Posts Tagged ‘Den kulturelle skolesekken’

«Stenhoggere» på Kystmuseet Hvaler

onsdag, mai 6th, 2015
Stenhoggere på Kystmuseet. Foto: Kathrine L. Sandstrøm

Stenhoggere på Kystmuseet. Foto: Kathrine L. Sandstrøm

Hvert år i mai kommer 7. klassinger på besøk på Kystmuseet for å lære om stenindustrien. Granittindustrien blomstret opp på Hvaler på slutten av 1800- tallet og satte sitt preg på øyene både fysisk og sosialt. Det var en stor eksportindustri som genererte en utstrakt arbeidsinnvandring. Ikke minst kom det mange svenske stenhoggere.

Museet synes det er viktig å videreformidle kunnskap om denne siden ved vår lokale kulturhistorie og inviterer derfor 7. klasse på besøk gjennom Den kulturelle skolesekken. Her får elevene være stenhoggere for en dag. I hver skoleklasse er det gjerne flere etterkommere etter stenhoggerne, og elevene får på denne måten lære sin personlige historie å kjenne.

Tirsdag 5. mai kom elever fra Floren skole på Kirkeøy på besøk. De fikk en innføring i stenindustriens historie på Hvaler før de selv fikk prøve seg på ulike oppgaver. De fikk lage kilehull, klyve sten, slette overflaten på en granitthelle og være med smeden i smia. De fikk også komme på besøk i Emistua og se hvordan stenhoggerne levde. Her bodde den svenske stenhoggeren Emil sammen med sin familie på begynnelsen av 1900- tallet.

Elevene prøver seg¨på å lage kilehull. Foto: Kathrine L. Sandstrøm

Elevene prøver seg¨på å lage kilehull. Foto: Kathrine L. Sandstrøm

Stenen klyves ved hjelp av kiler og blekker. Foto: Kathrine L. Sandstrøm.

Stenen klyves ved hjelp av kiler og blekker. Foto: Kathrine L. Sandstrøm.

I hoggeskuret bearbeides stenen slik at den får en jevn og glatt overflate. Foto: Kathrine L. Sandstrøm

I hoggeskuret bearbeides stenen slik at den får en jevn og glatt overflate. Foto: Kathrine L. Sandstrøm

I smia får elevene smi sitt eget verktøy. Foto: Kathrine L. Sandstrøm

I smia får elevene smi sitt eget verktøy. Foto: Kathrine L. Sandstrøm

På besøk hos stenhoggerfamilien i Emilstua. Foto: Kathrine L. Sandstrøm

På besøk hos stenhoggerfamilien i Emilstua. Foto: Kathrine L. Sandstrøm

Fornøyde elever med selvsmidd redskap. Kan brukes til å luke i hagen. Foto: Kathrine L. Sandstrøm

Fornøyde elever med selvsmidd redskap. Kan brukes til å luke i hagen. Foto: Kathrine L. Sandstrøm

En reise i historien

fredag, september 26th, 2014
Solding avslører flere funn, foto: Hege Hauge Tofte

Solding avslører flere funn, foto: Hege Hauge Tofte

26. september avsluttet Storedal Kultursenter årets skoleprosjektet «En reise i historien» på Storedal. Prosjektet er en del av den lokale kulturelle skolesekken i Sarpsborg og formidler oldtids- og lokalhistorie til kommunens femteklassinger gjennom praktisk arbeid. Storedal Kultursenter står for prosjektet og gjennomføringen, og gir tilbudet til samtlige skoler i kommunen. Nærmere 650 elever er innom Storedal-anlegget i løpet av fem uker. Elevene får innblikk i historiefaget fra steinalder til middelalder, historien om Storedal Kultursenter og sansehagen, de får prøve seg som blinde og ledsagere i parkanlegget og tilslutt får de være med på en tilrettelagt arkeologisk utgraving. Prosjektet får gode tilbakemeldinger, og er lagt opp på en slik måte at det passer for alle. Her er det duket for lek og moro mens man samtidig lærer om vår lokalhistorie!

Under ser du bilder fra Kurland barneskoles besøk.

 

Barnas dag på Borgarsyssel Museum

mandag, august 11th, 2014
Saueklipping, foto: Hege Hauge Tofte

Saueklipping, foto: Hege Hauge Tofte

Søndag 17. august er det igjen Barnas dag på Borgarsyssel Museum. Museet er åpent fra kl 12 til 17, og denne dagen blir det speiding sammen med Borg speidergruppe, du kan få kjøre med hest og vogn, lære å karde og spinne og mye, mye mer. Men, først må sauen klippes!

Barnas museumsstafett 2014

Barnas museumsstafett 2014

Østfoldmuseene har i hele sommer invitert barn til Barnas museumsstafett, og Barnas dag er siste frist til å få delta på Borgarsyssel sitt spennende sommerbidrag. Hos oss kan du gjennomføre stafetten enten ved hjelp av din egen eller en voksen sin smarttelefon, eller du kan hente oppgaveark i museumsbutikken.

om-aarsmelding-2010-fremhevet

Gammeldags skoletime på Borgarsyssel Museum, foto: Hege Hauge Tofte

I den gamle skolestua kan du få være med på gammeldags skoletime, og like ved kan du oppleve vår sommerutstilling som vi har laget sammen med 4. klassingene i Sarpsborg «Med kulturminner i skolesekken«. Borg speidergruppe treffer du også her på Reisetunet, det går rykter om salg av sveler!

Dropssalg i Aarslandstua, foto: Hege Hauge Tofte

Dropssalg i Aarslandstua, foto: Hege Hauge Tofte

Det er på ingen måte grunn til å gå sulten fra Borgarsyssel denne søndagen! I museumsbutikken kan du få kjøpt pølser, vafler, is ogbrus, og i det «nye» administrasjonsbygget blir det servert rømmegrøt. For å toppe dette kan du kjøpe deilige drops i Aarslandsstua.

På- og avstigning for kjøring med hest blir ved museumsbutikken, og mens du venter på tur kan du prøve alle de gammeldagse lekene som vi har like ved Kandtkjæreren innenfor porten til Ruinparken. Etterpå må du prøve å lage din egen filledukke i arbeiderleiligheten i Wegnerbrakka. Karding og spinning foregår i Bærbystua.

Christine fra indigo glassblåseri. Foto: Steinar Westgaard.

Hos Christine fra indigo glassblåseri kan barna lære seg å blåse sitt eget glass. Foto: Steinar Westgaard.

Glassblåser Christine tar imot alle som gjerne vil blåse sitt eget glass nede i glasshytta, og hun har mange fine gjenstander til salgs på Indigo Glassblåseri! På veien ned til Christine kan du besøke Barnas gård! Der venter sauene, kaninene, hønene og hanen på deg!

Ja, og sauen skal klippes kl 13, så du må ikke komme for sent! Trenger du hjelp til å finne fram hos oss hjelper vi deg med kart og gode retningsvisere.

Og, husk å fortelle de voksne at de må bli med for å se utstillingen 1814-2014. Østfoldingers opplevelser av krig og okkupasjon som er Borgarsyssel sitt bidrag til feiringen av 200 årsjubileet for grunnloven!

Hjertelig velkommen!

Inngang kr 50,-* (barn 0-2 år gratis) *Alle barneaktivitetene er inkludert i billetten!

NB! Husk kontanter!

 

Karing, foto: Hege Hauge Tofte

Karing, foto: Hege Hauge Tofte

Unger og kaniner - Foto Hilde S Krogstad

Unger og kaniner – Foto Hilde S Krogstad

Makrellsnører på Kystmuseet

torsdag, juni 19th, 2014
Fornøyde elever med ferdig snøre. Foto: Kathrine L. Sandstrøm

Fornøyde elever med ferdig snøre. Foto: Kathrine L. Sandstrøm

9. klasse har besøkt Kystmuseet Hvaler hvor de har fått lage makrellsnøre. Fiske har lange tradisjoner på Hvaler og har i alle år vært en sentral næringsvei. Det viktigste fisket har tradisjonelt vært makrellfiske. Det var lukrativt og sørget for gode inntekter til husholdningen. Elever i 9. klasse har vært på Kystmuseet. Her har de fått lage sitt eget makrellsnøre. De har laget kviksel, målt opp snøre, festet kroker og støpt blysten. Elevene har også fått en innføring i knop og stikk, som er nyttig kunnskap for alle som ferdes ved sjøen.

Stenhoggere på Kystmuseet

torsdag, juni 19th, 2014
Stenhoggere på Kystmuseet Hvaler. Foto: Kathrine L. Sandstrøm

Stenhoggere på Kystmuseet Hvaler. Foto: Kathrine L. Sandstrøm

5. klasse har besøkt Kystmuseet Hvaler hvor de har fått en innføring i den lokale stenhoggerhistorien. Hvaler var en av de viktigste granittinudstristedene i Østfold. Her begynte man å ta ut granitt  i 1883 og siste firma la ned driften i 1972.

Det ble hogd sten på alle øyene, men på Spjærøy var driften størst. Øya skulle komme til å bli et arbeiderkulturelt sentrum på Hvaler. Her ble Folkets Hus bygd allerede i 1898 og man gikk i 1. mai tog. En stor andel av stenhoggerne var innflyttede svensker. På museets område ligger både et gammelt stenbrudd, smie, spisebrakke og en gammel stenhoggerbolig. Gjennom Den kulturelle skolesekken inviterer Kystmuseet Hvaler elever i 5. klasse til å være stenhoggere for en dag. På denne måten får de lære om stenindustriens betydning i Hvalers kulturhistorie. Ofte er det noen blant elevene som selv kommer fra gammel stenhoggerslekt.

 

 

 

 

Se Hvaler-elevenes digitale fortellinger om 1814

torsdag, april 3rd, 2014

I anledning grunnlovsjubileet 1814 – 2014 har Kystmuseet Hvaler lagt til rette et kulturelt skolesekkprosjekt for elever i 7. klasse. Elevene har produsert 13 flotte digitale historiefortellinger som vi nå har gjort tilgjengelig på nett.


SE OG LES MER OM FORTELLINGENE I NETTUSTILLINGEN ->>


Alle de digitale historiene tar for seg temaer knyttet til tiden rundt 1814.

De digitale historiene tar for seg temaer knyttet til tiden rundt 1814.

Elever fra Floren skole på Kirkeøy og Åttekanten skole på Vesterøy har jobbet gruppevis med til sammen 13 ulike temaer som onhandler begivenhetene som foregikk på Hvaler i de dramatiske årene 1807-1814. De ulike gruppene har vært ute i terrenget hvor de har møtt lokale kjentfolk som har fortalt dem om temaet de har jobbet med. Elevene har deretter bearbeidet denne informasjonen til et manus. Teksten har blitt lest inn som et lydspor. Lydsporet har sammen med illustrasjoner, fotografier og tegninger blitt lagt inn i et digitalt redigeringsverktøy. Her har elevene synkronisert lyd og bilder.

Prosjektet har blitt gjennomført i løpet av en skoleuke under ledelse av Kystmuseet Hvaler. Museet har lagt til rette og bistått under hele prosessen.

Les hva Fredrikstad Blad skriver om elevprosjektet:  http://www.f-b.no/nyheter/helt-spesiell-historietime-1.8329532

Elever lærer om 1814-historien på Hvaler

torsdag, mars 27th, 2014
Elever i 7. klasse ved Floren skole, Kirkeøy, på befaring på Herføl hvor det sies at svenskene brant ned skogen i 1809 for å unngå spioner på øya. Foto: Kathrine L. Sandstrøm, Kystmuseet Hvaler.

Elever i 7. klasse ved Floren skole, Kirkeøy, på befaring på Herføl hvor det sies at svenskene brant ned skogen i 1809 for å unngå spioner på øya. Sverige ses i bakgrunnen. Foto: Kathrine L. Sandstrøm, Kystmuseet Hvaler.

Kystmuseet Hvaler har loset elever gjennom begivenhetene som foregikk på Hvaler under de dramatiske årene 1807-1814. Som grensebygd til Sverige var øykommunen i en utsatt posisjon. Våre naboer i øst ble med ett våre fiender da Danmark-Norge ble trukket inn i Napoleonskrigene i 1807. Innbyggerne levde under et konstant spenningsforhold i grenseområdet. Hvaler var dessuten storleverandør av sjøfolk til den dansk-norske flåten. Dette tappet bygda for arbeidsfolk, en situasjon som ikke gjorde matsituasjonen enklere under den engelske blokaden. I tillegg ble en skjærgårdsflåte utstasjonert ved de østre øyene for å vokte grensa til Sverige. Da Sverige angrep Norge i juli 1814 gikk de i land på Hvaler. Her oppholdt soldatene seg før de reiste videre inn til Fredrikstad. Årene fra 1807 til 1814 var en meget vanskelig periode for befolkningen på Hvaler.

Elever i 7. klasse på Floren- og Åttekanten skoler har jobbet med ulike temaer knyttet til denne perioden. De har vært ute i felt og besøkt steder hvor ting foregikk og de har møtt personer som kunne fortelle dem om dette. Informasjonen elevene har fått har de bearbeidet til digitale historiefortellinger. Disse fortellingene vil etter hvert legges ut på www.ostfold1814.no  De vil også vises frem under et grunnlovsarrangement i Hvaler kirke 29. april. Arrangementet er et samarbeid mellom Kystmuseet Hvaler og Hvaler kommune.

Les hva Fredrikstad Blad skriver om elevprosjektet:  http://www.f-b.no/nyheter/helt-spesiell-historietime-1.8329532

Undervisningsopplegg for grunnskolen på Fredrikstad Museum

onsdag, mars 12th, 2014
Fredrikstad Museum har et variert og innholdsrikt aktivitetstilbud for skoler.

Fredrikstad Museum har et variert og innholdsrikt aktivitetstilbud for skoler.

Fredrikstad Museum, med arenaene Tøihuset i Gamlebyen, Elingaard Herregård, Kongsten Fort og Isegran tilbyr aktiviteter og undervisningstilbud til elever på småtrinnet (1. – 4. trinn), mellomtrinnet (5. trinn) og ungdomstrinnet (8. trinn).

Last ned undervisningsopplegg som PDF

Last ned undervisningsopplegg som PDF

Formidler Liv Lofthus har utarbeidet et hefte som du kan laste ned her.

Oppleggene i dette heftet tilbys til skolene uten kostnad utover transportkostnad.

Historiske museer som arena kan hevdes å være i en særstilling med tanke på å kunne levendegjøre historien for elevene, dette gjelder også andre fag som naturfag og samfunnsfag. Videre kan mål som peker mot felles kommunikasjons– og assosiasjons- plattform, betydning av lokalmiljøet, og forståelsen av seg selv i det større bildet, trekkes frem.

Oppleggene som presenteres i dette heftet er tenkt som supple- ment til undervisningen, og er utarbeidet med fokus på å nå mål som er formulert i lærerplanene.

Om skolen jobber med spesielle emner eller prosjekter innenfor museets fagfelt bidrar vi gjerne .

Zoomam, Magnetic Chair eller teleporting via app?

tirsdag, februar 11th, 2014
Beste helhetlige løsning: prisen gikk til Anne S. Smidt, Marie Røed Løken og Mari Ellevold Nilsen (t.h.)

Beste helhetlige løsning: prisen gikk til Anne S. Smidt, Marie Røed Løken og Mari Ellevold Nilsen (t.h.)

Slik ønsker vi å reise kollektivt i fremtiden

Om Moss slipper ungdommen til og lar de bruke framtidas teknologi, blir det festlig å reise kollektivt i Moss. Hva med å reise i flyvende stoler som holder seg opp ved hjelp av “motsatte magneter”? Eller å “teleportere” seg selv til et annet sted bare ved hjelp av en app? 


Se TV-innslag fra NRK Østfolds nett-TV ->>


Bidragene fikk hederlig omtale og priser.

Bidragene fikk hederlig omtale og priser.

Torsdag 6. februar braket det løs i By Labs lokaler i «Gågata» i Moss med utstillingsåpning og prisutdeling til vinnerne av designkonkurransen Prisverdig Design. Hareide design og Østfoldmuseene avd Moss by- og industrimuseum utlyste i vinter en konkurranse med ordlyden: «Hvordan løse trafikkproblemene i Moss. Design et framkomstmiddel som skal være et alternativ til bilen.» Etter å ha mottatt over 120 designløsninger, alle fra elever på 8. trinn i Moss, har juryen, som består av designerne i Hareide Design, kåret tre vinnere.

Se bilder av løsningene nederst i artikkelen.

Prisen for Beste helhetsløsning gikk til Zoomam-toget designet av Marie R. Løkken, Mari Ellevold og Anna S. Smidt fra 8 c2, Hoppern skole.

Prisen for Kuleste kjøretøy gikk til Magnetic-chair designet av Sunniva Gimmestad fra 8a, Bytårnet skole.

Crazyprisen gikk til Reise app designet av Sunniva Kverndokk, Roon Elmi og Gine Røsnes fra 8c, Bytårnet skole.

Utstillingen, som ble høytidelig åpnet av ordfører Tage Pettersen, viser flere av de innsendte arbeidene og vil henge ut februar.

Bakgrunnen for konkurransen og utstillingen er det årlige industridesignprosjektet som gikk av stabelen i oktober 2013 som inngår i Den Lokale Kulturelle Skolesekken. Elevene fikk et foredrag om industridesign av designer Einar Hareide og deretter omvisning i museet med fokus på lokalhistorisk industridesign. Prosjektet avsluttes med designkonkurranse.

 

 

 

 

Prisdryss over Hoppern skole på Moss by og industrimuseum

torsdag, mai 23rd, 2013

 I den årlige designkonkurransen for elevene på 8. trinn i Moss gjorde Hoppern skole rent bord – Cecilie Opperud, Truls Tronseter Jonsen, Christoffer Talberg Hamnes og Marcus Bertelsen vant priser for de beste hjelmdesignene.

Vinnerne av Designprisen 2012

Her er det fire fornøyde vinnerne av Designprisen 2012. Fra venstre: Christoffer Talberg Hamnes, Marcus Bertelsen, Cecilie Opperud og Truls Tronseter Jonsen. Foto: Trine Gjøsund – Østfoldmuseene

Hvert år arrangerer Moss by- og industrimuseum, i samarbeid med Hareide Design og Den Lokale Kulturelle Skolesekken, en designkonkurranse for elevene på 8. trinn. Gjennom noen hektiske uker får elevene et inspirerende foredrag av en profesjonell designer, omvisning på museet med fokus på lokal industridesign og invitasjon til å delta i en designkonkurranse, der vinnerne kåres av en fagjury fra Hareide Design.

Oppgaven for 2012 var å designe en sykkelhjelm. Juryen hadde varslet at de ville legge vekt på at elevene viste at de kunne omsette kunnskap fra designforedraget, at designet var funksjonelt, at materialbruken var miljøvennlig og at hjelmen ikke skulle ligne noe annet vi hadde sett før!  Elevene måtte levere en eller flere fargelagte tegninger av produktet med skriftlige beskrivelser av funksjoner og materialvalg.

058

Over 140 elever fra Hoppern besøkte Moss by og industrimuseum, for å motta Designprisen 2012. Champagnebrusen satt løst. Foto: Trine Gjøsund – Øsfoldmuseene

Nå har juryen for fjorårets konkurranse kåret fire verdige vinnere: Vinneren i klassen Best Design er Cecilie Opperud. I klassen Beste Illustrasjon  går Truls Tronseter Jonsen av med seieren.  I klassen Mest Cracy er prisen delt mellom to jevnbyrdige vinnere: Christoffer Talberg Hamnes med sin Afrohjelm og Marcus Bertelsen for sin Popcorn og colahjelm! Østfoldmuseene gratulerer!

Juryformann  Einar Hareide skriver følgende om de innsendte arbeidene: Det var veldig mange fine løsninger på designoppgaven 2012. Alt fra hjelmer med innebygd mobiltelefonlader, til hjelmer med plass til popcorn og cola. Ett tema som gikk igjen noen ganger var «luehjelmen». En hjelm der det harde skallet var gjemt under en lue. Dette er en kjempebra ide´, som kamuflerer det harde skallet på en elegant måte. Her kan man bytte tekstil og mønster etter eget ønske. Endelig slipper man å se ut som en bananklase på hodet!

Om Cecilie Opperuds design skriver juryformannen: Hun har tegnet en luehjelm. Hun skriver: «hjelmen skal brukes som en lue slik at flere begynner å bruke hjelm.» Denne ideen var det flere som hadde men Cecilie hadde laget de fineste illustrasjonene og med tekst som tydelig beskriver de viktigste detaljene.Innsiden av hjelmen er laget av resirkulerte plastflasker. Det samme gjelder fleecen i foret. Stroppene er laget av ull slik at de er varme og behagelige mot huden, og tørker fort om de blir våte. Stoffet på utsiden er laget av økologisk bomull.

Om Truls Tronseter Jonsens hjelm Troll: Flotte tegninger! En hjelm som ser lett og elegant ut med innebygd lampe. Her foreslår Truls også å tre en lue over hjelmen om man ikke vil se ut som en hjelmbærer. Spennende ide´ at hjelmen er laget av resirkulert gummi med et tynt lag rustrfritt stål utepå, veldig stilig!

Og om crazyprisen skriver han kort og konsist: “Afro Hjelm” og “Popcorn og Cola Hjelm”. Say no more!