Archive for the ‘Årsmeldinger’ Category

Årsmelding 2013

søndag, mars 30th, 2014

Årsrapport for 2013 foreligger nå og kan lastes ned som PDF her.

Last ned årsrapport for 2013

Last ned årsrapport for 2013

Årsmelding 2012

mandag, mars 11th, 2013
Kardemommetrikken på vei inn foran publikum. Foto: Hege Hauge Tofte.

Publikumsøkning i 2012 – her fra Smaalensmarken (Foto: Hege Hauge Tofte, Borgarsyssel museum)

Under følger et utdrag fra årsmeldingen 2012 for Østfoldmuseene fra direktør og ledergruppa.

LAST NED HELE ÅRSMELDINGEN [PDF] ->>

2012 er Østfoldmuseenes tredje driftsår. Arbeidet med å utvikle organisasjonen, og legge til rette for økt samarbeid mellom fagmiljøene, har preget virksomheten. Fagkoordinatorene har gjennom en prosess i 2012 fått større handlingsrom og gjennomslagskraft i organisasjonen. Det er et riktig grep, fordi det er gjennom økt samhandling på tvers av avdelingene at innovasjon og nytenkning oppstår, og det er her den største gevinsten av konsolideringen ligger. Museene må utvikles og fornyes, i tråd med mandatet fra staten, men det må gjøres i et tempo som er tilpasset den enkelte organisasjon.

Året har ellers vært preget av arbeidet med å bringe vår valgte organisasjonsform i overensstemmelse med gjeldende lovverk; regnskapslov, mva. lovgiving og stiftelsesloven. Ved utgangen av året har vi ryddet av veien uklarhetene knyttet til stiftelsesloven, og vi er veldig nær ved å få godkjenning for forslaget om langsiktige leieavtaler på 40 år med stifterne. Dette mener vi vil løse problematikken rundt mva. refusjoner, og kunne sikre oss en ren revisorberetning for 2012.

Fellesmagasinet Trollull er ferdigstilt og tatt i bruk i år. Det er en markant milepæl for samlingsforvaltningsarbeidet ved Østfoldmuseene.  Det forberedende arbeidet med å registrere samlingene har gitt mange av avdelingene en oversikt og en kunnskap om samlingene sine som de aldri har hatt tidligere. Det er et profesjonelt og faglig godt arbeid som nå pågår ved alle avdelingene. Det er på denne måten vi får frem kunnskap om det som er museenes hovedkilde; gjenstandene. Den kunnskapen skal igjen skape grunnlag for kommende utstillinger, skoleklassetilbud og forskning.

Registrering av samlingen i PRIMUS er en av de mange tiltakene som inngår i Østfoldmuseenes digitaliseringsarbeid. Vår satsing på digitalisering, både i samlingsforvaltningen og i formidlingsarbeidet, videreføres. Vi har vært enda mer synlige i sosiale medier og på andre digitale flater i 2012, og vi har blitt et foregangsmuseum som bidrar til å hjelpe andre museer i gang med sin digitale satsing. Vi er godt synlige innenfor dette feltet i det norske museumslandskapet.

2012 har vært et spesielt år for Østfoldmusene på flere måter. På Borgarsyssel Museum har personalet tømt administrasjonsbygget og klargjort for ombygging. Det er nesten er umulig oppgave, men de har klart det ved hjelp av god planlegging, et utrolig pågangsmot og bistand fra kollegaer i Østfoldmuseene for øvrig.

Ved HhS har et lignende ryddeprosjekt funnet sted, nærmere bestemt i Bomuldspinderiet i Tistedal. Der er 3. etg. ryddet, bygget om til et godt magasinareale, og dit skal Borgarsyssel Museum kjøre de gjenstandene som ikke kan sendes til fellesmagasinet Trollull. HhS får også et etterlengtet nærmagasin i lokalene. På denne måten bruker vi midlene våre til investering i egne bygg, istedenfor å leie eksterne lagerlokaler.

Østfoldmuseene fikk gjennomslag for søknaden til staten om 15.millioner kroner til nytt formidlingsbygg på Borgarsyssel Museum. Det var kanskje årets gladeste nyhet. Ved Fredrikstad Museum er det skaffet tilveie nesten 1 million kroner fra eksterne finansieringskilder, det meste til Elingaard herregård. Folkenborg museum har hatt en vekst på nesten 40% i sine besøkstall på grunn av satsingen på kunstutstillinger. Ved Moss by- og industrimuseum er det i 2012 inngått leieavtale om en leilighet i Verket som skal utvikles til ny formidlingsarena for museet.

Besøkstallene har samlet hatt en liten økning i 2012. Det er et positivt tegn og Østfoldmuseenes målsetting om å danne et godt grunnlag for hensiktsmessig og profesjonell museumsdrift i Østfold er i god utvikling.

Last ned årsmeldingen som PDF

Last ned årsmeldingen som PDF

Gunn Mona Ekornes / ledergruppa

26.02.2013

Årsmelding 2011

fredag, juni 1st, 2012

Årsmelding for 2011 foreligger nå og kan lastes ned som PDF her.

Last ned program

Last ned årsmelding

 

Årsmelding 2010

fredag, april 22nd, 2011

Årsmelding for 2010 foreligger og kan lastes ned som PDF her.

Last ned årsmelding 2010

Last ned årsmelding 2010