skip to Main Content

Besøksadresse:

Fossen 21/23, 1530 Moss
Telefon sentralbord: 69 11 56 50
E-post

Moss by- og industrimuseum Google MapsSe kartet i Google Maps

Åpningstider, utstillingene i Fossen 21:

Tirsdag – fredag kl. 11 – 15. Søndag kl. 12 -15

Åpningstider Moss by- og industrimuseum Verket 20:

Søndag 12.00-15.00. Godværskafe.

Billettpriser:

Voksne: kr. 60
Barn/ungdom under 18 år kr. 20 (gratis inngang for barn mellom 0 og 5 år)
Museumskort kr 100,- gir adgang til alle våre avdelinger i et år fra kjøpsdato

Gratis for skoleelever

Omvisninger i museet:

Vi tilbyr 45 minutters omvisninger i museets utstillinger og i Verket 20 for grupper på inntil 30 personer.

For grupper på over 30 personer deler vi gruppen og vi stiller med to omvisere og prisen dobles.

Priser:
Omvisning på hverdager mellom 09:00 og 16:00: kr. 400,- + billetter.
Omvisning etter kl. 16:00 samt lørdag og søndag: kr. 400,- + billetter (kr. 800,- + billetter for grupper over 15 stk.)

For reiseselskaper: Ta kontakt med museet for egen avtale trigjo@arkiv.ostfoldmuseene.no

I perioder har vi mange skoleelever her fram til kl. 13 og da er her ikke rom for andre grupper.

Om museet:

Moss by- og industrimuseum er en del av Stiftelsen Østfoldmuseene og samler, bevarer og dokumenterer Moss bys sosiale, arkitektoniske og industrielle historie, med vekt på tidsskiftene i det 20. århundre.

Museets permanente utstillinger omhandler mølleindustri, vannkraft, glassemballasje og papirindustri. Skiftende utstillinger og samtidsdokumentasjon tar opp temaer knyttet til byens bedrifter, foreningsliv og kulturelle aktiviteter. Temaene i basisutstillingene vil være førende for utviklingen av formidlingstilbudene våre. Samtidig vil vi fokusere på de naturgitte forutsetningene for dannelsen av Moss by.

Moss by- og industrimuseum holder til i restaurerte lokaler i Kloster og Galla møller mellom Fossen og Lille-elv. Kloster mølle er fra 1899/1900, mens Galla mølle er fra ca. 1920. Møllebygningene i teglstein er et uttrykk for den internasjonale industriarkitekturen som preget norsk industribygging på begynnelsen av forrige århundre. Mossefossen og området rundt ble valgt til kommunens Tusenårssted og omfatter ”Konventionsgården, Fossen og Møllene”.

”Møllebyen i Moss” fikk Statens byggeskikkpris i 2003 for arbeidet med å revitalisere og fornye den historiske bydelen. Museet samarbeidet med Sundby arktiekter AS om rehabiliteringen av Kloster og Galla møller. I restaureringsarbeidet av museumslokalene er det bevisst tilstrebet en kombinasjon av gamle og autentiske bygningselementer og moderne elementer i glass og stål.

Museet har to store utstillingssaler og ”Fyrrommet ”- et aktivitetsverksted for barn. Museet har klimastyrt magasin og kontorer. Vi leier ut møtelokaler, og museet arrangerer konserter og foredrag i samarbeid med lokale lag og foreninger. Det er mulig å avtale omvisning både i museet og i området rundt.

14. august 2014 åpnet vi vårt vesle bydelsmuseum i en av de gamle arbeiderboligene i Verket 20. I utstillingen fra Moss jernverk til Peterson Moss formidler vi arbeidet, dagliglivet og industrien i området.

 

Ansatte:

Hege Hauge Tofte – Avdelingleder: 99 46 42 84

Torill Wyller – Konservator: 95 14 96 52

Camilla Gjendem – konservator: 91 53 03 40

Trine Gjøsund – konsulent: 47 97 77 66

Bjørg Holsvik – konservator: 47 97 77 65

Vibeke Nielsen – museumsvert: 47 97 77 67

Beredskapsgruppa for industridokumentasjon i Østfold:

Flere industribedrifter i Østfold avvikles eller flagger ut, og omstillinger og endringer i det industrielle landskapsbildet skjer hurtig. Østfoldmuseene og Fylkeskonservatoren i Østfold har tatt konsekvensen av dette. Etter inspirasjon fra en tilsvarende gruppe ved Vestagdermuseet, dannet vi i 2010 Beredskapsgruppa for industridokumentasjon i Østfold.

Les mer om beredskapsgruppa –>

Utstillinger:

Vårt daglige brød

Vårt daglige brød.

Varm og kald ende, Moss Glasværk

Varm og kald ende.

Funkis i Moss. Modernistisk arkitektur i et modernistisk utstillingsrom.

Funkis i Moss. Modernistisk arkitektur i et modernistisk utstillingsrom.

Verket 20 - Fra Moss Jernverk til Petterson Moss – En utstilling om dagligliv, arbeid og industr.i

Verket 20 – Fra Moss Jernverk til Petterson Moss – En utstilling om dagligliv, arbeid og industr.i

 

 

 

 

 

 

Back To Top