Posts Tagged ‘Digitale fortellinger’

Stor feiring av stemmerettsjubileet

tirsdag, juni 11th, 2013
fra v Jemma Timian Sandra web

Jemma Kolsrud Fourie, Timian Aleksander Johansen og Sandra Emilie Tandberg lagde den beste digitale fortellingen. Den kan oppleves i utstillingen på Moss by- og industrimuseum. Foto: Trine Gjøsund

Det er hundre år siden kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn, og det var godt over hundre mennesker på museet tirsdag 11. juni. Torill Wyller, leder for Moss by- og industrimuseum ønsket velkommen til et alderspredt publikum bestående av åtti 8. klassinger fra Bytårnet skole, givere og andre interesserte. En jury hadde arbeidet seg gjennom et stort antall digitale fortellinger og fant til slutt ut at filmen om Anne Lise Gjøstøl laget av Jemma Kolsrud Fourie, Timian Aleksander Johansen og Sandra Emilie Floberg var den verdige vinner. Premien var 3000 kroner til klassen, donert av Stiftelsen for industrihistorisk bevarelse for Mossedistriktet ved Fred Iversen.

I tillegg ble museets sommerutstilling «Damer på utstilling» høytidelig åpnet av Kjellaug Nakkim, som i sin tale la vekt på at det fortsatt var store forskjeller mellom menn og kvinner i samfunnet og oppfordret jentene til å «kaste seg ut i det».

Utstillingen kan oppleves ut september. Les mer om Damer på utstilling her.

 

Den Kulturelle Skolesekken – Delta Fredriksten 2012

onsdag, august 29th, 2012

Museumsbesøket er over og konsert og teaterforestilling er neste post på programmet. Foto: Svein Norheim, Østfoldmuseene.

 Halden historiske Samlinger gjennomfører i disse dager en storsatsning med Østfold fylkes ungdomsskoleelever. Omkring 4100 ungdomsskoleelever er i løpet av 11 dager på besøk i Festningsmuseene på Fredriksten festning. Og denne satsningen krever en betydelig innsats fra Halden historiske Samlingers side – 6-8 personer er involvert hver dag!

Tilbudet som elevene får er mer variert enn noen sinne. Og dette er sjette året som museet er med i denne satsningen. Tilbudet er oppgaveløsninger knyttet til museumsutstillingene, innføring i museenes digitale satsninger med digitalt museum og digitale fortellinger, omvisninger og filmframvisning. Utstillingene i Festningsmuseene er mangfoldige da de viser alt fra krigshistorie (selvfølgelig!) til den fredelige oppløsningen av unionen med Sverige i 1905, næringslivet i grenseregionen under unionstida, byggingen av Fredriksten festning for 350 år siden og ikke minst om en av våre nasjonale minoriteter – taterne.

Elever løser oppgaver om taterne i Øvre magasin på Fredriksten Festning.

Denne storsatsningen på fylkets ungdomsskoleelever er i samarbeid med Fredriksten festning og Rotary-foreningene i Halden. De øvrige tilbudene i satsningen er musikk og teater og en aktivitetsløype med ulike praktiske oppgaver som skal løses på ulike måter.

I år er det følgende ungdomsskoler som deltar i Delta Fredriksten: Risum, Rødsberg og Strupe (Halden), Tindlund, Sandbakken, Grålum, Hafslund, Varteig og Kruseløkka (Sarpsborg), Kirkelund (Skiptvet), Spydeberg, Aremark, Rakkestad og Trøgstad skole.

Østfoldmuseene TV

torsdag, oktober 13th, 2011


Illustrasjon: Espen Nordenhaug. Klikk på logoen over for å laste videospiller.

Lurer du på hvordan Hvalerskøyta Takaka har fått sitt eksotiske navn? Visste du at et av verdens mest kompliserte ur står utstilt på Borgarsyssel Museum? Eller kanskje du vil vite mer om Narvestadbygningen på Folkenborg Museum? Østfoldmuseene har en rekke korte videosnutter og digitale fortellinger som vi ønsker å dele med publikum. Vi har derfor opprettet en side hvor mange av våre produksjoner er gjort tilgjengelig. Arkivet utvides fortløpende.

Ved å klikke på logoen øverst får du tilgang til videoarkivet. Videospilleren gjør det mulig å bla gjennom alle filene, men du kan også sortere filene basert på kategorier ved å klikke øverst på «Alle kategorier». Snurr film!

Filmpremiere i Moss Kinos storsal!

onsdag, mai 11th, 2011
Ivrige elever i arbeid på museet, foto. Espen Nordenhaug

Ivrige elever i arbeid på museet, foto. Espen Nordenhaug

Fredag 13. mai samles over 100 elever fra Hoppern, Bytårnet og Ramberg skole til premieutdeling og filmpremiere i Moss Kinos storsal. Elevene har skoleåret 2010/11 vært med i et unikt minneinnsamlingsprosjekt. Resultatet er 15 filmer om mennesker og deres oppvekst og arbeidsliv i Moss. Konferansier er avdelingsleder ved moss by- og industrimuseum, Morten Skadsem.

Prosjektet Minneinnsamling i skolen har blitt gjennomført som et pilotprosjekt dette skoleåret og har kommet til som et samarbeid mellom grunnskolen i Moss, Stiftelsen for industrihistorisk bevarelse i Mossedistriktet og Moss by og industrimuseum. Informasjon og undervisningsopplegg er knyttet opp som et delprosjekt under det nasjonale minneinnsamlingsprosjektet www.arbeidsarven.net

I vinter har elevene aktivt gått ut i sine nærmiljøer og intervjuet mennesker om deres arbeidsliv. Intervjuer og fotografier som har blitt samlet inn har så blitt bearbeidet og formidlet gjennom digitale historiefortellinger. Alle som har deltatt og levert inn bidrag er med i en konkurranse om en pengepremie til klassen, finansiert av Stiftelsen for industrihistorisk bevarelse for Mossedistriktet. Fristen for å levere inn bidrag har nå gått ut, juryen har talt og nå skal vinnerne kåres.

En klar målsetning for prosjektet, er at elevene gjennom aktiv deltaking og i direkte møte med mennesker med en historie, skal få økt interesse og kunnskap om det arbeidet folk har levd med, og en bedre forståelse for de samfunnsmessige endringene som har skjedd de siste 60 år. Erfaringer fra prosjektet har også vist at å la elever arbeide med minner, som vanlige mennesker forteller fra sine egne liv, kan være en alternativ innfallsport til læring innen flere fag. Elevene har også fått trening i å samarbeide, blitt bedre kjent med eldre mennesker i eget nærmiljø og erfart at lokalmiljøet vi bor i, har en historie det er viktig å ta vare på.

Minnene som samles skal sendes til Moss by- og industrimuseum. Her vil de bli oppbevart ved musets minnebank og tatt i bruk gjennom Arbeidsarven og andre framtidige historieprosjekter om menneskers arbeidsliv i Moss. De digitale fortellingene vil bli tilgjengeliggjort på www.arkiv.ostfoldmuseene.no og www.digitaltfortalt.no

Velkommen til filmpremiære!