Archive for the ‘Kontaktinfo’ Category

Ansatte ved Østfoldmuseene

torsdag, mai 30th, 2013
Navn / E-post Stilling Avdeling Tlf / mob
Andersen, Øyvind Fotograf Trollull fellesmagasin 47977785
Andersson, Bodil Fagkonsulent/Prosjektleder Halden historiske Samlinger 94786769
Archer, James Ronald Arkivar Halden historiske Samlinger 91813147
Arntzen, Randa Tekn.konservator (i permisjon) Museumstjenesten 41684478
Bergby, Wigdis Arkivar Østfold fylkes billedarkiv 47977781
Bischof, May Britt Renholder Fredrikstad Museum 47977822
Bjerknes, Morten Håndverker Driftsavdeilngen 47977743
Bekhus, Lillian Kontormedarbeider/1.sekretær Fredrikstad Museum 47977792
Brødholt, Ingrid Formidler Folkenborg Museum 47977759
Ekornes, Gunn Mona Direktør Østfoldmuseene administrasjon 90962031
Ellefsen, Christine Haugsten Formidler Borgarsyssel Museum 47977768 / 99303425
Ellefsen, Irene Almkvist Formidler Fredrikstad Museum  47977821
Ewart, Roderick Fotograf Østfold fylkes billedarkiv 47977780
Gjems, Siri Eriksen Avdelingsdirektør Trollull fellesmagasin, Museumstjenesten og Østfold fylkes billedarkiv 92299628
Gjendem, Camilla Spesialrådgiver/
Konservator NMF
Moss by- og industrimuseum 91530340
Gjøsund, Trine Konsulent Moss by- og industrimuseum 47977766
Grindland, Kari Seniorrådgiver Østfold fylkes billedarkiv 92042616
Gudesen, Torunn Økonomisjef Østfoldmuseene administrasjon 48261960
Hasle, Ingvild Formidler Folkenborg Museum/Borgarsyssel Museum 47977733
Helgesen, Steinar Driftssjef Driftsavdelingen 94139517
Holsvik, Bjørg Konservator Moss by- og industrimuseum 47977765
Høie, Bjørn Konservator Folkenborg museum 47977758 /
91118388
Instanes, Bente Grafisk designer Østfoldmuseene administrasjon 45878059
Jacobsen, Gaute Avdelingsdirektør Fredrikstad Museum, Halden historiske Samlinger, Kystmuseet Hvaler, Haldenvassdragets Kanalmuseum 48068409
Kjølberg, Line Formidler – i permisjon Borgarsyssel Museum 45294496
Klemmetsrud, Terje Håndverker Driftsavdelingen 97195262
Kristiansen, Vidar Krog Gartner Storedal Kultursenter Storedal kultursenter 928 06 976
Krogstad, Hilde Serine Magasinforvalter Trollull fellesmagsin 47977732
Lande, Christine Booking/arrangement – Fredrikstad
Gartner – Borgarsyssel
Fredrikstad Museum
Borgarsyssel Museum
47977795
Langvik, Hege Steen Konservator Fredrikstad Museum 47977793
Lauritsen, Tom Fagkonsulent/
Kontormedarbeider
Fredrikstad Museum/Østfoldmuseene administrasjon 47977796
Lauvland, Hilde Konservator Folkenborg museum 97799972
Lindemark, Hege-Beate Solås Konservator Borgarsyssel Museum 47977742
Marthinsen, Hilde Markedssjef Østfoldmuseene administrasjon 91690073
Mathisen, Rune Håndverker Driftsavdelingen 40436619
Moen, Tove Husholder / Renholder Halden historiske Samlinger 47977804
Nordenhaug, Espen A. Nettutvikler Østfoldmuseene Administrasjon 91793457
Nordgård, Siw Hege Kontormedarbeider Borgarsyssel Museum 47977730
Norheim, Svein Konservator Halden historiske Samlinger 47816466
Nielsen, Vibeke Museumsvert Moss by- og industrimuseum 47977767
Nyborg, Lillian Konservator Halden historiske Samlinger 47977803 / 41454361
Nævdal, Desireé Avdelingsleder Haldenvassdragets Kanalmuseum 95871834
Ræstad, Thorild Renholder Fredrikstad Museum 97148786
Sandstad, Irene Kontormedarbeider Østfoldmuseene administrasjon / Moss by- og industrimuseum 47977747
Sandstrøm, Kathrine Konservator Kystmuseet Hvaler 47977774 / 97753170
Skadsem, Morten Kystkonservator Kystmuseet Hvaler
Fredrikstad Museum, Isegran
91667338
Signebøen, Anne Økonomikonsulent Østfoldmuseene administrasjon 926 37 371
Søderberg, Sven O. Håndverker Driftsavdelingen 47977744
Søhoel, Kristin Museumsvert/formidler Halden historiske Samlinger 47977805
Thøgersen, Tove M. Seniorrådgiver Fredrikstad Museum, Elingaard Herregård 90647893
Tofte, Hege Hauge Avdelingsdirektør Borgarsyssel Museum, Folkenborg Museum, Storedal Kultursenter og Moss by- og industrimuseum 99464284
Ulsnæs, Tor Seniorrådgiver Fredrikstad Museum 48295454
Vattekar, Mona Beate B Konservator Borgarsyssel museum 47977740
Vik, Werner Formidler Fredrikstad Museum 47977820
Winther, Inger Kontormedarbeider Østfoldmuseene administrasjon 47977746
Wyller, Torill Seniorrådgiver Moss by- og industrimuseum 95149652
Ørka, Olaug Anita Renholder Folkenborg museum 91889242
Aabø, Morten Restaureringstekniker Fredrikstad Museum 47977794
Ånnerud, Inger Nybøle Scenemester Halden historiske Samlinger 91579131

Kontaktinformasjon – administrasjon

onsdag, desember 8th, 2010
Gunn Mona Ekornes - Direktør Østfoldmuseene

Gunn Mona Ekornes – Direktør Østfoldmuseene, foto: Roderick Ewart

Administrasjonen Østfoldmuseene

Postadresse:

Østfoldmuseene
Gamlebygata 8
1721 Sarpsborg
Telefon: 69 11 56 50

Epost: postmottak@arkiv.ostfoldmuseene.no

Besøksadresse: Gamlebygata 8

Østfoldmuseenes direktør:

Gunn Mona Ekornes
mobil 909 62 031
guneko@arkiv.ostfoldmuseene.no

Besøksadresser – avdelingene

onsdag, desember 8th, 2010

Telefon sentralbordet: 69 11 56 50

Østfoldmuseene / Administrasjon
Gamlebygata 8
1721 Sarpsborg
Besøksadresse: Gamlebygaten 8, 1721 Sarpsborg
Epost: postmottak@arkiv.ostfoldmuseene.no

Borgarsyssel Museum
Gamlebygata 8
1721 Sarpsborg
Besøksadresse: Gamlebygaten 8, 1721 Sarpsborg
Epost: borgarsyssel@arkiv.ostfoldmuseene.no

Folkenborg Museum
Narvestadveien 7
1850 Mysen
Epost: folkenborg@arkiv.ostfoldmuseene.no

Fredrikstad Museum
Tøihusgaten 41
1632 Gamle Fredrikstad
Epost: fredrikstadmuseum@arkiv.ostfoldmuseene.no

Halden historiske Samlinger
Rød Herregård
1771 Halden
Epost: hhs@arkiv.ostfoldmuseene.no

Fredrikshalds Teater
Teatergata 3
1776 Halden
Epost: ingann@arkiv.ostfoldmuseene.no


Haldenvassdragets Kanalmuseum

Ørje Brug
1870 Ørje
Epost: kanalmuseet@arkiv.ostfoldmuseene.no

Kystmuseet Hvaler
Nordgården, Dypedal,
1684 Vesterøy
Epost: kystmuseet@arkiv.ostfoldmuseene.no

Moss by- og industrimuseum
Gamlebygata 8
1721 Sarpsborg
Besøksadresse: Fossen 21/23, 1530 Moss
Epost: mossbyogindustrimuseum@arkiv.ostfoldmuseene.no

Museumstjenesten
Gamlebygata 8
1721 Sarpsborg
Besøksadresse: Gamlebygata 8, 1721 Sarpsborg

Storedal Kultursenter
Storedalveien 215
1747 Skjeberg
E-post: storedal@arkiv.ostfoldmuseene.no

Trollull, Fellesmagasin
Trollstien 6
1850 Mysen

Østfold fylkes billedarkiv
Gamlebygata 8
1721 Sarpsborg
Besøksadresse: Gamlebygata 8, 1721 Sarpsborg
Epost: billedarkivet@arkiv.ostfoldmuseene.no