Archive for the ‘Fra ledergruppa’ Category

Østfoldmuseene 10 år idag!

onsdag, mai 20th, 2015

Den 20.mai 2005 kl 18:00 ble stiftelsesmøtet for Østfoldmuseet avholdt i Tollboden i Moss og det ble grunnlaget for det som idag – 10 år etter – utgjør Østfoldmuseene.

Signaturer fra stiftelsesprotokollen i 2005.

Signaturer fra stiftelsesprotokollen i 2005.

Dagsorden på stiftelsesmøtet den gangen var:

1/o5   Valg av møteleder
2/05  Valg av referent
3/05  Godkjenning av vedtektene for Østfoldmuseet
4/05  Valg av representantskap

Deretter gikk stiftelsesmøtet over til å bli et representantskapsmøte,  og da var sakene på dagsorden:

1/05  Representantskapet konstitueres
2/05  Valg av styre og revisor

Stifterne underskriver stiftelsesprotokollen.

Protokollen fra stiftelsesmøtet  den 20. mai 2005 viser at de som var tilstede som stiftere var:

– Stiftelsen Borgarsyssel Museum v/Marit Egeberg Krog
– Folkenborg Museum, v/Tor Høitomt
– Haldenvassdragets kanalmuseum v/Reni Braarud
– Hvaler Kulturvernforening v/Jan Arntzen
– Moss Kommune v/Paul Erik Krogsvold
– Østfold fylkeskommune v/Andreas Lervik

Tilstede var dessuten:

– Stein Schjelle, Østfold fylkeskommune
– Bjørn Høie – interimstyret
– Bjørn Olavesen, interimstyret
– Jan Egil Woll, Moss by- og industrimuseum
– Torill Wyller, Moss by- og industrimuseum
– Knut Håkon Draget, ansattes repr. i interimstyret
– Gunn Mona Ekornes, sekretær

 

 

Østfoldmuseene feirer grunnlovsjubileet

mandag, januar 6th, 2014
Østfoldmuseene feirer grunnlovsjubileet.

Østfoldmuseene feirer grunnlovsjubileet.

I år feirer Norge grunnlovens 200-års jubileum. Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Jubileet markeres selvsagt også av Østfoldmuseene.

Vi planlegger en rekke arrangementer og aktiviteter på våre avdelinger gjennom store deler av jubileumsåret. Dessuten lager vi et digitalt interaktivt kart der du kan fordype deg i lokaliteter, gjenstander og personer relatert til året 1814.

Følg med på disse sidene for mer informasjon.

Årsmelding 2012

mandag, mars 11th, 2013
Kardemommetrikken på vei inn foran publikum. Foto: Hege Hauge Tofte.

Publikumsøkning i 2012 – her fra Smaalensmarken (Foto: Hege Hauge Tofte, Borgarsyssel museum)

Under følger et utdrag fra årsmeldingen 2012 for Østfoldmuseene fra direktør og ledergruppa.

LAST NED HELE ÅRSMELDINGEN [PDF] ->>

2012 er Østfoldmuseenes tredje driftsår. Arbeidet med å utvikle organisasjonen, og legge til rette for økt samarbeid mellom fagmiljøene, har preget virksomheten. Fagkoordinatorene har gjennom en prosess i 2012 fått større handlingsrom og gjennomslagskraft i organisasjonen. Det er et riktig grep, fordi det er gjennom økt samhandling på tvers av avdelingene at innovasjon og nytenkning oppstår, og det er her den største gevinsten av konsolideringen ligger. Museene må utvikles og fornyes, i tråd med mandatet fra staten, men det må gjøres i et tempo som er tilpasset den enkelte organisasjon.

Året har ellers vært preget av arbeidet med å bringe vår valgte organisasjonsform i overensstemmelse med gjeldende lovverk; regnskapslov, mva. lovgiving og stiftelsesloven. Ved utgangen av året har vi ryddet av veien uklarhetene knyttet til stiftelsesloven, og vi er veldig nær ved å få godkjenning for forslaget om langsiktige leieavtaler på 40 år med stifterne. Dette mener vi vil løse problematikken rundt mva. refusjoner, og kunne sikre oss en ren revisorberetning for 2012.

Fellesmagasinet Trollull er ferdigstilt og tatt i bruk i år. Det er en markant milepæl for samlingsforvaltningsarbeidet ved Østfoldmuseene.  Det forberedende arbeidet med å registrere samlingene har gitt mange av avdelingene en oversikt og en kunnskap om samlingene sine som de aldri har hatt tidligere. Det er et profesjonelt og faglig godt arbeid som nå pågår ved alle avdelingene. Det er på denne måten vi får frem kunnskap om det som er museenes hovedkilde; gjenstandene. Den kunnskapen skal igjen skape grunnlag for kommende utstillinger, skoleklassetilbud og forskning.

Registrering av samlingen i PRIMUS er en av de mange tiltakene som inngår i Østfoldmuseenes digitaliseringsarbeid. Vår satsing på digitalisering, både i samlingsforvaltningen og i formidlingsarbeidet, videreføres. Vi har vært enda mer synlige i sosiale medier og på andre digitale flater i 2012, og vi har blitt et foregangsmuseum som bidrar til å hjelpe andre museer i gang med sin digitale satsing. Vi er godt synlige innenfor dette feltet i det norske museumslandskapet.

2012 har vært et spesielt år for Østfoldmusene på flere måter. På Borgarsyssel Museum har personalet tømt administrasjonsbygget og klargjort for ombygging. Det er nesten er umulig oppgave, men de har klart det ved hjelp av god planlegging, et utrolig pågangsmot og bistand fra kollegaer i Østfoldmuseene for øvrig.

Ved HhS har et lignende ryddeprosjekt funnet sted, nærmere bestemt i Bomuldspinderiet i Tistedal. Der er 3. etg. ryddet, bygget om til et godt magasinareale, og dit skal Borgarsyssel Museum kjøre de gjenstandene som ikke kan sendes til fellesmagasinet Trollull. HhS får også et etterlengtet nærmagasin i lokalene. På denne måten bruker vi midlene våre til investering i egne bygg, istedenfor å leie eksterne lagerlokaler.

Østfoldmuseene fikk gjennomslag for søknaden til staten om 15.millioner kroner til nytt formidlingsbygg på Borgarsyssel Museum. Det var kanskje årets gladeste nyhet. Ved Fredrikstad Museum er det skaffet tilveie nesten 1 million kroner fra eksterne finansieringskilder, det meste til Elingaard herregård. Folkenborg museum har hatt en vekst på nesten 40% i sine besøkstall på grunn av satsingen på kunstutstillinger. Ved Moss by- og industrimuseum er det i 2012 inngått leieavtale om en leilighet i Verket som skal utvikles til ny formidlingsarena for museet.

Besøkstallene har samlet hatt en liten økning i 2012. Det er et positivt tegn og Østfoldmuseenes målsetting om å danne et godt grunnlag for hensiktsmessig og profesjonell museumsdrift i Østfold er i god utvikling.

Last ned årsmeldingen som PDF

Last ned årsmeldingen som PDF

Gunn Mona Ekornes / ledergruppa

26.02.2013

Østfoldmuseene gratulerer alle med 8. mars!

fredag, mars 8th, 2013

Det er i år 100 år siden alminnelig stemmerett for kvinner ble innført. Dette markeres bl.a. med en vandreutstilling som åpnes på den internasjonale kvinnedagen 8. mars på Borgarsyssel Museum. Utstillingen heter: «Kvinners kår i 100 år». Østfoldmuseene er glad for å være vertskap for åpningen av denne utstillingen som er utviklet i et bredt samarbeid mellom kvinner fra en rekke frivillige organisasjoner. Vi ønsker lykke til med dagen, utstillingsåpningen og utstillingens vide vandring gjennom Østfold.

Gunn Mona Ekornes, Direktør Østfoldmuseene

Stemmerettsjubileet

 

Økning i antall besøkende ved Østfoldmuseene i 2012

torsdag, februar 7th, 2013

Østfoldmuseens avdelinger har talt opp sine besøkende i året som gikk og kan med stor glede registrere en positiv utvikling og en vekst på 3,5%. Årsakene til veksten tror vi skyldes flere gode publikumsarrangementer, økt fokus på markedsarbeide og vår digitale satsning.

Kardemommetrikken på vei inn foran publikum. Foto: Hege Hauge Tofte.

Fra Smaalensmarken juni 2012 (Foto: Hege Hauge Tofte, Borgarsyssel museum)

Folkenborg museum i Mysen er det museet som har hatt størst økning i antall besøkende og mye skyldes nok det nye utstillingsbygget som har hatt en rekke godt besøkte kunst- og fotoutstillinger.  Hadde Borgarsyssel museum i Sarpsborg vært i normal drift i hele 2012 og gjennomført sine høst/vinter arrangementer som i 2011, ville dette museet også hatt en vekst på 4,3%. Men på grunn av nedpakking av alle utstillingene i forbindelse med kommende oppussing og oppgradering av formidlingsbygget, har museet hatt redusert publikumsaktivitet. Ved normal drift ville det ha bidratt til at Østfoldmuseene samlet ville ha hatt en vekst på 5,7%.

Også vekst i digitale medier
Østfoldmuseene har også en stor digital satsning og anses å være blandt de ledende museene på dette feltet i Norge. Nettsidene til Østfoldmuseene, der du bl.a finner informasjon om alle museums-avdelingene, fagblogger, nettutstillinger , Hva skjer ? – kalender m.m,  hadde i 2012 en vekst i antall sidevisninger på 8% (til 216.601) og antall unike sidevisninger på 9%.  Via Digitalt museum har Østfoldmuseene nå tilgjengeliggjort over 11.200 objekter fra sine ulike samlinger (foto/bilder av gjenstander) – og det registreres nye fortløpende hver eneste dag.

Østfoldmuseene

 2011

 2012

Endring

Fredrikstad museum

21.079

21.489

+ 1,95%

Moss by- og industrimuseum

5.173

5.700

+ 10.19 %

Storedal Kultursenter

2.285

1.960

-14.22%

Borgarsyssel museum

15.387

14.090

-8,43%

Kystmuseet Hvaler

4.131

4.242

+ 2,69%

Folkenborg museum

3.605

5.029

+39,50 %

Haldenvassdragets kanalmuseum

8.742

8.369

-4,27 %

Halden historiske Samlinger

27.997

30.619

+9,37%

Totalt

88.399

91.498

 +3,51%

(Tabell viser besøkende pr. avd. i Østfoldmuseene i 2011 og 2012)

(Pressemelding sendt ut idag 7.2.13 kl 10:45)

For mer informasjon om våre besøkstall e.l, send gjerne en epost til adm.dir Gunn Mona Ekornes (guneko@arkiv.ostfoldmuseene.no) eller markedssjef Hilde Marthinsen (hilmar@arkiv.ostfoldmuseene.no)

15 millioner til KRAKA

onsdag, september 12th, 2012
Kulturminister Anniken Huitfeldt, Direktør i Østfoldmuseene Gunn Mona Ekornes og ordfører i Sarpsborg kommune Sindre Martinsen-Evje, foto: Tobias Nordli

Kulturminister Anniken Huitfeldt, Direktør i Østfoldmuseene Gunn Mona Ekornes og ordfører i Sarpsborg kommune Sindre Martinsen-Evje, foto: Tobias Nordli

Kraka blir en realitet! Onsdag 12. september kom kulturminister Anniken Huitfeldt på overraskende besøk til Borgarsyssel Museum. Med seg hadde hun den fantastiske nyheten om at Borgarsyssel Museum får de 15 millionene vi trenger for å realisere nytt formidlingsbygg! De 15 millionene kommer på toppen av 15 millioner kroner fra Østfold fylkeskommune og 15 millioner kroner fra Sarpsborg kommune. For 45 millioner  kroner får vi store utstillingsarealer med mange muligheter.

Mangfold, involvering og identitet

I det nye formidlingsbygget vil vi kunne ta i bruk nye virkemidler og moderne formidlingsmetoder. Vi ønsker å skape utstillinger som aktiviserer og involverer publikum, og vi vil at publikum skal kjenne at utstillingene er relevante og viktige for dem. Da må utstillingene også reflektere mangfoldet i dagens samfunn. Bare slik kan museet bli tatt på alvor som en kilde til kunnskap, knytte fortid og nåtid sammen og bidra til diskusjonen om hva vi ønsker oss for framtida.

En ny møteplass

Borgarsyssel har aldri hatt egnede lokaler for å ta imot elever og større grupper. Kraka skal inneholde kombinert undervisningsrom og auditorium med direkte tilgang til Ruinparken og friluftsmuseet. Vi tror dette også kan bli et attraktivt og spennende møte- og seminarlokale for byens befolkning. Museet ønsker å markere seg som et naturlig samlingssted for mange ulike aktører, og nå får vi en flott ramme rundt de historiske bygningene som kan egne seg til en rekke ulike aktiviteter.

Utsikt til friluftsmuseet

Kraka får sitt eget utsiktspunkt. Fra et tårn over resepsjonen og museumsbutikken vil publikum få panoramautsikt over parken og de historiske bygningene. Tårnet vil dessuten kunne sees fra byen og minne befolkningen om sin rike historie. Besøkende i tårnet på museet kan stå med ryggen til Olavsvollen og området hvor middelalderbyen en gang lå og speide utover det moderne Sarpsborg.

Klare for 1000-års-markeringa

Bevilgningen på 15 millioner kommer i rett tid. Nå kan vi rekke å  få ferdig formidlingsbygget til det store by-jubileet i 2016. Skal Borgarsyssel skinne til den store festen må vi imidlertid jobbe hardt for å få satt alle de historiske bygningene i stand også. Fellesmagasinet på Mysen gir oss trygghet for samlingene. Arbeidsforholdene våre og fagmiljøet er sikret med nytt administrasjonsbygg. Et funksjonelt og moderne formidlingsbygg skal gi nytt liv til friluftsmuseet, og da har vi tro på at vi skal greie å reise de siste midlene som trengs for også å sette i stand Borregårdsveien 5 og St Olavs Vold. Kraka har gitt oss nytt mot og stor arbeidsglede.

Hege Hauge Tofte, Avdelingsdirektør, Borgarsyssel Museum

Les mer på nrk.no ->>

Les mer på sa.no ->>

Les mer om ombyggingen av administrasjonsbygget her ->>

Kraka, utstilling

Kraka, utstilling

Formidlingsbygget Kraka, fasade

Formidlingsbygget Kraka, fasade

Årsmelding 2011

fredag, juni 1st, 2012

Årsmelding for 2011 foreligger nå og kan lastes ned som PDF her.

Last ned program

Last ned årsmelding

 

Sommerens Signaturopplevelser!

tirsdag, mai 15th, 2012

Østfold er rik på historier og kultur og Østfoldmuseene har den store gleden å kunne tilby unike Signaturopplevelser i vårt fylke. Vi har valgt ut historier om våre herregårder og våre omfattende kyst- og industritradisjoner  – to ulike rundreiser der publikum kan bli kjent med både storfolk og tjenere, arbeidere og gründere. På alle turene vil våre formidlere knytte historiene sammen på bussen og gi dere en reise i både tid og rom. Natur og kultur flettes sammen, og avstikkere til spennende museumsopplevelser suppleres med smak av herregårdsøl og lokal akevitt. I tillegg vil du kunne nyte en lunsj med lokal forankring underveis.  

(Det er nå ikke flere turer som gjennomføres i 2012, men vi håper å kunne sette opp flere turer neste år. )

 


Tur 1 – “Rundtur i herregårdslandskapet Østfold”

Rød er en av Østfolds herskapelige herregårder du får oppleve under signaturreisen

Rød er en av Østfolds herskapelige herregårder du får oppleve under signaturreisen

Klikk for å bestille tur.

Klikk for å bestille tur.

Turdatoer: 17.juni, 12.august og  26.august: kl 10.00  alle datoer. Turen varer ca. 6 timer.

Oppmøtested: Hovedinngangen ved Borgarsyssel museum, Sarpsborg

Guide: Trond Svandal – utdannet historiker og arbeider til daglig ved Rød Herregård, Halden.

 

Stopp 1: Borgarsyssel museum, Sarpsborg: «Olavsvollen og Snekkenes»

Foto av et av de best bevarte områdene av Olavsvollen, tatt på “Børærmen” eller Borgarmen under en befaring sammen med Riksantikvarens representanter tidligere i høst (V-Ø). Foto: Mona Beate Buckholm Vattekar.

Hva var Olavsvollen, hvorfor ble den bygget, hvor lå den, og kan man se spor etter den i dag?

Lær om byetableringen i 1016! Bli med på 70-årslag i 1745 i Werenskioldsalen og hør om katastrofen som rammet Borregård hovedgård i 1702.

 

 

Stopp 2: Halden historiske samlinger/Rød Herregård: «Parken og hovedbygningen på Rød Herregård»

Rød Herregård, Halden historiske Samlinger. Foto: Espen NordenhaugBli med på en guidet tur i parken på Rød Herregård. Lær om den 300 år gamle parken som har vært bygd om flere ganger. Besøk bjørnegrotta, eremitthytta og paviljongen fra 1756 sammen med en engasjert og kunnskapsrik vert. For den romantiske anbefales en vandring i den eldgamle lindetunnellen, dette er stedet for svermeri!

Det blir også en kort omvisning inne på herregården.

 

 

Lunsj i Halden:  Herregårdssuppe m/brød  + kaffe/te, vann

Stopp 3: Fredrikstad museum/Elingaard Herregård, Onsøy: «Fru Birgitte – en dramatisert omvisning på Elingaard»

Tenk deg at det er mulig å besøke Herregården og møte dem som levde der for 250 år siden! Hva kunne tjenerskapet fortelle deg om livet på adelsgården, og hva om du fikk møte den myndige fru Birgitte og hennes levemann av en sønn? Kom til Elingaard og bli møtt av en guide litt utenom det vanlige.

Her vil du også kunne få smake på Elingaards herregårdsøl!

 


Tur 2 – “Kyst og industri – en arbeideropplevelse i Østfold”

Brotet Amfi, Kystmuseet Hvaler.

Brottet Amfi, Kystmuseet Hvaler.

Klikk for å bestille tur.

Klikk for å bestille tur.

Turdatoer: 15.juni, 20.juni og 15.august kl 10.00 – alle datoer. Turen varer ca. 6,5 timer.

Oppmøtested: Hovedinngangen ved Borgarsyssel museum, Sarpsborg

Guide: Svein Norheim – fagkonsulent ved Halden historiske Samlinger og har lang erfaring ved museene.

Stopp 1: Borgarsyssel Museum: «Olavsvollen og Wegnerbrakka»

Foto av et av de best bevarte områdene av Olavsvollen, tatt på “Børærmen” eller Borgarmen under en befaring sammen med Riksantikvarens representanter tidligere i høst (V-Ø). Foto: Mona Beate Buckholm Vattekar.Hva var Olavsvollen, hvorfor ble den bygget, hvor lå den, og kan man se spor etter den i dag? Lær om byetableringen i 1016! Besøk arbeiderleiligheter fra 1850 og 1950 i arbeiderbrakka til Hafslund.

 

 

 

Stopp 2: Moss by- og industrimuseum: «Mossefossen» 

Moss by-og industrimuseumGrunnlaget for mølledrifta og et industrieventyr. Bli med på en vandring langs fossen og hør den spennende historien om den mangfoldige industrien i Moss. Her blir det også smaking på Morsa Aquavit 1833 – med opprinnelse fra brennevinsproduksjonen i Moss på 1800-tallet.

 

 

Lunsj i Moss:  Mosse-retten på Café Riis + kaffe/te, vann

Stopp 3: Kystmuseet Hvaler:  «Stenbrottet ved Skjelsbosundet»

Brotet, foto: Espen NordenhaugBli med til brottet og møt stenhoggere i arbeid. Prøv kreftene dine med hammer og meisel, og se hvordan smeden vedlikeholder verktøyet ditt i smia. Etter endt arbeidsøkt kan du slå følge med en av stenhoggerne som skal hjem til middag i Emilstua.

 

 

 


Priser og betingelser

Billett pr person: kr. 750,-

Prisen inkluderer bussreise m/egen guide under hele turen, billett/inngang ved 3 stk. museumsavdelinger, lunsj (mat + kaffe/te, vann) og smaking av herregårdsøl eller akevitt (avhengig av hvilken tur som velges). Mat/drikke utover dette dekkes av den enkelte.


Generelt

Turene egner seg best for voksne – evt. barn fra 12-15 år ifølge med voksen.

Turene starter opp v/hovedinngangen til Borgarsyssel museum i Sarpsborg, ca. 1 times kjøring fra Oslo og turene slutter samme sted. Her er det en rekke gratis parkeringsplasser – og evtentuelt kommunal gateparkering.

Turene vil vare mellom 6-6,5 timer, men vi gjør oppmerksom på at endringer kan forekomme avhengig av trafikk og uforutsette hendelser underveis. Østfoldmuseene kan ikke holdes ansvarlig for slike eventuelle hendelser.

Bussene vi har leid inn skal være med god standard og utstyrt med både toalett og air condition.

Språk under hele turen inkl. på museene vil være norsk.


Vilkår

For at bussturene skal gjennomføres forutsettes det et minimum av:  10 deltagere pr tur.

Østfoldmuseene vil gi beskjed 2 dager i forveien av turdato – om turen har nok deltagere/bookinger til å gjennomføres.

Avbestilling/kansellering skjer iht Visit Oslo/Visit Oslofjord vilkår/krav.


Betaling for turen

Betaling gjøres i forkant av turen gjennom onlinebookingsystemet til Visit Oslo og Visit Oslofjord som også er medlem av Reisegarantifondet.

«Første gangen gjelder det, andre gangen teller det, tredje gangen SMELLER det»!

tirsdag, mars 13th, 2012
Skisse av Kraka, Borgarsyssel Museum

Skisse av Kraka, Borgarsyssel Museum

Tredje gangs søknad om investeringsmidler til nytt formidlingsbygg «KRAKA» for Østfoldmuseene – Borgarsyssel Museum, Sarpsborg er sendt!

Vi fikk avslag på søknad om investeringsmidler til nytt formidlingsbygg ved Østfoldmuseene – Borgarsyssel Museum, Sarpsborg, den 17.10.2011. Vi besluttet å fremme søknaden for tredje gang for 2013 da tiltaket er mer aktuelt enn noen gang. Dette begrunnes med:

1) behov for fornyelse og hensiktsmessige utstillingslokaler for Borgarsyssel Museum og

2) nye administrasjonslokaler for Østfoldmuseene slik at konsolideringen gir faglig utbytte.

Skisse av Kraka, Borgarsyssel Museum

Skisse av Kraka, Borgarsyssel Museum

1.                  Fornyelse av Formidlingen. «KRAKA» er en helt nødvendig del av en samlet plan for konsolideringen Østfoldmuseene. Borgarsyssel Museum har gjennom de siste seks årene blitt en stadig viktigere møteplass og samfunnsaktør i det lokalsamfunnet museet befinner seg i. Sarpsborg kommune har startet planleggingen av feiringen av sitt 1000 års jubileum i 2016, og Borgarsyssel Museum har vært en sentral samarbeidspartner i utviklingen av en forprosjektrapport for byjubileet.

Borgarsyssel Museum har stort behov for oppgradering både som formidlingsarena og som arbeidsplass. Vi står overfor et generasjonsskifte i museene innen noen få år. Vi er bekymret for fremtidig rekruttering av kompetente medarbeidere og muligheten for fornyelse av dette museet hvis vi nå ikke lykkes med å iverksette de oppgraderingstiltakene som har vært planlagt noen år nå.

2.                  Samlokalisering av fagmiljøet. Den delen av stiftelsen Østfoldmuseenes organisasjon; stab, fellestjeneste og billedarkiv samt ansatte på avd. Borgarsyssel Museum, som alle har tilhold i Sarpsborg, sitter spredt på fire forskjellige lokasjoner i dag. Av den grunn får den nye organisasjonen Østfoldmuseene altfor liten synergieffekt ut av konsolideringen. Vi opererer med små, fragmenterte fagmiljøer som sitter i gamle, ombygde bolighus med gjennomgående lav standard. Dette påvirker mulighetene for fornyelse av organisasjonen. Vi har lenge arbeidet med planer for samlokalisering for å skape et samlet fagmiljø for musene. Dette vil være en styrke for hele konsolideringen og for de ubemannede museene i fylket. Vi har nå fått på plass et vedtak i Østfoldmuseenes styre og en intensjonsavtale med Østfold fylkeskommune om å samarbeide om finansieringen av et ombyggingsprosjekt til ca. 16 millioner kroner for å skaffe oss moderne, felles lokaler i det gamle administrasjonsbygget til Borgarsyssel Museum. I dag jobber ingen av de 18 medarbeiderne som disse planene omfattes av, under tilfredsstillende forhold, og det er bare et tidsspørsmål før HMS-pålegg tvinger oss ut av eksisterende lokaler.

Lokalene som skal bli fremtidige kontorlokaler for en samlet stab i Østfoldmuseene og Borgarsyssel Museum inneholder i dag både gamle museumsutstillinger(en fra 1955) og magasiner (uakseptable, klimatiske forhold). Utstillingslokalene må erstattes, og det skal det planlagte formidlingsbygget «KRAKA» sørge for. Magasinarealene blir erstattet gjennom tilgang til det nye fellesmagasinet, Trollull på Mysen som Østfoldmuseene tar i bruk inneværende år.

Østfoldmuseene har gjennom konsolideringsprosessene satset mye på fornyelse, på digitalisering, samlingsforvaltning og organisasjonsbygging. Vi arbeider under vanskelige forhold, og våre muligheter til å komme videre stagnerer hvis vi ikke får bistand til en omfattende fornyelse av infrastrukturtiltakene.

Skisse av KRAKA, Borgarsyssel Museum

Skisse av KRAKA, Borgarsyssel Museum

Skisse av KRAKA, Borgarsyssel Museum

Skisse av KRAKA, Borgarsyssel Museum

Besøk fra Tsjekkia og Riksantikvaren i Østfoldmuseene

torsdag, februar 23rd, 2012

Moss by- og industrimuseum og Trollull hadde torsdag 16. februar besøk av en delegasjon fra The National Heritage Institute i Tsjekkia og Riksantikvaren. Foranledningen til besøket er at begge institusjonene deltar i et EØS-prosjekt som omhandler industriell kulturarv med fokus på formidling og sosio-kulturelt aspekt.

I delegasjonen fra Tsjekkia deltok: Miloš Matěj – The National Heritage Institute, Regional Office in Ostrava, Director, Michaela Ryšková – The National Heritage Institute, Regional Office in Ostrava, officer / preservationist – specialist in industrial monuments og Alena Koňáková Helingerová – The National Heritage Institute, Central Office in Prague, Department of European Funds, officer of the department. Fra Riksantikvaren deltok: Rådgiver Alexandra Petie Einen fra Internasjonal seksjon, leder Reidun Vea fra Internasjonal seksjon og seniorrådgiver Gustav Rossnes, Seksjon for fartøy og tekniske kulturminner.

Besøket i Moss

I Moss by- og industrimuseum ble delegasjonen tatt i mot av konservatorene Bjørg Holsvik og Camilla Gjendem. Vi startet med å fortelle om vårt forholdsvis unge museum som holder til i to ombygde møllebygninger Kloster mølle fra år 1900 og Galla mølle fra 1919. Museet ligger midt i Mossefossen og den byggeskikkprisbelønte Møllebyen. Transformasjonsproblematikken – ny bruk av nedlagte industriområder – var velkjent for delegasjonen.

Vannverksbygn før restaurering. Foto: Terje Unnemark

Vannverksbygningen før restaurering. Foto: Terje Unnemark

Vannverksbygningen vår fra 1876 er et eksempel på en vellykket restaurering gjennomført av «Vannverksgruppa» i «Mossefossens Venner» i samarbeid med Fylkeskonservatoren i Østfold. Prosjektet ble støttet med midler fra Norsk Kulturfond. Bygningen blir brukt av museet til formidling av vannverkets historie og betydning for den øvrige industriutviklingen i byen. Bygningen står der også i kraft av seg selv som et miljøskapende element. Den gir også et sus av autentisitet med det store skovlhjulet og rester av vannrenner i tre.

En av museets viktigste oppgaver er å dokumentere og formidle byens industrihistorie, og da er det gunstig å ha to av byens hjørnesteinsbedrifter M. Peterson og Lantmännen Mills som naboer, samarbeidspartnere og leverandører av fagkunnskap og materiell.

Vi fortalte om museets fokus på industriminner og arbeidslivsminner, om materiell kultur og immateriell kultur som er uløselig knyttet til hverandre. Bjørg viste rundt i Glassverksutstillingen som legger hovedvekten på den sosio-kulturelle historien til de ansatte og familiene deres på det nå nedlagte Moss Glassverk. Hun orienterte også om det store prosjektet «Arbeidsarven» som ledes av professor Ingar Kaldal på historisk institutt ved NTNU, der museet i Moss er en av de ivrigste deltakerne og leverandørene av arbeidsminner fra Moss. Hun fortalte også om minneinnsamlingsprosjektene i grunnskolen, og om Østfoldmuseenes satsning på digitale fortellinger.

Sekkesklien på Moss by- og industrimuseum. Foto: Trine Gjøsund

Sekkesklien på Moss by- og industrimuseum. Foto: Trine Gjøsund

Vi fortalte om museets «lek og lær»- prinsipp som ligger til grunn for alle aktivitetene for barn og unge, om barnas eget aktivitetsrom «Fyrrommet», der våre årlige papirverksteder for fjerdeklassingene går av stabelen, om «industridesignprosjektet» for åttendeklassingene som har pågått i en årrekke og fremdeles er like populært.

Et kikk inn i «Arkitekturkabinettet» ble det også tid til, og da Milos, arkitekt og leder for region-kontoret i Ostrava nikket gjenkjennende til Lissitzkys utstillingsarkitektur, ble han raskt overrakt kabinettets utstillingskatalog!

Delegasjonen ble også gjort oppmerksom på Østfoldmuseenes forholdsvis nystartede «Beredskapsgruppe for industriminnedokumentasjon», noe som gjorde at Gustav Rossnes med en gang han kom tilbake til kontoret sendte oss «Dublinprinsippene» som ble vedtatt på den 17ende ICOMOS Generalforsamlingen 28.11.2011. Her kan vi finne gode argumenter for dokumentasjon av industrianlegg når vi trenger det.

Vi avsluttett med en velsmakende lunsj på Cafe Riis rett over broa fra museet. Der satt vi  rett under autentiske akslinger fra den gamle mølla som på slutten av sin virketid produserte «puffet ris» til husholdningene. Vi gikk forbi museets og Værvengruppas «industriskulpturprosjekt nr. 2» – en smihammer fra Moss Verft – for deretter å ta en rask titt inn i det opprinnelige Central Pakhus fra 1912 – nå omgjort til trivelige lokaler for vår gode nabo og samarbeidspartner Moss bibliotek.

– Camilla Gjendem 21.02.2012

Besøket på Trollull; Østfoldmuseenes fellesmagasin på Mysen

Bedriften Trollull AS da den ble lagt ned i 2003.

Bedriften Trollull AS ble lagt ned i 2003.

Etter besøket i Moss tok gruppen turen til Trollull Fellesmagasin, hvor de ble tatt i mot av magasinforvalter Line Kjølberg. Omvisningen startet med en presentasjon av byggets historie som industrilokale, og arbeidet som ble gjort med å dokumentere bedriften Trollull AS da den ble lagt ned i 2003.

Dokumentasjonen av bedriften ble foretatt av Museumstjenesten i Østfold, Folkenborg Museum og en innleid fotograf. Dokumentasjonsmaterialet består av blant annet plantegninger, fotografier, intervjuer og arkivmateriale. Dette materialet dannet grunnlaget for presentasjonen. Det ble vist bilder fra produksjonen av stålull og lokalene slik de var da bedriften fortsatt var i virksomhet.

Registreringen og dokumentasjonen av Trollull AS i 2003 var basert på prinsipper og retningslinjer anbefalt av Riksantikvaren. Ansatte i Museumstjenesten, som den gang besto av Randa Arntzen og Gunn Mona Ekornes, hadde i juni 2002 gjennomført et kurs i dokumentasjonsarbeid i regi av Riksantikvaren v/ Gustav Rossnes. Rossnes, som var en del av delegasjonen, var svært fornøyd med det arbeidet som var gjort!

Etter presentasjonen og billedvisningen ble gruppen vist rundt i lokalene. De fikk se de nye arbeidsrommene, de oppussede produksjonshallene som nå har blitt magasiner og de flotte foto og registreringsfasilitetene. Det var også interessant å trekke paralleller fra tiden da virksomheten var aktiv og frem til i dag, hvor industrien har blitt en viktig del av kulturminnevernet .

Fellesmagasinet på Mysen tilhører Østfold fylkeskommune, og er et resultat av et spleiselag mellom fylkeskommunen og staten. Det er til sammen investert 45 millioner kroner i anlegget. Østfoldmuseene leier anlegget av fylkeskommunen vederlagsfritt og får i tillegg 1,5 millioner kroner i året i driftstilskudd.

Magasinforvalteren på Trollull var stolt av å kunne vise frem det flotte fellesmagasinet, og delegasjonen reiste tilbake til Oslo med nye inntrykk og impulser. Vi takker for besøket og ønsker velkommen tilbake!

– Line Kjølberg 23.02.2012

Trollull fellesmagasin

Trollull fellesmagasin på Mysen.