skip to Main Content

Sjeldent funn!

Skjelettmateriale funnet under graving i St. Nikolas kirkeruin i 2009, foto Mona Beate Buckholm Vattekar

Under arbeid med St. Nikolas kirkeruin på Borgarsyssel Museum har det ved flere anledninger dukket opp skjelettfunn. Sist gang var i fjor høst, i forbindelse med tilrettelegging av ruinen og ruinparken. Analysen utført av Norsk Institutt for Kulturminne-forskning (NIKU) er klar!

Tuberkulose og slitasjegikt
Beinmaterialet stammer mest sannsynlig fra en middelaldrende voksen kvinne (ca. 35 til 45 år). På høyre overarmsbein er det tydelige spor etter slitasjegikt (osteoartrose), noe som kan ha vært svært smertefullt. Sammen med skjelettmaterialet ble det funnet fire beinfragmenter som er relativt flate, harde og knudrete. Disse er sannsynligvis fragmenter av forbeinet lungemembran. Membranene som omgir lungene og som festes til ribbeinenes overflater kan bli forbeinet som følge av tuberkulose og andre tilstander. Slike funn er sjeldne men ikke ukjente i arkeologisk materiale. Det første kjente norske tilfellet er fra merovingertid (ca. 600-800 etter Kristus).

Tidlig datering!
Skjelettmaterialet ble sent inn til NTNU for datering. Prøven viste at kvinnen døde mellom 1040 og 1165, altså sen vikingtid / tidlig middelalder. Denne dateringen er oppsiktsvekkende tidlig med tanke på at St. Nikolas kirke ble påbegynt i 1115. Men den føyer seg likevel inn i rekken av tidlige dateringer på skjelettmateriale knyttet til området. De to mennene som ble gravd frem i 2006 døde begge mellom 980 og 1015.

På spor av Borgartinget?
Dette reiser en rekke spørsmål: Kan St. Nikolas kirke ha vært bygget på en gravplass fra vikingtiden? Eller ser vi her sporene etter en tidligere kirke på stedet? Kanskje er det begravelser knyttet til Olavs Mariakirke vi har kommet over? Mariakirkens kirkegård kan ha vært plassert på utsiden av vollen, selv om kirken mest sannsynlig har stått på innsiden av vollen. Dersom dette er tilfelle, kan vi kanskje også ha kommet på sporet av Borgartinget, som skal ha blitt holdt på Mariakirkens kirkegård!

Kilde: NIKU osteoarkeologi Rapport 221 / 2010. St. Nikolas kirkeruin, Sarpsborg, Østfold. Beinfunn ved graving for universell utforming. Berit J. Sellevold

Hege Hauge Tofte

Avdelingsdirektør Borgarsyssel Museum

Back To Top