Archive for the ‘Visjon og verdier’ Category

Visjon og verdier

onsdag, desember 8th, 2010

Østfoldmuseenes visjon er:

Østfoldmuseene – vi fornyer og forundrer

Våre verdier er:

Begeistring   – Involvering  – Kvalitet

Østfoldmuseene er stiftelse bestående av følgende museer og avdelinger:

  • Borgarsyssel Museum, Sarpsborg
  • Folkenborg museum, Eidsberg
  • Fredrikstad Museum, Fredrikstad
  • Halden historiske Samlinger, Halden
  • Haldenvassdragets Kanalmuseum, Ørje
  • Kystmuseet Hvaler, Hvaler
  • Moss by- og industrimuseum, Moss
  • Museumstjenesten, Sarpsborg
  • Østfold fylkes billedarkiv, Sarpsborg
  • Storedal Kultursenter

Østfoldmuseene ble den 8. desember 2009  stiftet på Rød Herregård i Halden. Østfoldmuseene var med virkning fra 01.01.2010 et konsolidert museum. Administrasjonen til Østfoldmuseene er basert i Sarpsborg .