Archive for the ‘Lenker’ Category

Lenker til øvrige museer og samarbeidspartnere

fredag, mars 23rd, 2012

I tillegg til de museene som inngår i Østfoldmuseene, finnes det en rekke andre museer og  bygdetun i fylket. Ikke alle har egne nettsider, men her er linker til noen av dem og til sider som viser til kontaktinformasjon -samt linker til noen av våre samarbeidspartnere. Oversikten vil bli fortløpende oppdatert.

Bygdetun

Råde bygdetun

Rakkestad bygdetun

Aremark bygdetun

Andre museer i fylket

Tune bygdemuseum

Varteig bygdemuseum

Roald Amundsens minne

Hans Nilsen Hauges Minde

Hjemmefrontmuseet Rakkestad

Trøgstad bygdemuseum

Skiptvedt bygdemuseum

Hobøl museum

Rygge museum

Samarbeidspartnere

Østfold kulturnett

Inspiria Science Senter – kildebord og hotspot utstilling med innhold fra Østfoldmuseene

Turistkontor

Visit Fredrikstad og Hvaler

Visit Sarpsborg

Visit Halden

Visit Moss

Reiseliv Indre

Østfoldmuseene på sosiale medier

fredag, mars 23rd, 2012
Følg oss på sosiale medier

Følg oss på sosiale medier.

Østfoldmuseene er tilstede på en rekke sosiale medier. Her kan du følge oss for informasjon om arrangementer, samlinger og utstillinger, samt for å se bilder og video. Ikke minst kan du benytte disse kanalene for å komme i kontakt med oss.

Følg oss på:

Facebook

Twitter

Youtube

Instagram – @ostfoldmuseene . Se bilder tagget med #ostfoldmuseene på Instagram

Ansatte i Østfoldmuseene blogger om ulike fagområder:

Reisendekartet

Herregårdsnettverket

Kystkulturbloggen (for tiden inaktiv)

Du kan også få informasjon om arrangementer, bygninger, utstillinger etc. på din smarttelefon:

Mobilformidling

Østfoldmuseenes blogger

tirsdag, januar 10th, 2012
Reisendekartet.no og Herregårdsnettverket.no

Reisendekartet.no og Herregårdsnettverket.no

Østfoldmuseene inviterer publikum til brukermedvirkning og dialog gjennom to ulike blogger. Bloggene driftes og forfattes av ansatte ved Østfoldmuseene og vil gi innblikk i deres arbeid. Besøk bloggene ved å klikke på lenkene under.

Herregårdsnettverket

Herregårdsnettverket er et faglig samarbeidsforum for museer som enten definerer seg som «herregårdsmuseer» eller har ansvar for anlegg av denne typen som del av sitt virkefelt, det være seg slott, adelige setegårder, lystgårder, storgårder, bypaléer, bispeboliger, klostre. Institusjonene har personale med museumsfaglig og/eller tematisk kompetanse innen fagfeltet, og har ressurser til å delta i prosjekter i regi av nettverket. Nettverket er også åpent for andre deltagere (universiteter, høyskoler, frittstående forskere mv.) som kan bidra med faglige eller tekniske ressurser.

Nettverket skal arbeide for økt kunnskap på området, bidra til utvikling av de deltagende institusjonene og at det oppnås resultater innen feltet som helhet.

Østfoldmuseene – Fredrikstad Museum er hovedansvarlig museum for «Herregårdsnettverket» og stiller med sekretariatet. Det er arkivar Trond Svandal som per i dag skriver for denne bloggen.

Det skandinaviske reisendekartet

Det skandinaviske reisendekartet har vært virksom siden april 2010. Bloggen er et svensk/norsk prosjekt, og bidragsyterne er tilknyttet Bohusläns Museum og Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger. De arbeider med kulturhistoriske spor av minioritetsgruppen reisendefolket/romanifolket/tatere i grensetraktene mellom Sverige og Norge.