skip to Main Content

Besøksadresse:

Gamlebygata 8, 1721 Sarpsborg
Telefon sentralbord: 69115650
E-post

Borgarsyssel Google MapsSe kartet i Google Maps

Åpningstider:

Sommersesong 2015: 21. juni -16. august;  åpent alle dager kl. 12.00-17.00.

Kontortid: mandag til fredag kl 8-15.30, hele året, administrasjonsbygget, inngang i 1. etg fra Kirkegata.

nytt-formidlingsbygg-knapp
Trykk på bildet for nyheter om det nye formidlingsbygget.

Interaktivt klikkbart kart over museet

Digital vandring langs vollen –>

Inngang:
Voksne: kr. 60
Barn/ungdom under 18 år kr. 20 (gratis inngang for barn mellom 0 og 5 år)
Museumskort kr 100,- gir adgang til alle våre avdelinger i et år fra kjøpsdato

Skoleelever gratis

Omvisning utenom sesong: kontakt  chrell@arkiv.ostfoldmuseene.no

Priser for omvisning i grupper opp til 20 personer:
Hverdager kl 09.00-16.00 kr 600,-
Hverdager etter kl 16.00, samt lørdag og søndag kr 1 200,-
For grupper over 20 personer dobles prisen fordi gruppen må fordeles på to omvisere.

Om museet:

Borgarsyssel Museum ble stiftet i 1921 og ligger ved ruinen etter Nikolaskirken fra omkring 1115. Museet dokumenterer og formidler kulturhistorie fra hele Østfold fra middelalderen og fram til nå.

Borgarsyssel Museum har fylkesomfattende samlinger fra Østfold, og er et friluftsmuseum med et 20-talls antikvariske bygninger.

Borgarsyssel Museum samarbeider tett med Olavsdagene og Sarpsborg 2016

Museet har ansvar for
* 36 bygninger
* omkring 20 000 gjenstander
* 2 000 hyllemeter med privatarkiver
* mer enn 1 500 lydbånd

Ombygging og konsekvenser for samlingen:

Borgarsyssel Museum er for tiden under ombygging og det pågår en omfattende innflyttingsprosess i det nye fellesmagasinet på Trollull. Deler av vår gjenstandssamling er derfor utilgjengelig, men vår samlingsansvarlige Mona Beate Vattekar tar imot publikumshenvendelser. Museet har for tiden heller ingen arkivar og hele vår samling av privatarkiver og tradisjonsarkiv er derfor utilgjengelig. Vi har derfor svært begrensede muligheter for å finne frem eller tilrettelegge vårt materiale før tidligst i 2016.

Indigo Glassblåseri:

Indigo Glassblåseri har avsluttet sin virksomhet på Borgarsyssel Museum og flytter til Røed gård på Jeløya i Moss.

Kontakt Christine på tlf 99589459.

www.indigo-glass.no

Back To Top