skip to Main Content
Halden Historiske Samlinger Får økonomisk Gavestøtte

Halden historiske Samlinger får økonomisk gavestøtte

I sommer søkte Østfoldmuseene Kulturdepartementet om midler fra gaveforsterkningsordningen, og for få dager siden fikk museene gladmeldingen om at søknaden var innvilget. Østfoldmuseene – Halden historiske samlinger er den første gaveforsterkningen til Østfold!  Svaret fra Kulturdepartementet lød: “Østfoldmuseene er blitt…

Les mer
Back To Top