skip to Main Content

Minneinnsamling i skolen

Mina, Rebekka, Marja og Marie jobber med sin digitale fortelling. Foto: Espen Nordenhaug

Mina, Rebekka, Marja og Marie jobber med sin digitale fortelling. Foto: Espen Nordenhaug

Skoleåret 2010/11 deltok elever ved Ramberg, Hoppern og Bytårnet skole i Moss i prosjektet Minneinnsamling i skolen. Resultatet ble 15 digitale fortellinger om mennesker, deres oppvekst og arbeidsliv.

120 elever hadde funnet veien til Moss Kino for å se sine digitale fortellinger på lerretet. Foto: Bjørg Holsvik

120 elever hadde funnet veien til Moss Kino for å se sine digitale fortellinger på lerretet. Foto: Bjørg Holsvik

De som deltok var med i en konkurranse om en pengepremie til klassen. Prosjektet ble knyttet opp til det nettbaserte minneinnsamlingsprosjektet Arbeidsarven. Gjennom aktiv deltaking og møte med mennesker i nærmiljøet skal elevene få økt interesse og kunnskap om det arbeidet folk har levd med og de sosiale endringene de siste 50 år. Minnene som ble samlet inn oppbevares ved Østfoldmuseene – Moss by- og industrimuseum og vil bli tatt i bruk i framtidige historieprosjekt om menneskers arbeidsliv i Moss.

De tre vinnerbidragene ble premiert og hedret under premierefesten. Foto: Bjørg Holsvik

De tre vinnerbidragene ble premiert og hedret under premierefesten. Foto: Bjørg Holsvik

En digital fortelling er en kort sekvens av bilder supplert med et lydspor. Den er basert på erfaringer, produsert av den som selv forteller, og innebærer aktiv refleksjon over egen læring og en bevissthet omkring formidling og deling.

Elevene fikk en innføring i intervjuteknikk, måtte selv finne sine intervjuobjekt, lage spørsmål og gjennomføre intervjuet. Etterpå skrev de intervjulogg, innhentet samtykke, utformet sitt eget manus og laget en digital fortelling.

13. mai 2011 ble det holdt stor premierefest med premiering av tre verdige vinnere. 120 stolte elever feiret 1., 2. og 3. plass. Nå kan du se flere av de flotte bidragene som er lastet opp på Digitalt fortalt.

Vinnerbidraget var historien om Egil Andersen, og er produsert av Mina, Marja, Marie og Rebakka fra klasse 9B på Bytårnet skole. Juryens begrunnelse var som følger:

Spill film

Se vinnerbidraget "Glimt fra et arbeidsliv - Egil Andersen"

Vinnerne forteller en historie om et menneske – om et levd liv, om oppvekst, skole og arbeid i Fredrikstad og Moss. Historien har en gjennomtenkt regi og er meget godt fortalt. Dette kombineres med illustrerende bilder med teknisk gode overganger, artig og tidsriktig musikk. Det er lagt inn informativ tekst i historiens begynnelse og slutt. Som betrakter blir man med engang presentert for personen og man blir revet med i historien. Etter fortellingen sitter man igjen med en klar tanke om at dette er et minne, som det er godt det blir tatt vare på.

Digitalt fortalt ble lansert 3. Februar 2009 av Norsk kulturråd og har som mål å samle fortellinger som viser bredden og variasjonen i begrepene kulturminner og kulturarv. Du kan se flere av bidragene i minneinnsamlingsprosjektet fra de tre skolene på Digitalt fortalt –>.

Espen Nordenhaug

Ansatt som nettutvikler i Østfoldmuseene

Back To Top