skip to Main Content

Nytt liv for gjenstandene i Borregaardsveien 5

IMAG2219

Ansatte ved Borgarsyssel Museum rengjør gjenstander. Foto: Mona Beate Vattekar

På Borgarsyssel Museum har vi i mange år arbeidet med å bedre oppbevaringsforholdene for våre gjenstander. Flere lager er nå tømt og gjenstandene er flyttet til mer egnede lokaler. Slike prosjekter er meget krevende, både tidsmessig og ressursmessig.

For 3 år siden startet vi det største gjenstandsprosjektet i Borgarsyssels historie. Det skjedde i forbindelse med rehabilitering av museets administrasjonsbygning. Med god hjelp  fra kollegaer i Østfoldmuseene, pakket  og flyttet vi til sammen over 16.000 gjenstander i løpet av 9 måneder!

IMAG2178

Flyttefolk fra Skullerud flyttebyrå bærer ut en gjenstand fra huset. Foto: Mona Beate Vattekar Ansatte ved Borgarsyssel Museum rengjør gjenstander.

I høst har tømmingen av Borregaardsveien 5 stått på agendaen. Denne bygningen har i mange år vært et lager for museets samling av større gjenstander, hovedsakelig møbler og bygningsdetaljer.På grunn av den senere tids oppblomstring av ekte hussopp og mugg i huset, ble dette prosjektet ekstra utfordrende. Vi har med andre ord ikke bare måttet tenke på gjenstandenes størrelse og tyngde, men også vår egen helse. Vi gikk derfor til innkjøp av vernedrakter og masker. Draktene har forhindret at vi har dratt med oss soppsporer til de nye lokalene, mens maskene har beskyttet oss mot å innånde helseskakadelige muggsporer.

Det var mange folk i arbeid da prosjektet startet opp i forrige uke. Flyttefolk bar ut flere  hundre gjenstander fra huset. De mest befengte gjenstandene ble fraktet til et telt ved siden av, og der arbeidet ansatte ved Borgarsyssel med å  støvsuge bort soppsporer fra gjenstandene. En del gjenstander ble også rengjort med godt oppvridd klut og lunkent vann. Gjennom et godt samarbeid mellom kollegaer ved Borgarsyssel Museum og innleide flyttefolk, ble til sammen 4 store flyttelass med gjenstander sendt fra Borregaardsveien 5  til nye lokaler i Halden. Med dette har gjenstandene fått  et nytt liv og en bedre fremtid. Og dette viktige arbeidet slutter ikke her, for vi  vil fortsette helt til alle våre gjenstander har fått bedre oppbevaringsforhold.

Tekst og foto: Mona Beate Buckholm Vattekar, konservator ved Østfoldmuseene – Borgarsyssel Museum

Christine Haugsten Ellefsen

Museumspedagog på Borgarsyssel Museum.

Back To Top