Archive for the ‘Styre og utvalg’ Category

Styre og utvalg i Østfoldmuseene

onsdag, desember 8th, 2010

Eierforum

Eierforum er et vedtekstfestet organ, etablert for å sikre informasjonsflyten mellom stifterne og Østfoldmuseenes styre. Eierforum består av 2 representanter fra hver av stifterne, 18 personer tilsammen. De er valgkomite for styret, velger revisor og fastsetter styrets godtgjørelse.

Eierforums medlemmer:
Borgarsyssel Museum;  Carl Einar Kure, Thomas Winther
Hvaler Kulturvernforening;  Arnt-Otto Arntsen, Paul Henriksen
Haldenvassdragets Kanalmuseum;  Reni Braarud, Amund Rakkestad
Moss by- og industrimuseum; Unn Bøhm Tveito, Tage Pettersen
Fredrikstad Museum: Unni Helene Mathisen, Bjørn Kjelsaas Andersen
Folkenborg museum; Unni Gangnæs, Thore Lund
Halden historiske Samlinger; Dag Strømsæther, Arild Stang
Østfold fylkeskommune; Atle Haga, Ole Haabeth
Storedal kultursenter; Signe Øye, Ingebjørg Guslund

Styremedlemmer:

Harald Horne, leder

Gunn Karin Karlsen, nestleder

Mette Bakken

Sissel M. Utne

Halstein Sjølie

Lisbeth Sandbæk

Roderick Ewart

Lillian Nyborg

Vararepresentanter:

Gunnel Edfeldt

Kjell Ø. Lunde

Rolf Utgård

Rune Fredriksen

Gerd Gulbrandsen

Karin Aarkvisla

James Ronald Archer

Hege Steen Langvik

Ledergruppe
Ledergruppa består av 3 avdelingsdirektører, økonomisjef og direktør. Ledergruppa møtes etter en oppsatt møteplan.

Allmøte
Allmøte avholdes 2 ganger i året. Møtene alternerer mellom avdelingene

Arbeidsmiljøutvalg (AMU)
Det er etablert et arbeidsmiljøutvalg for Østfoldmuseene bestående av åtte representanter.

Regionverneombud og hovedverneombud
Østfoldmuseene er delt i fem verneregioner. Det er valgt regionverneombud for alle regionene samt et hovedvernombud. Østfoldmuseene har inngått avtale om bedriftshelsetjeneste med Stamina HOT.

  • Verneområde Borgarsyssel Museum, Østfoldmuseenes administrasjon og Museumstjenesten. Verneombud Sven Søderberg
  • Verneområde Folkenborg Museum og Haldenvassdragets Kanalmuseum. Verneombud Hilde Lauvland
  • Verneområde Moss by- og industrimuseum. Verneombud Camilla Gjendem
  • Verneområde Halden. Verneombud James Ronald Archer
  • Verneområde Fredrikstad og Kystmuseet Hvaler. Verneombud Morten Aabø

Tillitsvalgtforum
Det er etablert et tillitsvalgtforum bestående av tillitsvalgt fra de organisasjonene som er representert i Østfoldmuseene. Forumet møtes etter behov for å drøfte relevante spørsmål og sørge for god informasjonsflyt og kunnskapsutveksling i organisasjonen.

Avdelingsvise personalmøter
Avdelingene avholder presonalmøter ved behov. Møtene ledes av avdelingsleder.

Vedtekter

Last ned som PDF ->>