samlinger av produksjonsutstyr, produksjonslokaler, arbeiderboliger, redskaper og produkter.

Alle avdelingene i Østfoldmuseene har samlinger og utstillinger knyttet til dagligliv og arbeid. Vi dokumenterer historie knyttet til industri, fiske og jordbruk. Våre arbeidsminner er fra Stenhoggermiljøet på Hvaler, fra jordbruk over mange generasjoner i indre Østfold, fra tømmerhogst og tømmerfløting i Haldenvassdraget og fra industrien både i Sarpsborg og Moss.

Vi ser på en deltakelse i Digitalt Fortalt som en unik mulighet for å spre kunnskap om våre arbeidsfelt og våre samlinger til nye publikumsgrupper. Blir minnene bare lagt i arkiv er det lite inspirerende for dem som bidrar. Når hverdagslivshistoriene blir presentert slik håper vi dessuten at flere vil tenke at ”min historie” er relevant og viktig. Alt for mange tenker at det er andre som har skapt historien. Vi vil vise at det er summen av alle de små historiene som gir et større og klarere bilde av hvordan det virkelig var.

Per Edfeldt, foto: Maria Rudquist

Per Edfeldt forteller om sin farfar og farmor. Axel var en fattig smed som kom fra glassverket i Surte til Moss for å montere den første flaskemaskinen i 1913. I 1919 flyttet han og kona Axelina til Moss. Der avanserte Axel fra maskinist til formann og overformann på Moss Glasværk. Paret kunne flytte fra arbeiderbolig til komfortabel leilighet i funksjonærboligen, kjøpe bil og bygge hytte.

Spill av film

Se film om Axel og Axelina

Turid Simensen, foto: Trine Gjøsund

Turid Simensen ble født i Moss 21. juli 1943. Hun vokste opp på glassverket, og i samtale med Bjørg Holsvik forteller hun om sin lekeverden og hvordan hun som barn oppfattet livet rundt seg i det lille arbeidersamfunnet på 1950-tallet. Turids familie var glassverksarbeidere i flere generasjoner. Oldeforeldrene hennes kom til Moss fra Liljedahls Glasbruk i Sverige, via glassverket i Larvik. Turid er stolt av sin arv.

Spill av film

Se film om glassverkunger

Barn i lek i Bråtengata på Jeløy ved Moss, fotograf ukjent

Jonny Guldbrandsen vokste opp i Bråtengata på Jeløy ved Moss. Her jobbet mange av arbeiderne ved de store hjørnesteinsbedriftene Moss Værft og Moss Glasværk, og Jonny forteller om lek og alvor, gleder og sorg i dette arbeidermiljøet. Jonny selv begynte som lærling ved Moss Værft, men har også mange år som sjømann bak seg.

Spill av film

Se film om glassverkunger

Lasting av korn, foto: Trine Gjøsund

I denne fortellingen følger vi kornbonden Hans Thorvaldsen fra innhøsting på jordet til kornet blir levert på mølla i Moss. Historien er tilrettelagt for barn.

Spill av film

Se filmen Førstemann til mølla

Lillian Nyborg og barna

Dette er historien om min farmor som alltid hadde tid til meg i en hektisk hverdag. Jeg er takknemmelig for at jeg kan videreføre hennes kunnskap til mine barn.

Spill av film

Se filmen Farmors tid

Laila Sand sprøyter på emalje utvendig på stekepanner 1980 Foto Jan Erik Olsen

Her forteller Jan Erik Olsen om da fabrikken IL-O-VAN ble kjøpt opp av ÅSV i 1968 og til den endret navn til Høyang Polaris i 1975.

Spill av film

Fra IL-O-VAN til Høyang Polaris