Posts Tagged ‘arbeidsminner’

Sjøfolk

lørdag, juli 13th, 2013
Manskap på bark "Nor" ved forrige århundreskifte.Både kapteinen og flere av manskapet kom fra Hvaler. Foto: Kystmuseet Hvaler

Mannskap på bark «Nor» ved forrige århundreskifte. Både kapteinen og flere av manskapet kom fra Hvaler. Foto: Kystmuseet Hvaler

Har du vært til sjøs? Da vil vi gjerne høre din historie. Forskere og historikere har vært lite opptatt av å dokumentere sjøfolks liv og arbeid. Norske sjøfartsmuseer vil rette opp i dette, og samarbeider om å samle flere opplysninger om denne gruppa. Vi vil gjerne at du svarer på vår undersøkelse om sjøfolk!

Vi ønsker å  vite mer om:

–          Rekrutteringen til sjømannsyrket

–          Arbeidet og miljøet om bord

–          Møter mellom ulike havner

–          Kontakt med familie og hjemsted

–          Og alt du ellers mener har preget sjøfolkenes liv og arbeid

Spørreundersøkelsen er et samarbeid mellom Nettverket for Sjøfartsmuseer i Norge og Norsk etnologisk gransking (NEG). NEG dokumenterer kulturhistorien fra levende minner. Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på hos NEG, som holder til ved Norsk Folkemuseum. Du kan lese mer om og svare på undersøkelsen her.

Kaptein Reidar Solbrekke ca. 1935. Foto: Kystmuseet Hvaler

Kaptein Reidar Solbrekke ca. 1935. Foto: Kystmuseet Hvaler

Kystskippere fra Vesterøy, 1944. Foto: Kystmuseet Hvaler

Kystskippere fra Vesterøy, 1944. Foto: Kystmuseet Hvaler

Ung sjømann fra Hvaler, ca. 1890. Foto: Kystmuseet Hvaler

Ung sjømann fra Hvaler, ca. 1890. Foto: Kystmuseet Hvaler

Elever på Hvaler har produsert flotte digitale fortellinger

onsdag, desember 7th, 2011
Fortellingene ble vist på storskjerm på Åttekanten skole. Foto: Espen Nordenhaug

Fortellingene ble vist på storskjerm på Åttekanten skole. Foto: Espen Nordenhaug

Tirsdag 6. desember var det premierevisning av 12 digitale fortellinger produsert av 7. klassinger ved Åttekanten og Floren skole på Hvaler. Gjennom fire dager har elevene arbeidet gruppevis med manusutvikling, tatt egne fotografier i felt, gjort lydopptak og redigert sammen sine fortellinger. Resultatet er 12 flotte fortellinger som dokumenterer lokale kultur- og arbeidsminner på Hvaler.

Ordfører Eivind Borge overrakte roser til elevene. Foto: Espen Nordenhaug

Ordfører Eivind Borge overrakte roser til elevene. Foto: Espen Nordenhaug

Prosjektet er knyttet opp mot konkrete kompetansemål i kunnskapsløftet og er en videreføring av minnefinnerprosjektet som ble etablert av Riksantikvaren under kulturminneåret 2009. Gjennom et samarbeid mellom grunnskoler og lokale fagfolk er målet er å gi elevene bedre kjennskap til sitt nærmiljø og dets kulturminner.

Kystmuseet ble bedt om å utvikle et konsept for den kulturelle skolesekken. I samarbeid med ansvarlig for den kulturelle skolesekken på Hvaler, Knut Egil Knutsen, har museet satt i gang prosjektet hvor elevene produserer korte fortellinger med minner knyttet til den lokale kystkulturen.

Historiene er et bidrag fra Kystmuseet Hvaler til Østfoldmuseenes fellesprosjekt Arbeid i Østfold som også Moss by- og industrimuseum tidligere har bidratt med lignende elevfortellinger til.

Gårsdagens premierevisning hadde i overkant 100 besøkende og elevene kunne stolt presentere sine fortellinger til hverandre, foreldre og venner. Med overrekkelse av roser fra ordfører Eivind Borge var det kun det røde løperen som manglet.

Historiene vil snart være tilgjengelig for skuelystne på nettsiden Digitalt fortalt.

Minneinnsamling i skolen

onsdag, november 9th, 2011
Mina, Rebekka, Marja og Marie jobber med sin digitale fortelling. Foto: Espen Nordenhaug

Mina, Rebekka, Marja og Marie jobber med sin digitale fortelling. Foto: Espen Nordenhaug

Skoleåret 2010/11 deltok elever ved Ramberg, Hoppern og Bytårnet skole i Moss i prosjektet Minneinnsamling i skolen. Resultatet ble 15 digitale fortellinger om mennesker, deres oppvekst og arbeidsliv.

120 elever hadde funnet veien til Moss Kino for å se sine digitale fortellinger på lerretet. Foto: Bjørg Holsvik

120 elever hadde funnet veien til Moss Kino for å se sine digitale fortellinger på lerretet. Foto: Bjørg Holsvik

De som deltok var med i en konkurranse om en pengepremie til klassen. Prosjektet ble knyttet opp til det nettbaserte minneinnsamlingsprosjektet Arbeidsarven. Gjennom aktiv deltaking og møte med mennesker i nærmiljøet skal elevene få økt interesse og kunnskap om det arbeidet folk har levd med og de sosiale endringene de siste 50 år. Minnene som ble samlet inn oppbevares ved Østfoldmuseene – Moss by- og industrimuseum og vil bli tatt i bruk i framtidige historieprosjekt om menneskers arbeidsliv i Moss.

De tre vinnerbidragene ble premiert og hedret under premierefesten. Foto: Bjørg Holsvik

De tre vinnerbidragene ble premiert og hedret under premierefesten. Foto: Bjørg Holsvik

En digital fortelling er en kort sekvens av bilder supplert med et lydspor. Den er basert på erfaringer, produsert av den som selv forteller, og innebærer aktiv refleksjon over egen læring og en bevissthet omkring formidling og deling.

Elevene fikk en innføring i intervjuteknikk, måtte selv finne sine intervjuobjekt, lage spørsmål og gjennomføre intervjuet. Etterpå skrev de intervjulogg, innhentet samtykke, utformet sitt eget manus og laget en digital fortelling.

13. mai 2011 ble det holdt stor premierefest med premiering av tre verdige vinnere. 120 stolte elever feiret 1., 2. og 3. plass. Nå kan du se flere av de flotte bidragene som er lastet opp på Digitalt fortalt.

Vinnerbidraget var historien om Egil Andersen, og er produsert av Mina, Marja, Marie og Rebakka fra klasse 9B på Bytårnet skole. Juryens begrunnelse var som følger:

Spill film

Se vinnerbidraget "Glimt fra et arbeidsliv - Egil Andersen"

Vinnerne forteller en historie om et menneske – om et levd liv, om oppvekst, skole og arbeid i Fredrikstad og Moss. Historien har en gjennomtenkt regi og er meget godt fortalt. Dette kombineres med illustrerende bilder med teknisk gode overganger, artig og tidsriktig musikk. Det er lagt inn informativ tekst i historiens begynnelse og slutt. Som betrakter blir man med engang presentert for personen og man blir revet med i historien. Etter fortellingen sitter man igjen med en klar tanke om at dette er et minne, som det er godt det blir tatt vare på.

Digitalt fortalt ble lansert 3. Februar 2009 av Norsk kulturråd og har som mål å samle fortellinger som viser bredden og variasjonen i begrepene kulturminner og kulturarv. Du kan se flere av bidragene i minneinnsamlingsprosjektet fra de tre skolene på Digitalt fortalt –>.