Posts Tagged ‘arkeologi’

Brønnfunnet på Borgarsyssel er datert

torsdag, desember 3rd, 2015
DSC_0253

Her er arkeolog Nora Furan avbildet under utgravninen på tomta til Olavs hall som ble gjennomført i sommer. Foto: Christine Haugsten Ellefsen

Brønnen som tidligere i høst ble funnet på Borgarsyssel Museum, nærmere bestemt på tomten til Olavs hall, er nå datert.

Vi hadde alle forventet en datering til middelalderen (før reformasjonen i 1537), men slik ble det ikke! Treringsdateringer fra to av stokkene i brønnen viser at den mest sannsynlig ble anlagt i 1546 – 9 år etter reformasjonen og 21 år før svenskene brant byen og den ble flytte. Dette er en spennende periode av byens historie, som vi et lite om.

Arkeolog Nora Furam fra NIKU (Norsk Institutt for Kulturminneforskning) har skrevet om funnet her: https://nikuarkeologi.wordpress.com/2015/12/02/datering-av-bronnen/

Tekst: Mona Beate Vattekar

Les om utgravningen i sommer

Les mer om byens brønner

DSC_0235

Brønnen ble anslått til å være fra middelalderen, men dateringsprøvene har gitt oss et litt annet svar. Foto: Christine Haugsten Ellefsen

Nye middelalderfunn på Borgarsyssel

onsdag, september 2nd, 2015
DSC_0251

En brønn, trolig fra middelalderen er funnet på tomta til Olavs Hall på Borgarsyssel Museum. Her graver arkeolog Nora Fronth Furan. Foto: Christine Haugsten Ellefsen

Forrige uke ble det gjort flere funn som med stor sikkerhet har sitt opphav i middelalderen på tomta der det nye formidlingsbygget Olavs Hall skal ligge.

Tomten for det nye formidlingsbygget ligger innenfor middelalderbyen Borg og er dermed fredet. Alle inngrep i jorda på Borgarsyssel involverer derfor Riksantikvaren.Under undersøkelser på byggetomta til Olavs Hall i sommer, ble det avdekket en brønn som krevde ytterligere utgravning. I forrige uke ble den gravd ut av arkeolog og prosjektleder Nora Fronth Furan fra Norsk Kulturminneforskning (NIKU).

 

Brønnen i seg selv kan beskrives som en laftet trekasse bestående av kraftige trebord, muligens av eik. Lærrester, glasskår, keramikkskår og dyrebein er blant funnene i brønnen. Et annet kuriøst funn var to avskårne dyrehorn, kanskje fra geit, men da sannsynligvis fra en annen geiterase enn dagens dyr.

Alle funnene er sendt videre til undersøkelser og konservering. Da vil vi også få en bedre datering.

Funnene er svært interessante for Borgarsyssel Museum, men ikke så store at de forsinker byggeprosessen. De gir derimot mer kunnskap om kulturminnene på museumsområdet og når museet mottar nøyaktig datering, vil de kunne settes i sammenheng med funn fra tidligere utgravningene på området, for eksempel St. Nikolas kirkeruin som ble gravd frem i 1916 og er datert til 1115. Museet gjorde også en utgravning på 2000-tallet, da det blant annet gjort flere skjelettfunn som er datert til mellom 980 – 1015 og 1040 – 1165.

Les mer om skjelettfunnene her

Vi vil oppdatere denne saken når vi får svar på undersøkelsene fra Norsk Kulturminneforskning.

Les sak fra Sarpsborg Arbeiderblad her

Les sak fra NRK Østfold her

Prøv vår historiequiz!

fredag, januar 23rd, 2015
Tuneskipet. Fra Vikingskipsmuseets nettsider www.khm.uio.no/tjenester/foto/presse/ Fotograf: Eirik Irgens Johnsen.

Fra Vikingskipsmuseets nettsider www.khm.uio.no/tjenester/foto/presse/
Fotograf: Eirik Irgens Johnsen.

Er du historieinteressert? Eller kanskje bare glad i quiz? Vi anbefaler denne quizen på det aller sterkeste.

Poengsum:  

Din ranking:  

 

En reise i historien

fredag, september 26th, 2014
Solding avslører flere funn, foto: Hege Hauge Tofte

Solding avslører flere funn, foto: Hege Hauge Tofte

26. september avsluttet Storedal Kultursenter årets skoleprosjektet «En reise i historien» på Storedal. Prosjektet er en del av den lokale kulturelle skolesekken i Sarpsborg og formidler oldtids- og lokalhistorie til kommunens femteklassinger gjennom praktisk arbeid. Storedal Kultursenter står for prosjektet og gjennomføringen, og gir tilbudet til samtlige skoler i kommunen. Nærmere 650 elever er innom Storedal-anlegget i løpet av fem uker. Elevene får innblikk i historiefaget fra steinalder til middelalder, historien om Storedal Kultursenter og sansehagen, de får prøve seg som blinde og ledsagere i parkanlegget og tilslutt får de være med på en tilrettelagt arkeologisk utgraving. Prosjektet får gode tilbakemeldinger, og er lagt opp på en slik måte at det passer for alle. Her er det duket for lek og moro mens man samtidig lærer om vår lokalhistorie!

Under ser du bilder fra Kurland barneskoles besøk.

 

Værne kloster – større enn sitt rykte?

tirsdag, mars 6th, 2012

Torsdag 8. mars klokken 19.00 inviterer foreningen Haldens Minder til foredrag i Fredrikshalds teater. Det er arkeolog og konservator Mona Beate Buckholm Vattekar ved Borgarsyssel Museum i Sarpsborg som forteller om Værne kloster. Hun har i flere år arbeidet sammen med Riksantikvaren med konserveringen av klosterruinen.

Værne kloster. Foto: Mona Beate B. Vattekar

Værne kloster. Foto: Mona Beate B. Vattekar

Værne kloster ble anlagt i 1170-årene. Det var Norges eneste Johannitterkloster, og ett av ni i Norden. Johannitterordenen hadde sitt opphav i Jerusalem i korstogstiden, hvor de drev et hospital. Opprinnelig var det å pleie syke Johannitternes hovedoppgave, men deres virksomhet fikk med tiden en mer militær side. Værne kloster hadde sin storhetstid på 1400-tallet før klosteret ble konfiskert og innlemmet i krongodset i 1532. Klosteranlegget ble senere brent i forbindelse med den nordiske syvårskrig i 1570. Klosteret falt etter dette i ruiner, og i dag er det kun deler av klosterkirkens kor som står igjen.

Georadar på Værne kloster. Foto: Mona Beate B. Vattekar

Georadar på Værne kloster. Foto: Mona Beate B. Vattekar

I 2009 ble det bestemt at området rundt ruinen skulle undersøkes ved hjelp av georadar. Dette er en geofysisk metode som brukes for å kunne avdekke strukturer under bakken, uten å foreta utgravninger. Undersøkelsene ble foretatt av Riksantikvarämbetet i Sverige og Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU) i Norge.

Resultatene fra denne undersøkelsen vil bli presentert i foredraget.

Velkommen!

En reise i historien på Storedal

torsdag, august 18th, 2011
Små arkeologer fra Hafslund barneskole på besøk på Storedal, Foto Hege-Beate Lindemark

Små arkeologer fra Hafslund barneskole på besøk på Storedal, Foto Hege-Beate Lindemark

Også denne høsten ble den kulturelle skolesekken gjennomført på Storedal Kultursenter. Hver høst inviteres alle 5.klassinger i Sarpsborg kommune til «En reise i historien» som er en del av den lokale kulturelle skolesekken i Sarpsborg.

”En reise i historien” er et tilbud til 5.klassinger der de blir invitert til å komme ut til Storedal for å lære litt om vår historie, om senteret og få prøve seg som arkeologer. Storedal Kultursenter ligger i naturskjønne omgivelser i Skjeberg utenfor Sarpsborg. Det ligger midt i et kulturlandskap med røtter tilbake til oldtiden. I området rundt finnes både gravfelt og helleristningsfelt som setter en god ramme rundt hele opplegget.

Elevene starter dagen med å få lære litt om Østfolds historie fra steinalder til middelalder, om kong Magnus den blinde som ble født på gården Storedal i 1115/17 og om anlegget generelt. Deretter går de ut i anlegget og prøver seg som blinde samtidig som de er med på en natur/kultursti med spørsmål om historie og Storedal. Ildsjel og forkjemper for de funksjonsehemmedes rettigheter, Erling Stordahl er grunnlegger av senteret, og hele hageanlegget er spesielt lagt til rette for synshemmede. Det blir således en viktig del av opplegget der barna får følelsen av hvordan det er å bevege seg rundt i omverden uten å se. Vi avslutter dagen med arkeologisk utgraving der elevene får et innblikk i en arkeologs arbeidsdag, og kanskje er de heldige og finner noen ”skatter”!

 

Arkeologer fra Hafslund barneskole i aksjon på Storedal, Foto Hege-B Lindemark

Arkeologer fra Hafslund barneskole i aksjon på Storedal, Foto Hege-B Lindemark

 

Elever fra Hafslund barneskole som arkeologer på Storedal, Foto HBL

Solding er en viktig del av arkeologens arbeid, Foto HBL

 

Elvene får opplæring i registrering og finrengjøring ved assistent Ingrid, Foto Hege-B LindemarkL

Finrengjøring og registrering av gjenstandene er også en viktig del av arkeologens arbeid, Foto HBL

 

Elev fra Hafslund barneskole i aksjon i utgravingsfeltet, foto Hege-Beate Lindemark

Her har en av elevene ved Hafslund barneskole funnet noe spennende, Foto HBL

Hafslund barneskole på Storedal 002, Foto Hege-B Lindemark
En stolt arkeolog med et beinfunn, Foto Hege-B Lindemark
Elev fra Hafslund barneskole med et arkeologisk funn, Foto Hege-B Lindemark

Her er en elev fra Hafslund barneskole med et potteskår hun har funnet under utgravingen, Foto HBL