skip to Main Content

Kontaktinformasjon:

Museumstjenesten i Østfold – Østfoldmuseene
Gamlebygata 8
1721 Sarpsborg
E-post: museumstjenesten@arkiv.ostfoldmuseene.no

Kontortid mandag – fredag 8.00 – 15.30

Trollull fellesmagasin
Trollstien 6
1850 Mysen

Besøksadresse:

Museumstjenesten: Gamlebygata 8, 1721 Sarpsborg
Trollull fellesmagasin : Trollstien 6, 1850 Mysen
Sentralbord: 69 11 56 50

Museumstjenesten Google MapsSe kartet i Google Maps

Om Museumstjenesten:

Museumstjenesten skal bidra til å:

  • – Skape et museumsvesen som arbeider mot felles mål
  • – Øke samarbeidet mellom museene i Østfold
  • – Styrke den faglige bistanden til museene i Østfold

Museumstjenestens arbeidsområder er knyttet til innsamling og bevaring av gjenstander, dokumentasjonsteknikker samt formidling generelt.
Tjenestens geografiske arbeidsområde er hele Østfold fylke.

Museumstjenesten er opptatt av å videreformidle og å bygge opp forståelse og kunnskap om bevaring og håndtering av museale objekter. Vi vil også kunne anbefale metoder og materialbruk innen bygningsvern. Spørsmål vi ikke kan besvare vil vi kunne videreføre til andre fagfolk.

Videre kan vi veilede innen metoder for systematisering og registrering av museale- eller andre kulturhistoriske samlinger. Vi opererer også gjerne som en rådgivende instans ved spørsmål om formidlingsmetoder og dokumentasjonsteknikker.

Museumstjenesten er opprettet som en fellestjeneste for museene i Østfold, men både teknisk konservator og konservator gir, så langt kapasiteten tillater det, gjerne råd og veiledning til andre kulturhistorisk interesserte.

Museumstjenesten i Østfold ble etablert høsten 2001 som en egen fylkeskommunal virksomhet med to faste stillinger.
Fra 2010 ble vi en del av det konsoliderte museet Østfoldmuseene.

De to faste stillingene innehas i dag av en teknisk konservator og en konservator.

Teknisk konservator: Randa Arntzen
Konservator: Siri Eriksen Gjems
Magasinforvalter: Hilde Serine Krogstad

Back To Top