Posts Tagged ‘Digitalt fortalt’

Vellykket kurs i digitale fortellinger

torsdag, februar 2nd, 2012
Hilde Hagerup gir en innføring manusutvikling. Foto: Espen Nordenhaug

Hilde Hagerup gir en innføring manusutvikling. Foto: Espen Nordenhaug

Den 19. januar møtte 16 lærere og museumsansatte opp til kurs i digital historiefortelling på Wegenerbrakka på Borgarsyssel Museum i Sarpsborg. Resultatet av intenst arbeid over to kursdager er 16 nye flotte historier – et viktig bidrag til minneinnsamlingen.

En digital fortelling er en kort billedsekvens supplert med et innlest lydspor. Fortellingen bygger på personlige erfaringer og er produsert av den som selv forteller. Bilder og lyd redigeres ved hjelp av enkel og gratis tilgjengelig programvare.

I løpet av første kursdag utarbeidet deltakerne sine egne manuskripter. Hilde Hagerup er forfatter og har lang erfaring med å holde skrivekurs og kurs i dramaturgi for elever. Hun bidro med nyttige skriveøvelser og veileding. Etter å ha lest inn sine historier fikk deltakerne en kort innføring i digitale redigeringsverktøy, ledet av Sondre Larsen.

De to kursdagene ble avsluttet med en felles premierevisning av 16 flotte digitale fortellinger. Historiene vil tilgjengeliggjøres på Digitalt fortalt – et nasjonalt arkiv for personlige fortellinger knyttet til kulturminner fra hele landet.

Deltakerne produserte 16 flotte digitale historier. Foto: Espen Nordenhaug

Deltakerne produserte 16 flotte digitale historier. Foto: Espen Nordenhaug

Bakgrunn for prosjektet

Det er Kulturrådet som har bevilget midler til kurset. Østfoldmuseenes minneinnsamlingsprosjekt med skolene bygger på den nettbaserte dokumentasjonsdugnaden Arbeidsarven. Et overordnet mål med prosjektet er å fremskaffe ny kunnskap og skape forståelse for det arbeidet folk har levd med i ulike yrker, næringer, samfunnsgrupper og sosiale sammenhenger. Ved å samarbeide med lærere kan undervisningsopplegget knyttes opp til sentrale kompetansemål i skolen.

Arbeid i Østfold

Arbeid i Østfold er et løft for å samle minner i østfoldingers arbeidsliv og fokusere på de store samfunnsendringene som påvirker vår hverdag. Kunnskap om samfunnsendringer på eget hjemsted styrker unges identitet, og det er ønske fra museets side å knytte dem til våre kjerneoppgaver og påvirke deres holdninger til immateriell kulturarv.

Elevbidrag til samlingene

Det har tidligere blitt gjennomført minneinnsamlingsprosjekter i skolen i Moss og på Hvaler. Dette har vist at vi kan få verdifulle bidrag til samlingene. Elevene kan selv formidle disse gjennom spennende og interessante digitale fortellinger. Elever som selv dokumenterer og bidrar med sine meninger er med på å sette sitt preg på museets samling og formidling. Dessuten dekker denne formen for læring en rekke fag og læringsmål på ulike skoletrinn.

Vi håper de to kursdagene vil inspirere og motivere lærere til å ta prosjektet videre til deres skoleklasser. På bakgrunn av erfaringene vi har høstet av gjennomføringen av kurset vil det være aktuelt å arrangere fremtidige liknende kurs.

 

 

Elever på Hvaler har produsert flotte digitale fortellinger

onsdag, desember 7th, 2011
Fortellingene ble vist på storskjerm på Åttekanten skole. Foto: Espen Nordenhaug

Fortellingene ble vist på storskjerm på Åttekanten skole. Foto: Espen Nordenhaug

Tirsdag 6. desember var det premierevisning av 12 digitale fortellinger produsert av 7. klassinger ved Åttekanten og Floren skole på Hvaler. Gjennom fire dager har elevene arbeidet gruppevis med manusutvikling, tatt egne fotografier i felt, gjort lydopptak og redigert sammen sine fortellinger. Resultatet er 12 flotte fortellinger som dokumenterer lokale kultur- og arbeidsminner på Hvaler.

Ordfører Eivind Borge overrakte roser til elevene. Foto: Espen Nordenhaug

Ordfører Eivind Borge overrakte roser til elevene. Foto: Espen Nordenhaug

Prosjektet er knyttet opp mot konkrete kompetansemål i kunnskapsløftet og er en videreføring av minnefinnerprosjektet som ble etablert av Riksantikvaren under kulturminneåret 2009. Gjennom et samarbeid mellom grunnskoler og lokale fagfolk er målet er å gi elevene bedre kjennskap til sitt nærmiljø og dets kulturminner.

Kystmuseet ble bedt om å utvikle et konsept for den kulturelle skolesekken. I samarbeid med ansvarlig for den kulturelle skolesekken på Hvaler, Knut Egil Knutsen, har museet satt i gang prosjektet hvor elevene produserer korte fortellinger med minner knyttet til den lokale kystkulturen.

Historiene er et bidrag fra Kystmuseet Hvaler til Østfoldmuseenes fellesprosjekt Arbeid i Østfold som også Moss by- og industrimuseum tidligere har bidratt med lignende elevfortellinger til.

Gårsdagens premierevisning hadde i overkant 100 besøkende og elevene kunne stolt presentere sine fortellinger til hverandre, foreldre og venner. Med overrekkelse av roser fra ordfører Eivind Borge var det kun det røde løperen som manglet.

Historiene vil snart være tilgjengelig for skuelystne på nettsiden Digitalt fortalt.

Minneinnsamling i skolen

onsdag, november 9th, 2011
Mina, Rebekka, Marja og Marie jobber med sin digitale fortelling. Foto: Espen Nordenhaug

Mina, Rebekka, Marja og Marie jobber med sin digitale fortelling. Foto: Espen Nordenhaug

Skoleåret 2010/11 deltok elever ved Ramberg, Hoppern og Bytårnet skole i Moss i prosjektet Minneinnsamling i skolen. Resultatet ble 15 digitale fortellinger om mennesker, deres oppvekst og arbeidsliv.

120 elever hadde funnet veien til Moss Kino for å se sine digitale fortellinger på lerretet. Foto: Bjørg Holsvik

120 elever hadde funnet veien til Moss Kino for å se sine digitale fortellinger på lerretet. Foto: Bjørg Holsvik

De som deltok var med i en konkurranse om en pengepremie til klassen. Prosjektet ble knyttet opp til det nettbaserte minneinnsamlingsprosjektet Arbeidsarven. Gjennom aktiv deltaking og møte med mennesker i nærmiljøet skal elevene få økt interesse og kunnskap om det arbeidet folk har levd med og de sosiale endringene de siste 50 år. Minnene som ble samlet inn oppbevares ved Østfoldmuseene – Moss by- og industrimuseum og vil bli tatt i bruk i framtidige historieprosjekt om menneskers arbeidsliv i Moss.

De tre vinnerbidragene ble premiert og hedret under premierefesten. Foto: Bjørg Holsvik

De tre vinnerbidragene ble premiert og hedret under premierefesten. Foto: Bjørg Holsvik

En digital fortelling er en kort sekvens av bilder supplert med et lydspor. Den er basert på erfaringer, produsert av den som selv forteller, og innebærer aktiv refleksjon over egen læring og en bevissthet omkring formidling og deling.

Elevene fikk en innføring i intervjuteknikk, måtte selv finne sine intervjuobjekt, lage spørsmål og gjennomføre intervjuet. Etterpå skrev de intervjulogg, innhentet samtykke, utformet sitt eget manus og laget en digital fortelling.

13. mai 2011 ble det holdt stor premierefest med premiering av tre verdige vinnere. 120 stolte elever feiret 1., 2. og 3. plass. Nå kan du se flere av de flotte bidragene som er lastet opp på Digitalt fortalt.

Vinnerbidraget var historien om Egil Andersen, og er produsert av Mina, Marja, Marie og Rebakka fra klasse 9B på Bytårnet skole. Juryens begrunnelse var som følger:

Spill film

Se vinnerbidraget "Glimt fra et arbeidsliv - Egil Andersen"

Vinnerne forteller en historie om et menneske – om et levd liv, om oppvekst, skole og arbeid i Fredrikstad og Moss. Historien har en gjennomtenkt regi og er meget godt fortalt. Dette kombineres med illustrerende bilder med teknisk gode overganger, artig og tidsriktig musikk. Det er lagt inn informativ tekst i historiens begynnelse og slutt. Som betrakter blir man med engang presentert for personen og man blir revet med i historien. Etter fortellingen sitter man igjen med en klar tanke om at dette er et minne, som det er godt det blir tatt vare på.

Digitalt fortalt ble lansert 3. Februar 2009 av Norsk kulturråd og har som mål å samle fortellinger som viser bredden og variasjonen i begrepene kulturminner og kulturarv. Du kan se flere av bidragene i minneinnsamlingsprosjektet fra de tre skolene på Digitalt fortalt –>.