skip to Main Content

Byens brønner

IMAG1678

SOLID: Sarpsborgs fjerde middelalderbrønn er gravd frem på Borgarsyssel. Foto: Mona Beate Vattekar

Det har i de siste dagene vært skrevet en del om brønnen fra middelalderen som ble funnet i forbindelse med den arkeologiske undersøkelsen av tomta til Borgarsyssel Museums nye formidlingsbygg Olavs hall. Stokkene som ble gravd frem er nå tatt opp og oppbevares på museet.

Det er funnet få spor etter bygninger fra middelalderens Borg, og man vet heller ikke noe sikkert om hvordan bygårdene så ut. Men byens brønner er det flere spor etter, og disse kan være med å si noe om bosetning og dagligliv i middelalderen. Brønnen som ble funnet i år er den fjerde i rekken.

Museets første leder, Ingebret Aas, forteller om en tømret brønn med godt «oppkomme» på tomten til Borregaardsveien 3. Den ble kalt «Kjerkebrønnen», og var mest sannsynlig fra middelalderen. Likeledes skriver han at det skal ha vært registret en tømret brønn på tomten til St. Mariegate 30. Denne ble funnet samtidig med at man fant en stor eikestokk på nabotomten.

Under krigen ble det gravd for anleggelsen av en tysk bunker på raskanten utenfor Borregaardsveien 6. Det er blitt fortalt at man da støtte på en tømret brønn med et rikt innhold av skotøyrester og lignende.

Det er tatt dateringsprøver av brønnen som ble funnet i sommer, og det er også tatt vare på flere funn, slik som keramikk, glass, lærrester og dyrebein. Det finnes ikke noe materiale fra de andre tre brønnene.

Tekst og foto: Mona Beate B. Vattekar

IMAG1647

LAFTET: Brønnen bestod av både flatetrestykker og runde stokker. Foto: Mona Beate Vattekar

Christine Haugsten Ellefsen

Museumspedagog på Borgarsyssel Museum.

Back To Top