Archive for the ‘Publikasjoner’ Category

Østfoldmuseenes skriftserie nr. 10 – Kvinder, politik og stemmerett

mandag, januar 6th, 2014
Skriftserie nr. 10: "Kvinder, politik og stemmerett" til salgs i våre museumsbutikker.

Skriftserie nr. 10: «Kvinder, politik og stemmerett» til salgs i våre museumsbutikker.

Kvinder, politik og stemmerett – Hvaler Arbeiderpartis kvindeforening, av Kathrine Sandstrøm

Skriftserie nr. 10  er nå til salgs. Heftet kan kjøpes ved samtlige museer i Østfoldmuseene og koster kr. 50,-. Du kan også sende oss en forespørsel pr epost: postmottak@arkiv.ostfoldmuseene.no

Forord:
I 2013 feiret vi i Norge at det er 100 år siden alminnelig stemmerett for kvinner ble innført. Forut for denne seieren lå en lang og motsetningfylt kamp, drevet frem av sterke kvinner. Ikke alle kvinner så på stemmerett som en ønsket og nødvendig rettighet, for da som nå fantes det ulikt syn på kvinnenes posisjon i samfunnet. At stemmerett er en selvfølgelig, demokratisk rettighet for alle, tar vi for gitt i Norge i dag, men det er fremdeles ikke slik for alle kvinner. Mange steder i verden pågår den samme kampen for opplagte rettigheter for kvinner fremdeles.

Kathrine Sandstrøm skriver i denne arikkelen om hvordan Hvaler Arbeiderpartis Kvindeforening, stiftet i 1909, engasjerte seg i kampen for kvinners rettigheter. Stifterne var kvinner fra Spjærøy, alle gift med svenske stenhuggere. Historien handler om en kamp som var like mye klassekamp som kvinnekamp. Medlemmene sto ikke i noe motsetningsforhold til mennene, på mange måter kjempet de den samme kampen som dem for å oppnå rettferdighet og bedre betingelser i samfunnet. Men kvinnene erkjente at de trengte skolering og kunnskap og samlet seg derfor i en egen forening hvor mye av tiden gikk med til å lære mer om arbeiderbevegelsens sosialistiske idegrunnlag og om hvordan man skulle arbeide politisk. Vi får også innblikk i de motsetningsfylte forholdene mellom arbeiderkvinnene og kvinnene i Spjærøy Misjonsforening. Mellom disse foreningene var det et markant skille i holdningen til kvinnenes plass i samfunnet, og det interessante er at diskusjonen foregikk i avisspaltene gjennom en rekke innlegg både i Fredriksstad Blad og i Smaalenenes Socialdemokrat.

Det sterke engasjementet til kvinnene på Spjærøy er en interessant fortelling om et lite samfunn i utvikling, et samhold som gav styrke til å kjempe for demokratiske rettigheter og er et godt bidrag til fortellingen om norske kvinners lange vei til stemmeurnene.

Vi benytter anledningen til å takke for bidrag som gjorde denne utgivelsen mulig fra:

– Fredrikstad – Moss AOF

– Borge Rør AS

– Østfold fylkeskommune

– Hvaler kommune

– Hvaler Kulturvernforening

Anmeldelse av O. SØRENS KGL. HOF-VOGNFABRIKANT

torsdag, januar 2nd, 2014
Skriftserie nr. 9: O. Sørensen KGL. HOF-VOGNFABRIKANT til salgs i våre museumsbutikker.

Skriftserie nr. 9: O. Sørensen KGL. HOF-VOGNFABRIKANT til salgs i våre museumsbutikker.

O. SØRENS KGL. HOF-VOGNFABRIKANT er Østfoldmuseenes niende skriftseriehefte. Heftet ble publisert i 2013 og er skrevet av avdelingsleder Bjørn K. Høie ved Folkenborg Museum. På Folkenborg Museums finnes det en omfattende samling av hestekjøretøy og Bjørn Høie har et livslangt forhold til hester og kjøretøy.

Under er anmeldelsen av heftet fra Kjørehesten nr. 2 i 2013 gjengitt. Heftet er til salgs ved alle våre museumsavdelinger og koster kr. 100,-. Du kan lese heftets forord her.

Anmeldelse av O. SØRENS KGL. HOF-VOGNFABRIKANT

Av Per Ivar Langhelle

Østfoldmuseene publiserer jevnlig en skriftserie som tar opp og belyser emner fra museenes arbeidsområder. I forbindelse med kongen og dronningens 75-års jubileum i 2012 var regjeringens gave som kjent en serie utstillinger som ble kalt Den kongelige reise. Her var blant annet de kongelige kjøretøyer og spesielt kroningsvognen gjenstand for stor interesse. For Folkenborg museum og dets aldri hvilende bestyrer Bjørn Høie var det naturlig å nøste litt i bakgrunnsstoffet om vognene og deres tilblivelse. Resultatet av hans undersøkelse foreligger nå i heftet O. Sørensen, kgl. Hof-vognfabrikant.

Ole Sørenes var født i 1831 på Ottterstadødegården i Råde i Østfold. Han kom til Christiania som hjulmakerlærling og startet allerede i 1855 sammen med Chr. Kløvstad et verksted for bygging av vogner i Møllergata 34. Derfra og til sin død i 1908 var Sørensen ledende vognfabrikant i Norge og satte sitt preg på spesielt herskapsvogner. Kronen på verket var bokstavelig talt kroningsvognen, som ble laget til Kong Haakon VIIs kroning i Nidarosdomen 1906. Etter Sørensens død gikk fabrikken mer og mer over til karosseribygging og salg av bilrekvisita. Firmaet eksisterte helt til 1999.

Dessverre finnes det lite av skriftlig materiale fra Sørensens virksomhet, men heldigvis har forfatteren fått tilgang til regnskapsbøker fra hovedstadens største og fineste vognmannsforretning, Carl M. Olsen, som regelmessig kjøpte og fikk reparert sine vogner hos Sørensen. Disse nedtegnelsene gir et interessant blikk inn i vognverkstedets hverdag.

I motsetning til mange utenlandske vognfabrikanter nummererte ikke Sørensen sine vogner. FOrfatteren har derfor gjort et forsøk på å lage en viss kronologi i vognfremstillingen, basert på forskjeller og utvikling i logo og design på navkoppene. En klar skillelinje går i 1890, da Sørensen og Kløvstad skilte lag. Alle vogner med bare Sørensens navn er således yngre enn det.

I tillegg til å behandle O. Sørensen og hans virke gir heftet en fyldig oversikt over mange av de Sørensenvognene man kjenner i dag, i en katalogdel med lekre fotografier og grundige detaljer om hver vogn. Her finnes de alle, fra kroningsvognen og landauerne til en enkel varevogn og et kuriosum av en fullstendig kruvflettet dogcart. Alt i alt en verdig oppsummering av et bemerkelsesverdig kapittel i norsk kjøretøyhistorie.

Heftet kan bestilles fra Folkenborg museum, Narvestadveien 7, 1850 Myseyn, tlf. 911 18 388, og koster kr. 100,- + evt. frakt.

 

Østfoldmuseenes skriftserie nr. 9: O. Sørensen KGL. HOF-VOGNFABRIKANT

mandag, desember 2nd, 2013
Skriftserie nr. 9: O. Sørensen KGL. HOF-VOGNFABRIKANT til salgs i våre museumsbutikker.

Skriftserie nr. 9: O. Sørensen KGL. HOF-VOGNFABRIKANT til salgs i våre museumsbutikker.

Skriftserie nr. ni  er nå til salgs. Heftet kan kjøpes ved samtlige museer i Østfoldmuseene og koster kr. 100,-.  Du kan også sende oss en forespørsel pr epost: postmottak@arkiv.ostfoldmuseene.no

Forord:
For ikke mer enn tre generasjoner siden var hesten allestedsnærværende og det viktigste transportmiddelet for folk og varer, og hestekunnskap var nesten allemannseie. I dag er kunnskap om dette emnet i ferd med å forsvinne, og nedarvet kunnskap og erfaring er mangelvare. Det er derfor viktig at de som kan mye om hestedrevne kjøretøy, tar pennen fatt og deler sin kunnskap med publikum. Hest og kjørekultur er nå en hobby og en lidenskapelig interesse for mange, og stadig flere finner glede i hestens fascinerende verden og ønsker å lære mer om dette.

Bjørn Høie er museumsbestyrer på Folkenborg museum i Eidsberg. Han har både praktisk kunnskap om og evne til å formidle historien om hest og vogn i Norge. Som en direkte følge av denne interessen har museet en stor samling med hestevogner, en av landets største. Skal samlingen kunne formidles og brukes i forskningssammenheng i årene fremover, er det viktig at kunnskap om emnet spres og overføres til nye generasjoner.

Vognfabrikant Ole Sørensen (1831-1908) var født i Råde i Østfold. Han er den eneste som har kunnet smykkes seg med tittelen KGL. HOF-VOGNFABRIKANT. Ved hans vognfabrikk i Christiania ble blant annet kroningsvognen fra 1906 bygget. Bjørn Høie har ønsket å srkive historien om Sørensens vognproduksjon. Det viste seg ikke å være sp enkelt, for det finnes nesten ikke bevarte kilder etter virksomheten, og forfatteren har måttet anvende sine praktiske kunnskaper om vognenes konstruksjon og utførelse for å sette sammen historien.

Heftet om vognfabrikanten O. Sørensen er nr. 9 i Østfoldmuseenes skriftserie og inneholder i tillegg til historien om vognfabrikasjonen en fyldig katalogdel over utvalgte kjøretøyer fra vognfabrikkene Sørensen og Kløvstad, Kløvstad & Søn og O. Sørensen.

Bjørn Høie ble kontaktet av det Kongelige norske slott da de skulle starte arbeidet med registrering av sine hestevogner i forbindelse med utstillingen «Den kongelige reise». Han hadde den nødvendige kunnskapen for å kunne bistå med å gjennomføre en forsvarlig registrering av den omfattende samlingen.

Ingeborg Lønning, Eline M. Størseth og Han HAug fra De kongelige samlinger har gitt forfatteren tilgang til kildemateriale fra Det kongelige slott. Erik Wolff og Daniel Klykken har bidratt med kildemateriale fra vognfabrikasjonen til Sørensen og Kløvstad. Arild ORgland har bidratt med arkivet etter vognmann Carl M. Olsen. En stor takk til dem alle! Stor takk også til Per Ivar Langhelle for kjøretøyfaglige innspill og engelsk oversettelse.

Østfoldmuseenes skriftseriehefter

onsdag, mai 15th, 2013

Østfoldmuseenes skriftserie består av totalt ti hefter. Du kan lese mer om heftene ved å klikke på bildene under. Heftene kan kjøpes ved avdelingene eller bestilles ved å sende e-post til postmottak@arkiv.ostfoldmuseene.no . Pris fra kr. 50,-


Skriftserie nr. 1, "Krepsefisket på Hvaler"

Skriftserie nr. 1, «Krepsefisket på Hvaler»

Skriftserie nr 2, "Kambo Norges Detroit"

Skriftserie nr 2, «Kambo Norges Detroit»

Skriftserie nr. 3, "Eventyret om Thea og Andrew Foss.

Skriftserie nr. 3, «Eventyret om Thea og Andrew Foss.


Framsida på Østfoldmuseenes skriftserie nr 4, "Fotografier fra ein utstilling - Østfoldutstillingen i Sarpsborg 1930"

Skriftserie nr 4, «Fotografier fra ein utstilling – Østfoldutstillingen i Sarpsborg 1930»

Skriftserie nr. 5, "Kongen av Hvaler"

Skriftserie nr. 5, «Kongen av Hvaler»

Skriftserie nr. 6, "Istidsvandrere"

Skriftserie nr. 6, «Istidsvandrere»


Skriftserie nr. 7, "Veien mot Mossekonvensjonen"

Skriftserie nr. 7, «Veien mot Mossekonvensjonen»

Skriftserie hefte nr. 8, Konventiongaarden på Moss Verk

Skriftserie hefte nr. 8, Konventiongaarden på Moss Verk

Skriftserie nr. 9: O. Sørensen KGL. HOF-VOGNFABRIKANT til salgs i våre museumsbutikker.

Skriftserie nr. 9: O. Sørensen KGL. HOF-VOGNFABRIKANT til salgs i våre museumsbutikker.


Skriftserie nr. 10: "Kvinder, politik og stemmerett" til salgs i våre museumsbutikker.

Skriftserie nr. 10: «Kvinder, politik og stemmerett» til salgs i våre museumsbutikker.


Flott bokanmeldelse av katalogen «funkis i moss»

torsdag, april 18th, 2013

Utstillingskatalogen «Funkis i Moss – Modernistisk arkitektur i et modernistisk utstillingsrom. Østfoldmuseene 2012

Fagtidsskriftet ARKITEKTUR N har i nr. 2/2013 gitt en hyggelig omtale av utstillingskatalogen Funkis i Moss – Modernistisk arkitektur i et modernistisk utstillingsrom forfattet av konservator NMF Camilla Gjendem ved Østfoldmuseene – Moss by og industrimuseum.

Katalogen er anmeldt av arkitekturhistoriker Perann Sylvia Stokke som mener den gir en god og pedagogisk innføring i funksjonalismen og hvordan den nye stilen manifisterte seg i småbyen Moss.

Katalogen, som er på 72 sider, er rikt illustrert og har et engelsk sammendrag, ga anmelderen lyst til å legge turen innom Møllebyen og se nærmere på det permanente Arkitekturkabinettet og utstillingen om funkisarkitektur i Moss.

Stokke etterlyste et kart hvor byggene som vises i utstillingen er avmerket. Museet opplyser at det arbeides med å få dette gjort innen kort tid.

Les bokanmeldelsen her

Østfoldmuseenes skriftseriehefte om Konventiongaarden på Moss verk

onsdag, januar 9th, 2013
Skriftseriehefte nr 8 i sitt slag fra Østfoldmuseene  er til salgs for publikum. Tema for hefte nr 8 er hovedbygningen på Moss Jernverk – kjent som «Konventionsgaarden» etter unionsforhandlingene som fant sted her i augustdagene 1814. Forfatter er Åsmund Svendsen og utgiver er Østfoldmuseene.
Legg turen innom museumsbutikken på Moss by- og industrimuseum  rett ved fossen og kjøp heftet. Skriftserieheftet kan også bestilles, kontakt Moss by- og industrimuseum  på telefon, sentralbord: 69 11 56 50 eller send en epost til museumsbutikken deres.

Skriftserie hefte nr 8 – Konventiongaarden på Moss Verk

Fotografier fra en utstilling – Østfoldutstillingen i Sarpsborg 1930

søndag, februar 5th, 2012

Framsida på Østfoldmuseenes skriftserie nr 4, "Fotografier fra en utstilling - Østfoldutstillingen i Sarpsborg 1930"

Sarpsborgfotografen Chr. E. Larsen dokumenterte Østfoldutstillingen fra byggestart i 1929 til de siste arrangementene i august 1930. Østfoldutstillingen var et kjempeløft for arrangørene, og uten disse fotografiene hadde det ikke vært mulig å danne seg et bilde av det store utstillingsområdet med alle sine provisoriske utstillingshaller.

I 1928 besluttet Sarpsborg kommune og Østfold fylke å gå sammen om en større utstilling. Sarpsborg by ville feire 900-årsdagen for Hellig Olavs fall. Østfold landbruksselskap feiret sitt hundreårsjubileum. Med utstillingen sommeren 1930 ønsket man å vise fylkets utvikling innen nærings- og kulturliv.

Etnolog Kari Grindland har skrevet artikkelen. Hun er avdelingsleder og fotoarkivar ved Østfoldmuseene – Østfold fylkes billedarkiv. Utgangspunktet for arbeidet er de nesten 300 glassplatenegativene fra Larsens dokumentasjon som befinner seg i billedarkivets samling.

Fra åpningen av Østfoldutstillingen i Sarpsborg 5. juni 1930. Foto: Chr. E. Larsen / Østfold fylkes billedarkiv

Fra åpningen av Østfoldutstillingen i Sarpsborg 5. juni 1930. Foto: Chr. E. Larsen / Østfold fylkes billedarkiv

Det har blitt en interessant dokumentasjon på hvordan Østfold satset store ressurser på å vise omverdenen hvordan fremskritt og optimisme hadde fått fotfeste i regionen. Det er også en spennende historie om moderniseringen av Norge, og om markedsføringsarbeid i en tid da et dagsferskt bilde i en stor avis som Aftenposten var en sensasjon.

Stiftelsen Østfoldmuseene viderefører skriftserien som stiftelsen Østfoldmuseet startet i 2007. Heftet Fotografier fra en utstilling – Østfoldutstillingen i 1930 er det fjerde nummeret i serien, utgitt 2010. Heftet kan kjøpes ved henvendelse til alle museene i stiftelsen Østfoldmuseene, enten i museumsbutikkene eller administrasjonen, og direkte fra Østfold fylkes billedarkiv.

De tre foregående numrene har blitt mottatt med stor interesse, og Østfoldmuseene er glade for å kunne bidra med stadig nye glimt av Østfolds rikholdige kulturhistorie gjennom disse årlige utgivelsene.

Gunn Mona Ekornes

Hefte 1 Krepsefiske på Hvaler
Hefte 2 Kambo – Norges svar på Detroit
Hefte 3 Eventyret om Thea og Andrew Foss

Utdrag fra funkiskatalogen

mandag, januar 23rd, 2012
Omslag på funkiskatalogen.

Omslag på funkiskatalogen.

Den innholdsrike og fargerike katalogen til utstillingen «funkis i moss  MODERNISTISK ARKITEKTUR I ET MODERNISTISK UTSTILLLINGSROM» er nå utgitt og kan kjøpes for 200 kr. i museumsbutikken i Moss by- og industrimuseum, eller bestilles mot oppkrav hos iresan@arkiv.ostfoldmuseene.no.

I nettutstillingen får du en smakebit av katalogen.

Les utdrag fra funksikatalogen

Bla i et utdrag fra funkiskatalogen

 

 

 

The catalogue for the exhibition “ functionalism in moss MODERN ARCHITECHTURE IN A MODERNIST EXHIBITION ROOM” at  Moss Town and Industry Museum is now for sale. You may order it by iresan@arkiv.ostfoldmuseene.no or you may read some chapters in the following appendix.

Preview the catalogue

Preview the catalogue

 

 

Fortellinger om kyst-Norge

torsdag, januar 12th, 2012

Frem mot grunnlovsjubileet i 2014 vil det bli utarbeidet flere nasjonale rammefortellinger under overskriften Fortellinger om kyst-Norge. Dette skjer i samarbeid med Nasjonalt museumsnettverk for fiskerihistorie og kystkultur, og Nasjonalt museumsnettverk for sjøfart og Fyrnettverket.

Heftene er til salgs for kr. 30,- og kan bestilles ved å kontakte Kystmuseet Hvaler på kystmuseet@arkiv.ostfoldmuseene.no.

Per i dag er det utgitt totalt syv hefter.

fortellinger-om-kystnorge-hefte7HVAL, VEID, FANGST OG NORSKE KYSTER – Linjer i norsk hvalfangsthistorie (2010)

Her blir hvalfangstens historie fulgt fra de eldste tiders fangst med enkle midler og nyttiggjørelse av strandede hvaler, til den ekspansive utviklingen av industrialisert hvalfangst både ved norskekysten og ved fjerne kyster i Sydishavet, og de konsekvenser dette fikk.

 

 

ÅKEREN KAN ÒG VÆRE BLÅ – Et riss av havbruksnæringens utvikling i Norge (2010)

Fortellingen gir hovedlinjene i norsk havbruksnærings utvikling.

 

 

 

VERDENS FRAKTEMENN – Norsk internasjonal skipsfart gjennom tusen år (2009)

Heftet trekker opp noen hovedlinjer i utviklingen av norsk sjøfart til fremmede i land fra vikingtiden til våre dagers internasjonale skipsfart.

 

 

 

DEN NORSK-ARKTISKE TORSKEN OG VERDEN – Torskefisket historie (2009)

Fortellingen presenterer de lange linjer i norsk fiskerihistorie. Fisket etter skreien, den norsk-arktiske torsken, har foregått så lenge det har bodd mennesker på norskekysten. Det var også torskefisket som først ga opphav til norsk fiskeeksport for nesten tusen år siden, da utførselen av tørrfisk fra Norge til markedene i England og på kontinentet tok til. Ferskfisk og frossenfisk er nye måter å bearbeide og eksportere torsk, som primært har kommet til i det siste hundreåret.

 

RIKSVEI NR. 1 – Et lite land, langt mot nord (2009)

Riksvei nr. 1 er en beretning om hjelpemidler for sjøfarende fra varder og de første fyrene med kullbluss til dagens elektroniske satelittnavigasjon. Fortellingen viser at det samlede tilbudet av maritim infrastruktur har vært og fremdeles er en forutsetning for bruk av sjøveien som transportåre og derved også for økonomi- og samfunnsutviklingen i kyst- og havlandet Norge.

 

 

RESSURSAR TIL LÅNS – Sild og anna pelagisk fisk (2009)

Heftet gir et historisk tilbakeblikk på det rike fisket etter sild og andre pelagiske fiskearter. Dette fisket ar virket formende for norske kystbygder, byer og tettsteder og har satt et sterkt preg på næringsliv, teknologisk utvikling, matskikker og ellers hatt bred kulturell påvirkning.

 

 

KYST- OG HAVLANDET – Kyst-Norge i et historisk perspektiv (2009)

Heftet gir en overordnet beskrivelse av kystnæringene, deres forutsetninger i landskap, farvann og naturressurser, og betydningen de har hatt for økonomisk vekst, levemåte og kulturelle ytringer.

 

Skriftserie nr. fem «Kongen av Hvaler» foreligger

tirsdag, desember 20th, 2011

Skriftserie nr. fem «Kongen av Hvaler» er nå til salgs. Heftet kan kjøpes ved samtlige museer i Østfoldmuseene og koster kr. 50,-. Gjengitt under er forordet i heftet. 

Skriftserie nr fem »Kongen av Hvaler foreligger. Heftet kan kjøpes ved samtlige museer i Østfoldmuseene..

Skriftserie nr fem »Kongen av Hvaler foreligger. Heftet kan kjøpes ved samtlige museer i Østfoldmuseene..

Kystmuseet Hvaler er medlem av Det nasjonale museumsnettverket for fiskerihistorie og kystkultur. Museet har de siste årene deltatt i nettverkets store landsomfattende fiskeriredskapsprosjekt som har hatt som mål å skape en totaloversikt over viktige fiskerier i Norge og derigjennom registrere og samle inn redskap som er knyttet til disse fiskeriene. Kystmuseet Hvalers bidrag i prosjektet har vært fiskeredskap skalldyrfangst.

Fiske har vært en vesentlig del av Hvalers næringsvirksomhet. Dette har vært til eget forbruk og til salg og videreforedling. Framveksten av østfoldbyene og industrietableringen i Østfold skapte et marked for avsetning av fisk og fiskeprodukter. Det er spesielt interessant med det store omfanget fiskeriene fikk i et så urbanisert og industrialisert fylke som Østfold.

Skriftserie nr fem »Kongen av Hvaler foreligger. Heftet kan kjøpes ved samtlige museer i Østfoldmuseene..

Skriftserie nr fem »Kongen av Hvaler foreligger. Heftet kan kjøpes ved samtlige museer i Østfoldmuseene..

Museet hadde fra før en mindre samling av tener og annet utstyr til hummerfiske og trålredskap knyttet til rekefiske. Museet har også utgitt heftet Krepsefisket på Hvaler av Arne Martin Klausen, det første skriftet i museets skriftserie. Men museets samling av fiskeredskap er for liten til å gi et dekkende bilde av redskapskulturen. Gjennom prosjektet har museet fått økt sin samling med nærmere 40 hummertener. Innsamling, registrering og dokumentasjon av denne redskapskulturen har gitt et betydelig tilskudd til og grunnlag for produksjon av ny kunnskap om denne viktige delen av hvalerfiskernes næringsutøvelse og dets plass i lokalsamfunnet i sin helhet.

Prosjektet har vært gjennomført med midler fra Kystkulturnettverket. Som prosjektmedarbeider har Tom Baefverfeldt vært tilsatt. Han utførte et to måneders feltarbeid i 2010 og har siden utarbeidet foreliggende rapport. Mye av skrivearbeidet har han utført på sin fritid. Vi er svært glad for det arbeidet han har utført for Kystmuseet!