Archive for the ‘Ukategorisert’ Category

AVLYST, på grunn av for få deltakere: Kurs i draktsøm – del 1

fredag, februar 25th, 2011
Foto: Rita Walter

Foto: Rita Walter

Sy din egen 1700-talldrakt! Over to helger, i henholdsvis mars og april, tilbyr Fredrikstad Museum dette kurset. For nærmere informasjon om kursets innhold, send gjerne en mail til kursholder Rita Walter: rosalitt@online.no
Sted: Annekset, Isegran.
Klokke: 12.00 – 1600

For påmelding, ring Fredrikstad Museum på telefon: 69 30 40 40, eller send en mail til bookin@fredrikstad.museum.no

Nytt år, nytt fellesmagasin og nye handlingsplaner, men får vi noen nye penger?

onsdag, februar 9th, 2011

St Olavs Vold, foto: André Liefting
St Olavs Vold, foto: André Liefting

Østfoldmuseene har startet på sitt andre driftsår, det første med felles handlingsplaner under utarbeidelse.
Når museer konsoliderer etableres det en ny organisasjon som fra dag èn fylles med gammel historie, gamle, urealiserte planer og gamle, urestaurerte bygninger. Behovene er i mangemillionersklassen. Østfoldmuseene forvalter ca. 70 antikvariske bygninger, bl. en stor arbeiderbolig fra 1840 årene i tegl, en ingeniørbolig fra ca. 1900, en spinneribygning fra 1907, en herregård og et fort, til sammen mange tusen m2 treverk og murflater som ikke er i tilfredstillende stand. Her snakker vi om ca. 40 millioner kroner.

Bygningsteknisk undersøkelse gjennomført i 2010

Styret til Østfoldmuseene har tatt sin oppgave som ansvarlig for bygningsvedlikeholdet på alvor, og har fått utarbeidet en tilstandsrapport for museenes viktigste trebygninger av firmaet Stokk & Stein i Lom. Det viser seg at bygningsmassen vil få en bedre fremtid bare vi legger litt mer vekt på arrondering rundt grunnmur og fotplanker, foretar aktive inngrep i vegetasjonen rundt husene, dvs. rydder opp i bed, kutter busker og feller trær. Å utarbeide gode rutiner og felles antikvariske standarder for bygningsvedlikeholdet er også et godt råd. 

Nytt fellesmagasin, Trollull på Mysen tas i bruk i  2011

Og mens vi venter på penger slik at vi får satt alle bygningene våre i tilfredstillende stand, jobber vi med samlingene våre. Vi registrerer og fotograferer og klargjør til overflytting til fellesmagasinet Trollull i løpet av året. For det er det nye eventyret for museene og samlingene i Østfold. Denne bygningen får vi leie vederlagsfritt av fylkeskommunen, og det følger 1,5 millioner kroner til drift med avtalen for 2011. Det er en generøs gave, men det stiller store krav til omdisponering av museenes ressurser slik at vi kan frigjøre folk til å klargjøre og flytte over gjenstandene. De kommende årenes handlingsplaner  vil  bære preg av denne prioriteringen for Østfoldmuseene. 

Økt publikumsoppslutning og nye utstillinger

Også skulle vi så gjerne ha laget nye spennende utstillinger slik at publikum strømmet til. Østfoldmuseene hadde 130.000 besøkende i 2010. Det er ikke dårlig, men vi vil ha flere. Utstillingsbudsjettet er på ca. 350.000 for syv museer. Det er alle enig om at er for lite, men hvor skal pengene komme fra når mer enn 75% av budsjettet er bundet opp i det økonomene kaller “bundne, tungt reversible kostnader”. 

Utfordringene står i kø, men vi gir ikke opp og ser at det nye fellesskapet i konsolideringen gir nye  muligheter. Vi håper på et godt museumsår for Østfoldmuseene, tross alt.

Våre samlinger

tirsdag, november 9th, 2010

Østfold fylkes billedarkiv har ca. 350.000 fotografier i sine samlinger. Dette er fotografier fra alle kommunene i fylket vårt. Samlingen består av repronegativ og originalmateriale fra perioden ca.1860 til 1990. Av disse er ca. 64.000 motiv registrert og tilgjengelig for publikum, analogt eller digitalt – enten i manuell katalog på Fylkeshuset eller søkbare på DigitaltMuseum.no eller flyfoto-sida vår.  Arkivet inneholder flyfotosamlinger fra de fleste kommuner i Østfold , portrettarkiv etter profesjonelle fotografer i Moss og Sarpsborg, negativarkiv etter amatørfotografer, dokumentasjon av bedrifter m.m. Men største bredde har de reproduserte enkeltfotografiene samlet inn via innsatsen til historielag, bibliotek og kulturkontor i fylket. Alt materiale lagres i klimastyrt magasin etablert i 2002.

Samlingene er tilgjengelig og ordnet på ulike nivå, dvs de kan være registrert/avfotografert enten analogt eller digitalt, bare registrert eller ingen av delene. Da må det letes manuelt ved hjelp av bestillingsprotokoller (portrett-arkiv).
Her følger en oversikt over de ulike enkelt-samlingene:

Widerøe’s Flyveselskap A/S – skråfoto/flyfoto fra mange kommuner i Østfold; Borge, Eidsberg, Hobøl, Hvaler, Marker, Moss, Onsøy, Rakkestad, Rolvsøy, Rygge, Rømskog, Råde, Skjeberg, Spydeberg, Trøgstad, Tune og Varteig – i perioden ca. 1935 til 1980.

Fotograf Chr. E. Larsen potrettfoto og oppdragsfoto fra Sarpsborg, Tune, Varteig. Borge, Skjeberg, Rakkestad i perioden 1913 til 1954. Dokumentasjon av Østfoldutstillingen i Sarpsborg 1930.

Fotograf Solberg – portrettfoto fra Sarpsborg-regionen, perioden 1954 til 19  .

Fotografene Karen Bratli, Th. Bachmann og Jo Benkow – portrettfoto fra Mosse-regionen i perioden 1896-1955 ca, hovedsaklig Th.Bachmanns arkiv fra ca. 1906-1949.

Fotograf Frank Thorsrud – portrettfoto i Mosseregionen i perioden 1949 til 1984.

Fotograf Mathias Thorshaug – portrettfoto i  Mosse-regionen i perioden 1952 til 1972.

Fotograf Th. Kristiansen – gruppebilder (skole og bedrift) fra Østfold, ca. 1920-tallet.

Amatørfotograf August Løvdahls fotoarkiv med motiver fra Borge, Torsnes og Skjeberg i perioden 1896 til 1925.

Amatørfotograf Ragna Kongsbergs fotoarkiv med portrett og motiv fra Onsøy.

Amatørfotograf Ingebret Aas – fotoarkiv i forbindelse med hans arbeid som museumsmann i Sarpsborg-distriktet 1920-1939. Særlige bygninger; gårdsbruk og husmannsplasser.

A/S Borregaards eldre fotografier – bedriftens egne dokumentasjonsfoto av virksomheten i perioden 1875-1950 ca.

Hafslund-samlingen – bedriftens egne dokumentasjonsfoto av virksometen i perioden 1898 til 1957.

Fylkeskonservator Lauritz Opstads negativ-samling fra hans virke i Østfold i perioden 1952-1965.

Roald Amundsen-samlingen, diverse fotografier fra hans ekspedisjoner i polarområder, avfotografert fra diverse album. Grunnlagsmateriale for ØFBs internasjonale vandre-utstilling fra 1968.

Knut W. Engebretsens samling av skutebilder i Fredrikstad, avfotografert.

Du kan finne flere fotosamlinger fra Østfold ved å søke i Registre over norske fotografer og fotografiske samlinger, et nettsted som Preus Museum og Nasjonabiblioteket driver i samarbeid med fotobevaringsinstitusjonene i Norge.

 

Fotografer i Østfold

tirsdag, november 9th, 2010

Mange fotografer har vært aktive i Østfold, alle byene har hatt flere fotoatelier fra slutten av 1800-åra av. Her følger en oversikt over de fotografene vi vet har vært aktive i Østfold i kortere eller lengre perioder.

Abel, Elisabeth Charlotte (1860-), Nygaardsgate 52 i Fredrikstad fra 1900-1901. Fredrikstad og Moss.
Alstrøm, Jacob (1875-) i Fredrikstad ca. 1900.
Anthoniussen, i Moss
Astrup,  i Halden, adresse Storgata (grosserer C.  Wiels Geddes gård) 1877-1893.
Atelier Fønix, i Fredrikstad
Bachman, Theodor (1873-1949), Moss i Dronningensgate 23 i perioden 1906-1949.
Bakke, Arnor Jensen, i Fredrikstad

Bakke, Astrid,  i Eidsberg fra 1935, Mysen
Bakke, Kr., i Eidsberg fra 1935. Mysen

Balle, Lauritz Nikolai (Lars) (1825-1896) – i Sarpsborg 1861.
Benkow, Jo (1924-), i Moss 1949-55.
Bentson, Elias B. (1887-1968) i Moss som overtok Bachmanns fotoatelier i 1949, dro siden til Hornmindal i Sogn & Fjordane og etablerte seg der som fotograf.
Billington – i Halden 1865.
Bjerke, Martha, i Sarpsborg
Bjørnulf, Arild, i Fredrikstad
Bjørnulf,  Johnny, i Fredrikstad
Blom, Kari Enger, i Fredrikstad

Borg, Emilie, i Fredrikstad
Bratlie, Karen, i Moss
Bülund, Axel i Moss og Sarpsborg
Carlsson, J. A., i Sarpsborg og Fredrikstad, Mysen
Dahlstrøm, Johannes Andersen, i Moss
Dietrich, Rudolph Friedrich (1829-1902), i Fredrikstad, fra 1865-81.
Enger, Karl, i Moss
Falch, Hjørdis Lind, i Halden
Falch, Knut, i Halden
Figon, (Etienne) Auguste, i Fredrikstad
Fotohuset A/S, i Fredrikstad
Gabrielsen, Emanuel, i Fredrikstad
Gerold, Adolf, i Fredrikstad
Gerold, Gustav Adolf, i Fredrikstad
Gerold, HArls Fredrik i Halden
Giebelhausen Fredrik Friis, i Fredrikstad
Gjøsund, Sigvald, i Halden
Gleerup, Jørgen G., i Fredrikstad, Halden, Moss, sarpsborg
Gründahl, Inga, i Sarpsborg
Hamilton, Wilhelm Duperre, i Halden
Hansen, Hans Fredrik (Fred.), i Frerikstad
Hansen (Nansen?), O. M. , i Halden
Hofgaard, Ludvig Edvard Rasmussen, i Halden
Holen, Norvald, i Fredrikstad
Hollander, Clara, i Halden
Jensen, J. A., i Fredrikstad
Jensen, Hilda, i Sarpsborg
Jensen, M., i Sarpsborg

Karlsson, J. A., i Fredrikstad, Mysen
Kjellerød, Georg, i Sarpsborg

Kjellerød, Louise, i Sarpsborg

Klem, Fredrik Johannes Gottfried, i Halden
Kolstad, Augusta (1859-d.), i Askim
Kylander, T.V. , i Halden

Lagerkreutz, Sophie, i Fredrikstad, Moss
Larsen, Christian Emil, i Sarpsborg
Leirung, Anna, i Moss
Leverin, Axel, i Fredrikstad, Halden
Lind & Co., i Moss
Lind, Carl Victor, i Moss
Lind, Hjørdis, i Halden
Lindman, Gustav, i Moss
Lund, Solveig, i Moss
Lunde, Halfdan, i Moss

Madsen, Olaf Marman, i Halden
Mansrud, Rudolf, i Mysen og Askim, Trøgstad
Mellbye, Nils Parr, i Trøgstad
Mortvedt, Nils, i Halden
Nielsen (Nilsen), Agnes, i Sarpsborg
Nordli, Anna, i Askim
Olsen, Ths., i Fredrikstad
Sandels, Carl, i Fredrikstad, Halden
Schomragh, El(l)en, i Moss
Solberg, Olav Fridtjof, i Sarpsborg
Sollem, Gustav Larsen i Fredrikstad, Halden, Sarpsborg
Smith, Ansgar Jespersen, i Moss
Thorshaug, Mathias, i Moss
Thorsrud, Frank, i Moss
Strøm, Margit, i Askim
Thrane, Marcus Møller, i Halden
Thykier, Hans P. , i Halden
Trollbu, Tore, i Halden
Viljugrein, Knut, i Askim
Væring, Olaf, i Sarpsborg
Wesenberg, Jacob Christian Lerche Dahl, i Halden
Widerøe, Harald, i Skjeberg
Østensen, Olaves, i Fredrikstad